www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe de terugkeer van het Joodse volk naar Israël het christendom verandert

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 18 oktober 2018/p>

 Loof Hasjem, al u volken; prijs Hem, al u volken, Psalmen 117:1 (De Israëlische Bijbel™)

Hoewel er altijd al christenen zijn geweest die de vervangingstheologie verwierpen, "staat die hele benadering onder druk" sinds de oprichting en het succes van de staat Israël, aldus Rabbi Pesach Wolicki, Associate Director van het Center for Jewish-Christian Understanding & Cooperation (CJCUC).

Wolicki vertelde aan Breaking Israel News dat "in de afgelopen decennia in vele delen van de christelijke wereld, in verschillende mate, meer mensen beseffen dat er een ontwaken is geweest en tonen interesse in het jodendom en het Joodse volk,."

Hij benadrukte dat het niet alleen de oprichting van de staat Israël is, maar ook het succes in een natievorming, wat ertoe heeft geleid dat veel christenen een aantal van hun fundamentele overtuigingen over het jodendom en het Joodse volk opnieuw hebben onderzocht.

"Als christelijk zionist, om een aanhanger [van de staat Israël] te worden en het Joodse volk in een positief licht te zien, moeten ze ook het christendom anders zien. Als ze dat doen, zien ze de geldigheid en authenticiteit van het jodendom en de joodse leer. Het komt allemaal samen met een verschuiving in de relatie tussen jodendom en christendom.

"Het volgende stadium is dat veel christenen geïnteresseerd raken in het meer leren over Israël en het Joodse volk. Ze denken dan anders over hun eigen christendom", legt Wolicki uit.

[Opmerking: Veel christenen willen dit inderdaad. Maar het lessen leren van de Torah, zoals in het vervolg gepropageerd wordt, zonder van de reeds gekomen Messias te spreken, kan geen goede verandering bewerken. Hoe de verandering ook mag plaatsvinden, er zal altijd een verschil zijn : Christus die gekruisigd is voor onze zonden.]

Hoewel de oprichting van de staat Israël in 1948 ongetwijfeld een cruciale mijlpaal was in de joods-christelijke betrekkingen, verwees Wolicki naar Barbara W. Tuchman's historische tekst De Bijbel en Het Zwaard als bron voor het idee dat de christelijke belangstelling voor het Heilige Land teruggaat tot de vroegste dagen van het christendom.

"Tot voor kort," zo stelde Wolicki, "was het een marginale hoek in de christelijke wereld en nu krijgt het een andere vorm. Er was nooit sprake van een positieve interactie met echte Joden. Christelijke zionisten bestonden er in het begin van de jaren tachtig zonder echt contact te hebben met Joden. En de joodse gemeenschap hield hen op afstand.

"Er was geen interesse in het joodse leren [toen]. Het is iets nieuws dat er zoveel respectvolle interactie is. Het is de volgende fase. De reis is in eerste instantie een theologische reis voor een christen. De theologie produceert een politieke stellingname. Veel christenen gaan daarin nooit verder dan dat."

Maar voor degenen die dat wel doen: "Zij beginnen om de christelijke Bijbel anders te lezen en beginnen op een andere manier aandacht te besteden aan de Hebreeuwse Bijbel. Het verwerpen van de vervangingstheologie zorgt ervoor dat een christen bepaalde passages uit het Nieuwe Testament herleest en Joden anders gaat ziet. Hun interesse in het joodse onderwijs is het volgende niveau".

"Als ik met mensen spreek die zeer actieve christelijke zionisten zijn en ik praat met hen over ons doel om bijbelse leerstellingen te produceren die niet over Israël en de politiek gaan, als ze eenmaal in deze relatie zitten, dan is dit wat ze daarna willen," zo verklaarde hij.

Organisaties als Yeshiva for the Nations, een online academie die authentieke Tora-lessen aanbiedt voor niet-Joden en CJCUC, werken samen om op deze interesse in te spelen.

Wolicki's voorkeur gaat er bij het spreken met christenen niet naar uit om over joods-christelijke relaties te praten, maar om er ter plekke een les uit de Bijbel te leren.

"Wanneer ik over een stukje van de Schrift leer, deel ik de joodse wijsheid en betekenissen die uit het Hebreeuws komen. Ik breng een zekere autoriteit en authenticiteit mee omdat ik een rabbijn en een Jood ben en uit een gemeenschap kom die dit materiaal in zijn oorspronkelijke taal heeft behouden."

