www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ligt het tijdspad voor de verdrukking tussen 2020 en 2030?

10/26/2019 overgenomen van Unrevelations

 

Iedereen ter wereld aan de RFID-chips door massale vaccinaties, net zoals veel pluimvee middels de HIPRA-vaccinaties gaat krijgen?

In 2015 lanceerde de Verenigde Naties een initiatief dat we in het kort 'The 2030 Agenda' kunnen noemen. De officiële naam is veel langer (Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development), maar zal ik hierna om de leesbaarheid te behouden, niet gebruiken. We zullen in dit artikel wat verbanden leggen die hiermee samenhangen en uiteindelijk een assessment maken van hoe de elite van de wereld de toekomst voor zich ziet en naar haar hand wil zetten.

2030

In het document van The 2030 Agenda wordt door de VN onder punt 16.9 genoemd dat zij iedereen in 2030 een legale identiteit wil hebben gegeven. Naar schatting zijn 1.8 miljard mensen op aarde identiteitsloos, en dat gaat onze elite natuurlijk enorm aan het hart. Ook de Europese Unie heeft de 17 doelen van de VN overgenomen en zal die gaan implementeren, of we nu willen of niet. De World Bank, die betrokken zal zijn bij de implementatie, legt punt 16.9 op haar eigen manier uit. Het gaat volgens dit document niet alleen om een legale identiteit, maar volgens hen zelfs om een legale digitale identiteit.

2020

Echter, veel recenter namen diverse andere bedrijven soortgelijke initiatieven met betrekking tot dit doel van identificatie voor iedereen. Onder andere Microsoft, de Rockefeller Foundation en Gavi (De Vaccinatie-Alliantie) hebben hiertoe het project ID2020 in het leven geroepen. Deze samenwerking roept al meteen een hoop gedachten op. Want wat hebben vaccinaties hier nu mee te maken? En waarom is Microsoft hierbij betrokken? Bill Gates van Microsoft schrijft op zijn website zo regelmatig over de gratis vaccinaties die hij beschikbaar stelt aan de wereld, dat er zelfs een speciale rubriek voor is gemaakt. Gates wil ook dat de wereldbevolking gereduceerd wordt. Wat? Ja, echt. Hij legt dat anders uit, maar dat zijn natuurlijk gewoon verkooptechnieken. Natuurlijk gaat men u niet vertellen wat ze er écht mee bedoelen.

Bevolkingsreductie

De Georgia Guidestones, een door de elite opgericht momument in Georgia, VS, hebben dit als belangrijkste doel gesteld: de bevolking reduceren tot 500 miljoen mensen. Van 8 miljard naar een half miljard is dus een reductie van meer dan 90%. Dat ga je niet redden met alleen voorbehoedsmiddelen. Een beetje slimmerik snapt ook wel dat de elite hier iets veel meer sinisters mee bedoelt. Als het monument al uit 6 stenen bestaat en 6 meter hoog is, geeft dat al reden genoeg om aan te nemen dat er meer aan de hand is. Men neemt soms aan dat deze stenen instructies zijn voor wat we moeten doen na een globale catastrofe, maar aangezien de oprichters er zelf niets over hebben gezegd, is dat uiterst twijfelachtig. Maar enfin, dat was een (niet geheel irrelevant) zijspoor. Laten we eens kijken wat de werkgroep ID2020 zélf zegt over hun initiatief.

Biometrisch

Duidelijk is dat het biometrische paspoort de toekomst heeft. Dit is een manier van identificeren aan de hand van zaken die in ons lichaam aanwezig zijn en 100% uniek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de irisscan of de vingerafdruk. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Want ons DNA is ook geschikt voor identificatie. Er is bijvoorbeeld al een pilot gestart door de werkgroep ID2020 in Bangladesh om mogelijk zeer kleine microchips middels vaccinaties in te brengen in de bloedbaan om zo iemand te kunnen identificeren. Zoals het in het filmpje wordt verwoord, klinkt het allemaal heel nobel en mooi. Maar bedenk ook dat als ze iets slechts van plan waren, ze dit natuurlijk nooit zo zullen verkopen. Daarnaast wordt in de video ook gesproken over een extreem betrouwbare en goede versleuteling. Dat is echter nog maar de vraag, nu Google claimt de eerste quantumcomputer te hebben uitgevonden die in staat is de beste versleuteling ter wereld in iets meer dan 3 minuten te kraken. Een taak waar de beste supercomputer ter wereld eerst 10.000 jaar over zou doen.

Conclusie

Het getal 2020 is heel ambigu. Het kan enerzijds worden uitgelegd als 20/20, een term waarmee aangeduid wordt dat iemand goed kan zien. Anderzijds is dat heel 'toevallig' ook het jaar dat voor ons ligt. Met alle informatie die we hierboven hebben doorgenomen ontstaat een zeer verontrustend plaatje. Blijkbaar is de elite van de wereld bezig met een plan om iedereen op de hele wereld te voorzien van een digitale identiteit, waarbij het lijkt alsof zij van kleine chips gebruik zullen gaan maken die in de bloedbaan worden geïnjecteerd via vaccinaties. Die techniek bestaat al en wordt bijvoorbeeld toegepast bij dieren. Dit wordt nog net niet letterlijk gezegd, maar alle ingrediënten voeden die speculatie wel flink. Waarom zouden zowel Microsoft als Gavi Vaccinations hier anders 2 van de kartrekkers voor zijn? Daarenboven moet dit alles klaarblijkelijk plaats gaan vinden tussen 2020 en 2030, waarbij het eerste getal de start markeert en het laatste getal het einde (volledige implementatie). Ook in Nederland broeit het de laatste jaren steeds meer. Men wil koste wat het kost iedereen verplicht gevaccineerd hebben. De eerste stappen hier naartoe zijn al gezet. Wat uw mening over vaccinaties ook is, geef toe dat het veel potentie heeft om het merkteken van het beest (Openbaring 13) te kunnen implementeren. Niet dat wij daar als christen bang voor hoeven te zijn, want wij zullen aan die periode gaan ontsnappen (1 Thess. 5:9, Rom. 5:9, etc.) indien wij in Jezus' verzoenende offer voor onze zonden zullen vertrouwen. Maar het geeft wel weer hoe dicht we bij die grote verdrukking zijn en dus tegelijk ook nóg dichter bij die opname zijn, die daaraan vooraf gaat. Maranatha! :-)

Dit artikel is mede gebaseerd op het stuk van Bron: Now The End Begins.

Bron: Peace, justice and strong institutions - United Nations Sustainable Development