www.wimjongman.nl

(homepagina)

HIER KOMT HET: Het vredesplan voor het Midden-Oosten

Gary - 22 oktober 2018

Decennialang heeft elke Amerikaanse president in heimelijke samenzwering met zijn Europese tegenhangers geprobeerd om een "tweestatenoplossing" in het Midden-Oosten door te drukken, die het Heilige Land zou verdelen tussen een Joods westen en een Palestijns oosten. Er zijn, om zo te zeggen, "hoge merkstrepen" geweest, met name de Oslo-akkoorden van 1993 tijdens de eerste termijn van Clinton, maar alles is tot nu toe een treffer en een misser.

Het lijdt geen twijfel dat al deze mislukte pogingen verschillende dingen gemeen hebben:

"De "Ultieme Deal", zoals Trump het noemt, is eeuwig onhaalbaar geweest, maar niet alleen om de vier hierboven genoemde redenen. De grotere reden waarom hij zwaarder weegt dan alle, is dat deze deal een centrale rol speelt in de eindtijdprofetie. En zonder dat God het toestaat om er in Zijn toegeeflijke wil mee door te gaan, zal het nooit gebeuren.

Waarom is deze deal zo belangrijk voor de Bijbelse profetie?

Ik zal beginnen met het simpele feit dat God een eeuwig verbond heeft gesloten met Abraham en hem en zijn nakomelingen het Heilige Land als een eeuwig bezit heeft geschonken. Dit betekent dat Gods eigen Naam, eer en waarachtigheid op het spel staan om deze belofte om het verbond na te komen:

 Ik zal mijn verbond vastleggen als een eeuwig verbond tussen mij en u en uw nakomelingen na u voor de komende generaties, om uw God en de God van uw nakomelingen na u te zijn. Het hele land Kanaän, waar u nu als vreemdeling woont, zal ik u en uw nakomelingen na u als een eeuwig bezit geven; en ik zal hun God zijn.

- Genesis 17:7-8

In het verleden verloren de Joden tijdelijk hun land vanwege het breken van Gods geboden, maar zoals de profetie het vaak gezegd heeft, het zou gebeuren aan het einde der tijden, dat God Zijn volk zou terugbrengen naar hun oude vaderland (zie Bron: hier en hier).

Terwijl de wereld de afgelopen 70 jaar een groot spel heeft afgesproken over het creëren van een "Palestijnse staat", is de waarheid dat er slechts één natie daadwerkelijk is ontstaan via het VN-mandaat van 1947 en de daaropvolgende Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-49 en dat is de natie Israël. De Joden, die na bijna twee millennia ballingschap in hun gereconstrueerde land werden herplant, namen niet alleen de controle over het door de VN gemandateerde land op zich, maar breidden ook het noorden, zuiden en oosten uit na een reeks desastreuze oorlogen met de omliggende Arabische bevolking. Israël nam de controle over de Golanhoogten, een groot deel van de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), delen van Gaza, en voor een bepaalde tijd, het hele Sinaï-schiereiland.

Sinds die veroveringen in gerechtvaardigde verdedigingsoorlogen heeft de wereld Israël onder zware druk gezet om land terug te geven. Zij gaven de Sinaï en jaren later heel Gaza terug. En nu wil de wereld eindelijk hun verlangen voltooien om Gods land te verdelen door de oprichting van een tweede land, genaamd Palestina, binnen de bijbelse grenzen van Israël. Door dit te doen zouden de Joden formeel gescheiden worden van het land dat God hun beloofde.

God noemt deze verdeeldheid in de laatste dagen een overtreding. En deze "overtreding" is wat het begin van de Dag des HEEREN versnelt, wat een oordeel is over alle naties:

 Ik zal alle volken verzamelen en naar het dal van Josafat brengen. En ik zal daar met hen oordelen, uit naam van mijn volk en mijn erfenis Israël, omdat zij hen onder de volken hebben verspreid en mijn land hebben verdeeld.

- Joël 3:2

En:

 De aarde ligt verontreinigd onder haar inwoners; want zij hebben de wetten overtreden, de verdragen geschonden, het eeuwige verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde, en haar inwoners lijden vanwege hun schuld; daarom worden de bewoners van de aarde verschroeid, en er zijn weinig mensen meer over.

- Jesaja 24:5-6

Praten over een vredesakkoord in het Midden-Oosten is een grootse zaak. Het is geen lachertje. In de woorden van Ian Malcolm wordt het onderwerp op onzorgvuldige wijze aangesneden door de wereld, die zich niet realiseert dat ze te maken hebben met de werkelijke goddelijke macht. "Zij behandelen het als een kind dat het pistool van zijn vader heeft gevonden".