"Hun gevoel van verwondering maakt het voor hen moeilijk om Joden en rabbijnen in een negatief daglicht te zien."

Zijn doel, en meer in het algemeen het doel van zijn organisatie, is: "christenen wakker maken voor het feit dat er veel gemeenschappelijks is in termen van feitelijk geloof en Schrift en dat de Schrift definities bevat van wie God is en wat goed en wat kwaad is. Als we ons daar omheen verbinden, wordt de relatie heel reëel".

Wolicki legde verder uit hoe het joodse volk als geheel belast werd met het onderwijzen van de Torah aan niet-Joden. "Het jodendom is er allemaal op gericht om het bewustzijn van God naar de hele wereld over te brengen, om kennis van God naar alle families op aarde te brengen. Het jodendom is een universalistische religie, maar voor het grootste deel van onze geschiedenis hadden we niet de mogelijkheid om dat te doen. We werkten aan het overleven. In de loop van de lange ballingschap zijn we vergeten wie we werkelijk zijn en wat onze missie is".

CJCUC wil "de cirkels van positieve relaties tussen christenen en Joden vanuit een orthodox-joods perspectief uitbreiden. We helpen Israël en het Joodse volk door de cirkels van vriendschap te verbreden. Het onderwijzen van de Torah aan christenen is de volgende grens in deze relatie. Zij willen deze volgende stap."

Cup of Salvation, een boek geschreven door Wolicki, gepubliceerd door CJCUC en beschikbaar op Amazone-formaten in softcover en Kindle formaten, "kwam tot stand als gevolg van het feit dat wanneer ik in een kerk zou spreken, ongeacht het onderwerp, toen ik een vers en gedeelde inzichten uit het Hebreeuws citeerde en lessen die tot dat inzicht komen, dan is dat het waar ze hongerig naar meer waren.

"Ze houden van het woord van God. Ze weten dat ze iets krijgen wat ze nergens anders kunnen krijgen. Het maakt niet uit wat ik zou zeggen, als ik een vers zou citeren en zou zeggen wat het betekent in het Hebreeuws, dan zouden hun ogen opengaan.

Cup of Salvation is een diepgaande studie van het parallelle, het joodse gebed dat Psalmen 113-118 bevat en wordt voorgedragen op joodse feestdagen. Voor Wolicki was het een natuurlijk onderwerp waarover een boek voor christelijke lezers geschreven moest worden.

"Christenen houden van Israël en prijzen God voor wat Hij voor het Joodse volk heeft gedaan. Zij definiëren de staat Israël op dezelfde manier als een religieuze zionist. De langverwachte terugkomst van de ballingen gebeurt en het is een gebeurtenis van Bijbels en profetisch belang.

Wolicki en CJCUC's Executive Director David Nekrutman doen een Bijbelstudie podcast, ook wel Cup of Salvation genoemd, die later dit jaar ook beschikbaar zal zijn via de website Yeshiva voor de Naties.

"Het gaat nooit alleen over het Joodse volk. Het omvat de naties. Het terugverzamelen van de ballingen is het verhaal van iedereen die in God gelooft. De Joodse terugkeer naar het Land is slechts het begin.

De staf van CJCUC moedigt christenen aan om de stichting van de Staat Israël te vieren als een heilige dag. "Het gaat evenzeer over hen als over ons. Hallel zelf beschrijft alle landen die God prijzen voor wat Hij voor het Joodse volk heeft gedaan. Hallel spreekt over de universele zending van de wereld.

"Het is historisch gezien een absurditeit, maar dat is een wonder.

Sprekend over de samenwerking tussen CJCUC en Yeshiva voor de Naties zei Wolicki: "Het is een natuurlijk partnerschap. Bij CJCUC zijn we betrokken geweest bij Bijbelstudies en spreekbeurten. We hebben jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van expertise in het spreken met christenen. Niet alleen vertalen. We hebben het werk gedaan om vertrouwd te raken met de manier waarop zij denken.

"Yeshiva For The Nations bestaat om de Torah te brengen aan mensen die willen binnenkomen en willen leren van de joodse wijsheid. Voor ons is dit een droom die uitkomt. Met het uitgebreide bereik van Yeshiva For The Nations hebben we de mogelijkheid om veel meer mensen te bereiken dan ooit tevoren.

Bron: How Biblical Fulfillment Of The Jewish State of Israel Is Changing Christianity