www.wimjongman.nl

(homepagina)

Temidden van operaties tegen de Hezbollah tunnels, moet de IDF "klaar zijn voor een situatieverslechtering", zegt een ex-verdedigingsambtenaar.

Hezbollahs speciale strijdgroepen, gecombineerd met Iraakse sjiitische milities, waarvan wordt verondersteld dat ze Israël infiltreren, als ze de Israëlisch-Libanese grens passeren door de tunnels langs verschillende routes, vanaf de Middellandse Zee tot de berg Dov.

Door Yaakov Lappin - 7 december 2018

 

Het hoofd van het noordelijke commando van de IDF, Maj. Gen. Yoel Strik, ontmoette de @UNIFIL_commandant, Gen. Stefano Del Col uit Italië en toerde door het gebied met grensoverschrijdende aanvalstunnel die vanuit Libanon naar Israël werd gegraven. 6 dec. 2018. / Fotobron: IDF-woordvoerder eenheid.

Als de Israëlische defensietroepen moeizaam verder gaan met hun verrichtingen om een netwerk van tunnels Hezbollah bloot te leggen en te vernietigen, die vanuit Libanon kronkelend hun weg zoeken in het noordelijk deel van Israël, moeten de militairen ook worden voorbereid op het risico van een plotselinge escalatie van een krachtige Shi'itische terroristenorganisatie, vertelde een vroegere hogere defensieambtenaar aan JNS.

Maj.-Gen. (res.) Yaakov Amidror, die in het verleden heeft gediend als National Security Adviseur van de Israëlische Eerste Minister Netanyahu, zei dat de huidige operatie is om tunnels te ontdekken die zijn gebouwd om de noordelijke grens van Israël te infiltreren en gericht is op het neutraliseren van de componenten van Hezbollahs vermogen om een verrassingsaanval op de grond in Israël te starten.

Dit type van aanval is nog niet gezien in de strijd van Hezbollah tegen Israël, zei hij, en als Israël erin slaagt om van de tunnels af te komen, zal Hezbollah worden achtergelaten zonder "een belangrijke component die het meer vertrouwen in een toekomstige oorlog zou geven".

De anti-tunnelwerkzaamheden maken deel uit van een breder Israëlisch beleid in het opbouwen van afschrikking, dat het wegnemen omvat van de mogelijkheden van de vijand, zei bovengenoemde Amidror. "Hoewel het moeilijk is om te weten of dit zal werken, heeft het zeker een betere kans als de andere kant weet dat het een aantal van zijn capaciteiten verloren heeft," zo verklaarde hij.

De situatie is nog steeds explosief, waarbij het element van onvoorspelbaarheid blijft, waarschuwde hij. "Aangezien dit een manoeuvre is waarbij twee partijen beslissingen nemen, is het onmogelijk om te weten wat de reactie van beide partijen zal zijn - met andere woorden, wat Hezbollah verder zal doen in de operaties, en hoe Israël daarna zal reageren. Daarom moet de IDF voorbereid zijn op een situatieverslechtering, en om met veel kracht daarop voorbereid te zijn.

Volgens de woordvoerder van de IDF, Lt.-Col. Jonathan Conricus, is de IDF klaar voor precies dat soort scenario. Hij zei dat het militaire "Northern Command in verhoogde staat van paraatheid is, voorbereid op diverse eventualiteiten," en hij haalde een "versterkte troepenaanwezigheid" aan.

De Israëlische burgers echter zijn niet nog onder speciale instructies. Hen is verteld om aan hun dagelijkse bezigheden te blijven.

Conricus merkte op dat de tunnelbouw al ongeveer drie jaar onder Israëlisch toezicht zijn en dat Israël "ervoor koos om ze nu in de kiem te smoren", nadat er voldoende inlichtingen waren verzameld. De anti-tunneltechnologie van Israël heeft zich bewezen aan de grens van Gaza in het zuiden, waar het de afgelopen jaren de IDF in staat stelde 17 tunnels op te sporen en te vernietigen, en deze is nu ook in het noorden volwassen geworden.

