www.wimjongman.nl

(homepagina)

Opname: Wordt die uitgesteld?

Hoewel mijn vrouw Phoebe, die een Taiwanese is, heel veel studie in de Bijbel doet, lijkt ze te hebben vermeden om te worden geprikkeld door de eindtijdprofetie tot op heden (hoewel ik er met haar aan werk). Dus betrapte zij mij een beetje toen ik niet op mijn hoede was eergisteren; ze vroeg me ineens:

"Lieverd, wanneer zal Jezus terugkomen?

Nu, ik heb haar al uitleg gegeven over de Opname, de Verdrukking, de Tweede Komst, enzovoorts, maar ze bestudeert liever de Evangeliën en enkele andere Nieuwtestamentische zendbrieven zonder zich speciaal te richten op de eindtijd. Het duurt bij haar wat langer omdat ze de Engelse vertalingen bestudeert, niet de Chinese vertaling, die volgens haar bu hao (armzalig, "niet goed") is. Dus ik veer altijd op wanneer ze mij een vraag stelt over de eindtijd.

"Binnenkort, denk ik."

"Oh."

Ondanks het feit dat Phoebe's Engels eigenlijk vrij goed is (lichtjaren voorbij mijn Chinees), spreken zij en ik thuis routinematig in een eigenaardige kruising van Engels en Mandarijn Chinees (dat ik Englinees heb genoemd), en dat is waarom ik het niet kon helpen en alleen maar lachte toen zij mij half gekscherend vroeg:

"Is het OK om Jezus kuai dian lai te vragen?

Kuai dian lai betekent dan "snel komen", en ik toonde haar een paar verzen in het boek Openbaring waar Jezus zei dat Hij dat precies zou doen.

"Dus, ja... je kunt Jezus kuai dian lai vragen als je het wilt!

Zoals ik in eerdere artikelen heb besproken, denk ik dat een van de dingen die heeft ertoe geleid dat ik meer aandacht gaf aan andere dingen dan de precieze timing van de Opname, is dat het een allergische reactie is op deze datum-zoekende manie die veel gelovigen onlangs heeft aangegrepen, vooral in het kielzog van de stellaire-planetaire uitlijning van 23 september 2017, waarvan ik vast van overtuigd ben dat het Gods stempel is van een bevestiging op de waarheid van Johannes' visioen in Openbaring 12, en dat ik er vast van overtuigd ben dat het een teken is voor degenen die oren hebben om te horen, dat we officieel in de aanloop naar de Opname zitten met de daaropvolgende Verdrukking. Met andere woorden, ik geloof dat het als een uitgangbord heeft gediend voor de Kerk.

Maar sinds die datum, die een obsessie was voor ontelbare duizenden gelovigen gedurende de afgelopen vijf of zes jaar, voorbijging op een spectaculaire onevenwichtige wijze zes maanden geleden, heb ik gelovigen gezien die een beetje groeiden in het hebben van een grote, vette DATUM om naar uit te kijken, en die te blijven benadrukken en elk toeval, patroon, significante gebeurtenis, droom, visie, aardbeving, maansverduistering, zonsverduistering beklemtonen.

Maar dat is niet het echte probleem. Ook al heb ik er persoonlijk bewust voor gekozen om me niet te veel in dat soort dingen te laten verstrikken, het is zeker niet mijn plek om mensen die tekenen en gebeurtenissen en patronen en dergelijke bestuderen te bevragen of te bekritiseren in hun poging om een idee te krijgen over wanneer de Opname zou kunnen plaatsvinden (zonder noodzakelijkerwijs een datum vast te stellen).

Ik heb alleen maar het gevoel dat de Heer me naar andere dingen toetrekt, dat is alles.

En ik ben snel om te erkennen dat er veel volwassen gelovigen zijn, die zich er volledig van bewust zijn dat we de datum van de Opname niet zeker weten op voorhand, en al deze dingen met een juiste korrel zout nemen. Ze zijn in staat om hun opwinding en anticipatie te temperen door het bevel van de Heer op te volgen en actief te wachten, en ze blijven bezig met de zaak van de Meester. Dus, wanneer de laatste roodgloeiende hoogwaterdatum komt en voorbijgaat, kunnen ze gewoon glimlachen, het afborstelen, en de Heer bedanken voor meer mogelijkheden om voor Hem te leven en zijn heilige Naam te verheerlijken, in het verspreiden van de levensveranderende boodschap van het evangelie. Het is als water dat van een eend afglijd.

Het echte probleem is naar mijn mening, dat als deze speculatieve datums, die sommige mensen bedenken komen en gaan, zoals ze altijd doen, ik een ontmoedigend aantal goede, oprechte gelovigen zie die een resulterende frustratie toestaan, ontmoediging, en teleurstelling die de vlammen uitdoven van hun ooit laaiende waakzaamheid voor Zijn terugkeer. Ik zie mensen die de ene na de andere adembenemende datum gretig bespreken - vaak gebaseerd op een zeer speculatieve mix van getallen en waargenomen patronen - en die dan te zien opbruisen en dat ze dan moe worden van de ene teleurstelling na de andere.

En dat vind ik net zo storend als hartverscheurend.

Nu, denk alstublieft niet dat ik insinueer dat dergelijke mensen geen volwassen gelovigen zijn - ik zeg het gewoon. Het gebeurt, en het kan ieder van ons soms overkomen. Ironisch genoeg kan het ons juist overkomen omdat we gehoorzamen aan Christus' gebod om afwachtend en verlangend naar Zijn terugkeer uit te kijken.

En oh, hoe verlangen we ernaar. Helaas zijn we nog steeds menselijk.

Naarmate de ene na de andere dag van het hoge uur voorbij vliegt, hoor ik steeds meer gemopper uit verschillende kringen dat God de Opname heeft vertraagd.

Zoals ik al meerdere malen in het verleden heb gedaan, wil ik zo duidelijk mogelijk stellen dat ik op basis van de Schrift geloof dat we nooit van tevoren de exacte datum van de Opname zullen weten, maar dat ik mij zal onthouden van kwaad te zijn op degenen die zich anders voelen en zich blijven inspannen om de datum te blijven achterhalen.

Ik geloof alleen dat ze zullen blijven mislukken.

Naast de frustratie, ontmoediging, en teleurstelling die kan voortvloeien uit het gestage dieet van mislukte data dat sommige ons geven, is er een ander fenomeen als ik meer van deze dagen zie, en op dat onderwerp wil ik me concentreren in dit artikel.

Naarmate de ene na de andere dag van het hoge uur voorbij vliegt, hoor ik steeds meer gemopper uit verschillende kringen dat God de Opname heeft vertraagd. Dat klopt, mensen... Jezus was eigenlijk van plan om ons te halen op:

23 september 2017,
24-25 september 2017,
5-6 oktober 2017,
29-30 september 2017,
31 december 2017,
18 januari 2018,
21 januari 2018,
31 januari 2018,
16-17 februari 2018,
26-27 februari 2018,
3 maart 2018,
11 maart 2018,
17-19 maart 2018,
23 maart 2018, enz. enz. enz. enz,

...en ik weet zeker dat ik er een paar heb gemist, maar om de een of andere reden heeft Hij het niet gedaan. Het plan werd op het laatste moment gewijzigd. Het weghalen van de bruid van Christus is herschikt.

De Opname is vertraagd!

Waarom? De meest aangeboden reden lijkt te zijn dat de bruid nog niet klaar is. Ja, wij bliezen de bazuin - Jezus wilde ons opnemen, maar je kent ons. We waren nog niet voldoende gericht op Hem. Te veel christenen zijn nog te verliefd op de wereld, wist je dat niet? We zijn te vleselijk ingesteld en daardoor is ons geestelijk leven niet helemaal in orde. We zijn als de slapende maagden in Matteüs 25:1-13.

Dus kom met een programma, jongens! Oké? Onthullen, onthullen!

Wees mijn gast: Je kunt ruzie maken over alles wat je wilt - dat is prima, maar ik ben ervan overtuigd, op basis van mijn studie van de Schrift, dat de 10 maagden in Matteüs 25:1-13 geen gelovigen uit het kerktijdperk zijn. Als je vastbesloten bent om de kerk ergens in de Bergrede te stoppen, is dat prima voor mij. Als je die maagden, dwaas of wijs, wilt maken tot gelovigen in het kerktijdperk, dan zet je jezelf buitenspel. Ik zal niet met u gaan ruziën - maar ik zou u gewoon willen aanraden om niet uw adem in te houden en te wachten tot ik het met u eens ben.

Ik moet denken aan iets dat ik een paar jaar geleden in het commentaargedeelte van een website heb gezien. Verscheidene gelovigen spraken over de Opname en aanverwante gebeurtenissen, en uit het niets ontpopte zich een arrogante, zelfbenoemde profeet en sprak iets uit langs de volgende lijnen:

"Sorry lui, maar de Heer heeft gisteravond aan mij
geopenbaard dat de Opname is vertraagd met 15 jaar.

Onderons gezegd is dit een van de redenen dat ik mezelf er niet toe kan brengen om een commentaarhoekje op deze website te plaatsen: Er is gewoon geen nette, heilige manier om te stoppen wat onaangename mensen te vertellen hebben over wat ik zou zeggen. Niet alleen dat, maar het moment dat iemand zegt: "De Heer heeft mij geopenbaard...", het laatste woord dat ik dan hoor is "ik.". Ik heb een schokbestendig polo-filter dat in werking gaat voordat het geluid van het volgende woord mijn trommelvliezen heeft bereikt.

Maar dit idee dat de Opname zal worden vertraagd, daar eindigt het niet. Als de Opname vertraging heeft opgelopen, kunnen we logischerwijs concluderen dat andere eind-tijd-gebeurtenissen ook vertraging hebben opgelopen. Misschien is de slag van Gog en Magog (Ezech. 38-39) een paar jaar uitgesteld. Misschien dat het verdrag van Daniel 9:27 dan in de vroege jaren 2020 wordt getekend, misschien is de opkomst van de Antichrist een tiental jaren teruggeschroefd. En dat betekent natuurlijk ook dat de komst van de Wereldoorlog en de inauguratie van het Duizendjarige Rijk van het schema zijn afgevoerd en NTB zijn.

NTB - Nader Te Bepalen... en blijkbaar niet door de wil en het volmaakte plan van een alwetende, almachtige Schepper, maar door een toevallige samenloop van omstandigheden.

Mijn primaire motivatie bij het schrijven van dit artikel is om u te laten zien uit Gods Woord dat het idee dat de Opname en andere eind-tijd-gebeurtenissen zijn uitgesteld of als later, om de een of andere reden, niet alleen duidelijk onjuist is, het is zelfs onmogelijk. Ik zou juist willen zeggen dat als u volledig op de hoogte bent van wat er in het Woord over dit onderwerp wordt gezegd, het serieus geloven van zoiets neerkomt op zondigen. Waarom? Omdat het laat zien dat je God niet vertrouwt en Zijn Woord niet gelooft.

Kom op, vraag mij of ik je voor de gek houd.

Zie, ik kom spoedig

Een van de veel voorkomende scherpe-granaten gelobbyd door Bijbelgelovige christenen met betrekking tot de Opname en/of de Tweede Komst is het simpele feit dat het een echte lange tijd duurde:

"Oké, laat me het juist voorstellen: Het is tweeduizend jaar geweest, en jullie denken serieus dat Hij nog steeds komt. O sorry, ...maar ik bedoel snel zal komen. Ooo-kay. (verstolen snik)

Ja, Jezus zei dat Hij 'spoedig' of 'snel' zou komen. Ja, dat zei Hij tweeduizend jaar geleden. En nee, tweeduizend jaar strookt niet helemaal met het concept van een normaal persoon over "spoedig" of "snel". Geen verschil van mening daarover.

Wat we moeten doen is deze zaak van 'spoedig komen' of 'snel komen' nader bekijken, want het is cruciaal voor ons om een goed gevoel te hebben van wat dit eigenlijk betekent. Waar te beginnen? Dat is gemakkelijk:

Laten we beginnen bij het begin... van het einde:


Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig [Grieks: en tachei] moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.

(Openbaring 1:1 HSV / vet & opmerking toegevoegd)


In de eerste woorden van het boek Openbaring, gaat Johannes ons informeren wat hij gaat presenteren in dit boek, en hij vertelt ons dat het gaat om dingen die "spoedig moeten geschieden". Natuurlijk, de "dingen" die Johannes op het punt staat te beschrijven bestaan uit een schets van de hele Kerkperiode, de Opname, de uitvoering van de drie reeksen van oordelen in de zevenjarige Verdrukking periode en de heerschappij van de Antichrist omvatten, de fysieke terugkeer van Christus op aarde, de vestiging van het Duizendjarige Rijk, Satans laatste opstand, het Grote Witte Troon-oordeel, de ultieme overgang naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, en vele andere daarmee gepaard gaande gebeurtenissen die onderweg zijn.

En Johannes zegt dat deze dingen "spoedig" zouden gaan gebeuren.

De Griekse zinsnede "spoedig" is en tachei, met tachei als een vorm van het zelfstandige naamwoord tachos (snelheid, vaart), en het woord suggereert dat er iets wordt gedaan, spoedig, snel, of zo snel als passend is voor de specifieke situatie, of gedaan zonder onnodige vertraging. De uitdrukking en tachei in de meeste vertalingen is meestal "vlug", "snel" of als "kort" weergegeven, en kan letterlijk als "vlugheid" worden weergegeven, hoewel dat nogal onhandig klinkt voor de oren van de westerse moedertaalsprekers.

De uitdrukking en tachei wordt in het Nieuwe Testament acht keer gebruikt, en in vier ervan gebruikt in (Hand.12,7; 22,18; 25,4; 1 Tim.3,14) waar ze worden gebruikt in relatie tot het handelen van mensen. In de andere vier vormen van gebruik (Lukas 18:8; Rom. 16:20; Openb. 1:1; 22:6) wordt het gebruikt in relatie tot het handelen van God.

Het bijwoord dat nauw verbonden is met de uitdrukking en techei is het woord tachu (snel, snel), en de HELPSTM Word-studies heeft dit te zeggen over tachu wanneer het gebruikt wordt in verwijzing naar God:


"Zonder onnodige vertraging; gebruik makend van Gods promptheid die kenmerkend is voor hoe Hij alle fysieke scènes van het leven heeft geordend om zonder onnodige 'vertraging' dit te laten gebeuren op Zijn volmaakte tijdschema. (cursief in het origineel)

HELPSTM Word-studies [Bron]


Met andere woorden, er vindt een subtiele verschuiving plaats in de zin van het gebruik. Bij God ligt de nadruk niet langer op het feit dat er iets overhaast of 'snel' gedaan zal worden in betrekking tot de tijd, maar eerder dat het zonder onnodige vertraging gedaan zal worden, voornamelijk omdat alles zich ontvouwt volgens Gods soevereine plan. God doet wat Hij doet en het is wat het is, dus elke waargenomen "vertraging" bestaat alleen maar in de vleselijke breinen van mensen.

