www.wimjongman.nl

(homepagina)

Trump verdedigt UNRWA terwijl hij achter Israël blijft staan

"Laten we niet liefhebben met woorden of spraak, maar met daden en in waarheid." (1 Johannes 3:18)

Shalom,

De president van de VS, Trump, blijft zich achter Israël opstellen temidden van internationale coalities tegenover hen.

Afgelopen donderdag zei de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat het Amerikaanse consulaat op Agron Street in Jeruzalem zal fuseren met de Amerikaanse ambassade in de wijk Arnona in Jeruzalem, waar het zal fungeren als de Palestinian Affairs Unit.

Dit consulaat aan de Agron Street opereert als een verbinding met Palestijnen in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever (Judea-Samaria) en Gaza wat betreft economische, sociale en politieke kwesties.

Pompeo zei dat de fusie "de efficiency en de doeltreffendheid van onze verrichtingen zal verhogen."

Maar veel vijanden van Israël zijn in het harnas gejaagd, omdat ze geloven dat het samenvoegen van het consulaat en de ambassade in Jeruzalem een duwtje in de rug van de VS is om Palestina te isoleren en hun steun voor de Joodse natie te tonen.

Trump heeft recentelijk andere controversiële beslissingen genomen die de Palestijnse betrekkingen ernstig onder druk hebben gezet, zoals de stop op de financiering van programma's die al tientallen jaren werden gefinancierd.

Op het eerste gezicht lijken zijn acties misschien harteloos, maar als hij achter Israël staat en een verbetering van het Palestijnse volk wil, dan betekent dit dat hij zich opnieuw moet bezinnen op de manier waarop het geld aan de regio wordt toegewezen.

Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler moet worden gebruikt als een strategisch instrument om Israël als joodse natie veilig te stellen en de economische groei en vrijheid van het Palestijnse volk te ondersteunen, in het bijzonder de 5 miljoen mensen die gevangen zitten in een eeuwigdurende vluchtelingenstatus zonder dat enige natie zich om hun status bekommert.

Dit is slechts één kwestie die de Amerikaanse ambassadeur David Friedman (te zien op de foto hierboven) waarschijnlijk zal behandelen aangezien hij aan het hoofd staat van de Palestinian Affairs Unit.

Dus laten we eens goed kijken naar een van deze de-financierende beslissingen.

 

Orthodox-joodse man kijkt uit over de Tempelberg in Jeruzalem.

Staan achter Israël - en houdt Israël Joods

De grootste de-financiering door de VS haalt jaarlijks 300 miljoen dollar weg bij UNRWA - de "United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East".

Dit agentschap werd opgericht in 1949, een jaar na de staat Israël. Het betaalt voor scholen, gezondheidszorg en andere behoeften van de 500.000 mensen die nog steeds leven en ontheemd waren toen Israël in 1948 een natie werd. Het ondersteunde ook hun 4,5 miljoen nakomelingen in de afgelopen 70 jaar.

Waarom zijn er al zo lang zoveel Palestijnse vluchtelingen?

De realiteit is dat Libanon, Jordanië en Syrië geen staatsburgerschap willen geven aan "Palestijnen" die nog steeds in de vluchtelingenkampen in hun land wonen. In plaats daarvan wachten ze erop dat de vluchtelingen terug zullen keren naar het land Israël - van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee - en daar de Palestijnse vlag te plaatsen.

Het doel van de islam is om het land te veroveren, vooral Jeruzalem en heel Israël.

 

Jaramana Refugee Camp in Damascus in het zuiden van Syrië in 1948 (links) en hetzelfde kamp in 2009 (rechts).

De Palestijnse strijd voor dit "recht op terugkeer" is de reden voor duizenden raketten, ondergrondse tunnels en terreuraanslagen waar Israëliërs bijna dagelijks mee te maken krijgen.

Als de Palestijnen dat "recht om terug te keren" zouden winnen, dan zou de kleine natie van 6,6 miljoen Joden een natie van 6,85 miljoen moslims worden, iets wat is gebaseerd op de bevolkingsgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël.

In dat scenario zou Israël ophouden te bestaan als een Joodse natie, zoals Psalm 83 waarschuwt:

"Kom," zeggen ze, "laten we hen als natie vernietigen, zodat de naam van Israël niet meer wordt herinnerd." (vers 4)

De Palestijnen verdienen een natie om hun thuis te noemen, en ook de vrijheid om hun door God gegeven dromen na te streven om zichzelf en de mensheid te verbeteren, maar toch worden ze vastgehouden als statelozen in kampen, met hun droom van het herstel in het land Israël.

Dit vierde klas leerboek dat UNRWA-scholen gebruiken, identificeert Palestina op de kaart, maar niet Israël. Kunt u geloven dat Israël niet te zien is in een door de Verenigd Naties aangenomen leerboek? (Afbeelding van nationale en sociale promotie, deel één (2017), p. 7.; uit Israël Behind the News, fair use)

Die droom behoort hun niet toe, volgens het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en dat bevestigd is met Izaäk en Jakob:

"Ik zal mijn verbond vastleggen als een eeuwig verbond tussen Mij en u en uw nakomelingen na u voor al de komende generaties, om uw God en de God van uw nakomelingen na u te zijn."

"Het hele land Kanaän, waar u nu als vreemdeling woont, zal ik u en uw nakomelingen na u als een eeuwig bezit geven; en ik zal hun God zijn. (Genesis 17:7-8, 15:5-7, 26:3, 28:13-14)

Tegen alle verwachtingen in won Israël in 1948 de Onafhankelijkheidsoorlog en nog veel meer oorlogen toen de omringende Arabische landen hen de afgelopen 70 jaar aanvielen.

Zoals we nu kunnen zien, worden de UNRWA en de eeuwigdurende vluchtelingen in de afgelopen 70 jaar door de Arabische landen gebruikt als instrument voor een politieke oorlog tegen Israël.

Trump en het Congres zijn bereid om de UNRWA te steunen, alleen als de 500.000 oorspronkelijke Palestijnse vluchtelingen op hun lijst staan en het de resterende 4,5 miljoen verwijdert, waarmee een einde komt aan deze politieke oorlog tegen Israël.

 

Een Palestijn in Gaza tijdens het protest van mei 2018 tegen de Amerikaanse ambassadeverhuizing van Tel Aviv naar Jeruzalem in dezelfde maand, legt het doel uit van hun inspanningen, dat is het "recht op teruggave". (YouTube-opname)

Staan achter Israël betekent staan op de zegeningen van God

Gods Woord is duidelijk; Hij zal de naties op dezelfde manier terugbetalen als zij Israël behandelden, te beginnen met haar Arabische neven:

"Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen!" (Obadja 1:10-11)

En de rest van de naties zal ook geoordeeld worden:

"Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren!" (Obadja 1:15)

Maar God heeft een decreet uitgevaardigd dat zij die Israël zegenen gezegend zullen worden - individuen en naties.

"Mogen zij die u zegenen gezegend worden en zij die u vervloeken, vervloekt worden." (Numeri 24:9)

We hebben de kans om Israël te zegenen met de Waarheid van hun Messias, de Vredevorst (Sar Shalom) en bron van eeuwig heil, Jeshua (Jezus).

[Opmerking: Laatste zin stond in de e-mail]

Bron: Trump Defunds UNRWA as He Continues to Stand with Israel | Messianic Bible