www.wimjongman.nl

(homepagina)

2019: Wat is het volgende?

Door Hal Lindsey

Een nieuwjaarsdag-koptekst van Politico sloot de angst in voor de politieke wereld: "Ja, 2019 is het jaar waar je je zorgen over maakt".

De financiële markten worden geschud door een dreigende handelsoorlog met China, een Fed die vastbesloten lijkt om de welvaart te verbannen die verdwijnt in de achteruitkijkspiegel van Amerika, en een niveau van instabiliteit in Washington die in de Amerikaanse geschiedenis alleen maar wedijvert met de aanloop naar de Burgeroorlog. Elk van deze dingen op zich zou zich alleen al kunnen vertalen in een volledige recessie. Ondertussen blijft de rest van de wereld voor hun welvaart afhankelijk van de wankele Amerikaanse economie.

De denuclearisatieovereenkomst met Noord-Korea lijkt uit elkaar te vallen nog voor die begint. China bouwt wapens om Amerikaanse vliegdekschepen te vernietigen. De totale opbouw van het Chinese leger is een van de grootste ooit die is ondernomen. Het legt een zware nadruk op ruimtevaartwapens en de vernietiging van de digitale infrastructuur waarvan Amerika en het Westen afhankelijk zijn voor hun voortbestaan. Rusland blijft een nucleaire supermacht en haar president, Vladimir Poetin, lijkt vastbesloten om een nieuwe generatie exotische superwapens te bouwen.

In Washington is er een generatie ingegraven met een al lang verankerde machtsbasis die gericht is op het omverwerpen van deze president. Of ze nu wel of niet legitieme juridische argumenten tegen hem hebben. We zullen het zien in 2019 als er eindelijk verslagen worden vrijgegeven. Maar instabiliteit in Washington - met schuld aan beide kanten - was het kenmerk van 2018 en het lijkt in het nieuwe jaar nog erger te worden.

De Bijbelse profetie wordt op dramatische en zelfs spectaculaire wijze vervuld. Dat is het goede nieuws, want het betekent dat de terugkeer van Jezus dichterbij komt. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de opbouw naar de wederkomst van Christus allesbehalve aangenaam zal zijn. Op een gegeven moment zullen wij, die in Christus zijn, opgenomen worden. Maar tussen nu en de opname zullen de moeilijkheden toenemen. De macht en de invloed van Amerika kan eerder worden vernietigd dan we ons hadden voorgesteld.

Hoe zit het met u? Hoe zit het met uw familie, buren en vrienden? Hoe zit het met uw kerk en gemeenschap? Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er met u en de mensen van wie u houdt?

Hier is een ding om te onthouden. Psalm 23 is nog steeds van toepassing. "De Heer is mijn herder. Hij is nog steeds mijn herder, ook in de eindtijd. "Ik zal het niet wankelen". Hij voorziet nog steeds in mijn behoeften, zelfs in economisch moeilijke tijden. "Hij laat me in groene weiden neerliggen. Hij leidt me langs rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij op het spoor van de gerechtigheid om Zijn Naam."

Het is allemaal nog steeds waar. En als de dingen extreem slecht worden, denk dan aan de verzen 4-6: "Ook al ga ik door de dal vol met schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij vertroosten mij. U bereidt een tafel voor mij toe in het bijzijn van mijn vijanden; U hebt mijn hoofd gezalfd met olie, mijn beker loopt over. Ja, goedheid en liefde zullen mij volgen mijn hele leven lang."

Ik weet niet wat er in 2019 zal gebeuren. Maar ik weet dat goedheid en barmhartigheid mij zullen volgen. En als u in Christus bent, zullen ze u ook volgen. Ik geloof dat we een vervulling van de algemene trends in de Schrift zullen blijven zien. Maar toch, zelfs met dat, zei Jezus dat er een eb en vloed zouden zijn, als met de weeën van een bevalling. Dat betekent dat we geen precieze, jaarlijkse voorspellingen kunnen doen.

Maar als u in Christus bent, weet ik veel over uw toekomst. Het grote is dit. U bent op weg naar de hemel! De 23e psalm eindigt met een eeuwig begin: "En ik zal voor altijd wonen in het huis van de Heer."

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey