www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat gebeurt er als een natie de Jeruzalemsteen wil optillen?

Veel landen hebben geprobeerd om de 'steen' Jeruzalem op te tillen. Sommigen veroverden het in naam van hun goden, anderen om Jeruzalem als een pronkjuweel in hun religieus-politieke kroon te plaatsen, terwijl weer anderen Jeruzalem zien als de sleutel tot een ultieme deal die zal leiden tot vrede in het Midden-Oosten.

Door Avner Boskey - 19 december 2018

Meer dan 2400 jaar geleden viel de Geest van profetie op Zacharia toen hij verklaarde: "De last van het woord van JHVH met betrekking tot Israël - Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen." (Zacharia 12:3).

Sinds die dag hebben veel naties geprobeerd om de rots van Jeruzalem vast te pakken. Sommigen veroverden het in de naam van hun goden of in hun keizerlijke overmoed (denk aan Perzië, Griekenland, Rome, Jihad). Andere mogendheden waren van plan om Jeruzalem als een juweel in hun religieus-politieke kroon te plaatsen (denk aan de geïnternationaliseerde stad of het corpus separatum). Weer anderen zien Jeruzalem als de sleutel tot een ultieme deal, die zal leiden tot vrede in het Midden-Oosten.

Maar de steenachtige massa van Jeruzalem blijft hetzelfde, en het spirituele gevaar dat gepaard gaat met het optillen ervan is verpletterend reëel. Zacharia voorzegde dat elke natie die Jeruzalem verzwakt of verdeelt het equivalent van een hernia zal ervaren - het zal gaan uitpuilen en vervolgens exploderen met pijnlijke gevolgen.

Knoei niet met Mijn bruid!

Terwijl Abraham door de Negev zwierf, greep de koning van Gerar Sarah (waarvan hij dacht dat het de zus van Abraham was) en bracht haar in zijn harem. "Maar God kwam naar Abimelech in een droom in de nacht en zei tot hem: 'Zie, je bent een dode man vanwege de vrouw die je hebt meegenomen, want zij is getrouwd' (Genesis 20:3). In bed duiken met een getrouwde vrouw, de vrouw van iemand anders, is een fundamentele schending van de gastvrijheid in het Midden-Oosten. Abimelech zat in grote problemen.

Op een vergelijkbare manier ziet de God van Jakob het land Israël als de bruid van het Joodse volk. Het is van geen enkel ander volk. JHVH geeft zelfs een profetische naam aan het Beloofde Land - 'Be'ulah' (getrouwd) - omdat het Land Israël als een maagdelijke bruid is die alleen aan Jakobs zaad werd beloofd.

De Abimelech van gisteren - de Hamas van vandaag

De aan de Moslimbroederschap gelieerde jihadistische terreurgroep Hamas is van mening dat het land Israël uitsluitend islamitisch land is, aangezien het in 637 AD door de jihad-strijders van Mohammed werd veroverd. Hamas is niet geïnteresseerd in het verdelen van het land - als een tweestatenoplossing. De terreurtactiek van Hamas is gericht op het bereiken van een één-staat-oplossing - een islamitische shari'a-staat. Moord of ballingschap zou het lot van de Joodse Israëliërs zijn. Hamas-leider Khaled Mashal zei onlangs:

Volgens Jesaja's woorden en JHVH's perspectief, is het doel van Hamas om de bruid te nemen en de rechtmatige echtgenoot te vermoorden.

Hoe zit het met het nemen van de helft van de bruid?

In mei 2018 verhuisden de Verenigde Staten hun ambassade naar Jeruzalem. De ambassade van Guatemala sloot zich er al snel bij aan.

Op zaterdag 15 december 2018 hield de Australische premier Scott Morrison zijn eerste grote buitenlandse beleidstoespraak in het Sydney Institute,
(www.dailybulletin.com.au/news/42652-scott-morrison-speech-at-the-sydney-institute). De meest opmerkelijke verklaring in die toespraak gaat over Jeruzalem: "De regering heeft besloten dat het standpunt van Australië nu als volgt is: Australië erkent nu West-Jeruzalem, als de zetel van de Knesset en veel van de regeringsinstellingen, en de hoofdstad van Israël... Bovendien erkent de Australische regering, de inzet voor een tweestatenoplossing, daarmee is ook besloten de aspiraties van het Palestijnse volk voor een toekomstige staat met zijn hoofdstad in Oost-Jeruzalem te erkennen." Morrison gaf toe dat zijn verklaring "tot een controverse kan leiden".

De PM van OZ wierp een interessante vraag op in het debat. Wat als een natie West-Jeruzalem erkent als Joodse hoofdstad, maar Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad? Het beste van beide werelden? Een veilige indekking in de weddenschappen?

Drie directe problemen

De naties van de wereld staan in de boeken

Er is geen land in de wereld dat zich vastklampt aan wat God in de Schrift bepleit met betrekking tot de uiteindelijke status van het land Israël.

De meeste landen hebben laten optekenen dat ze een tweestatenoplossing steunen - één Joods en één Arabisch. De Arabische staat zou geen Joden hebben, maar de Joodse staat zou minstens 25% Arabisch zijn (dat is nu het geval in Israël). www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/22

Hamas, Islamitische Jihad, al-Aqsa Martyrs' Brigades - van allemaal staat in hun boeken over de uitroeiing van de Joodse staat. Als er een minder radicale Palestijnse staat zou ontstaan, zouden deze groepen zich aan deze macht onttrekken, zoals Hamas in Gaza in 2005 deed vanuit de PLO.

In wezen zijn zowel de tweestatenoplossing of een één-jihadi-staatsoplossing niet goed voor de gezondheid en het voortbestaan van Israël op lange termijn.

JHVH gedachten staat vastgelegd

Gods perspectief op het verdelen van het land Israël in twee staten is vervat in Joels profetische verklaring:

Volgens deze profetie richt het oordeel van Messias Jeshua's oordeel over de naties bij de Tweede Komst zich op het standpunt en de activiteiten van elk land met betrekking tot het overleven, de veiligheid en de grenzen van de Joodse staat.

Wees voorzichtig met wat je vraagt

De premier van Australië is een sterk gelovige in Jeshua. Hij heeft onze gebeden nodig als hij staat voor God, zijn land en ook de leiders van de wereld over deze en vele andere dringende kwesties (www.smh.com.au/politics/federal/the-pentecostal-prime-minister-inside-scott-morrison-s-religion-20180825-p4zzos.html; https://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2018/august/meet-the-new-prime-minister-of-australia-scott-morrison-is-an-evangelical-christian).

God kijktniet de persoon aan (Handelingen 10:34), zelfs niet belangrijke personen. Wanneer de leider van een land heengaat om het land Israël te verdelen - zelfs als hij een gelovige is en het goed bedoelt, zelfs als zijn land een belangrijke wereldspeler is - dan probeert die leider een steen op te tillen waarvan hij nooit de bedoeling had om die te op te tillen.

Hoe moeten we dan bidden?

Uw gebeden en steun houden onze leger staande en zijn zeer praktische mogelijkheden van God voor ons in het werk waarvoor Hij ons geroepen heeft om te doen.

In Messias Jeshua,

Avner Boskey

Bron: What Happens When a Nation Lifts the Jerusalem Stone