www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het ultieme teken

Gary - 9 oktober 2018

()

  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. - Lucas 21:25

Naar mijn inschatting is het grootste teken in de hemelen dat de HEERE ooit aan de bewoners van de aarde heeft gegeven, nu voltooid, of is bijna voltooid. Jezus voorspelde dat zulke dingen zouden gebeuren voordat Hij zou terugkeren en Hij maakte geen grap.

Het Openbaring-12-Teken, dat ongetwijfeld op 23-24 september vorig jaar heeft plaats gevonden, was een hoogtepunt, maar was slechts één deel van een groter verhaal.

- - -

De muren rezen hoog op en u hebt het niet gezien;
De natie werd hersteld en u hebt niet gehoord;
Het volk keerde terug en u schonk er geen aandacht aan;
De stad werd weer in bezit genomen en u bent niet dichterbij gekomen.

De HEERE zal voor een tweede keer verschijnen om Zijn vijanden te vergelden en hen die angstig op Hem wachten te bevrijden.

- - -

Een voorspel: De draak brult

Maandenlang hadden seculiere deskundigen gezegd dat de Draconide meteorenregen van dit jaar een kleine zou zijn, welke als piek waarschijnlijk niet meer dan 15 vallende sterren per uur zou produceren. Inderdaad, deze bijzondere regen is meestal een van de minst imposante van het jaar. In een gemiddeld jaar kun je 2 tot 5 meteoren per uur op het toppunt zien.

Ze zaten verkeerd.

Langs de oostkust van de Verenigde Staten en Canada, op plaatsen in het middenwesten en over grote delen van Europa - waar wolken en stadslichten de hemel niet verduisterden, zagen duizenden mensen meer dan 200 vallende sterren per uur. En de omstandigheden waren uitzonderlijk omdat deze regen samenviel met een nieuwe maan.

Het begon met radio-waarnemers die een significante "uitbarsting" - van radio-echo's ontdekten van meteoroïden die door de atmosfeer heen en weer schoten.

()

Vervolgens kwamen er berichten binnen op alle sociale media, uit Massachusetts, Virginia, Kentucky, Ohio, Ontario, Ontario, en vele plaatsen in Europa: Frankrijk, België, Polen en elders.

Een astronoom uit België, Michel, gaf het volgende verslag:

  De activiteit bleef lange tijd stabiel en bescheiden, totdat de activiteit plotseling weer op gang kwam; een periode waarin er ongeveer één per minuut verscheen. De uitbarsting verscheen ruim voor het voorspelde waarnemingsvenster. Het bleef echter niet bij korte pulsen. De activiteit nam verder vanuit het niets toe, er werden meerdere meteoren per minuut gezien, zelfs twee of drie tegelijk! Ja, dit ging hard: waarschijnlijk op een ZHR van ongeveer 100, zeker rekening houdend met de lage positie van de stralingsbron! Overal mooie lange meteorensporen aan de hemel dankzij de afnemende stralingspositie. Niet alleen vage dingen, maar soms ook hele mooie meteoren tot -2, zelfs één kleine vuurbal!

Een andere waarnemer uit Slovenië zag tal van vallende sterren, zelfs met enige bewolking, die voor onduidelijkheid zorgde:

  Waargenomen 22:40-00:44 UT onder middelmatige omstandigheden, LM ongeveer 6,5 en variabele bewolking (0-40%). De piek leek rond 23:00-23:20 UT te zijn. Aantallen waren waarschijnlijk groter dan 100/h, zelfs met de straling onder de 30 graden. Zal verbaasd zijn als de piek ZHR niet rond enkele honderden was. Mogelijke secundaire piek rond 00:00 UT.

Twitter lichtte ook op, met deskundigen die de uitbarsting bevestigden:

De meest opwindende rapporten kwamen van veel mensen die niet eens wisten wat er aan de hand was:

Verbaasde astronomen hebben samengestelde time-lapse beelden geplaatst. Dit is er een uit Zwitserland:

()

Hier is een korter time-lapse beeld uit Oost-Frankrijk:

()

In een bepaald jaar zijn alleen de Gemini en Perseïden opmerkelijk, en niet langs de directe baan van de draak. De Draconiden behoren meestal tot de zwakste en schaarsste, met slechts af en toe een aantal jaren van uitbarstingen (bijv. 1933, 1946, 1985, 2011). Maar dit jaar was uitzonderlijk omdat God een verhaal heeft verteld...

