www.wimjongman.nl

(homepagina)

De basis van de profetie: De opname juist neerzetten

Gary - 2 mei 2019

()

Deel 2

Ik voel dat de troepen gespannen worden. De strijd ziet er grimmig uit. Voorlopig hebben we dekking in de loopgraven, maar de vijandelijke horde komt dichterbij en we hebben weinig munitie en zijn bloedig en gewond. En, zo lijkt het, overtroffen en voorbijgestreefd. Maar dat is alleen maar wat het lijkt.

De apostel Paulus had bijna twee millennia geleden te maken met een even vermoeid regiment. Veel stemmen in hun midden zaaiden verwarring en zorgden voor ontgoocheling over Gods profetische beloften. Dat is altijd de meest voorkomende tactiek van de vijand geweest: van binnenuit verslagen met een subtiliteit, waar de aanvallen het minst worden verwacht. Zo wordt ook de centrale boodschap van ons geloof het vaakst vertekend.

Maar het onderwerp was de belofte van Christus om Zijn volk volledig te bevrijden van de komende toorn en het daaropvolgende oordeel over alle naties, wat genoemd wordt: de Dag van de HEER.

 Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en ons bijeenvergadering tot Hem, vragen wij u, broeders en zusters, om niet gemakkelijk onrustig te worden of gealarmeerd door een leer die van ons zou zijn - of het nu gaat om een profetie, een mond-tot-mondreclame of een brief - die beweert dat de Dag des Heren al is gekomen.

- 2 Tessalonicenzen 2:1-2

Dit principe gaat voor onbepaalde tijd verder, omdat aan echte christenen beloofd wordt te ontsnappen voordat de Dag van de HEER komt. Wanneer de Dag van de HEER eindelijk komt, zal geen van de broeders van de HEER erdoor worden verontrust, omdat zij in het hemelse Zion zullen zijn en zich met de engelen zullen verheugen. Veel mensen maken je opnieuw van streek, smeken je om je gezegende hoop te laten varen en uit te kijken naar de antichrist in plaats van Christus zelf.

Hier wil ik je eenvoudigweg herinneren aan een paar fundamentele profetische concepten. Als je deze begrijpt en vasthoudt, en de punten met elkaar verbindt, dan wordt het beeld duidelijk. En dit duidelijke beeld is niets minder dan het glorieuze gezicht van onze Heiland; dat is het volgende wat we zullen zien als de volgende grote profetie wordt vervuld - wanneer ons geloof zichtbaar wordt.

Dus houd je vast en maak je klaar, vul een koffiemok, en zoek een mooie, rustige plek waar je aandacht onverdeeld blijft. Dit is groots. En ik hoop dat je het in de toekomst een geweldige bron zult vinden om te delen met vrienden en familie...

- - -

Deel 1. In de profetie gaat het alles over Hem

Het fundamentele probleem met alle verschillende scholen van allegorische profetische interpretatie (bijv. het preterisme, het historisme, enz.) is tweeledig: ten eerste verwerpen zij het aanvaarden van Gods woord op wat het is en laten het over aan een persoonlijke, subjectieve uitleg, ondanks het feit dat de profetieën over de eerste komst van Christus allesbehalve allegorisch waren; en ten tweede begrijpen zij fundamenteel verkeerd dat de hele Schrift één voortdurende profetie is over de verlossing betreffende het Beloofde Zaad van de gelovigen en Zijn materiële en geestelijke omkering van de zondeval en al zijn gevolgen. Er komt nog een toekomstig eindpunt waarin de verlosten verheerlijkt worden, de zondeval wordt omgekeerd en het Zaad regeert. Dit kan niet meer worden verklaard door allegorieën dan de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus.

Het diepere bijbelse verhaal kan alleen begrepen worden als we begrijpen over wie de Bijbel het heeft en wat er bereikt moet worden, zodat de zondeval van de mensheid wordt omgekeerd. (Als je al gelezen hebt "De Bijbel begrijpen - het Beloofde Zaad", en het onderstaande diagram doorgekeken hebt, voel je dan vrij om door te gaan naar Deel 2).

Vertaling van de tekstblokken onder de afbeelding HIER

()

Deel 2

- - -

Bron: Prophecy Basics: Setting the Record Straight - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates