www.wimjongman.nl

(homepagina)

Edelstein ontvangt een christelijke verklaring van de Tisha B'Av wreedheden

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 18 juli 2018

 Kom, laten we tot overeenstemming komen - zegt Hasjem. Zijn uw zonden als karmijnrood, ze kunnen sneeuw-wit worden; zijn ze rood als geverfde wol, ze kunnen worden als een schapen-vacht. Jesaja 1:18 (de Israël Bijbel ™)

( )

Christelijke en Joodse afgevaardigden overhandigen de voorzitter van de Knesset (Parlement) Yuli Edelstein (middelste, achterste rij) een verklaring voor christelijke berouw. (Credit: Donna Jollay/Breaking Israel News).

Een eenvoudige daad van berouw door een gelovige christen leidde tot een krachtige ontmoeting in de Knesset en zal hopelijk leiden tot een wereldwijd initiatief om de moeilijke en pijnlijke geschiedenis tussen Joden en christenen te genezen.

Maandag kwamen zestien christelijke en joodse afgevaardigden bijeen in de kamers van Yuli Edelstein, voorzitter van de Knesset, en leggen hem een door 1500 christenen ondertekende verklaring voor waarin zij de wens uitspreken om het joodse volk te troosten voor de misdaden die tegen haar zijn begaan.

"Wij ondergetekenden erkennen de lange en afschuwelijke geschiedenis van antisemitische gruweldaden begaan tegen Joden in de naam van Christus," aldus de proclamatie. "Wij bekeren ons voor deze daden, bidden tot God om de harten van de christenen te blijven keren tot ware liefde voor Zijn Gekozen Volk en leggen deze verklaring voor aan de vertegenwoordiger van Israël en het Joodse Volk.

De proclamatie is gebaseerd op een lijst van deze gruweldaden, waarbij de nadruk ligt op de gruweldaden die zich hebben voorgedaan op de negende en tiende dag van de Hebreeuwse maand Av. De negende dag van Av, Tisha B'Av in het Hebreeuws, wat een vastendag is voor Joden ter herdenking van de vernietiging van de Joodse tempels en verschillende andere gruwelijke daden die op de lijst staan.

De lijst is samengesteld door Bob O'Dell, christelijke medeoprichter van Root-Source, een internet-initiatief dat Israëlische joden helpt om wereldwijd christenen te onderwijzen.

Het verhaal achter de lijst is een inspirerend verhaal over persoonlijke dienst aan God. Na enkele jaren onderzoek te hebben gedaan naar de Hebreeuwse wortels van zijn christelijke religie, besloot O'Dell een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van christelijke gruweldaden tegen joden. Terwijl hij geschiedenisboeken las, maakte hij een spreadsheet waarin hij noteerde wat hij vond. Hij was verbaasd toen de lijst meer dan 500 grote evenementen bevatte.

"Joden denken dat christenen zich bewust zijn van de verschrikkingen in de Joodse geschiedenis die in naam van het christendom worden gepleegd", vertelde O'Dell Breaking Israel News. "De waarheid is dat de meeste christenen alleen weten over de Holocaust en de kruistochten. Maar zelfs dan kennen we de details of de volledige omvang niet van wat Joden is aangedaan door toedoen van de christenen. Dit aspect van het christendom, de Jodenvervolging, is massaal en we hebben er nog nooit van gehoord vanuit de kerk. We hebben zeker niet geleerd hoe doordringend en enorm het was".

"Er is geen land in de wereld dat zijn Joden niet heeft vervolgd. Zelfs Amerika heeft Joden verdreven en weggestuurd terwijl ze de nazi's ontvluchtten. Veel christenen zullen verbaasd zijn over hoe christelijk Hitler zich voelde.

O'Dell besloot dat hij op de negende van Av, terwijl de Joden vastten over de vernietiging van de tempels, in een daad van solidariteit en berouw, de dag zou besteden om te mediteren over de lijst. Hij heeft een minuut nagedacht over elk van de verschrikkingen die in naam van het christendom de joden is aangedaan. Hij begon om acht uur 's ochtends, maar om één uur 's middags was hij pas iets meer dan halverwege de lijst. Hij voelde zich fysiek en emotioneel gebroken met die ervaring en niet verder te kunnen.

