www.wimjongman.nl

(homepagina)

De inlichtingendienst van 2019 - De beleidsimplicaties voor Gaza

 

De nieuwe IDF-stafchef, Lt-Gen Aviv Kohchavi (centrum), aan de grens met Gaza (foto: IDF-woordvoerder)

 

Het lijkt zinloos om opnieuw een besluiteloze ronde van strijd te voeren, om vervolgens weer na enkele jaren terug te keren naar een nieuwe gespannen en zo nu en dan gewelddadig interbellum - tot de volgende grote opflakkering van de gevechten...

Het verschijnt deze week in zijn geheel op de volgende site:
Israël Nationaal News

Diverse korte fragmenten eruit:

Op woensdag (13 februari 2019) werd de jaarlijkse Intelligence Assessment gepresenteerd aan de IDF General Staff, minder dan een maand nadat luitenant-generaal Aviv Kochavi zijn positie als Chef-Staf op zich nam. Daaruit leerde het Israëlische publiek dat... Israël weer op de drempel van een nieuwe gewelddadige vuurzee met de door terroristen gecontroleerde enclave staat. Dus volgens de deprimerende IDF-beoordeling: "Gaza... is de meest onstabiele regio, en het risico bestaat dat terreurgroepen actie ondernemen [tegen Israël]".

Ondrinkbaar water, ongezuiverde rioolwaterstromen, langdurige stroomuitval

 

Voortdurend vervuilde stranden in Gaza

Afgelopen december werd ik gecorrigeerd door het Canadese Anti-Hate Network, omdat ik tot de volgens mij onontkoombare, op feiten gebaseerde conclusie kwam dat "er uiteindelijk ófwel Arabieren in Gaza ófwel Joden in de Negev zullen zijn. Maar op de lange termijn zullen ze er niet allebei zijn"...Inderdaad ben ik geïntrigeerd om te horen wat mijn tegenstanders voor de Gaza in gedachten hebben, en hoe zij zich het lot van de ongelukkige enclave over bijvoorbeeld tien tot vijftien jaar na vandaag voorstellen.

Het begin van "donormoeheid"?

 

Australië stopt de directe hulp aan de PA: Minister van Buitenlandse Zaken Julie Bisschop

In het licht van de overweldigende bewijzen van een gebrek aan goed bestuur in de Palestijns bestuurde gebieden in het algemeen en in Gaza in het bijzonder, zijn er inderdaad steeds meer tekenen van "donormoeheid". Natuurlijk is de belangrijkste manifestatie hiervan de massale inperking van hulp door de huidige Amerikaanse regering, maar ook andere donorlanden hebben hun bezorgdheid geuit dat de hulp die zij bieden, misbruikt zou kunnen worden.

Verzamelde somberheid over Gaza

Brown schetst de somberheid die de huidige trends voor Gaza voorspellen: "De recente geschiedenis van de Gazastrook waarschuwt voor de ernstige gevolgen als de internationale hulp afneemt: "Na meer dan een decennium zijn de resultaten duidelijk: rampzalige humanitaire omstandigheden, radicalisering en periodieke geweldsuitbarstingen. In plaats van een daadwerkelijk vredesproces wisselen de onderhandelingen tussen Israëliërs en Palestijnen in Gaza elkaar af tussen het beteugelen van geweld en het dreigen ermee".

Twee zwakke excuses

In het publieke debat worden vaak twee zwakke excuses geopperd over het huidige lot van de bevolking in Gaza.

Beide portretteren de inwoners van Gaza als slachtoffers - ofwel (a) als slachtoffers van hun leiderschap, en/of (b) als slachtoffers van de repressieve blokkade van de ongelukkige enclave door Israël.

Wat de eerstgenoemden betreft, zijn de Gazanen niet de onschuldige slachtoffers van hun leiderschap.
Zij zijn de smeltkroes waarin dat leiderschap is gevormd en waaruit het is voortgekomen.

Gevolg - geen oorzaak

Wat betreft het latere excuus is het aantoonbaar en onbetwistbaar duidelijk dat het opleggen van de quarantaine aan Gaza het gevolg is - niet de oorzaak - van de vijandschap van de Gazanen jegens Israël. Inderdaad, om de vijandigheid jegens Israël toe te schrijven aan de verschrikkelijke humanitaire situatie in Gaza speelt men het direct in de handen van de tegenstanders van Israël. Erger nog, het is in feite, medeplichtig te zijn aan de vijand, en zijn leugenachtige en kwaadaardige verhaal te onderschrijven.

Gaza: "Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht"

In feite is het enige wat de Gazanen hoeven te doen om zich uit hun huidige situatie te bevrijden... niets! Inderdaad, het enige wat er moet gebeuren om Gaza tot bloei te laten komen is dat zij op overtuigende wijze de vijandigheid achterwege laten en een vreedzame coëxistentie met Israël omarmen...
Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren! Want dat zit niet in de aard van de Gazaanse bevolking, hopeloos ondergedompeld in een moeras van eigen gemaakte judeofobische haat en judeocidaal verlangen...

2019 Inlichtingenonderzoek - op het punt van de zoveelste ronde?

Dus terug naar het 2019 Inlichtingenonderzoek...
...het lijkt zinloos om opnieuw een besluiteloze vechtpartij te gaan voeren, om vervolgens weer een aantal jaren terug te keren naar het zoveelste gespannen en sporadisch gewelddadige interbellum, tot aan de volgende grote opflakkering van de strijd - die opnieuw zou eindigen met een gespannen en sporadisch gewelddadig interbellum, totdat het regime in Gaza zich sterk genoeg voelt om weer aan te vallen. Of te zwak om dat niet te doen.

2019 Inlichtingenonderzoek & Albert Einstein

 

Herbert Hoover & Albert Einstein

 

Het was Albert Einstein die zei dat je een probleem niet kon oplossen met het niveau van denken dat het creëerde. Het is duidelijk dat het probleem van Gaza is ontstaan door de overtuiging dat land aan de Palestijns-Arabieren kon worden overgedragen om hen een levensvatbare kans op zelfbestuur te bieden.
Het is dus ook duidelijk dat het probleem van Gaza niet kan worden opgelost door vast te houden aan de ideeën die het probleem hebben gecreëerd - d.w.z. door vast te houden aan een plan voor Israël om de Palestijns-Arabieren land te geven voor zelfbestuur.

2019 Inlichtingenonderzoek & Herbert Hoover

Het was de voormalige Amerikaanse president Herbert Hoover - de "Grote Humanitaire" voor zijn inspanningen om de hongersnood in Europa na de Eerste Wereldoorlog te verlichten - die schreef: "Er moet zelfs rekening worden gehouden met het heroïsche middel van een verplaatsing van bevolkingsgroepen... de ontberingen van de verhuizing zijn groot, maar het is [nog steeds] minder dan het voortdurende lijden van minderheden en de voortdurende herhaling van oorlog".

Hoe kan iemand, met enige mate van mededogen en menselijkheid, het daar niet mee eens zijn?

Bron: INTO THE FRAY: The 2019 Intelligence Assessment: The policy implications for Gaza | Israel Institute for Strategic Studies