www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hamas: Vechten tot aan de laatste Gazan

Hamas heeft de inwoners van Gaza verraden. In plaats van een islamitisch regime heeft het een op angst gebaseerd regime opgebouwd. In plaats van hoop heeft het wanhoop gebracht.

Door Dr. Mordechai Kedar - 16 mei 2018

Ongeveer een jaar geleden nam ik deel aan een lange en diepgaande discussie over de Arabisch-Joodse betrekkingen met verschillende vrienden in een Arabische stad in Samaria. Het waren hoofden van vooraanstaande hamulotten (stammen), van oudsher de gerespecteerde leiders van de lokale bevolking. De ontmoeting vond plaats in het huis van een van de dominante sjeiks van de stad, met een weelderige schaal aan groenten en fruit geschikt voor een koning.

Op een gegeven moment hield mijn gastheer op met praten, en na lang te hebben nagedacht, zei hij in zwaar literair Arabisch, doortastend en serieus, waarbij hij elk woord afwoog: "Dokter Kedar, weet u wat een terroristische organisatie is?" De vraag verbaasde en intrigeerde mij, en ik antwoordde: "Nee,", nieuwsgierig en in afwachting van zijn antwoord. "Let op mijn woorden, dokter," zei hij, "een terroristische organisatie is geen organisatie die vecht tegen haar vijanden. Een terroristische organisatie is een organisatie die vecht tegen het eigen volk, haar eigen natie, tegen de mensen die ze beweren te beschermen, tegen de kinderen voor wie ze verantwoordelijk zijn."

Mijn wenkbrauwen fronsten, ik vroeg "Maar - wat betekent dat?" en hij antwoordde, met een stem doordrongen van verdriet: "Kijk naar ISIS, wie slachten ze af? De moslims in Irak, Syrië en de Sinaï. Kijk naar Hezbollah, wie vermoorden ze? De Syrische moslims. Kijk naar Hamas, wie doden ze? De bevolking van Gaza. Een organisatie die vijanden bestrijdt is een bevrijdingsorganisatie, een organisatie die haar eigen mensen bestrijdt is een terreurorganisatie." Zijn woorden waren totaal onverwacht, en alle aanwezigen waren geschokt en gehuld in stilte. In de zaal was geen geluid te horen, want die uitspraak was een oorlogsverklaring van een sjeik en zijn groep aan Hamas. "Interessant," kon ik uiteindelijk uitbrengen, mijn gedachten voor mezelf houdend, van plan om later op zijn opmerkingen in te gaan.

In de afgelopen weken, sinds de rellen - zeker geen protesten - die begonnen in de omgeving van het hek tussen het leven in Israël en de dood in Gaza, blijf ik denken aan de verklaring van de sjeik. In de jaren sinds de Hamas-beweging in juni 2007 Gaza met geweld overnam, heeft het de PA-politiebureaus opgeblazen, op de hoofden en knieën geschoten van hun veiligheidspersoneel en politieagenten, en de PLO-leden van de daken van gebouwen geslingerd zodat ze dood op straat lagen - sinds dat debacle is het leven in het gebied verslechterd tot het niveau van de verschrikkelijke omstandigheden waarin de Gazanen vandaag leven.

Hamas heeft een groot deel van het geld dat het kreeg, besteed aan de aanschaf van wapens, de ontwikkeling van raketten, de productie van raketten, de aanschaf van explosieven en het graven van tunnels. Hamas heeft geen enkel ziekenhuis in de Gazastrook gebouwd, geen enkele ontziltingsinstallatie, niets, nul, nada. Toen ontwikkelde Israël de "ijzeren koepel" en verwijderde gewoon de dreiging van raketten en granaten. Ook voor de tunnels werd al snel een oplossing gevonden. Het ontbreekt Hamas aan tanks en artillerie. Wat blijft er dan nog over? Hoe moeten zij Israël nog aanvallen? Wat kunnen ze gebruiken? Het antwoord ligt in de woorden van de sjeik: Nadat Hamas erin was geslaagd elke sprankje hoop in het hart van de inwoners van Gaza uit te doven, nadat het hen tot diep in de wanhoop had gebracht, heeft het hen nu veranderd in levende munitie gericht op Israël.

Mensen zijn het beste wapen van allemaal, lage kosten en zelf geactiveerd voor 50 shekels per hoofd. Dat is het bedrag dat Hamas elke relschopper betaalt. Voor 50 shekels krijgt Hamas een wandelende bom, doordrenkt met de door Hamas geproduceerde woede, frustratie en wanhoop. Dat is het echte verhaal van wat er de afgelopen weken aan het grenshek gebeurde, de realiteit die duidelijk de reden blootlegt waarom Hamas wordt gedefinieerd als een terreurorganisatie: de oorlog die het heeft afgekondigd tegen de inwoners van Gaza sinds de dag dat het hun leven overnam. Nu stuurt het hen naar hun dood, in de wetenschap dat Israël hen nooit of te nimmer zal toestaan het hek over te gaan om een kibboets of moshava te bereiken die gevuld is met mannen, vrouwen en kinderen. De gedachte aan het afschuwelijke bloedbad dat daarvan het gevolg zou zijn, is angstaanjagend.