Het bijkomende tachu wordt twaalf keer gebruikt in het Nieuwe Testament, en vreemd genoeg worden ook de gebruiksmogelijkheden gelijk verdeeld, fifty-fifty. In zes van de gebruiksmogelijkheden (Mat. 5:25; 28:7; 8; Mark. 9:39; Lucas 15:22; Johannes 11:29), wordt het gebruikt in relatie tot acties van mensen. In de andere zes vormen van gebruik (Openb. 2:16; 3:11; 11:14; 22:7, 12, 20), wordt het gebruikt in verwijzing naar de handelingen van God.

(Man in een haast)

Wanneer de Schrift zegt dat iemand iets heeft gedaan of ergens heen is gegaan en tachei, of het heeft gedaan of daar naartoe is gegaan, dan het duidelijk gebruikt is in de normale zin van iets doen of snel ergens heen gaan. Geen tijd te verspillen, haastig. Laten we aan de slag gaan.

Maar als de Bijbel zegt dat God iets doet en tachei of tachu, is er een verschuiving in het gevoel van het gebruik ervan, en als we stoppen en erover nadenken, zal dat niemand verbazen.

Denk hier even goed over na. Waarom moeten mensen snel handelen? Waarom moeten we haast maken? Waarom moeten wij de zaken soms uitstellen? Er zijn tal van redenen:

De lijst gaat verder en verder. Stel uzelf eens de vraag:

Hoe zal dit gelden voor God?

NEE! Elk ding dat ik me kan voorstellen dat ertoe kan leiden dat mensen snel handelen of iets vertragen, breekt gewoon af als het wordt toegepast op een almachtige, alomtegenwoordige en alwetende God.

Niets is er voor God door verrassing. Niets doorbreekt God in de tijd. Niets is onvoorzienbaar voor God. Niets dwingt God om iets te vertragen. Niets werpt Gods timing tegen. Hoe zou het in hemelsnaam kunnen? Hij is alwetend, almachtig, en is volledig, volledig, in controle van alles en te allen tijde, van voor het begin van de tijd.

In tegenstelling tot de mensen heeft God nooit haast,
en is nooit gedwongen om dingen te vertragen.

Waarom zou hij dat nodig hebben? Hij is God.

Oh ja? Nou, hoe zit het dan met Ninivé? In het boek van Jona lezen we dat God Jona gezonden heeft om te prediken tot het volk in Ninivé. Je kent het verhaal - drie dagen in de buik van een vis en dat alles. Maar merk op dat, nadat Jona eindelijk aan de slag was gegaan met wat God hem had gezegd te doen, de Ninevieten bekeerden zich en God stelde soeverein het oordeel dat Hij hen wilde sturen (een oordeel dat 100 jaar later toesloeg) uit. Dus, als Hij het oordeel van Ninivé "vertraagde", wat is er dan mis met het idee van Hem om de Opname te "vertragen"?

Appels en peren vergelijken. Denkt u dat hun bekering God heeft verrast? Nee. Werd God "gedwongen" om zijn oordeel door iets onverwachts uit te stellen? Nee. Hoewel de uiteindelijke vernietiging van Ninivé werd voorspeld door de profeet Nahum, kwam het op Gods volmaakte tijd. God koos er soeverein voor om de Ninevieten (wiens trots en wreedheid legendarisch waren in de oude wereld) en zijn weerspannige evangelist Jona te gebruiken om de wereld een lesje te geven.

Hij wilde de mensen van de oude wereld laten zien dat Hij weliswaar een heilige God is, die het kwaad oordeelde, maar dat Hij ook een barmhartige God is die naar de harten van zondige mensen keek en barmhartig op hun oprechte berouw reageerde. Dit heeft niets te maken met het idee dat God herhaaldelijk gedwongen wordt om de Opname uit te stellen omdat er iets onverwachts is voorgevallen, of omdat de vleselijke vuile Bruid van zijn Zoon dit gewoon niet op gang kan brengen.

Om dit af te ronden, hier zijn de drie laatste toepassingen van de tachu in de Bijbel, gesproken door de Bruidegom tot de Bruid:


En zie, Ik kom spoedig. [Greek: tachu] Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt (vers 7).

[...]

En zie, Ik kom spoedig [Greek: tachu] en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn (vers 12).

[...]

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. [Greek: tachu] Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (vers 20)

(Openbaring 22:7, 12, 20 / vet & opmerkingen toegevoegd)


Ik kom spoedig. Wat denk je dan? Dat Jezus traint voor de Opname, in de hemel met een paar Nikes en bij een paar engelen staat met een stopwatch?

"Ooh, dat is een goeie tijd, Heer! Ik denk
dat dit een persoonlijke record is. Maar
laten we het nog eens proberen, alleen dit
keer om een betere start uit de startblokken
te krijgen."

Geen kans erop dat het zo gaat. Het punt dat ik probeer te maken is dat er maar één juiste manier is om de Schrift te interpreteren. Als Jezus zegt: 'Ik kom spoedig', dan bedoelt Hij één en slechts dit ene ding:

IK KOM ZONDER EEN ONNODIG UITSTEL!

Laat dit even inwerken. Jezus vertelt ons driemaal in een lengte van 14 verzen dat Hij zonder onnodige vertraging terugkomt. Dat betekent dat het belangrijk is. Dat betekent dat Hij om het punt staat om ons naar huis te halen. Dat betekent dat als we aan onszelf toestaan het idee dat de Opname is teruggedrongen of uitgesteld of vertraagd om een of andere onvoorziene reden of omdat de kerk er nog niet helemaal klaar voor is, we ons vergissen, heel eenvoudig.

Geldt dit alleen specifiek voor de Opname? Nee. Ik zie geen reden om aan te nemen dat dit wel het geval is. Ik denk dat het duidelijk is dat Jezus verwijst naar het hele proces van Zijn terugkeer bij de wederkomst, waarvan de Opname als het ware beschouwd kan worden als de eerste fase - het opheffen van de sluier over het hele programma van de wederkomst als het ware.

Met andere woorden, het is volkomen duidelijk dat dit principe van "zonder onnodige vertraging" logischerwijs van toepassing moet zijn op elke belangrijke gebeurtenis of fase van het hele proces van de wederkomst - van de Opname, tot het Verdrag van Daniël 9:27 dat het Rijk uitroept, tot alle verschillende oordelen en gebeurtenissen in Daniëls 70e Week, tot de fysieke terugkeer van Christus als het hoogtepunt, en alles wat erop volgt. De logica is onontkoombaar:

Deze eindtijdgebeurtenissen zijn opeenvolgend. Dat betekent dat als zelfs
een ervan kan worden vertraagd, dat dan elke gebeurtenis die erop volgt
dan ook vertraagt.

Er is geen logische weg daar omheen. Als de Opname kan worden vertraagd, dan ook de Verdrukking, de Tweede Komst, enzovoort. En Jezus vertelt ons nadrukkelijk en herhaaldelijk dat Hij zonder onnodige vertraging komt.

Een kostbaar klein juweeltje dat ik wil dat je uit dit artikel haalt is dit:

Het is zover, mensen. God gaat niet zijn voet afnemen van het
gaspedaal en de dingen zo laten voor een decennium of twee.

Of een dag of twee.

Als een of ander gebied van activiteit binnen de Bijbelprofetie lijkt te stagneren, kun je er zeker van zijn dat dingen zich bespoedigen in andere gebieden. Veel mensen, zelfs ervaren wachters, zijn soms te veel gericht op een bepaald profetisch gebied, en als gevolg daarvan onvoldoende aandacht besteden aan andere.

Ze kunnen ze bijvoorbeeld worden afgestemd op de militaire aspecten van de aanloop naar Gog en Magog, en zo zijn ze op de hoogte van de laatste posities en manoeuvres van Iran en Rusland in wat vroeger Syrië was.

Ze zouden wel eens zwaar kunnen doorgaan over de politieke aspecten van het komende verdrag van Daniël 9:27, en zo verstrikt raken in wat er gebeurt met betrekking tot het streven naar een overeenkomst tussen de Israëli's en de Palestijnen.

Ze kunnen gericht zijn op de vooruitgang van de technologie die nodig is tot het inluiden van een één-wereld-economie-systeem dat onder de controle staat van de Antichrist, dat nodig is om zijn merkteken te implementeren.

En de lijst gaat verder. Er zijn tijden en seizoenen waarin er opmerkelijke activiteit is in één of al deze profetische theaters, en weinig mensen, zo die er al zijn, kunnen het allemaal effectief controleren. Natuurlijk weet de Vader dit en daarom leidt Hij bepaalde wachters naar bepaalde gebieden van het profetische spectrum.

Maar tegelijkertijd is dit ook één van de redenen waarom het soms lijkt alsof het zelfs voor de meest trouwe wachters lijkt dat de Heer de dingen vertraagt. Als je gedurende een bepaalde periode geen nieuws hoort over iets belangrijks in een bepaald profetisch gebied, kan dat ervoor zorgen dat de mensen het gevoel hebben dat dingen in de wacht zijn gezet. De Heer trekt zich op de een of andere reden terug, en dat gevoel staat in Titus 2:13 het beste van alles:


Want de genade van God is verschenen, die redding brengt aan alle mensen, ons inwijdt in de bedoeling, dat wij, ontkenning van goddeloosheid en wereldse begeerten, nuchter, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze huidige wereld; zoekend naar de gezegende hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus; die zich voor ons gaf, opdat Hij ons zou verlossen.

