www.wimjongman.nl

(homepagina)

Trump en Koning David verbinding en hoe deze aansluit op Abrahams verbond

Bij Adam Eliyahu Berkowitz 23 mei 2018

  "Moge Hasjem u zegenen uit Tzion; moge u de welvaart van Jeruzalajim elke dag van uw leven delen. Psalmen 128:5 (de Israël Bijbel™)

( )

Breaking Israel News

Een evenement dat rechtstreeks bij de begraafplaats van koning David is gehouden, was het keerpunt in de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump en kan de sleutel zijn tot een beter begrip van zijn overwinning, komende vanuit een achterstand en zijn rol in de toekomst van David's stad en het Messiaanse tijdperk.

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Zion, woonde de profetische gebeurtenis bi,j nu bijna twee jaar geleden en gelooft dat de presidentiële campagne en Trump's overwinning zich verbind met koning David.

"Koning David moest ook een grote tegenstand overwinnen om zijn koningschap te vestigen," vertelde Rabbi Berger aan Breaking Israel News. "Trump is hierop aangesloten. Deze cyclus werd voltooid toen de president Jeruzalem erkende als de ware hoofdstad van het Joodse volk, net als koning David".

Het Republikeinse campagne-evenement dat plaatsvond in Jeruzalem in september 2016 was onwaarschijnlijk om vele redenen. De kandidaat lag zo ver achter in de opiniepeilingen dat sommige autoriteiten zeiden het een wonder zou vergen voor Trump om te kunnen winnen. De organisatoren van het evenement kozen voor een onwaarschijnlijke en ongemakkelijke plek die bedoeld was om een dergelijk wonder tot stand te brengen: de Nevel David (harp van David) hal met een uitzicht op de Tempelberg.

"Het was logistiek veel moeilijker om een evenement in de Oude Stad te organiseren, maar we wilden een verbinding maken met het hart van Jeruzalem," vertelde Mark Zell, voorzitter van Republicans Overseas Israël, aan Breaking Israel News. Zell organiseerde het evenement waar hij zelf als ceremoniemeester optrad. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, die destijds adviseur was van Trump, sprak er en noemde de plek "die 3.000 jaar geleden door koning David werd opgericht" "een heilige plaats". Hij citeerde Koning David in Psalmen 128, die naar de plek verwees.

  Moge Hasjem u zegenen uit Tzion; moge u de welvaart van Jeruzalajim elke dag van uw leven delen. Psalmen 128:5

Vooraf opgenomen toespraken van Trump en zijn running mate, Mike Pence, werden bekeken op een groot scherm.

"Het was dezelfde week dat de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) een resolutie aannam die elke verbinding tussen de Joden en de Tempelberg uitwistte. De opmerkingen van alle sprekers weerspiegelden dit, en concentreerden zich op Jeruzalem en haar belang voor de Joden," zei bovengenoemde Zell.

Honderden mensen woonden het evenement bij en het was een groot succes. Voor de rest van de campagne werden clips van dit evenement gebruikt.

"Ik kreeg te horen dat het een belangrijke rol speelde bij de verkiezing van de president," zei Zell. "Wij gelovigen begrepen de wonderbaarlijke aard van zijn verkiezing. Wij wilden de geschiedenis veranderen en de grootsheid van de Verenigde Staten herstellen. We wilden de status van Jeruzalem verhogen.

Wat Zell bij de organisatie van het evenement niet wist, was dat de plaats die hij koos, hoewel op kleine afstand van de plaats, die vandaag bekend staat als Kever David (de begraafplaats van koning David), en zich eigenlijk direct boven de eigenlijke begraafplaats van koning David bevond. Kever David, als het wordt beschouwd als een heilige plaats, en de ingang is van een groot complex van grotten waarin verschillende koningen en profeten werden begraven.

Rabbi Berger benadrukte dat de verbondenheid met koning David niet alleen Trump hielp om de verkiezingen te winnen, maar ook om de weg te effenen die voor hem lag als Amerikaans president.

"Donald Trump is in de Gematria (Hebreeuwse numerologie) gelijk aan 424, wat hetzelfde is als Moshiach ben David (Messias uit het huis van David)", aldus Rabbi Berger. "Dit betekent zeker niet dat hij de Messias zal zijn, maar het geeft aan dat hij een rol zal spelen in het voorbereiden van de weg voor de komst van de Messias. Het is duidelijk dat hij die neiging heeft. Waarom zou hij anders een campagne-evenement hebben met uitzicht op de Tempelberg? Geen enkele andere presidentskandidaat heeft dit gedaan.

Een andere sterke aanwijzing voor de rol van de president in het Messiaanse proces is te vinden in het presidentiële zegel en hij het recht kreeg op die verkiezingen. Centraal in het presidentiële zegel staat de iconische Bald Eagle. De rabbijn legde uit dat een adelaar (ayit [עיט]) prominent aanwezig is in de eindtijd profetie.

"Toen Abraham het verbond met de stukken uitvoerde dat in het vijftiende hoofdstuk van Genesis werd beschreven, verscheen er een ayit (meestal vertaald als 'roofvogel')," zei Rabbi Berger.

  Op de karkassen kwamen roofvogels neer, die door Avram werden verjaagd. Genesis 15:11

Rabbi Berger citeerde een uitleg van dit mystieke verbond geschreven door Rabbi Shlomo Yitzchaki, een 11e eeuwse Franse Thora geleerde die bekend staat onder het acroniem "Rashi.

"Rashi legde uit dat alle dieren waarvan de karkassen werden gesplitst voor dat verbond de andere naties vertegenwoordigden, maar de vogel, die heel bleef, Israël vertegenwoordigde," Rabbi Berger zei. "De adelaar vertegenwoordigt het Huis van David. De adelaar was toen niet toegestaan in de buurt van het verbond met Abraham te komen, maar uiteindelijk zal de Messias van het Huis van David voor alle andere volken opstaan en hen naar David's stad brengen om het verbond met Abraham te voltooien".

"Trump, onder het teken van de ayit, opende de weg voor de andere naties, die nu naar Jeruzalem komen in het openen van hun ambassades ter voorbereiding op de Messias," zo Rabbi Berger zei.

[Opmerking: Eerst komt de valse Messias die ze zullen aannemen als de Messias, zoals Jezus zei.]

Bron: The Trump-King David Connection And How It Connects With Abraham’s Covenant - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.