www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kunnen wiskundige formules de uiteindelijke verlossing voorspellen?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 18 juni 2018

 "Ik voorzag het einde vanaf het begin, en van ouds dingen die niet zijn voorgekomen. Ik zeg het: Mijn plan zal worden uitgevoerd; ik zal alles doen wat Ik heb besloten." Jesaja 46:10 (de Israël Bijbel ™)
 

Landmeetkunde (foto Pixbay)

Saul Kullok, een wetenschapper met vele patenten op zijn naam, heeft een formule ontwikkeld die de as van de aarde en de breedtegraden van de Bijbelse grenzen van Israël correleert met Profetie. De bewijzen zijn overtuigend, maar wat hij over volgend jaar zei, zal u schokken.

 

Saul Kullok (Facebook)

Kullok werd geboren in Buenos Aires, Argentinië, en immigreerde in 1974 naar Israël. Naast zijn wetenschappelijk onderzoek heeft Kullok een intensieve studie verricht naar de fysisch-wiskundige structuren in de Hebreeuwse Bijbel en de oude traditie van Israël. Opmerkelijk genoeg ontdekte hij vooraf gedefinieerde timingen voor grote fysieke gebeurtenissen waarbij het volk Israël betrokken was tijdens de laatste 3500 jaren, die gecorreleerd zijn aan fysieke gebeurtenissen. Kullok is bezig met het publiceren van zijn studie.

Kullok ontdekte dat belangrijke gebeurtenissen die van invloed zijn op de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël numeriek kunnen worden verkregen door een wiskundige relatie tussen twee waarneembare fysieke factoren: de helling van de planeet en de breedtegraad van de Bijbelse grenzen in Israël.

"De bewijzen zijn allemaal uitgeschreven, maar niemand wil het controleren. Het is te intimiderend," zei Kullok tegen Breaking Israel News.

De studie is gecompliceerd, maar dat is volgens Kullok niet wat andere wetenschappers intimideert.

"Ze vrezen de implicaties," zei Kullook. "Het bewijst dat God een tijdschema in de natuur heeft opgesteld, en dat dit het is wat de beweging van de aarde bepaalt en niet alleen de bekende natuurwetten.

Hij beschreef de ontdekking in de eenvoudigst mogelijke termen.

"De helling van de planeet op het jaar van de immigratie plus de constante hoekwaarde is gelijk aan de breedtegraad van een grens van Israël," zei Kullok.

"De gemiddelde helling van de aardas is tijdens de 3500 jaar die in deze studie zijn onderzocht voortdurend afgenomen; vanaf de bijbelse tijd dat Israël de Jordaan overstak na hun bijbelse Exodus uit Egypte tot nu toe," legde Kullok uit. "Voor elk bijbels en historisch tijdstip heeft de aardas een andere gemiddelde inclinatie of axiale kanteling. Integendeel, de breedtegraad van fysieke en bijbelse grenzen (of plaatsen) zijn vaste geografische waarden, verkregen volgens het Boek van Jozua. Het algoritme is een wiskundige uitdrukking die een correlatie impliceert tussen tijdstippen in de geschiedenis en de breedtegraad van een plaats of grens in het Bijbelse Land Israël.

"De formule betekent dat als ik de breedtegraad van de grens ken, ik de constante hoekwaarde trek om de gemiddelde helling van de aarde te verkrijgen, vanwaar het moment waarop deze helling plaatsvond de datum van de gebeurtenis geeft," zei Kullok. "Omgekeerd, als ik de datum weet, kan ik de formule gebruiken, en de axiale waarde invoegen en de breedtegraad van de grens te krijgen. Dit is een absolute correlatie.

"Simpel gezegd, de ontdekking toont aan dat de Joden terugkomen naar Israël op vaste tijden die onderhevig zijn in de krachten van de natuur, in de zon, de sterren en de aarde," zei Kullok.

Hij benadrukte dat de factoren in dit algoritme een krachtige combinatie is van de hemel (de gemiddelde axiale kanteling van de aarde) en de aarde (de geografische breedtegraad van de territoriale grenzen in het Bijbelse Land).

"De tijd die door het algoritme wordt gegeven moet worden beschouwd als vooraf gedefinieerd door astronomische en geografische fysische factoren, die niet onder menselijke controle staan," verklaarde Kullok. "Dit betekent dat de timing van een aanzienlijk aantal bijbelse en historische gebeurtenissen met betrekking tot de migratiebewegingen van de Israëlieten van en naar het Bijbelse Land was bepaald en vooraf zal worden bepaald".

