www.wimjongman.nl

(homepagina)

UNRWA en de PLO zijn het eens: Miljoenen Palestijnen horen niet thuis in "Palestina"

1 februari 2018 - Elders of Ziyon

( )

UNRWA commissaris-generaal Pierre Krӓhebühl lanceert een UNRWA noodoproep voor Syrië, Gaza en de Westelijke Jordaanoever tijdens een persconferentie op de UNOG Palais des Nations in Genève op 30 januari 2018.

Dinsdag startte UNRWA een nieuwe fondsenwervingscampagne van 800 miljoen dollar om het tekort aan financiering uit de VS te helpen opvangen.

De meeste critici van UNRWA wijzen er terecht op dat de definitie van het agentschap van "vluchteling" in strijd is met de definitie van vluchteling die in elke andere context wordt gebruikt. Maar een ander argument in de context van deze financieringscrisis is nog krachtiger.

De helft van de fondsen die UNRWA opeist - 400 miljoen dollar - is bestemd voor Palestijnse "vluchtelingen" die in Palestina zelf wonen.

Waarom wil de wereld zelfs maar één cent betalen aan "vluchtelingen" die in hun eigen land wonen?

De PLO en de PA hebben aangedrongen op het "recht om miljoenen nakomelingen van mensen die in het Britse Mandaat Palestina woonden, naar Israël terug te laten keren". En zij hebben in de loop der jaren duidelijk gemaakt dat de reden dat zij daarop staan, is dat de Joodse staat demografisch moet worden vernietigd. Hoe kunnen ze anders enerzijds zeggen dat ze een onafhankelijke staat voor hun volk moeten hebben, en anderzijds erop staan dat miljoenen van diezelfde mensen niet in hun eigen staat mogen leven, maar in de staat van hun vijand?

Wanneer de UNHRC erin slaagt om de echte vluchtelingen terug te brengen naar hun oorspronkelijke land, betekent dat niet dat ze zich zouden verplaatsen naar precies de plek waar ze vroeger woonden. Dat is absurd, en dat is ook niet de definitie van "vluchteling". Zolang zij in hun landen kunnen integreren, zijn zij niet langer "vluchtelingen" en hebben zij geen internationale bijstand meer nodig.

Het officiële standpunt van de UNRWA is echter dat honderdduizenden Palestijnen die leven in wat de VN de staat Palestina noemt, geen volwaardig staatsburger van hun staat zijn, maar in Israël thuishoren.

En het eist 400 miljoen dollar van de wereld om deze situatie van intra-Palestijnse apartheid tegen "Palestijnse vluchtelingen" in "Palestina" in leven te houden.

De verlaging van de steun aan de UNRWA door de VS zou expliciet moeten aangeven waarom het verkeerd is een agentschap te financieren dat discriminatie van "vluchtelingen" in Palestijnse gebieden aanmoedigt. De Europeanen moeten zich afvragen waarom zij een agentschap zouden moeten financieren dat een nep-vluchtelingenkwestie in leven houdt, zelfs in Jordanië, waar de "vluchtelingen" bijna allemaal burgers zijn en in Palestina, waar zij letterlijk thuis zijn. Laat de UNRWA zich vooralsnog concentreren op mensen in nood in Syrië, en op de Syrische vluchtelingen in Libanon, waar echt geld nodig is, ook al bestaat er een tweecategorieënsysteem voor Syrische vluchtelingen, afhankelijk van waar hun overgrootouders woonden.

Maar om door te gaan met de financiering van UNRWA om gratis voedsel, medicijnen en onderwijs te verstrekken aan mensen die zich als volwaardige burgers bevinden in "Palestina" en Jordanië, is simpelweg geld weggooien.

Bron: UNRWA and the PLO agrees: Millions of Palestinians don't belong in "Palestine" ~ Elder Of Ziyon - Israel News