www.wimjongman.nl

(homepagina)

Caroline Glick: Wat Amerika kan leren van de Israëlische wapenwetten.

door Caroline Glick - 26 februari 2018

( )

Wanneer er massabeschietingen plaats vinden in de VS, brengen de commentaren routinematig Israël naar voren als een studie-object om te bewijzen dat wapens in handen van burgers levens redt.

Israël met zijn lange en pijnlijke geschiedenis van terrorismebestrijding is rijk aan voorbeelden die deze bewering bewijzen. De afgelopen jaren hebben gewapende burgers tientallen terroristen tegengehouden. In sommige gevallen traden die burgers op als laffe politieagenten voor het gevaar terugdeinsden.

Zo kwam op 6 maart 2008 een terrorist vermomd als bezorger het Merkaz Harav seminarie in Jeruzalem binnen met een aanvalswapen verborgen in een televisiedoos. Hij opende het vuur op studenten die in de bibliotheek zaten te studeren.

Twee agenten arriveerden op ter plekke, maar gingen het gebouw niet binnen om het moorden te stoppen.

In dit geval was er een student van het seminarie die gewapend was met een handvuurwapen, en een infanterie-officier die buitendienst was maar in de buurt woonde. Zij hoorden de schoten en liepen naar het seminarie. De student, een jonge rabbijn, was gewapend met een handwapen; de officier droeg zijn aanvalswapen. Beide mannen negeerden de politieagenten die hen vertelden niet naar binnen te gaan. Ze gingen het gebouw binnen en doodden de terrorist en maakten een einde aan het bloedbad. Tegen de tijd dat ze aankwamen, waren acht leerlingen, waaronder vijf middelbare scholieren, gedood, terwijl er acht gewond raakten.

De meest recente Palestijnse terreurcampagne, die ongeveer van oktober 2015 tot en met april 2016 duurde, heeft ook de behoefte aan een gewapende burgerij aangetoond. Bij twee grote aanvallen in Tel Aviv konden de terroristen, gewapend met geweren, wel minutenlang naar believen de mensen doden omdat geen van de burgers ter plaatse gewapend was.

Terreuraanslagen in Jeruzalem en Judea en Samaria daarentegen, die in dezelfde periode plaatsvonden, werden in het begin herhaaldelijk gestopt door gewapende burgers die binnen enkele ogenblikken ter plekke waren.

Naar aanleiding van de publieke verontwaardiging heeft minister Glad Erdan van Openbare Veiligheid de beperkingen voor het in aanmerking komen van een wapenvergunningen licht versoepeld en burgers met wapenvergunningen aangemoedigd om hun wapens bij zich te dragen waar ze ook gaan.

De stap van Erdan om de beperkingen op het recht op een wapenvergunningen te versoepelen, werpt licht op een aspect van het Israëlische leven waarvan de buitenlanders zich nauwelijks bewust zijn.

De wijdverbreide opvatting in met name de VS is dat Israëlische wapenwetten liberaal zijn. Dit is onjuist. Israël heeft strenge wapenwetten. Maar tegelijkertijd heeft het ook een verplichte dienstplicht in het leger.

Actieve dienstbare soldaten met verlof zijn vaak verplicht om hun wapens mee naar huis te nemen. Soldaten die geen wapenkluizen bezitten die groot genoeg zijn om hun geweren op te bergen, moeten ze overal mee naartoe nemen. Als gevolg hiervan, zijn toeristen vaak blij met foto's te nemen van jonge Israëli's die de aanvalsgeweren in restaurants en nachtclubs bij zich hebben.

De wapenwetten van Israël zijn een nachtmerrie voor de Tweede Amendement kampioenen. Om in aanmerking te komen voor een wapenvergunning in Israël moet je 21 jaar oud zijn en tevens een militaire veteraan, of 27 jaar oud.

Alleen mensen die voldoen aan specifieke criteria komen in aanmerking voor wapenvergunningen. Israëli's die wonen of werken in gemeenschappen die door de overheid vanuit het oogpunt van nationale veiligheid als risicovol worden gedefinieerd, kunnen wapenvergunningen aanvragen. Boeren, reisleiders en mensen die gevaarlijke stoffen vervoeren mogen een pistool meenemen. Militaire functionarissen en NCO's in actieve dienst kunnen een persoonlijk handwapen dragen. Veteranen van speciale eenheden en andere elite-veiligheidsdiensten mogen een pistool dragen. Ook gepensioneerde hoge functionarissen hebben het recht om een pistool te dragen.

Om een wapenvergunning te ontvangen, moet je eerst een wapenopleiding volgen in een gecertificeerd opleidingscentrum en een gezondheidscertificaat ontvangen van een bevoegd arts.

Als je gezond bent en in aanmerking komt, kun je een wapenvergunning krijgen. Hiermee kunt je één handwapen bezitten en vijftig kogels.

Het eigendom van jachtgeweren en geweren is beperkt tot dierenartsen, natuurbeschermers en gelicentieerde jagers. Deze wapens mogen alleen worden gebruikt voor afschieten van dieren.

