www.wimjongman.nl

(homepagina)

Overwinning over de Vijand

( )

Asher Intrater op 11 mei 2018

Een van de verbazingwekkende vormen van genade die we door Yeshua van God ontvangen, samen met vergeving van zonden, eeuwig leven en de Shekinah aanwezigheid van de Heilige Geest, is de kracht en de autoriteit de zieken te genezen en demonen uit te drijven. Hoewel demonen uitdrijven in de wereld van vermaak afgeschilderd wordt als een soort bizar, arglistig, duister ritueel, is het eigenlijk een algemene gebeurtenis in het leven van echte volgelingen van Yeshua, gepaard met echt berouw en een toewijding tot een rein en eerbaar leven daarna.

Terwijl het opwindend is te denken over het vermogen demonen uit te drijven, is er ook geestelijke oorlogvoering tegen de werken van de duivel op breder, corporatief niveau. Individuele demonen veroorzaken zonde en ziekte, maar grotere machten van het kwaad hebben als taak de geloofsgemeenschap als geheel te vernietigen. Die corporatieve aanval op de Ecclesia komt op drie niveaus:

  1. Beschuldiging van der broederen
  2. Verdeeldheid brengen in de kerk
  3. Uiteendrijven van de schapen

Ironisch genoeg worden degenen die het meest enthousiast zijn over genezing en demonen uitdrijven, soms door de duivel gebruikt om de geloofsgemeenschap als geheel veel grotere schade toe te brengen.

Israël en de Kerk worden beschreven als een verheerlijkte bruid die onder aanval ligt van de kwade slang Satan (Openbaring 12). Het centrale deel van die aanval wordt beschreven als “de aanklacht van onze broederen….” - Openbaring 12:10

Vriendschappelijk Vuur

De “broederen” hier zijn natuurlijk medegelovigen in Yeshua. Beschuldiging komt meestal in de vorm van roddel en klagen onder het mom van zogenaamd oprechte “correctie”. En terwijl “broederen” iedereen kan zijn, wordt de demonische aanval meestal gericht op leiders. Als we merken dat we zelf roddelen en klagen over voorgangers en andere leiders, is er de mogelijkheid dat we eigenlijk zelf een door demonen aangezette beschuldiger van de broederen geworden zijn, zonder dat we ons dat realiseren.

Eenheid in het Huis

De tweede aanval is nog erger: niet alleen leiders beschuldigen maar een scheuring in het Lichaam veroorzaken. Sprekend over geestelijke oorlogvoering zei Yeshua “elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is valt…” Lukas 11:17

Soms zijn mensen er zo zeker van dat ze gelijk hebben dat ze bereid zijn een scheuring in het Lichaam te veroorzaken. De schade, veroorzaakt door “scheiding in de kerk” is vaak veel erger dan de schijnbaar rechtvaardige context voor het veroorzaken ervan. Natuurlijk, er is essentiële morele discipline en aansprakelijkheid voor gemeenten en leiders. In het geval van zonde kan een scheuring in zekere, heel specifieke omstandigheden, juist zijn. Hoewel, dat is niet hetzelfde als een scheuring veroorzaken vanwege verschil van mening.

Beter Samen

Het ergste niveau van verdeeldheid wordt door Yeshua genoemd als het werk van de dief, de vernietiger of de wolf. Yeshua is de Goede Herder, maar de vijand komt om te “stelen en de schapen uiteen te drijven…” – Johannes 10:12

Er is een ernstige misleiding, verkondigd door sommige van de meest ambitieuze gelovigen, dat er geen reden is om tot een kerk of gemeente te behoren. Alle mogelijke soorten geestelijke redenen worden voor deze campagne van leugens gegeven, maar uiteindelijk laat het zwakke gelovigen over, onbedekt en onbeschermd voor de “poorten van de hel” (Mattheüs 16:18) en verspreidt de schapen, weg van de kooi en de herders.

Net zoals we ambitieus zouden moeten zijn om zieken te genezen en demonen uitdrijven, laten we ook zoveel ambitie hebben om demonische aanvallen op de geloofsgemeenschap als geheel te weerstaan.

Er is kracht in het bloed Video Nederlandse ondertiteling.

Bron: Victory over the Enemy – Revive Tribe