www.wimjongman.nl

(homepagina)

Persbericht van het Witte Huis: Reactie op de laatste Kavanaugh-laster

HET WITTE HUIS

Bureau van de perssecretaris

VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE op 23 september 2018

WAT U MOET WETEN OVER DE BEWERINGEN IN THE NEW YORKER OVER RECHTER BRETT KAVANAUGH

"Deze vermeende gebeurtenis van 35 jaar geleden heeft zich niet voorgedaan. De mensen die mij toen kenden, weten dat dit niet is gebeurd en hebben dat ook gezegd. Dit is smaad, duidelijk en eenvoudig. Ik kijk uit naar het getuigen op donderdag over de waarheid, en het verdedigen van mijn goede naam - en de reputatie voor karakter en integriteit die ik een leven lang heb gehad - tegen deze laatste - beschuldigingen." - Rechter Brett Kavanaugh

De aanklager, Deborah Ramirez, geeft in het stuk van The New Yorker toe dat er "significante hiaten" zitten in haar herinneringen over de gebeurtenis.

"Ze was in eerste instantie aarzelend om in het openbaar te spreken, deels omdat haar herinneringen hiaten bevatten, omdat ze zou hebben gedronken op het moment van het vermeende incident."

"Ramirez erkende dat er belangrijke hiaten zitten in haar herinneringen van die avond...".

Door de eigen bekentenis aan The New Yorker was Ramirez terughoudend om met zekerheid te spreken over de bewering.

"In haar eerste gesprekken met The New Yorker was ze terughoudend om Kavanaughs rol in het vermeende incident met zekerheid te karakteriseren."

Het duurde zes dagen van "beoordelen van haar herinneringen" voor Ramirez zo ver was om te zeggen dat ze zich kan herinneren dat Kavanaugh het vermeende incident heeft gepleegd; en dat kwam alleen na overleg met een advocaat van de Democraten.

"Na zes dagen van zorgvuldige beoordeling van haar herinneringen en overleg met haar advocaat, zei Ramirez dat ze zich zeker genoeg acht van haar herinneringen..."

"Senaatsassistenten van Ramirez' thuisstaat Colorado waarschuwden een advocaat, Stanley Garnett, een voormalige Democratische procureur in Boulder, die haar momenteel vertegenwoordigt."

New Yorker geeft toe dat het niet door ooggetuigen is bevestigd of Kavanaugh zelfs maar aanwezig was bij de party; en andere studenten die Kavanaugh kenden, zeiden dat zij nooit over het incident hoorden.

"The New Yorker heeft niet bevestigd met andere ooggetuigen dat Kavanaugh aanwezig was op het feest."

"In een verklaring beweerden twee van de mannelijke klasgenoten waarvan Ramirez beweerde dat ze waren betrokken bij het incident, zei de vrouw van een derde mannelijke student dat ze erbij betrokken was, en drie andere klasgenoten, Dino Ewing, Louisa Garry, en Dan Murphy, betwisten Ramirez' verslag van de gebeurtenissen:"

"Wij waren de mensen die het dichtst bij Brett Kavanaugh stonden tijdens zijn eerste jaar in Yale. Hij was een huisgenoot van een aantal van ons, en we brachten veel tijd met hem door, ook in de slaapzaal waar dit incident naar verluidt zou hebben plaatsgevonden."

"Sommigen van ons waren ook bevriend met Debbie Ramirez tijdens en na haar tijd bij Yale. We kunnen met vertrouwen zeggen dat als het incident waarvan Debbie beweert dat het ooit had plaatsgevonden, we het gezien of gehoord zouden hebben - en we hebben het niet gezien of gehoord."

Verder zeiden die klasgenoten dat de beschuldigingen in het verhaal voor Kavanaugh volledig uit de toon zouden vallen.

"Het gedrag dat ze beschrijft zou voor Brett volledig tegengesteld aan zijn karakter zijn."

Een vroegere student die een goede vriend met Ramirez was zei zij nooit over het incident heeft gehad ondanks dat zij heel close met elkaar waren.

"De voormalige vriendin die getrouwd was met de mannelijke klasgenoot, waarvan gezegd is dat hij erbij betrokken was, en die de verklaring ondertekende, zei van Ramirez: "Dit is een vrouw met wie ik goede bevriend was. We deelden intieme details van ons leven. En ik heb dit verhaal nooit van haar of van iemand anders gehoord. Het kwam nooit ter sprake. Ik heb het niet gezien; ik heb er nooit van gehoord."

Bron: Press Release from the White House; Response to the Latest Kavanaugh Smear | Koenig's Eye View