www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bewijs van verspreiding van het huis van Israël in het boek van Zacharia

Door Douglas Hamp op 29 juni 2018

God beloofde in het boek Hosea om het huis van Israël, die Hij had verspreid onder de volken, terug te brengen. Sommige mensen geloven dat het huis van Israël werd geassimileerd met het huis van Juda en toen ze terugkwamen uit de Babylonische gevangenschap dat aan de profetie was voldaan. Toch bewijst het boek Zacharia het tegendeel. Zacharia was de profeet van het huis van Juda na de Babylonische gevangenschap en toch wordt daarin nog steeds een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het huis van Juda en het huis van Israël (Efraim).

 Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren! Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de HEERE. Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. (Zacharia 10:6-10 HSV)

Ik controleerde het Hebreeuws op "ik zal uitzaaien", die de HSV vertaalde als toekomstige tijd, maar het Hebreeuws is een vav-hahipuch, een uitdrukking die de spanning heeft van de toekomst naar het verleden (ja, het is één van die rare kenmerken van het bijbelse Hebreeuws). Het is niet IK ZAL UITZAAIEN... maar IK HEB UITGEZAAID. Dit verschil is enorm! Andere vertalingen merken dit ook op.

 Ik heb ze als zaden over de naties verspreid, toch zullen ze me in verre landen herinneren. Met hun kinderen zullen zij overleven en weer thuiskomen in Israël. (Zach 10:9 NLV)

 Hoewel Ik hen onder de volken heb laten planten, zullen zij mij in verre landen in gedachten houden; en zij zullen voor hun kinderen zorgen en zullen terugkeren. (Zach 10:9 BBE)

We zien dat andere vertalingen het Hebreeuws ook begrijpen zoals ik dat doe... het was al gebeurd. God had het huis van Israël al verstrooid toen de Assyriërs hen meenamen en ze in verre landen werden uitgezaaid. Met dit in gedachten, is het volgende vers dan zinniger:

 Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. (Zacahria 10:10 HSV)

We mogen niet vergeten dat Zacharia NA de Babylonische gevangenschap - met de Joden terug kwam in het land en waar is het huis van Israël? Terug met Juda zoals velen graag beweren? NEE! Zij zijn DAAR NIET! Maar onder de volken waar God hen heen verstrooid heeft. Dit is een krachtig bewijs dat de "Jood" NIET het huis van Israël omvat en dat Jezus inderdaad gekomen is om de verloren schapen van het huis van Israël op te zoeken.

Bron: Proof of Dispersion of the House of Israel in the Book of Zechariah | DouglasHamp.com