Hamas is een terroristische organisatie, niet vanwege de oorlog tegen Israël, maar omdat het de inwoners van Gaza heeft verraden: In plaats van een islamitisch regime heeft het een regime ingesteld dat gebaseerd is op angst. In plaats van werk heeft het werkloosheid veroorzaakt. In plaats van hoop heeft het tot wanhoop geleid. De Hamas-regering heeft de Gazastrook meegesleurd in drie geweldsronden met Israël: Cast lead (2008-09), Pilar of Defense (2012) en Protective Edge (2014). Er is nog geen naam voor de gebeurtenissen van vandaag, behalve die van de waanvoorstelling die Hamas ze gaf: "de mars naar terugkeer", alsof Israël in feite zou toestaan dat één enkele oproerkraaier zou "terugkeren" naar het soevereine grondgebied van Israël. Alle mantra's van Hamas zijn oude, vermoeide slogans die tot doel hebben de menselijke explosieven te ontsteken met vreemd vuur.

Israël waarschuwde hen al weken voor wat er zal gebeuren met iedereen die het hek benadert, door middel van waarschuwingen, flyers, telefoongesprekken en mediacommunicatie.

Elke gedode persoon is een prestatie op het gebied van public relations voor Hamas, elke gewonde is een propagandawinst voor het misleiden van kijkers in Europa en Amerika die geen begrip hebben van de satanische plannen van Hamas om het volk van Gaza te gebruiken als levende munitie tegen Israël, in de wetenschap dat ze gedood zullen worden zodra ze door het hek proberen te komen.

Israël waarschuwde hen al weken voor wat er gebeurt met iedereen die het hek raakt, door middel van waarschuwingen, flyers, telefoongesprekken en mediacommunicatie. Iedereen in Gaza, van Yihye Sinwar tot de laatste van de relschoppers, weten nu precies wat er gebeurt met iedereen die in de buurt van het hek komt. Dat maakt de relschoppers zelf en de Hamas-organisatie die ze stuurt volledig verantwoordelijk voor de dood van deze levende kogels

De buitenlandse pers is echter de andere verantwoordelijke partij, waarvan het publiek op de hoogte moet worden gesteld. Iedereen die de plannen van Hamas begrijpt, weet heel goed dat er zonder de berichtgeving in de media geen rellen in de buurt van het hek hadden plaatsgevonden. Want waarom zou Hamas menselijke munitie verspillen als het geen indruk zou kunnen maken op de wereldopinie?

Hier is het waar de Israëlische idiotie binnenkomt, want Israël laat buitenlandse media toe in de directe omgeving van Gaza (waar de Hamastunnels uitkomen, waar het probeert mannen, vrouwen en kinderen te doden en te ontvoeren) om - terwijl het achter hen staat - de IDF-scherpschutters kan fotograferen die de bewoners van kibboetsen en moshava's met hun eigen lichaam beschermen. De meeste buitenlandse correspondenten vertellen hun publiek niet eens de waarheid over deze IDF-helden die hun missie om Israëlische burgers te beschermen, trouw vervullen. In plaats daarvan fungeren de media als instrumenten van de Hamas-terroristen, nuttige idioten die zonder aanklacht Hamas-propaganda verspreiden.

Er zijn mensen die beweren dat de komst van internet en sociale media het onmogelijk maakt om dit te voorkomen. Toch kan men de meldingen vanuit de frontlinie beperken door de internettoegang in Gaza tijdelijk af te sluiten. Voor iedereen die ze niet kennen, levert Israël internetdiensten aan Gaza. Snap jij het? Ze krijgen internettoegang vanuit Israël (betalen ze ervoor, wie weet het?) en gebruiken ze dat medium om propaganda te verspreiden over Israël. Is er iets absurders?

Hoe zit het met de elektriciteit die Israël aan Gaza levert, en die het mogelijk maakt dat het satelliettelevisiestation van Hamas, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week de hondsdolheid tegen Israël uitzendt, blijft bestaan? Waarom levert Israël tijdens deze rellen nog steeds elektriciteit aan Gaza? Zou het tijdens de Tweede Wereldoorlog in het hoofd van een normale, trouwe Britse of Russische burger zijn opgekomen om elektriciteit te leveren aan de nazi-propagandamachine?

Het is waar dat Israël er beter aan doet om voor de camera's te doen alsof het 'business as usual' is, zodat de toeristen niet vluchten en Israëli's niet klagen - maar we zijn in oorlog, een oorlog in een oorlog. Als Hamas menselijke munitie op ons afvuurt, mogen wij alles doen wat redelijk is om hen ervan te weerhouden, om Hamas-leiders uit te schakelen, degenen die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de verschrikkelijke toestand van de Gazastrook en voor de schoten die zijn afgevuurd op de oproerkraaiers die het leven en het welzijn van Israëlische burgers bedreigen.

In tegenstelling tot de Arabische wereld beschermt Israël zijn burgers tegen de messen van oproerkraaiers in Gaza. Israël moet echter ook het imago van zijn burgers in de ogen van de wereld beschermen en optreden tegen degenen die de Europese "mediaterreur" en de "jihadmedia" promoten, zoals die worden afgekondigd door Arabische satellieten en Hamas, en onder leiding staan van Al-Jazeera. Ik kan niet begrijpen hoe Israël het blijft toestaan om die eindeloze opruiing uit te zenden van binnenuit hun grenzen.

Het lijdt geen twijfel dat Israël Hamas zal verslaan, want Israël voert een rechtvaardige oorlog en Hamas is een terreurorganisatie waarvan de terreur over Gaza zijn bevolking verandert in wegwerpmunitie door eigen boze handen. Het lot van Hamas staat buiten kijf: het zal op de asberg van de geschiedenis worden gedumpt, samen met de andere Arabische dictators die in de "Arabische Lente" zijn omvergeworpen. Hamas, de despotische en tirannieke terreurbeweging, is niet anders dan zij, omdat ook zij bereid zijn de Palestijnse Arabieren op te offeren tot de laatste man op het altaar van haar eigen overleving.

Bron: Hamas: Fight to the last Gazan - Israel National News