www.wimjongman.nl

(homepagina)

De tiende van Tevet: de zaden van Messias geplant in de VN-Jeruzalem stemming

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 28 december 2017

 Dus zei God der heerscharen: het vasten van de vierde maand, het vasten van de vijfde maand, het vasten van de zevende maand en het vasten van de tiende maand worden gelegenheden voor vreugde en blijdschap, gelukkige feesten voor het huis van Yehuda; maar je moet houden van eerlijkheid en integriteit." Zacharia 8:19 (de Israël Bijbel™)

( )

Breaking Nes Israël

De tiende van Tevet, een vastendag die donderdagochtend begon, herdenkt het begin van het Griekse beleg van Jeruzalem, een gebeurtenis die een rabbi ziet weerspiegeld in de hatelijke stemming van de Verenigde Naties vorige week, waar geprobeerd werd Jeruzalem te isoleren van de wereld. In de geest van een van de meest vereerde wijzen in de Joodse geschiedenis ziet deze rabbi de VN-stemming als bewijs dat de derde tempel weer zal verrijzen.

Op de tiende van Tevet, anno 3336 (425 v.Chr.), belegerden de legers van de Babylonische keizer Nebucadnezzar Jeruzalem. Dit begon een driejarig proces dat heeft geleid tot de vernietiging van de tempel van Salomo en de 70-jarige Babylonische ballingschap. Joden herdenken deze dag met een dag van vasten, rouw en bekering. Het vasten begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang.

Rabbi Shimon Apisdorf, een bekroond schrijver en leraar voor de Yeshiva van de Naties, ziet de laatste stemming van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als een herhaling van een gebeurtenis die is vastgelegd in de Talmoed.

"Het is nu passend dat wat er gebeurd is bij de VN, gebeuren moet omdat het in feite een poging was door de vijanden van Israël om Jeruzalem te belegeren, de stad te isoleren, net als de Grieken," zo vertelde Rabbi Apisdorf aan Breaking News Israël. "Maar de zaden van de Messias waren verborgen, geplant in de verwoesting van de tempel."

Rabbi Apisdorf wijst op een verhaal in de Talmoed, waarin een groep van orthodoxe rabbijnen, met inbegrip van Rabbi Akiva, een van de meest gerespecteerde wetenschappers in de geschiedenis van het Jodendom, naar de Tempelberg gingen na de verwoesting van de tempel. De rabbijnen waren verbijsterd op die plek en hebben een mitswa (gebod) uitgevoerd van het scheuren van hun kleren bij het zien van de vernietiging. Rabbi Akiva, aan de andere kant, lachte toen hij een vos zag, een onrein dier, die liep door de ruïnes van het Heilige der heiligen. Rabbi Akiva legde daarop uit dat hij had gelachen vanwege twee profetieën.

 Daarom zal omwille van u, Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden, en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Micha 3:12

Rabbi Akiva verklaarde dat als de eerste profetie was uitgekomen, zoals blijkt wanneer de vos door de verwoeste tempel loopt, de latere profetieën over de tempel ook konden geschiedden:

 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. Zacharia 8:4

"Dit lijkt een klap voor Israël, maar wat er echt gebeurt, is dat de wereld is gericht op de relatie van het Joodse volk met Jeruzalem, en er alleen goede dingen van kunnen komen," zei rabbijn Apisdorf. "Mensen die er niet mee overweg kunnen, worden gek, maar mensen hebben gewacht op wat juist nu zich begint te verenigen rond Jeruzalem."

Een extra reden voor het vasten op de tiende van Tevet is de herdenking van toen, zoals in de derde eeuw, dat Koning Ptolemeüs de 72 Joodse oudsten beval om de Torah in het Grieks te vertalen. De vertaling werd afgerond op de tiende van Tevet.

Rabbi Avraham Arieh Trugman, directeur van Ohr Chadash Torah Instituut, legde uit waarom de vertaling van de Thora in het Grieks een gelegenheid is om te vasten, erop wijzend dat de Griekse bedoeling van een vertaling niet het verspreiden van de Torah was, maar om die te degraderen van een goddelijke tekst naar slechts literatuur.

"Sinds de tijd van Abraham, die zijn leven heeft gewijd aan de verspreiding van de kennis van één God, en vanaf de tijd van de profeten die als eerste een universele visie gaven op de mensheid, is deze verspreiding van de Thora over de hele wereld een reden om dit te vieren," zo legde Rabbi Trugman uit aan Breaking News Israël .

Rabbi Trugman benadrukte zijn punt door Deuteronomium te vermelden:

 En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de HEERE, uw God, u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. U moet alle woorden van deze wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Deuteronomium 27:2-3

Rabbi Trugman verklaarde dat volgens de Midrasj (de homiletische traditie), de Torah was gegraveerd op deze stenen in 70 talen, zodat alle naties van de wereld het konden begrijpen en leren, wat laat zien dat het vertalen van de Thora een dwingende noodzaak is met het oog op het onderwijzen van de Naties.

"Maar de [Griekse vertaling] was iets heel anders," zei rabbijn Trugman. "Toen zij de Torah vertaalden in het Grieks, werd de richting van het schrijven ongedaan gemaakt. Hebreeuws wordt geschreven van rechts naar links, het tegenovergestelde van het Grieks. Voor ons is de wijsheid van de Thora afkomstig van een hogere plek dan het menselijk intellect; het stroomt naar beneden van bovenaf, wat in de joodse traditie wordt gesymboliseerd door het gaan van rechts naar links."

Rabbi Trugman benadrukte dat het verschil tussen de Bijbels-gemandateerde vertaling en de Septuaginta (de Griekse vertaling) is dat daar uiteenlopende bedoelingen achter zitten.

"Wat de Grieken wilde doen was een omkering, die de Torah zou veranderen in niets meer dan literatuur, een product van het menselijk intellect, dat niet goddelijk was, en geen resultaat van profetie," zei rabbijn Trugman.

"Door deze dag te vasten, moeten we leren dat 'vertalen' van de Torah in een taal die de hele wereld kan begrijpen, maar met de bedoeling dat het goddelijk is," zo ging de rabbijn verder. "Dit is een essentieel onderdeel voor de bouw van de Derde Tempel in het Messiaanse tijdperk.

"De verwoesting van Eerste Tempel stelde de droom uit die is beschreven door Koning Salomo toen hij de Eerste Tempel inwijdde als een plek voor alle volkeren om samen te komen en zich te verenigen onder de vlag van één God."

De vernietiging ervan, zei hij, vertraagde de droom van het verspreiden van de Torah met een Millennium.

"Nu is het de tijd die we nodig hebben om die oorspronkelijke visie te heroveren," zo drong Rabbi Trugman aan.

Bron: Tenth of Tevet: The Seeds of Messiah Planted in the UN Jerusalem Vote - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.