Nou, het ziet er nu naar uit dat de dinosaurussen binnenkort worden losgelaten. En met "dinosaurus" bedoel ik een zevenkoppige draak die op de aarde zal worden geworpen en daarbij onmetelijke dood en verderf zal zaaien - allemaal omdat de wereld geen aandacht aan God schenkt en het veilig vindt om met goddelijk vuur te spelen.

Vier dingen zijn net fundamenteel veranderd, wat betekent dat het vredesplan zeer waarschijnlijk zal gaan gebeuren, mogelijk volgend jaar, mogelijk zelfs dit jaar:

  1. Israël is nu 70 jaar oud, de ondergrens van een bijbelse generatie (Ps. 90:10), en Jezus zei dat de 'vijgenboomgeneratie' alle dingen met betrekking tot Zijn tweede komst zouden zien vervullen. Deze mijlpaal vond dit jaar plaats. 2028 zou een theoretische bovengrens kunnen zijn op dit tijdsbestek, maar dat is niet het begin van de Verdrukking, maar het einde ervan. Dat betekent dat we letterlijk in de laatste 1-3 jaar van de huidige bedeling zouden kunnen leven.

  2. Het grootste astronomische teken dat ooit in de Bijbel is voorspeld - een teken dat de snelle opname van de Gemeente en de Verdrukking van Israël symboliseert - is nu geschiedenis. Het gebeurde vorig jaar. Een volgend, en misschien wel het laatste teken, heeft nog maar twee weken geleden hebben plaatsgevonden.

  3. De Israëlische Knesset slaagde er eindelijk in om de Joodse staatswet (dit jaar) om te zetten in wet, waardoor dat knelpunt van de tafel is verdwenen.

  4. De Trump-regering, onder leiding van Trumps schoonzoon Jared Kushner, staat op het punt om in de komende maanden een vredesplan te onthullen met een fundamenteel andere aanpak en ze lijken de steun te hebben van verschillende Arabische landen (Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië) die in de afgelopen jaren er volledig wars van waren.

De reden waarom dit plan waarschijnlijk "het unieke" lijkt te zijn, is omdat de Israëliërs het land zelf zouden kunnen verdelen, zelfs zonder Palestijnse overeenkomst. Nieuwsartikelen duiken rechts en links op, wat erop wijst dat Israëlische functionarissen het gevoel hebben dat dit hun enige gouden kans is. Met andere woorden, omdat ze momenteel de militaire overhand hebben, en een schijnbaar gunstige Amerikaanse president in het Witte Huis die bereid is om een overeenkomst voor te stellen die geen Palestijnse steun nodig heeft, kunnen ze eenvoudigweg het land verdelen hoe zij dit het beste zien en willekeurig een "Palestijnse staat" creëren. Zij zien dit als een directe noodzaak om eindelijk "vrede" te sluiten met hun bloeddorstige Arabische buren en om een demografische ramp te voorkomen in de vorm van een enkele staat met een meerderheid van de Arabische bevolking.

De sterren staan op één lijn, en het lijkt de tijd te zijn.

Eind vorige maand zei de president dat het plan binnen vier maanden zal worden onthuld, dat wil zeggen voor eind januari 2019. En vandaag werd gemeld dat president Trump aan Emmanuel Macron heeft gezegd dat hij bereid is om druk uit te oefenen op premier Netanyahu om ervoor te zorgen dat de deal er komt.

Er is geen nauwkeurige tijdlijn of timing met voorspellingen te maken, maar ik denk dat het zeer waarschijnlijk is dat het plan dat u spoedig zult zien, zal onthullen waar veel van deze tekens op hebben gewezen.

STA KLAAR.

- - -

Toevoegsel: Ik heb een aantal vragen ontvangen over dit vredesplan, omdat mensen nieuwsgierig zijn om te weten of ik denk dat dit het 7-jarige verbond is dat in Daniël 9:27 wordt genoemd. Kort antwoord: nee. Langer antwoord: het zou de basis kunnen zijn. Daniël 9:27 zegt niet dat een 7-jarig verbond door de antichrist wordt gevestigd. Het zegt dat een verbond wordt versterkt. Volgens de Schrift wordt de antichrist pas geopenbaard als de Gemeente is weggenomen (2 Th. 2:3,7), dus ik geloof dat we weggegaan zullen zijn voordat de deal voor een periode van zeven jaar is "versterkt".

Dit vredesplan zou wel eens de basis kunnen vormen voor de overeenkomst van 7 jaar na de opname. Wat ik denk is dat deze overeenkomst de katalysator zou kunnen zijn voor de Verdrukking en Gods oordeel over de naties.

Bron: HERE IT COMES: The Middle East Peace Plan - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates