www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geachte Benjamin Netanyahu,

Door Jane Kiel - 7 oktober 2018

Het is weer die ene keer per jaar als u en andere wereldleiders naar de jaarlijkse conferentie bij de VN gaan!

Ik ben al jaren een groot supporter van u en ik ben altijd enthousiast om te zien wat u zullen zeggen als u op het podium staat en tegen de hele wereld spreekt als u Gods Heilige Land vertegenwoordigt; u maakt me altijd trots.

U bent de enige leider in de wereld, die wanneer u spreekt over "de geschiedenis van uw natie", u over het land van de Bijbel spreekt! Wat een enorme eer en voorrecht is dat voor u, en ik houd ervan hoe u altijd uit de Schrift citeert...

Terwijl ik deze brief aan u schrijf, is mijn hart volledig gebroken omdat een van mijn beste vrienden hier in Israël op brute wijze werd vermoord, alleen maar omdat hij Joods was, en omdat hij in het Bijbelse Judea woonde!

Hij was een collega en goede vriend in het uitdragen van een gepassioneerd standpunt voor Israël, en het verdedigen van de oude Bijbelse belofte die duizenden jaren geleden aan Abraham werd gegeven.

Ik weet dat het Joodse volk sinds die dag, ondanks ballingschap, oorlog en elke denkbare kwade aanval, voortdurend in het Bijbelse Judea en Samaria, de Shomron, heeft gewoon. Voordat de islam ontstond, heeft het volk Israël in dit Heilige en Gezegende Land geleefd, gestorven en volgehouden. Niets of niemand zal het Joodse volk hier ooit meer weghalen!

En toch gaat Abu Mazen voor u op het podium staan en spuwt hij dezelfde vermoeiende haatdragende litanie van leugens en propaganda uit over Israël, en gaat zelfs zover dat hij de kille moord op mijn geliefde vriend Ari Fuld rechtvaardigt, omdat Abu Mazen de terroristen en hun families aanmoedigt en betaalt voor het doden van Joden!

Abu Mazen is nog steeds een terrorist, of hij nu in een zakenpak zit of niet. Dat is geen haatdragende uitspraak, dat is een historisch feit over een man die heeft deelgenomen aan het bloedbad van de Olympische Spelen van München in 1972, een holocaust-ontkenner is, een man die zegt dat hij blij is dat er Joods bloed wordt vergoten in Jeruzalem, en die zelfs geen legitieme leider van de Palestijnse Autoriteit is, die nu voor zijn twaalfde jaar aan de macht is, ondanks het feit dat hij slechts voor een periode van vier jaar is gekozen.

Hij is een corrupt en egoïstisch man die absoluut niets heeft gedaan voor de vrede met Israël, omdat hij en zijn moorddadige tijdgenoten geen vrede willen!

Hij betaalt meer dan 300 miljoen dollar per jaar voor het doden van het Joodse volk, omdat de hele moslimwereld hem steunt, en ze blijven geld naar hem strooien, omdat ze net zo moreel failliet zijn als hij!

Ari Fuld daarentegen was een onverschrokken en compromisloze strijder voor Israël, of het nu ging om zijn tijd in actieve dienst van de IDF, of om het verdedigen tegen de ideologische filosofie die het bestaansrecht van Israël als soevereine natie in haar historische land ontzegt.

Hij was een compromisloze en onverbiddelijke zionist die zijn joodse erfenis fel en moedig verdedigde zonder angst voor de kosten voor zichzelf. Toen hij werd uitgedaagd, nam hij die uitdaging aan en nam deze dapper en moedig op.

Hij geloofde absoluut dat God Abraham opdroeg om over de lengte en breedte van het land te lopen, en een verbond met Abraham zwoer dat overal waar hij zijn voet zette, dat het land was en voor zijn zaad als een bezit was voor altijd (Genesis 13:14-17).

Ari leefde hartstochtelijk naar Gods Woord en verdedigde het hartstochtelijk, zelfs met zijn eigen leven! Hij kende en omarmde de Waarheid, en hij weigerde die Waarheid te compromitteren of zich er überhaupt van te distantiëren! Hij hield het ware hart van Israël in zijn ziel, hij koesterde het tot zijn laatste adem op aarde!

Het is tijd, Benjamin Netanyahu, om de wereld te laten zien dat Israël het ene en ENIGE Joodse vaderland is, de geschiedenis bewijst het en wij zullen deze afschuwelijke terreuraanslagen die keer op keer gebeuren niet langer tolereren vanwege de verachtelijke leugens over een "bezetting" die al generaties lang over de wereld verspreid zijn.