Hamas deelde zijn expertise op het gebied van tunnelbouw met Hezbollah. Maar hoewel beide terreurorganisaties de structuren diep ondergronds hebben gegraven met communicatiekabels, zuurstofventilatiesystemen en elektriciteit, is de dreiging niet identiek. Hezbollah moet in harde rotsen graven, in tegenstelling tot het zachte zandsteen van Gaza, en het gebruikte een ander ondersteuningssysteem voor de tunnels.

De tunnels waren bestemd voor Hezbollahs elite Rawan aanvalskracht, die de organisatie in een toekomstige oorlog in Israël zou hebben geïnjecteerd, voor missies van doden en ontvoeren.

Conricus beschreef de tunnels als het laatste teken van het "negatieve effect van de Iraanse verschansing in de regio. Hezbollah versterkt zijn militaire mogelijkheden en onderwijl schendt het de V.N.-resoluties... dit wordt gefinancierd door Iraans geld en bijgestaan met Iraanse kennis."

Professor Boaz Ganor, uitvoerend directeur van het International Institute for Counter-Terrorism (ICT) bij het IDC in Herzliya, zei dat de tunnels deel uitmaken van een bredere oorlogsdoctrine van Hezbollah, die in het afgelopen decennium is ontwikkeld.

De doctrine "is gebaseerd op twee parallelle inspanningen: projectielen afvuren op Israël vanuit Libanon, en misschien van Syrië, op een schaal die niet gezien is in het verleden [met inbegrip van de lancering van nauwkeurige raketten en grote kernkoppen], en een grondaanval tegen de IDF op Libanees grondgebied en binnen Israëlisch grondgebied."

Binnen deze doctrine zouden de speciale troepen van Hezbollah, gecombineerd met Iraakse sjiitische milities Israël infiltreren via de tunnels langs verschillende routes aan de Israëlisch-Libanese grens, van de Middellandse Zee tot de berg Dov, legde Ganor uit.

"Deze infiltraties zijn bedoeld om burgergemeenschappen te vangen en de IDF te dwingen militaire middelen in te zetten voor het oplossen van grote gijzelingscrises, en om de oproep van strijdkrachten door de IDF en de verplaatsing van de strijdkrachten naar Libanon te verstoren, door het nemen van de controle over het grondgebied, wat de controle over Galilea mogelijk maakt, en de centrale verkeersaders te blokkeren," aldus Ganor.

"Israëls operatie "Noordelijk Schild" werd ontworpen om een dodelijke slag aan deze centrale inspanning toe te brengen, terwijl de organisatie Hezbollah daarin belangrijke middelen en veel tijd heeft geïnvesteerd," zo voegde hij toe.

De as van het kwaad Iran-Syrië-Turkije-Hezbollah".

Gevraagd of het besluit van Israël om de tunnels te neutraliseren zonder dat de situatie in oorlog zal escaleren wel correct was, zei Ganor dat het de juiste koers was van een actie op korte termijn. Nochtans, waarschuwde hij, wegens het massieve arsenaal van Hezbollah aan granaten en raketten - dat geschat wordt tussen de 150.000 tot 200.0000 - en de schade die zij in Israël zullen veroorzaken wanneer Hezbollah het vuur opent op Israël, dat "het schijnt dat Israël voor zichzelf Hezbollah niet kan toestaan om een oorlog in werking te stellen en deze te beginnen, maar het is de verantwoording van Israël om minstens een waarneembaar deel van de lange-afstandsprojectielen van de organisatie daarop vooruitlopend te vernietigen".

Vanuit dit perspectief, zo waarschuwde Ganor, heeft Israël misschien een gerechtvaardigde kans gemist om de militaire systemen van Hezbollah aan te vallen. Deze kans deed zich voor met de ontdekking van Hezbollahs schending van de Israëlische soevereiniteit, en tevens in het licht van de dreiging van oorlogsvoering tegen Israël en delen van de Galilea te veroveren, en dat door een organisatie die als een Iraanse buitenpost fungeert.