Terwijl in de meeste staten van Verenigde Staten men de burgers niet toestaat om met hun wapens rond te lopen, heeft Israël dergelijke beperkingen niet voor zijn wapenbezitters. De wapenbezitters kunnen hun wapens openlijk of op een verborgen manier dragen, al naar gelang hun voorkeur.

Terwijl de particuliere eigendom van vuurwapens dus beperkt is, is het gebruik van vuurwapens wijder verbreid door de overheid. Elke school in Israël wordt bewaakt door een gewapende bewaker. Iedereen die een school binnengaat moet door een bemande, beveiligde ingang.

Gewapende bewakers begeleiden alle schoolreizen overal in het land.

Gewapende bewakers en metaaldetectors zijn gestationeerd bij de ingang van elke ondergrondse parkeerplaats, elke supermarkt, elk ziekenhuis, elk winkelcentrum en elk hotel in Israël.

Alle belangrijke openbare evenementen moeten door de politie worden goedgekeurd. De organisatoren moeten de perimeter van hun evenementen beveiligen in coördinatie met de politie. Als gevolg daarvan zouden de meeste massabeschietingen die de afgelopen jaren in de VS en Europa hebben plaatsgevonden, in Israël veel moeilijker zijn geweest om uit te voeren. Zo zou de vrachtwagen-aanslag op Bastille-dag in Nice in 2016, waarbij een IS-terrorist 86 doden en 458 gewonden veroorzaakte, in Israël niet mogelijk zijn geweest.

In Israël zou de politie ten eerste het hele gebied waar het gebeuren plaatsvond, hebben afgeschermd. Er zouden geen vrachtwagens in de buurt hebben mogen komen en waarschijnlijk zouden er geen onbevoegde voertuigen in de omtrek mogen komen. Bovendien zouden beveiligers en metaaldetectoren op alle toegangspunten van het evenement zijn ingezet.

Het bloedbad buiten het hotel-casino Mandalay Bay in Las Vegas vorig jaar zou ook moeilijker, zo niet onmogelijk, zijn geweest om in Israël te hebben plaatsgevonden.

Een veiligheidsbeambte bij de ingang van het hotel zou de schutter ervan weerhouden hebben zijn wapens en munitie in het gebouw te brengen.

Als de moordenaar erin was geslaagd om zijn wapens het hotel binnen te smokkelen en met schieten was begonnen, zou het de veiligheidsagenten van het hotel zeer weinig tijd hebben gekost om de bron van het vuur te identificeren, zijn kamer binnen te gaan en hem tegen te houden.

Israël verbiedt wapenbezit van geestelijk zieke personen. Er zijn veel illegale wapens in Israël - met name in de Arabische gemeenschap - maar er is geen legale manier voor iemand die geestelijk ziek is om op wettige wijze een wapen te verkrijgen.

Ondanks de grote verschillen met betrekking tot het particuliere wapenbezit zijn er twee lessen te trekken uit de ervaringen van Israël, die significant kunnen zijn voor Amerikanen die op zoek zijn naar manieren om het massaschieten te stoppen.

De eerste les die Israël kan geven, heeft betrekking op de tactieken om het risico op aanvallen te minimaliseren. Amerikanen kunnen leren van het Israëlische model betreffende het controleren van de in- en uitgangen van scholen en andere openbare voorzieningen, en van Israëls verbod op wapens aan geesteszieken, en van het strikte beleid van profilering van terreurverdachten.

De tweede les uit de ervaring van Israël is, dat moed een vitale sociale deugd is.

Net als miljoenen Amerikanen zijn de Israëliërs dapper. Omdat ze dapper zijn, strijden ze tegen terroristen. Als ze wapens hebben, strijden ze tegen terroristen met wapens. Als ze geen wapens hebben, strijden ze tegen terroristen met wat ze dan ook hebben.

In februari 2017 hield een groep burgers buiten een reparatiewerkplaats voor naaimachines in Petah Tikva in Midden-Israël een terrorist tegen die buspassagiers doodde en neerstak door naaimachines naar hem te gooien,.

In januari 2016 blokkeerde een huismeester van een kruidenierswinkel in een klein stadje in Judea twee met messen gewapende terroristen om zijn winkel binnen te komen door ze er met een winkelwagentje uit te duwen.

Een maatschappij die moed hoog in het vaandel heeft staan, kan erop vertrouwen dat haar burgers dapperder zijn dan een maatschappij die waarde hecht aan slachtofferschap.

De beperkende wapenwetten van Israël hebben een functie met de vele aspecten in de Israëlische samenleving, die sterk verschilt van de omstandigheden in Amerika, zoals een machtige centrale regering, haar socialistische wortels en de grote Arabische gemeenschap.

De tragische Israëlische geschiedenis met terreuraanslagen heeft Israël ertoe gebracht te leren hoe het alle openbare ruimtes kan beveiligen, en troepen kan inzetten op grote burgerlijke doorgangsroutes. En het heeft de Israëli's ook geleerd om dapper te zijn.

Bron: Caroline Glick: What America Can Learn from Israeli Gun Laws | Breitbart