(Titus 2:11-14 / vet toegevoegd)


Dit is ook iets dat mensen kan leiden tot overdreven hype en overtuiging dat de Opname slechts enkele dagen weg is. Het lijkt hen dat de dingen rijp zijn in de profetische arena (op die waar ze op gericht zijn, natuurlijk), en dat het waar kan zijn. Dus, zo redeneren zij, het wordt tijd! Ze kunnen bijvoorbeeld opmerken dat de dingen het punt hebben bereikt waarop de Strijd van Gog en Magog letterlijk zou kunnen plaatsvinden op elk moment, en dat de spelers en de militaire hardware al op hun plaats zijn. Zij zijn er dan ook van overtuigd dat de Opname binnen enkele weken moet gebeuren.

Het probleem is dat, hoewel ze gelijk kunnen hebben over dat aspect van het profetische scenario, er heel goed andere gebieden zijn die enkele maanden of zelfs meerdere jaren nodig kunnen hebben om hun voorbeschikte niveau van profetische rijpheid te bereiken. Met andere woorden, zij kunnen de rest van het gehele profetische wandtapijt buiten beschouwing laten.

Wat is er dan mis met een beetje vertraging?

OK, dus de Heer zei dat Hij spoedig zou komen, of zonder onnodige vertraging. Prachtig. Ja, dat is wat Hij zei, maar weet je, het lijkt ons vaak of Hij zo goed is, om juist de dingen uit te stellen.

Hij had ons hier nu al moeten opnemen...
waarom houdt het Hem in hemelsnaam zo lang tegen?!

We worden vaak zo gehyped over legitieme tekenen en dwingende aanwijzingen over zijn snelle terugkeer (niet te vergeten de zeer speculatieve, vreemde zaken) dat we het punt bereiken waar we er klaar voor zijn om ons het haar uit te trekken in wanhoop. En dat roept de vraag op:

Dus, wat is er zo erg aan om te denken dat de Heer de Opname heeft uitgesteld?

Welke schade kan het immers aanrichten? Is dat niet een redelijke manier om mee om te gaan, met de zeer menselijke teleurstelling die eruit voortkomt met het feit dat Jezus de tijd lijkt te nemen om ons naar huis te brengen?

Naast het idee dat de Kerk nog niet helemaal klaar is (wat toch al botweg in tegenspraak is met de Schrift omdat we net zo klaar waren voor de Opname als we ooit zullen zijn op het moment dat we Christus vertrouwden voor ons heil), denken sommige mensen eigenlijk dat Jezus de Opname blijft uitstellen omdat Hij over steeds meer mensen struikelt om te redden.

Nou, Hij kan ze gewoon niet achterlaten, of wel?
Hoe barmhartig zou dat zijn?

Ook dit staat haaks op de Schrift, want God kende elke persoon die zich zou bekeren en in het evangelie zou geloven al van voor de grondlegging van de wereld, en gaf hen aan Zijn Zoon - die elk van hen kent en zal behouden. Dat betekent dat er in dit opzicht geen verrassingen zullen zijn. Jezus is niet op zoek naar verspreide clusters van mensen hier en daar die, tot Zijn verbazing en vreugde, het evangelie geloven en gered worden, dat te geloven is gewoon een misverstaan van de Schrift.

Ik zie drie fundamentele problemen met het onderhouden van het idee dat de Heer de Opname zou uitstellen.

1. Als we geloven dat de Heer de Opname vertraagt, vertrouwen we Hem niet en geloven we Zijn Woord niet.

Zoals ik al eerder zei. Dit is voor de hand liggend, dus laten we deze nu maar achterwege laten. De Heer vertelde ons driemaal in het laatste hoofdstuk van de Bijbel dat Hij zonder onnodige vertraging zal terugkeren.

Wat moet Hij doen, om ons dit uit te tekenen?

Als je je verder niets meer zou herinneren, van wat ik heb gezegd in dit artikel, onthoud dit:

De Heer vertelde ons met overweldigende helderheid
dat hij de Opname niet zal uitstellen. Punt.

Geloof je Hem of niet?

2. Als we geloven dat de Heer de Opname zal vertragen, kunnen we vallen voor de druk van valse leraren die geloven dat Hij helemaal niet terugkomt.

In deze passage uit het Bergrede geeft Jezus ons een illustratie van een trouwe dienaar en een slechte dienaar, en Hij gebruikt die om het belang te benadrukken om te allen tijde klaar te zijn voor zijn dienst:


Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

(Matteüs 24:45-51 HSV/ vet toegevoegd)


Natuurlijk is het de slechte dienaar die denkt dat de meester zijn terugkeer vertraagt heeft, met als gevolg dat hij zijn mede dienstknechten slaat en zich bezighoudt met een verdwijnend, goddeloos leven.

Zonder te worden buitengesloten door een diepgaande exegese van deze passage, wil ik dit alleen maar zeggen: Ik geloof dat Jezus het heeft over valse leermeesters en trouwe dienaars die, in plaats van liefkozend gelovigen te hoeden en op te voeden, trouw het Woord aan hen te bedienen en hen aan te moedigen geduldig te wachten op de wederkomst van de Heer (en ik geloof dat de wederkomst hier in zicht is), doorgaan op de wegen van de wereld en de gelovigen die ze leiden belasten met valse leer en hen van een dergelijke hoop berooft. In dit geval is de "vertraging" de perceptie van deze wolven in schaapskleren, die in de meeste gevallen zelf niet geloven dat Hij ooit terugkomt.