De Iraniërs en Hezbollah lijken van hun kant te proberen het belang van de Israëlische anti-tunneloperatie te beseffen en "de schade te beoordelen die hun is berokkend", aldus Ganor.

"Zij zullen onderzoeken hoeveel van de tunnels die zij hebben voorbereid door Israël zijn geïdentificeerd, in de hoop dat sommige daarvan operationeel zullen blijven. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat ze zullen proberen de Israëlische operatie te verstoren door de tunnel van boobytraps te voorzien, hoewel het erop lijkt dat noch Hezbollah, noch de Iraniërs er belang bij hebben om de situatie te laten verslechteren tot een totale oorlog met Israël," aldus Ganor.

Uiteindelijk heeft Iran kunnen profiteren van een wederzijdse afschrikking tussen Israël en Hezbollah. Het heeft deze situatie gebruikt om zijn Libanese gevolmachtigden te blijven bewapenen en militaire middelen op te bouwen aan de grenzen van Israël vanuit Libanon en Syrië. "De "militaire overwinning van de as van kwaad van Iran-Syrië-Turkije-Hezbollah, onder Russische bescherming, zorgt voor wind-mee voor deze Iraanse tendensen," zei de bovengenoemde Ganor.

Het is redelijk om aan te nemen, legde hij uit, dat "een wapen dat in de eerste instantie verschijnt zal worden afgevuurd aan het einde van het spel. De ongekende dreiging die tegen Israël wordt gebouwd, brengt het bestaan ervan misschien niet in gevaar, maar het kan grootschalige strategische schade toebrengen aan de staat, het civiele thuisfront, de infrastructuur en kritieke faciliteiten. Als gevolg daarvan kan Israël het bestaan en de groei van deze dreiging niet accepteren.

Een psychologische impuls voor Israëlische burgers in het noorden

Dr. Ely Karmon, een ervaren onderzoeker op het gebied van ICT, was het erover eens dat de grootste strategische bedreiging "het enorme grond-tegen-grondraketten-arsenaal is, dat in het bezit is van Hezbollah, en ook de huidige poging van Iran om het aantal precieze langeafstandsraketten te verhogen, die bij de eerste aanval de Israëlische militaire doelen en infrastructuur zouden kunnen vernietigen".

De massale raket-afvuring van Hamas in de gevechtsronde van de afgelopen maanden was een aanmaning voor een dergelijke dreiging, zo voegde hij eraan toe.

Karmon beschreef het blootleggen van de tunnels als een "zeer belangrijk inlichtingen- en operationeel succes, omdat dit het bekendgemaakte plan van Hezbollah neutraliseert om steden en dorpen in Galilea aan te vallen." Het geeft ook een psychologische impuls aan Israëlische burgers die in de buurt van de noordelijke grens wonen, die al jaren bezorgd zijn over het graven van tunnels door Hezbollah. De noordelijke bewoners in de buurt van de grens met Libanon hebben al jaren geluiden te horen gekregen waarvan zij vermoeden dat ze afkomstig waren van graafoperaties van Hezbollah. De IDF heeft deze rapporten echter onderzocht en heeft niet kunnen vaststellen dat ze tot tunnelactiviteiten hebben geleid. Maar Karmon merkte op dat de grotere bedreiging, namelijk de vuurkracht van Hezbollah, blijft bestaan.

"In de Tweede Libanonoorlog van 2006 vernietigde Israël het veel kleinere arsenaal aan langeafstandsraketten in de eerste 34 uur van de oorlog, vanwege uitzonderlijke inlichtingen," aldus Karmon. "Het lijkt me dat dit niet mogelijk is in de huidige situatie in Libanon, waar de Libanese regering gedomineerd wordt door Hezbollah en haar leger bijna ondergeschikt aan hen is, zonder een massale grondoorlog - of mogelijk een preventieve oorlog."

Bron: Amid Hezbollah counter-tunnel operations, IDF must be ‘ready for deterioration,’ says ex-defense official | JNS.org