www.wimjongman.nl

(homepagina)

Biedt het Boek van Henoch een belangrijk inzicht in Gods Profetische Kalender?

Door Ron Allen - 12 april 2019

( )

(Pixabay/annazuc)

Op 6 april vieren we het begin van het Joodse godsdienstige jaar.

De Heer zelf gaf ten tijde van de Exodus (Exodus) (Ex. 12:2) aan dat het godsdienstige jaar zou beginnen in de lente. In Egypte was het nieuwe jaar half juli begonnen, toen de heldere ster Sirius in conjunction stond met de jaarlijkse overstroming van de Nijl. Door het nieuwe jaar naar het begin van de lente te verplaatsen, maakte God niet alleen onderscheid tussen Zijn volk en de Egyptenaren, maar Hij herstelde het jaar in haar oude waarde.

Zelfs voor de zondvloed van Noach begint de kalender van Henoch al met de lente-equinox. Deze kalender is opgenomen in het boek van Henoch, dat in het Nieuwe Testament geciteerd werd en deel uitmaakt van de Ethiopische kerkbijbel. Er is sterk bewijs dat delen van het boek mogelijk afkomstig zijn van Henoch, inclusief het feit dat zijn astronomische waarnemingen afkomstig zijn uit een gebied ver ten noorden van het Heilige Land, misschien wel uit de Zwarte Zee, waarvan de wetenschappers toegeven dat het "recent" met zout water is overstroomd en Noachs thuisbasis had kunnen zijn. Bovendien werd de kalender van Henoch gemaakt door de positie van de zon aan de horizon te observeren en werd hij gebruikt in oude structuren zoals Stonehenge en New Granage, maar niet in het historische Nabije Oosten. Voor meer informatie over Henoch bevelen wij het boek van Dr. Randy Delp aan, The Impact of the Book of Enoch on Christianity and Other Religions.

Na de zondvloed vestigden de nakomelingen van Noach zich in Mesopotamië, waar de overgrote meerderheid van de kalenders een nieuw jaar in het voorjaar aannam. Henoch had zijn eerste maand Temmani, taalkundig vergelijkbaar met Temennu, de Babylonische naam voor het sterrenbeeld Stier (de stier), genoemd. Stier was in feite het sterrenbeeld van de lente-equinox in Henochs tijd en na de zondvloed in het oude Mesopotamië. De vooraanstaande plaats van Stier werd erkend in vele aspecten van het heidense geloof en leven in het Midden-Oosten. Een echo komt uit het Hebreeuwse alfabet, waar de eerste letter een stierenpictogram is. Interessanter is dat onze eerste letter "A" lijkt op de sterrenhoop van de Hyaden, waarin Aldebaran (de gouverneur) is gehuisvest, die het "oog" is van de Stier.

Toen Abraham in 2091 v. Chr. werd geroepen, verplaatste de richtingverandering van de equinoxen de lente-equinox naar het sterrenbeeld Ram. Deze beweging van dit teken in het voorjaar is een deel van de profetische hemelse kalender (Gen.1:14) en markeert het begin van de vorming van een natie en een gezin voor Christus, door het zaad van de vrouw (Gen.3:15) naar de aarde te brengen. Het is geen toeval dat Abraham, aan wie beloofd werd dat zijn zaad het zaad van de vrouw zou zijn (Gen.15,5 en 22,18), verhinderd werd zijn zoon op te offeren, en dat een ram, symbolisch voor Christus, in zijn plaats werd geofferd (Gen.22,13).

Wie het boek Henoch in een Nederlandse vertaling wil lezen. 

Bron: Does the Book of Enoch Offer Important Insight Into God's Prophetic Calendar? — Charisma Magazine