- - -

Het toneel klargemaakt: De Bethlehemster komt terug

Toen Christus voor het eerst verscheen, volgden de magiërs ("wijzen") uit het oosten een ster naar Jeruzalem, en uiteindelijk naar Bethlehem. Er wordt nu algemeen aangenomen dat deze "ster" niets anders was dan Jupiter in de jaren 3-2 vóór Christus, die een ongewoon nauwe conjunctie met Venus had. Je kunt er hier meer over lezen.

We hebben de afgelopen jaren een soortgelijke herhaling gezien. Het begon in 2008 met een waarneming van Mark Biltz dat een serie van vier totale Maansverduisteringen (Bloedmanen) over een periode van twee jaar (2014-2015) op vier opeenvolgende feesten van Pasen en Loofhutten zouden vallen. Net als de wijzen van weleer, begonnen christenen overal in de lucht te zoeken naar meer aanwijzingen. Al snel werd ontdekt dat een uitlijning in 2017 leek te passen bij wat de apostel Johannes in Openbaring 12:1-2 zag.

Toen gebeurde er een ongelooflijke astronomische gebeurtenis slechts drie maanden voor de laatste Bloedmaan met de tetrad: een nauwe conjunctie van Jupiter en Venus kwam voor in dezelfde constellatie (Leeuw) en op dezelfde dag van het jaar, als de Bethlehemster van 3 vóór Christus. God probeerde onze aandacht te trekken.

Een jaar later, in augustus 2016, vond er weer een nauwe Jupiter-Venus conjunctie plaats. Het was de nauwste samenstand van de twee planeten in meer dan 350 jaar.

Uiteindelijk, nog een jaar later, ging een ongelooflijke totale Zonsverduistering over de hele lengte van de Verenigde Staten. De schaduw van de zon bedekte Casper, Wyoming (Casper is Chaldeeuws voor "wijze man") en passeerde meer dan zeven verschillende steden die Salem heten - de verkorte vorm van Jeruzalem.

- - -

Openbaring 12

Met de ontdekking van het komende Openbaring-12-teken werden de oude geschriften, het Oude en Nieuwe Testament aan het licht gebracht, die de opname van de Gemeente en de verdrukking beschreven in termen van een vrouw die baart met een collectief mannelijk kind (bijv. Gen. 3:15-16; Jes. 26:17-21; 66:7-9; Jer. 30; Mic. 5:3; Gal. 4:26; 1 Thess. 5:3–4). Het historisch protestantse begrip van het mannelijke kind van Openbaring 12 als de Gemeente, dat tientallen jaren verborgen was gebleven, werd ook ontdekt (zie hier).

Voor degenen die ogen hebben om te zien, werd meer concreet duidelijk dat het Boek Openbaring gevuld is met letterlijke waarheid en dat toen Johannes zei dat hij een teken in de hemel zag, hij niet alleen sprak in een allegorie.

We waren in staat om samen te stellen hoe deze thema's zich over de gehele lengte van de Bijbel uitstrekten en parallelle betekenissen hadden:

- - -

Een kosmische conceptie

Een paar maanden na de laatste Jupiter-Venus-conjunctie in 2016 verscheen een eens in de geschiedenis genoemde komeet genaamd "Borisov", in de baarmoeder van het sterrenbeeld Maagd na het verlaten van de lendenen van de Leeuw. Dit viel samen met de planeet Jupiter, die ook de buik van de Maagd binnenkwam. Het was de perfecte weergave van een maagdelijke bevruchting, en na deze rondgang zal de komeet nooit meer gezien worden.

Rond dezelfde tijd verschroeide een tragische brand in Gatlinburg, Tennessee, bijna alles op zijn weg - een pagina van Joël verklaarde dat "de dag van de HEER dichtbij is". En in New York stemden de naties van de wereld om Jeruzalem te verdelen nadat de VS zich van de verdediging van Israël had afgewend. Aan de andere kant van de wereld was een record aantal bosbranden te zien in Israël.

- - -

Het grote teken: 23-24 september 2017

Nu snel 9-10 maanden vooruit (de duur van een menselijke zwangerschap) en het Openbaring-12-teken was boven ons. Het was 33 dagen na de Grote Amerikaanse Zonsverduistering, welke zelf misschien wel het eerste deel was van een andere profetie, voorafgaand aan de Dag van de HEER. Een astronomische uitlijning van de zon, maan en sterren vond plaats die perfect overeenkwam met de beschrijving in de eerste twee verzen van Openbaring 12:

 Een groot teken verscheen in de hemel: een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde van pijn terwijl ze op het punt stond om te bevallen.