Ik geloof dat er na de Opname en tijdens de Verdrukking, hoewel er legioenen mensen tot geloof in Christus zullen komen, nog steeds wolven zullen zijn die op de kudde loeren, die de waarheid van de Opname achteraf ontkennen en de mensen blijven duwen in de valse leringen die de letterlijke terugkeer van Christus naar de aarde en het duizendjarige Koninkrijk dat volgt daarin ontkennen. Net zoals vandaag.

Wat de Opname zelf betreft, hoef je vandaag de dag niet erg hard of heel lang te kijken om genoeg leraren te vinden binnen het georganiseerde christendom die arrogant tieren en schelden over hoe de pre-verdrukking-Opname een belachelijke escapistische fantasie is die werd verzonnen door een gemene charlatan genaamd John Nelson Darby in 1830, die het idee heeft gestolen van een onstabiel 15-jarig Schots meisje, Margaret MacDonald, terwijl ze zich verheffen in het valselijk bespotten van die zielige, misleide dwazen in de kerk die voor zo'n fantastisch sprookje zijn gevallen.

Wat betreft dit fantasierijke verhaal over J.N. Darby en de kleine Maggie MacDonald, weet ik uit bittere ervaring dat ruzie maken met zulke mensen een oefening in nutteloosheid is. Maar neem mijn woord niet voor waar aan. Er is maar één intellectuele eerlijke reactie te geven op deze zwakke fictie; en ik garandeer je dat het hem zal doden: met huid en haar begraven in de achtertuin:

En oefen ijverig - doe uw huiswerk.
(Omdat zij dat zeker niet hebben gedaan.)

Hopelijk zullen mensen die denken dat de Heer de Opname vertraagt niet het punt bereiken waarop ze ophouden met te geloven dat Christus ooit zal terugkeren, maar ze kunnen een beetje (geeuw) moe worden van het wachten.

3. Als we geloven dat de Heer de Opname uitstelt, kan het ons gemakkelijk van de waakzame verwachting afhalen waarvoor we zijn geïnstrueerd om die te handhaven.

U hebt mij gehoord: geïnstrueerd. Ga zorgvuldig teruglezen in Titus 2:11-14.

Ter illustratie geef ik u de 10 slapende maagden:


Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.

(Matteüs 25:1-5 HSV / vet toegevoegd)


Hoewel ik er niet van overtuigd ben dat de primaire strekking van deze gelijkenis als specifiek van toepassing op gelovigen uit het kerktijdperk, is het zeker een overkoepelende principe van het handhaven van een staat van waakzaamheid voor de terugkeer van de Heer.

Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze slaperig en sliepen ze allemaal. Natuurlijk kunnen we aannemen dat het "vervelend" was in de ogen van de maagden, maar merk op wat het effect is van deze waargenomen vertraging op alle 10 van hen:

 

Was de Bruidegom ook echt 'toevende'? Ik zal de schrijver van het boek Hebreeën dit laten beantwoorden:


Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.

(Hebreeën 10:37 HSV / vet toegevoegd)


Overigens, hetzelfde Griekse woord is vertaald als "uitblijven" in zowel Matteüs 25:5 en Hebreeën 10:37 hierboven, en het is een vorm van het woord chronizo (om te vertragen, te wachten, uitblijven; om te besteden of tijd te nemen).

Dus is Jezus echt aan het vertoeven? Voor de zoveelste keer, nee. Maar zo leek het blijkbaar te zijn voor onze 10 Slapende Schoonheden, die zich in hun perceptie van de vertraging van de Bruidegom lieten beroven van de waakzame verwachting die ze hadden moeten hebben... en als gevolg daarvan werden ze betrapt op sluimeren.

Door dit algemene principe toe te passen op gelovigen uit het kerkelijk tijdperk, zouden we kunnen zeggen dat degenen die geloven dat de Heer de Opname vertraagt, kunnen afglijden naar een staat van sluimering, of een staat waarin ze niet langer op zoek zijn naar de wederkomst van Christus, omdat ze zich bezig zijn gaan houden met andere dingen. Het vuur van verwachting dooft, hun geestelijk leven flikkert, hun getuigenis wordt gecompromitteerd, en het is overal hoogtij voor leden van Satans SWAT*-team, dat verder gaat naar zijn volgende slachtoffer.

SWAT = Spirituele War And Trickery (Spirituele oorlogsvoering en bedrog.)

Kijk weg

Zoals we hebben gezien, is er geen bijbelse reden om te geloven dat de Heer de Opname heeft vertraagd of zal vertragen. In feite zegt de Schrift nadrukkelijk het tegendeel. Gods Woord vertelt ons om uit te kijken en geduldig te wachten. Maar zoals ik al zei, we zijn nog steeds menselijk, en we verlangen naar het moment waarop Hij ons zal opnemen om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Wachten op zijn terugkeer. Op zoek naar zijn terugkeer.
Wachten... op zoek... wachten... op zoek... wachten... op zoek.