Kullok gaf verschillende voorbeelden van de nauwkeurigheid van het algoritme, waarvan de eerste de entree was van de Joden in Israël na de Exodus uit Egypte. Gebaseerd op bronnen in de Bijbel en de Talmoed, plaatste Kullok de Exodus uit Egypte op 1476 v. Chr.

"Dit betekent dat de kinderen van Israël het land Israël binnenkwamen in 1436 v. Chr., wat volgens mijn formule in wisselwerking staat met de breedtegraad van Jericho, hun punt van binnenkomst in het land," zei Kullok.

Hij merkte op dat dit, zoals elke wiskundige formule, werkt in beide richtingen.

Een ander voorbeeld dat hij gaf, betrof het Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor Christus. De formule van Kullok correleerde met de datum van de ballingschap en de daaropvolgende terugkeer met de noordelijke en zuidelijke grenzen van de bijbelse stad Jeruzalem.

"We kennen de geografische breedtegraad van de zuidelijke bijbelse grens van het oude Jeruzalem. De corresponderende historische tijd gegeven door het algoritme is het jaar 539 v.Chr., dat is de tijd dat de val van het Babylonische Rijk plaatsvond," zei Kullok. "Deze belangrijke historische gebeurtenis werd al snel gevolgd door het bevel van Koning Cyrus in 538 v. Chr., dat rekening hield met beide, het begin van de Joodse terugkeer uit de Babylonische Ballingschap en de start van de bouw van de Tweede Tempel.

Kullook legde ook de definitie uit van de grens van de Arnon, die in het deel van Israël ligt aan de oostkant van de Jordaan. De rivier markeert de zuidelijke grens van de stam van Ruben. De breedtegraad voor dit algoritme was iets minder nauwkeurig, omdat de Arnon een delta vormt als hij bij de Dode Zee komt. Het algoritme van Kullok correleert met de convergentie van het Arnon en de Dode Zee met de jaren 1830-1840. Hoewel dit misschien wel niets met de staat Israël te maken lijkt te hebben, dringt Kullok erop aan dat deze jaren kritiek waren voor de vestiging van de moderne staat Israël.

"Dit is precies het moment waarop het Ottomaanse Rijk begon te desintegreren in zijn Midden-Oosten domeinen," zei Kullok. "Het proces voor het herstel van het Huis van Juda in het Bijbelse Land begon juist daar door de actieve deelname van Engeland, een christelijke natie, en meer recent ook met de Verenigde Staten van Amerika, ook een christelijke natie. In die tijd was er een theologische opleving, een verandering in de theologie die hen ertoe bracht fundamenteel deel te nemen aan dit proces van terugkeer.

Kullok zei dat deze insluiting van het christendom in deze voorbeschikte tijden haar rol in de geprofeteerde terugkeer naar Israël betekenis geven.

"Joodse en christelijke pogingen om de Joden terug te sturen naar Israël zijn noodzakelijkerwijs heel verschillend," zei hij. "Maar ze vullen elkaar aan terwijl ze naar hetzelfde doel toewerken. Ze vertegenwoordigen een tweezijdig parallel proces, elk in overeenstemming met de woorden van de profeten van Israël.

De breedtegraad van het belangrijke oost-westelijk deel van de door de Arnon begrenzende grens heeft een extra profetisch resultaat, dat overeenkomt met de jaren 1947-1951. Belangrijker dan het VN Verdelingsplan ter oprichting van de staat Israël emigreerden in deze jaren 700.000 Joden naar Israël.

Maar de formule van Kullok is niet beperkt tot het verleden. De breedtegraad van het zuidelijkste puntje van de Arnon komt overeen met volgend jaar.

"De resultaten tonen het jaar vóór een aliyah (immigratie naar Israël, letterlijk 'opstijgen')," zei Kullok. "Dit betekent dat er over twee jaar een aliyah zal zijn die volgens de berekeningen de grootste tot nu toe zal zijn. Aangezien het de zuidelijkste breedtegraad van alle grenzen van Israël is, is dit de laatste aliyah en zullen er geen ballingen meer zijn".

Kullok maakte nog een laatste opmerking over de aard van zijn formule.

"Aangezien de formule nauwkeurige resultaten oplevert op basis van de bijbelse grenzen van Israël, wat bekend staat als Groot-Israël, is de relevantie van deze grenzen profetisch en nog steeds relevant vandaag de dag.

Bron: Israeli Scientist Finds Mathematical Formula that Proves Prophecy - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.