www.wimjongman.nl

(homepagina)

UK Parlement: Weinig belangstelling voor kinderlokbendes

door Andrew Jones | 9 juli 2018

Als reactie op het aanhoudende schandaal rond het seksuele misbruik in Groot-Brittannië heeft een groep van twintig parlementsleden een open brief ondertekend voor de onlangs benoemde minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, waarin zij aandringen op gecoördineerde actie.

Aangezien het parlement van het Verenigd Koninkrijk 650 parlementsleden telt, is slechts 3 procent van de ondertekenaars bereid om steun te verlenen aan de bescherming van kinderen die het slachtoffer zijn van groepsverkrachting, mensenhandel, marteling en soms moord. Zo'n schamel aantal politici dat bereid is om zich uit te spreken tegen seksuele slavernij van kinderen lijkt nog meer het bewijs te zijn van het morele faillissement van de politieke elite in Groot-Brittannië en hoe laag het land lijkt te zijn gezonken.

De Britse media-elite heeft de brief genegeerd. De berichtgeving is beperkt tot de lokale pers in Oxford en Rochdale - gebieden die te lijden hebben onder deze kinderlokkerij - evenals een paar alternatieve mediakanalen zoals Breitbart Londen, en een indirecte verwijzing op Sky News.

 

Van de 650 parlementsleden van het Britse parlement waren er slechts twintig bereid om een open brief te ondertekenen ter ondersteuning van de bescherming van kinderen die het slachtoffer zijn van groepsverkrachting, mensenhandel, marteling en soms moord. Afbeelding: Het paleis van Westminster in Londen, ontmoetingsplaats van de Houses of Parliament. (Arpingstone/Wikimedia Commons)

Een belangrijke ondertekenaar van de brief, Rotherham MP Sarah Champion, wiens kiesdistrict berucht is geworden door dit misbruik, werd in 2017 gedwongen van de voorbank van de Labour Party van Jeremy Corbyn weg te gaan vanwege het openlijk spreken over de prevalentie van "Britse Pakistaanse mannen" in dit soort seksuele uitbuiting van kinderen. Gezien het feit dat Sajid Javid, toen Secretaris van de Gemeenschappen, ter ondersteuning sprak van Champion, is het misschien wel de bedoeling dat deze brief werd gericht aan hem in zijn nieuwe rol als de eerste Britse Moslim Secretaris van Binnenlandse Zaken.

Javids islamitische geloof en Pakistaanse achtergrond plaatse hem in een onaantastbare positie als het gaat om beschuldigingen van racisme of onverdraagzaamheid, mocht hij de ongemakkelijke etnische en culturele realiteit van het uitbuiten blijvend aanpakken. Voordat hij minister van Binnenlandse Zaken werd, behandelde hij dit en kon hij blijven zeggen wat er gezegd moest worden om effectief op te treden - op een manier die veel andere politici niet zouden konden doen - zonder aan de schandpaal te worden genageld door de grotendeels linkse media in het Verenigd Koninkrijk.

In zijn nieuwe functie zijn er twee belangrijke kansen die Javid kon grijpen.

Ten eerste hebben de Britse autoriteiten de mogelijkheid om op zijn minst te beginnen met een aanpassing na tientallen jaren falen en tekortschieten naar weerloze kinderen. Het onvergelijkbare kwaad is gedaan in talloze levens - en blijft gedaan worden. Ook het vertrouwen van het publiek in de politie, de media, de sociale diensten en de overheid wordt onschatbaar geschaad.

Wat het sociale materiaal van het Verenigd Koninkrijk betreft, is het uitbuitingschandaal voor velen de rots geweest waarop het ondoordachte multiculturalisme van het moderne Groot-Brittannië uiteenspatte. Nu, geïntensiveerd door de huidige koortsige sfeer in het Verenigd Koninkrijk, lijkt de aanpak die de Britse autoriteiten hebben gekozen in reactie op deze nationale ramp grotendeels gebaseerd op het tegengaan van secundaire kwesties - met name personen die protesteren tegen de kinderlokkerij, waaronder op een gegeven moment de arrestatie van ouders die probeerden hun dochter te redden van haar misbruikers.