Het is bijna genoeg om iemand gek te maken. Wat doen we dan?

Omdat ik voor hetzelfde dilemma sta als ieder ander, kan ik hier niet doen alsof ik alle antwoorden heb. Dus wat doen we dan?

Zoals altijd: We gaan naar het Woord.

In Filippenzen 3 spoort Paulus de gelovigen in Filippi aan om door te gaan in de richting van dat punt, en hij doet vervolgens de volgende uitspraak:


Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

(Filippenzen 3:20-21 / nadruk toegevoegd)


Paulus heeft het duidelijk over het wachten op de Opname, maar laten we eens goed kijken naar het woord dat hij uitkoos om te gebruiken.

Het Griekse woord vertaald met "wachten" in vers 20 is een vorm van apekdechomai, en hoewel veel vertalingen het redelijk nauwkeurig vertalen als "gretig wachten" of "reikhalzend wachten op" of iets dergelijks, geeft een nader onderzoek van het woord apekdechomai dit vers een nuance dat westerlingen niet effectief kunnen communiceren.

Het woord apekdechomai wordt gevormd uit het voorvoegsel apo (weg van) en ekdechomai (om naar te zoeken, op te wachten, te verwachten), terwijl dit laatste woord ekdechomai wordt gevormd uit het voorzetsel ek (van, uit) en dechomai (om te ontvangen met warme gastvrijheid).

Dit zou goed vertaald kunnen worden als 'verwelkomen van en uit' en het suggereert het soort wachten dat resoluut wegkijkt van alles wat achterblijft. Het is het voorvoegsel apo en tot op zekere hoogte een voorzetsel ek die de nadruk leggen op het idee van scheiding. Vandaar dat dit woord het idee benadrukt dat we weg moeten kijken van deze wereld (omdat we naar Christus kijken).

Met andere woorden, de Schrift zegt ons dat we geduldig moeten afwachtend. Maar het vertelt ons ook om te wachten op een manier waarbij we streven onszelf af te scheiden van het vlees, de wereld, en alle dingen erin die we graag achterlaten in een oogwenk, in een knipperen van het oog. En wanneer we zelf steeds maar gefrustreerd raken, ontmoedigd of teleurgesteld over een waargenomen "uitstel" met betrekking tot de Opname, moet dat onze eerste aanwijzing zijn dat we dat niet moeten doen.

Zoals iedereen echter weet, vergt dat discipline en een bewuste inspanning - het wachten op de Heer mag niet passief zijn. Het vergt werk, en als we het doen zoals de Heer ons in zijn Woord vertelde, zal het nooit frustratie, ontmoediging of teleurstelling veroorzaken. Waarom? Denk even na: waarom voelen we die dingen soms zo?

We voelen frustratie, ontmoediging, en
teleurstelling wanneer we waarnemen dat onze eigen
egoïstische, vleselijke verwachtingen niet zijn uitgekomen.

()

Au. In plaats van weg te kijken van het vlees en de wereldse dingen die we zullen achterlaten, richten we ons soms daarop en laten we ons meeslepen door onze eigen egoïstische, kortzichtige verwachtingen. Dus, als we vinden dat de Opname frustratie produceert, ontmoediging en teleurstelling, dan zijn we misschien te veel op zoek naar onze eigen gevoelens en verwachtingen, die behoren tot de dingen waarvan de Schrift ons vertelt om juist daarvan weg te kijken.

Ik wil hier zeker niet prekerig klinken, want ik heb daar net zoveel mee te kampen als ieder ander. Ik wil dat de Opname afgelopen oktober had plaats gevonden. Dus ik wil u alleen maar aanmoedigen om de volgende stukje met u mee te nemen als u verder gaat:

Onze focus zou op Jezus moeten liggen. Onze focus zou moeten zijn om weg te kijken van ons vlees en de wereld; en onze vleselijke nieuwsgierigheid en egoïstische verwachtingen weg te leggen voor het volmaakte plan van onze hemelse Vader, dat we op een dag al heel snel in verbijsterde verbazing zullen aanschouwen.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

(Hebreeën 12:1-2 HSV / nadruk toegevoegd)


Het is eenvoudig. Maar ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is, geloof me. Maar toch is het eenvoudig.

Dus loop niet in de val door te denken dat Jezus de Opname heeft moeten vertragen of uitstellen; en het voorlopig heeft uitgesteld tot een latere datum.

De Rapture is geen TBD.

De Opname is OTAMEGZVDOMOWTKVDWEDVDDWATWRUNOVEOV:

Om te anticiperen met een gretige, zuiverende verwachting die ons motiveert om weg te kijken van de wereld en de vleselijke dingen die we achterlaten terwijl we reikhalzend uitkijken naar onze verlossing en onze Verlosser.

En wanneer onze Verlosser komt, is hij op de juiste tijd.

Greg Lauer / maart 2018

Schriftcitaten ZIJN ontleend aan de HSV-vertaling.

Bron: A Little Strength

...