Het is tijd om te zeggen dat genoeg, genoeg is! Het is tijd om de doodstraf in te stellen voor terroristen, het is tijd om de Joodse natie overal in Israël op te bouwen, om eindelijk en vreedzaam het land in te regelen waar God vanaf het begin over sprak! Het is tijd om te stoppen met doen alsof de Arabieren vrede willen, terwijl ze alleen maar dode Joden en een "Jodenvrij" Palestina willen!

Het is tijd om te doen wat goed is voor het Joodse volk en niet te buigen of anderen te behagen in het compromitteren van het land dat terecht aan de Joden werd gegeven!

De talrijke resoluties van de Verenigde Naties hebben elk jaar opnieuw laten zien dat zij zich tegen Israël verzetten, en dat geldt ook voor de EU en vele naties over de hele wereld. Toch hebben zij geen juridische status om te bepalen wat er in Israël moet worden besloten.

Ze zijn echter in de ban van de Arabische wereld over een fictief Palestijns volk, staat en schijnbaar rechtmatige bezetting sinds 1948, en daarom zullen ze zich minder druk maken over de zoveelste afschuwelijke terreuraanslag in Israël en valse beweringen kunnen gebruiken, als ze zeggen dat Ari Fuld een "rechtse kolonist was die de Westelijke Jordaanoever bewoonde/bezette, en daarom hem dit overkwam," voor wat betreft de dodelijke vergelding.

Hoeveel gebroken harten, meneer de minister-president, hoeveel families zijn er al uit elkaar gescheurd, hoeveel tranen gehuild over een ander familielid dat op brute wijze is vermoord vanwege de leugens die over het Joodse volk zijn verteld?

Hoeveel slachtoffers zullen we nog meer zien als we op brute wijze worden afgeslacht, terwijl Abu Mazen deze verachtelijke terroristen elke maand duizenden dollars betaalt, en van een overlevende terrorist een miljonair maakt voor de beloning van het doden van een Jood.

Het is een vertreding van het graf van elk afzonderlijk slachtoffer!

U en onze regering moeten het nog beter doen dan alleen het huis van de terroristenfamilie afbreken, het is een complete grap waar de Arabieren gewoon mee instemmen!

Ari Fuld was de meest trotse Joodse man die ik ooit heb ontmoet, en hij zei altijd: "We moeten overal in Judea bouwen, er moet niet nog weer een terreuraanslag plaats vinden voordat de regering de nieuwbouw in Judea en de Shomron toestaat".

Nu is hij zelf een van die terreurslachtoffers!

Bibi, ik doe een dringend beroep op u om nog meer uitgesproken te zijn dan Ari Fuld als u op dat podium staat. Het is tijd voor u om te brullen als een leeuw voor Israël en te verkondigen dat we thuis zijn om in onze door God gegeven natie te blijven!

We bouwen op elke voetstap van het land waar Abraham zijn voeten plaatste, we zullen geen centimeter van onze natie weggeven; en als iemand ons doodt omdat hij ons land bezit, zal hij ter dood worden gebracht met de gepaste minachting die hij eerst voor ons liet zien!

Het is tijd voor de wereld om hun hoofden uit het zand te halen waar de zon niet schijnt, en te stoppen met bedrogen te worden door het volkomen valse en kwaadaardige "Palestijnse verhaal".

Het is tijd om te doen wat goed is voor het Joodse volk en in het belang van Israël, want Degene die over Israël waakt, sluimert of slaapt nooit, en kijkt ook naar u, mijnheer.

Ik bid voor u en uw familie, mijnheer de minister-president,

Ik ben u dankbaar dat u de leider van het Heilige Land bent, maar het is tijd om de handschoenen uit te trekken en uw volk te verdedigen alsof het leven van deze natie ervan afhangt! En in waarheid is dat ook zo!

Terwijl u spreekt, zal ik ook aan Ari denken, alsof hij naast u staat op dat podium, die hartstochtelijk alles zou nazeggen wat ik nu met u deel.

En voor mijn geliefde broeder Ari: moge uw gedachtenis een zegen zijn en moge uw bloed worden gewroken!

Moge Bibi opstaan en voor u en alle terreurslachtoffers opkomen bij de VN!

Bron: Dear Benjamin Netanyahu, - Israel News