www.wimjongman.nl

(homepagina)

De dwingende noodzaak van gestimuleerde Arabische migratie en de opkomende onvermijdelijkheid van het Humanitaire Paradigma

( )

Gaza: Kerem Shalom grensovergang in brand gestoken door Palestijns-Arabische relschoppers ( Foto: IDF-woordvoerder's Office)

Diverse korte fragmenten uit het artikel: INTO THE FRAY: De noodzaak voor gestimuleerde Arabische migratie en de opkomende onvermijdelijkheid van ...

Als je eenmaal het onmogelijke eruit hebt gehaald, wat er dan ook overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, moet de waarheid zijn - Sherlock Holmes, in "Het teken van de vier".

Meer dan een kwart eeuw geleden (in 1992) waarschuwde ik voor de gevolgen - voor zowel Jood als Arabier - wanneer Israël Gaza zou gaan evacueren.

>Ik waarschuwde aldus: "De onvermijdelijke gevolgen kunnen alleen worden genegeerd door de Israëlische terugtrekking van het grote gevaar voor zowel Israëli's als Arabieren", daarbij waarnemend: "Geen enkele maatstaf of de totale [Israëlische] annexatie of totale [Israëlische] terugtrekking is verenigbaar met de veiligheidsbehoeften van Israël of het welzijn van de Arabische bevolking daar. Daarom concludeerde ik dat het enige levensvatbare en duurzame beleid de hervestiging en rehabilitatie van de niet-strijdlustige Gazanen naar elders was, en ik onderstreepte dit: "Dit was geen oproep tot een met geweld opgelegde racistische "overdracht" door Israël, maar eerder... een humane en historisch noodzakelijke onderneming".

Economische opwaardering verwarren met "etnische zuivering"

( )

Sherlock Holmes, in 'The Sign of the Four': "Zodra je het mogelijke gedaan hebt, wat er dan ook overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, dat moet de waarheid zijn".

Vandaag de dag, na meer dan anderhalf decennium van bloedige confrontaties, waaronder drie grootschalige militaire acties - opgedrongen aan Israël om zijn burgerbevolking te beschermen tegen de voorspelde aanvallen - en een vierde lijkt nu steeds onvermijdelijker te worden. Met de Gazanen die overspoeld worden met ongezuiverd afvalwater, hun bronnen met vervuild drinkwater en met eeuwigdurende stroomuitval, lijken mijn voorspellingen betreurenswaardig nauwkeurig te zijn gebleken.

Een driedelig plan

Enkele jaren na mijn artikel uit 1992 breidde ik het idee uit van een geïntensiveerde emigratie van de Arabische bevolking in Judea-Samaria (alias de "Westelijke Jordaanoever"); en in 2004 formuleerde ik een driedelig plan (The Humanitarian Paradigm) voor de alomvattende oplossing - of eerder: de ontbinding van het "Palestijnse probleem", dat de volgende componenten omvat:

De eerste was de ontmanteling van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency).....

Het tweede component was de lancering van een internationale campagne om de Arabische landen ertoe aan te zetten af te zien van wat in wezen een beleid van etnische discriminatie van de Palestijnse diaspora is, dat decennialang hen beheerste is, en om haar inwoners het burgerschap te verlenen...

( )

Hashim Youssef van de Arabische Liga: "....er zal voor hen geen reden zijn om terug te keren naar Palestina".

Het derde en misschien wel het meest controversiële element was om de niet-strijdlustige Arabische inwoners van Judea-Samaria royale verhuisgelden aan te bieden om hen en hun families de kans te geven een betere en veiliger toekomst te zoeken in gastlanden van derden, dan iets wat hen bijna onvermijdelijk te wachten staat - als ze blijven waar ze zijn.

Ooit ondenkbaar, maar nu langzaamaan werkelijkheid worden.

Het pleiten voor deze drie elementen - de ontmanteling (of tenminste de radicale herstructurering) van de UNRWA, de naturalisatie van de Palestijnse diaspora in Arabische landen als burgers en de emigratie van Palestijns-Arabieren uit Judea-Samaria en Gaza - leek ons vandaag de dag echter niet realistisch... Alle drie de elementen worden echter langzaam maar zeker voor onze ogen verwezenlijkt op een manier die een paar jaar geleden nog ondenkbaar leek.

( )

Verwoesting in Gaza:
Culminatie van een kwart eeuw "tweestaten".

Naturalisatie van Palestijnse diaspora in landen van verblijf

In dit verband heeft de Trump-regering naar verluidt een belangrijk initiatief genomen - zie hier; en hier; and hier. Volgens deze rapporten heeft president Trump verschillende Arabische landen meegedeeld dat hij begin 2019 een burgerschapsplan zal bekendmaken voor Palestijnse vluchtelingen die in deze landen wonen. ... Belangrijk is dat Palestijnse bronnen aan de nieuwsredactie hebben verteld: "Trump heeft verschillende Arabische landen geïnformeerd dat Jordanië, Syrië en Libanon in het plan zullen worden opgenomen". Deze bronnen zeggen: "De grote verrassing zal zijn dat deze landen al hebben ingestemd met de naturalisatie van Palestijnse vluchtelingen."

Emigratie: De voorkeursoptie van de Palestijnen?

Wat betreft het derde element van het driedelige plan, de emigratie van de Palestijnse bevolking naar derde landen, is er snel bewijs dat emigratie een steeds gewildere optie wordt. Eerder deze maand hebben de Israëlische mainstream media beklemtoonden de wens Gaza te verlaten om elders een beter leven te zoeken. Bijvoorbeeld, de populaire website, YNetnews, publiceerde een stuk getiteld Gaza lijdt aan een braindrain van jonge professionals op zoek naar een beter leven, toen de Hebreeuwse versie een paar dagen eerder verscheen, met als titel 'De vlucht uit Gaza: Wat Hamas voor de media probeert te verbergen...'

Laat hun mensen gaan: Een slogan voor de verkiezingen van april?

...Het is tijd dat het idee van geïntensiveerde emigratie door de mainstream partijen wordt omarmd als het enige levensvatbare beleidsparadigma dat het voortbestaan van Israël als de natiestaat van het Joodse volk kan garanderen. Het is tijd voor de mainstream om een verkiezingsslogan aan te nemen die een bazuinachtige oproep laat klinken om "hun volk te laten gaan".

Bron: INTO THE FRAY: De noodzaak voor gestimuleerde Arabische migratie en de opkomende onvermijdelijkheid van het humanitaire paradigma | Israel Institute for Strategic Studies