() 

Het teken werd op grote schaal gepubliceerd en onder de loep genomen, maar, in de woorden van Greg met weinig kracht:

 Want dat is precies wat het eerste teken was. Het was overweldigend duidelijk en meeslepend... het was gewoon niet mogelijk eraan voorbij te gaan. Ik bedoel, zelfs de meest ambitieuze pogingen om het te ontmaskeren, stuiterde als een pingpongbal. Elke criticus die het aanviel, zag er uiteindelijk uit als een verkeerd geïnformeerde clown en er waren hordes van hen, tevreden met het uitwerpen van dezelfde vermoeide oude loze verhaaltjes, waarvan er niet één een vingerhoedje water vasthield. Het was bijna komisch. Zelfs sommige gerenommeerde predikanten en beroemde schrijvers sprongen op die trein en toonden zich in de aanloop naar 23 september 2017 als complete dwazen.

Brother Paul, die velen kennen van "Zeus Mossbender", gaf een uitstekende analyse van de onwetendheid te kennen van mensen die probeerden vergeefs Gods teken te ontmaskeren:

Hoe ongelooflijk het ook was dat een astronomische uitlijning tijdens ons leven perfect overeenkwam met wat de apostel Johannes in 90 na Christus heeft vastgelegd, het is gewoon wat het is. Het heeft zijn verdienste al bewezen. Nu kan men natuurlijk stellen dat het niet de vervulling van Openbaring 12:1-2 was, maar niemand kan beweren dat het niet overeenkomt met de beschrijving. Het paste perfect bij de beschrijving, en het was een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis.

()

Maar om dit verrassend duidelijke beeld nog duidelijker te maken, besloot God, in Zijn oneindige wijsheid, om twee orkanen op onze weg te sturen, wat het beeld van een tweede kerststal compleet zou maken. Lucas schreef dat er "tekenen in de zon, maan en sterren" zouden zijn en dat de mensen verbijsterd zouden zijn door het "brullen en woelen van de zee". September 2017 was beide samen. Het enige teken in de Bijbel met zon, maan en sterren tegelijk (Openb. 12:1-2) vond gelijktijdig plaats met twee orkanen genaamd Maria en Jozef.

De orkaan Maria (Spaans voor "Mary") vormde zich op 16 september en trof de Caribische eilanden en werd de op twee na duurste tropische cycloon ter wereld. Ooit! Bijna 100 miljard dollar. Bijna 100 miljard dollar aan schade. Meer dan 3000 doden. Puerto Rico is nog steeds herstellende.

De orkaan José (Spaans voor "Jozef") ontstond op 5 september en verdween twee dagen na het Openbaring-12-teken. Dus zowel de orkaan Maria als José scheurden tegelijkertijd door de Atlantische Oceaan tijdens het Grote Teken en de wereld was letterlijk verbijsterd, bang en overweldigd door het brullen en rollen van de zee.

()

- - -

De Geboorte en de Opname afgebeeld

Op 13 oktober 2017 - Shemini Atzeret - het allerlaatste feest van de Bijbelse kalender - leek Jupiter de buik van Maagd te verlaten. Het was 42 weken na de dag van de stemming van de Verenigde Naties om Israël te verdelen op 23 december 2016 - de duur van een perfecte zwangerschap.

()

Een maand later, op 13 november, kwam de planeet waarmee Jezus zich identificeert (Venus; zie Openb. 22:16; 2:28), in nauwe samenstand met Jupiter, net buiten Maagd. Het was de perfecte voorstelling van de ontmoeting van de HEER met Zijn Gemeente in de lucht:

()

Velen van ons, waaronder ikzelf, waren zo enthousiast om de HEER te zullen zien, dat het moeilijk was om het hele verhaal geduldig te zien afspelen, maar achteraf gezien werd er zoveel meer onthuld. Het verhaal ging verder.

Als de Opname echt gebeurt, wat gebeurt er dan nadat we de HEER in de lucht hebben ontmoet? We worden voorgesteld voor Gods troon en ondergaan het Bima-oordeel (Rechterstoeloordeel).

Op de kerstdag 2017 ging Jupiter het sterrenbeeld Weegschaal in:

()

Sommige afbeeldingen van Weegschaal lijken op een troon, maar het is meestal de weegschaal van rechtvaardigheid (recht, oordeel) of een altaar. Volgens Openbaring 8:3 staat het hemelse altaar direct voor Gods troon. Geen enkel astronomisch beeld had de Gemeente in de hemel perfecter kunnen laten zien, terwijl ze tegelijkertijd het Rechterstoeloordeel oordeel onderging.