Er lijkt ook een stilzwijgende alliantie te zijn met de meeste van de media om het publieke debat de mond te snoeren, en als al het andere mislukt, de tegenstand volledig uit te schakelen.

Deze strategie, als ik dat zo mag noemen, verergert ongetwijfeld niet alleen de slechte situatie, maar belooft ook ziekmakend te worden, nu de slapende reus van de blanke arbeidersklasse in Groot-Brittannië wakker begint te worden.

De tweede kans die Javid zou kunnen grijpen, is het ontwortelen van wat alarmerend veel lijkt op een landelijk netwerk van georganiseerde misdaad. De eufemistische term van "kinderlokbende" is door velen verworpen ten behoeve van de meer platte term van "verkrachtingsbende", maar "bende" wekt de indruk van sporadische en geïsoleerde activiteit, voornamelijk gepleegd door wetteloze jongeren. De realiteit van deze landelijke seksuele uitbuiting is dat het zich ontwikkelt tot een maffia-achtig "terroristennetwerk". Kinderen worden vervoerd (blz. 7/79) door heel het land om te worden misbruikt op van tevoren afgesproken locaties, en deze handel is in verband gebracht met illegale drugshandel en andere criminele activiteiten. "Kinderlokken" kan beter "handel in seksuele kinderslaven" worden genoemd.

Door deze criminaliteit decennialang te laten voortwoekeren, zijn de Britse autoriteiten zichzelf achteraf in feite als medeplichtige gaan beschouwen. Zij zouden ook kunnen worden beschuldigd van het overtreden van niet alleen de nationale wetgeving, maar ook internationale verdragen inzake kinderbescherming, zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Aangezien het misbruik grotendeels wordt gepleegd door "(Zuid)Aziatische" criminelen, bevinden de Britse autoriteiten zich nu in een impasse. Door samen te werken met de regering en de politie kunnen de bestaande spanningen in de gemeenschap toenemen. Of door niet op te treden, zal het vertrouwen in de instellingen en wetten van het land - en de minderheidsgemeenschappen zelf - blijven verslechteren onder grote delen van het publiek. Aangezien dat misschien niet onmiddellijk gebeurt onder het toeziend oog van de huidige lichting van onfortuinlijke Britse politici, is er hoogstwaarschijnlijk de neiging onder hen om deze menselijke tragedie te stoppen.

Laten we hopen dat Sajid Javid trouw blijft aan zijn steun aan Sarah Champion in 2017 en in ieder geval probeert een einde te maken aan deze criminele netwerken die al lange tijd op 'industriële schaal' opereren.

Tot nu toe is het antwoord op deze nationale schande pijnlijk traag en weinig zichtbaar geweest. Belangrijke daders zijn enkele malen vervolgd, maar veel daders zullen misschien nooit voor de rechter worden gebracht. Duizenden slachtoffers is schadevergoeding of gezondheids- en sociale bijstand ontzegd, en er is geen vervolging ingesteld tegen schuldige ambtenaren. De wangedragsprocedure van de politie heeft tot dusver geen resultaten opgeleverd - ondanks de beschuldiging, die teruggaat tot 2015 van een ambtenaar die geslachtsverkeer met misbruikslachtoffers heeft gehad. De enige "straffen" die zijn opgelegd, waren de omscholing van een enkele advocaat van het Openbaar Ministerie van de Kroon en het aftreden van enkele gemeenteraadsleden van Rotherham. Dit alles is jammerlijk ontoereikend voor de zogenaamde facilitering van een massaverkrachting - een openbaar onderzoek is nodig.

Andrew Jones, journalist, is momenteel gevestigd in Europa.

Bron: UK Parliament: Little Interest in Grooming Gangs