"Ik wist dat ik nooit meer dezelfde kon zijn," zei O'Dell. "Hoe kon dit allemaal gebeuren en hoe kon ik er, vooral als christen, niet van op de hoogte zijn? En nog meer ontmoedigend was te denken wat mijn antwoord zou moeten zijn. Het was ondenkbaar dat ik gewoon wegliep. Ik besloot dat ik de rest van mijn leven moest werken aan een zegen voor de Natie Israël.

Hoe moeilijk deze ervaring ook was, het was een positieve transformerende ervaring voor O'Dell.

"Ik doe dit allemaal niet uit schuldgevoel", zei O'Dell. "Ik kan het verleden niet veranderen. Ik kan zelfs de perceptie van deze gruweldaden niet veranderen. Maar ik kan nu iets goeds doen. Ik kan gevoelig zijn voor de waarheid. Ik kan het paradigma veranderen door als een devote christen op een positieve manier met Israël om te gaan, in direct contrast met wat er in het verleden is gedaan. Ik ben hier nu beter in, want nu ben ik vrij, of in ieder geval op weg".

Het is dit positieve element dat O'Dell de christelijke afkeer van daden uit het verleden met Tisha B'Av verbindt. Hoewel Tisha B'Av een vastendag is en een dag van rouw, stelt de profeet Zacharia dat het in de dagen voorafgaand aan de Messias een vreugdevolle dag zal worden.

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief! Zacharia 8:19

( )

Voorzitter van de Knesset Yuli Edelstein ontvangt de christelijke verklaring van berouw. (Donna Jollay / Breaking Israel News).

"Dit is mijn manier om iets vreselijks te nemen waar christenen berouw voor zouden moeten hebben en het in iets positiefs om te zetten: de basis voor een christen-joodse relatie en een pad van persoonlijke dienstbaarheid voor mij als christen. Ik moest een moeilijke periode doormaken om te accepteren wat er gebeurd was. Daarna voelde ik me vrij en gelukkig, omdat ik deze verborgen last niet meer met me meedroeg.

Hoewel O'Dell niet aanwezig kon zijn, beschreef Gidon Ariel, die medeoprichter was van Root Source, de sfeer op de bijeenkomst van de Knesset als positief en zelfs luchtig.

"Het waren immers Joden en christenen die samenkwamen zonder de donkere wolk van de geschiedenis die boven het hoofd hing," vertelde Ariel aan Breaking Israel News. "Het was in de openbaarheid en we waren er blij mee, klaar om verder te gaan naar betere dingen.

Hoewel O'Dell van mening is dat dit een noodzakelijke fase is in zijn leven als christen, beseft hij dat het niet voor iedereen zo is.

"Het is mij duidelijk dat Jezus een hekel zou hebben aan deze dingen die in zijn naam gedaan zijn. Ze gaan in tegen alles wat Jezus is. Het is onze plicht als christenen om dit te herstellen.

"Ik daag andere christenen uit om naar het verleden te kijken, naar de historische waarheid, en daarmee te worstelen in de hoop dat er een vorm van verzoening zal plaatsvinden die hen in staat zal stellen om als christenen op een hoger niveau te komen. Er moet een interne, persoonlijke verzoening komen als christen die te maken heeft met iets verschrikkelijks dat in naam van Jezus is gedaan, en een verzoening met het Joodse volk. Dit is voor mensen die het juiste hart hebben om het te ontvangen".

O'Dell stelde een eenzame positieve historische gebeurtenis, die plaatsvond op de negende van Av. De laatste gebeurtenis op de lijst vond plaats op Tisha B'Av 2015, toen het tempelinstituut de plannen voor de derde tempel aan het publiek presenteerde.

De lijst met gruweldaden en het aanmeldingsformulier is te vinden op de Root Source site

Bron: Christian Declaration of Tisha B’Av Atrocities Against Jews Presented at Knesset