- - -

Een opgebouwd crescendo

In de loop van het volgende jaar zal de wereld getuige zijn van nog veel meer belangrijke gebeurtenissen, die allemaal wijzen op de nabijheid van de verschijning van Christus:

Het bouwt zich op met wat er al gebeurd is.

1. De wereld stemde opnieuw om Israël te verdelen.

2. Turkije dat Syrië binnenvalt (een van de meerdere naties die specifiek betrokken zijn bij Ezechiël 38).

3. Een eens in de 150 jaar "Super-Blauwe-Bloedmaan".

4. Het overlijden van Billy Graham op 99 jaar, evenals Chuck Missler.

5. De 70e verjaardag van Israël, de opening van ambassades in Jeruzalem en het slaan van de munten van de derde tempel.

6. Het eerste Pesachoffer bij de tempelberg sinds 68 na Christus.

7. Massale Israëlische luchtaanvallen in Syrië na een Iraanse aanval.

8. De Israëlische vlag die voor het eerst in 50 jaar op de Tempelberg waaide (een jubeljaar).

9. Het spreken over een militaire confederatie van 10 landen in Europa (misschien een type of schaduw van de 10 hoorns die gaan komen).

11. Het einde van de overeenkomst met Iran.

12. President Erdogan van Turkije krijgt uiteindelijk dictatoriale macht.

13. Het aannemen van de Joodse Natiestaatwet een gebeurtenis van profetische betekenis, op voet van gelijkheid met 1948 en 1967.

14. De langste bloedmaan van de eeuw, zichtbaar boven Israël, die in combinatie met de Grote Amerikaanse Zonsverduistering een jaar eerder, mogelijk de tweede vervulling van een profetie van Joël vormde.

15. Een spel-veranderende inzet van S-300 lucht- en raketverdedigingsonderscheppers naar Syrië in de afgelopen week.

- - -

Binnen de draak

In Openbaring 12 zijn twee afzonderlijke sterrenkundige tekens afgebeeld. Het eerste, zoals we nu weten, is in september in vervulling gegaan. Het tweede, door Johannes "een ander teken" genoemd, kan net hebben plaatsgevonden, compleet met een "grote" rode draak die klaar is om het mannelijke kind te treffen en een staart die een derde van de sterren aan de hemel naar beneden veegt. Ik leg dit hier veel gedetailleerder uit, maar samengevat: de draak is altijd al in de lucht geweest om het kind te verslinden (samengesteld uit Hydra, Lynx, Draco, de slangen in Hercules en Ophiuchus, de hoofden van de Slang en de kronen van Corona Borealis).

Maar dit arrangement was op zich niet voldoende om het tweede teken van Openbaring 12 tot nu toe te vervullen. Ten eerste werden de eerste twee verzen van Openbaring 12 pas vorig jaar vervuld, en in chronologisch opzicht komt het Teken van de Draak pas later. Ten tweede zullen wij na de opname van de Gemeente nooit meer van Christus worden gescheiden. Venus is (op dit moment) weer terug waar het vorig jaar was toen het met Jupiter werd samengevoegd. Jupiter zelf staat op het punt om Weegschaal te verlaten, wat in feite een einde maakt aan alle astronomische voorstellingen in Openbaring 12.

Met de voorstelling van de opname, het oordeel en de verheerlijking van de Gemeente gecompleteerd, worden de draak en zijn engelen op de aarde geworpen. Dat is precies wat de wereld gisteravond heeft meegemaakt toen honderden "sterren" van de hemel naar de aarde leken te vallen vanuit de Draak (vergeet niet dat de Slang de hoofden vormen, dus de Draak is onderdeel van het lichaam of de staart van de draak). Kleine buien van de Aurigiden, Orioniden en Sextantiden gebeurden gelijktijdig langs de staart van de draak.

()

Een Japanse astronoom heeft de grote (en zeldzame) Draconiden-uitbarsting van gisteravond gemeten en vond de piek in het aantal vallende sterren op ongeveer 175 per uur. Tussen de 195 en 196 markeringen hieronder geeft een periode van 24 uur. De sterke stijging van het rood tussen de twee geeft de belangrijkste uitbarsting weer die mensen gisterenavond overal aan de oostkust en in Europa hebben meegemaakt. "ZHR" aan de linkerkant is een maat voor het aantal meteoroïden dat per uur via de radio werden gedetecteerd. Wat je hieronder ziet is ongeveer 1000 in totaal aan meteoroïden - "sterren" die in het verloop van de afgelopen dag naar de aarde zijn gevallen.

()

Gezien het feit dat onder absoluut perfecte omstandigheden (geen wolken, stadslicht, of obstructies aan de horizon) een waarnemer op aarde nooit meer dan 4548 sterren kan zien vanuit een bepaald standpunt, kan het totale aantal vallende "sterren" in de hele Draconische periode (6-10 oktober) en de gelijktijdige Aurigiden, Orioniden en Sextantiden, heel goed ongeveer een derde van dat aantal zijn. Zo zien we een werkelijke voorstelling van een derde van de sterren van de hemel die naar de aarde vallen.

De meeste waarnemers zullen echter maar één- of tweeduizend sterren tegelijk zien, omdat de omstandigheden waarin ze kijken, bijna nooit perfect zullen zijn. Voor velen die getuige waren van de sterren die gisteravond vielen, hadden ze het heel goed als de vervulling van Openbaring 12:3-4 kunnen zien, zonder het te beseffen.

Maar God heeft blijkbaar de wens om dit verhaal verder te bevestigen. Openbaring 12:7-9 vertelt ons dat de aartsengel Michaël, die aan het hoofd van Gods engelenleger staat, ook degene is die satan en zijn hordes uit de hemel werpt.

Daniël 12:1 zegt:

  Op dat moment zal Michael, de grote vorst die uw volk beschermt, opstaan. Er zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals dat vanaf het begin der volkeren tot dan niet is gebeurd...

Is het dan verwonderlijk dat gisteren, op de dag zelf van de Draconide meteorenstorm, de orkaan Michael gevormd werd toen hij door de Golf van Mexico naar de Verenigde Staten draaide? Meteorologen verwachten dat de orkaan het zuidoosten van de Verenigde Staten zal treffen als een Categorie 3. Deze orkaan "stond op" op de dag dat een derde van de sterren leek te vallen.

()

- - -

Wat gebeurt er nu?

Zoals ik hierboven al zei, zal Jupiter de komende één of twee dagen de Weegschaal verlaten en zal het plaatje compleet zijn. Venus lijkt dan in omgekeerde richting te gaan, in een retrograde-beweging, en keert terug naar Virgo (Israël). Dit sluit perfect aan bij de profetieën die laten zien dat Christus zijn focus pas weer naar Israël terugkeert nadat God een volk uit de heidenen heeft gehaald (Handelingen 15:14-18; Rom. 11; Micha 5:3).

Het beeld is bijna compleet.

De hemelse tekenen voorafgaand aan de Dag des HEEREN hebben hun einde bereikt of naderen hun einde. Wat volgt is de feitelijke vervulling van wat deze tekenen vertegenwoordigen: de opname van de Gemeente in de hemel (Openb. 12:5; 1 Thess. 4:16-18; Jes. 26:19-21), het uitwerpen van satan en zijn engelen (Openb. 12:7-9), en het begin van de dag van de HEER.

Zal er een kloof bestaan tussen het einde van deze tekenen en de werkelijke profetische vervulling van wat zij vertegenwoordigen? Niemand kent de dag of het uur, maar ik bid dat wij allen in eenstemmigheid de woorden van onze HEERE Jezus Christus zullen gehoorzamen:

 Wanneer deze dingen beginnen plaats te vinden, sta op en hef je hoofden op, want jullie verlossing nadert. - Lucas 21:28

Als je niet recht staat met de HEER, ga dit dan nu doen met Hem. Dat geldt voor iedereen, die door werken gerechtvaardigd wil worden, omdat de genade je ontvallen is. Er is genoeg tijd verstreken om je te bekeren en de hele schepping kreunt nu in baringsweeën om de kinderen van God te openbaren. De HEERE houdt van je en wil dat je de Zijne bent, maar Hij zal je niet dwingen tot bekering. Zijn plan gaat voort en de tijd is bijna op.

We hebben allemaal een vreselijke puinhoop van ons leven gemaakt en God heeft aangeboden om de puinhoop op te ruimen, maar zowel de wettelozen als de wettenhouders erkennen hun behoefte aan schoonmaak niet of hebben te veel trots om naar de HEER te komen om gereinigd te worden.

Kom en word gereinigd.

~ MARANATHA ~

- - -

Bron: The Ultimate Sign - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates