www.wimjongman.nl

(homepagina)

TIJD VOOR SANCTIES TEGEN DE PALESTIJNSE TERREUR-AUTORITEIT

Door Michael Freund | 13 januari 2018

Het is tijd om te stoppen met het verwennen van Abbas en te stoppen met het behandelen van de organisatie die hij leidt - en dat op een manier die past bij dit bevorderen en aanmoedigen van terroristisch geweld.

Een Palestijnse gewapende gangster in de buurt van Nablus (Shechem) schoot een regen van 21 kogels in een Israëlische auto – een gruweldaad die een grondige herbeoordeling vraagt van hoe Jeruzalem en Washington de vijandige entiteit die bekend staat als de Palestijnse Autoriteit moet bekijken.

Met zijn overhalen van de trekker vermoordde de terrorist de Rabbi Raziel Shevach, 35 jaar, en veranderde daarmee zijn vrouw in een weduwe en zijn zes kleine kinderen – allemaal onder de leeftijd van 10 - in wezen, en ontzegde hen daarmee van de liefde van een vader en vernietigde hun jeugd en onschuld.

Rabbi Shevach was een 'moheel' (rabbi opgeleid voor het uitvoeren van besnijdenissen), en diende in zijn vrije tijd als een vrijwillig medicus. Hij had geen misdaad begaan, noch was hij een bedreiging voor iemand. Shevach was een inwoner van Havat Gilad en was die avond gewoon op weg naar huis, naar zijn familie, net als mannen en vrouwen overal.

Zijn vrouw zal zeker worden achtervolgd door zijn laatste woorden, toen hij belde om te zeggen dat hij net was beschoten. En zijn kinderen zullen opgroeien met een leegte in hun leven die nooit zal kunnen worden ingevuld.

Van begin tot eind onderstreept het incident de dodelijke rol die gespeeld wordt door het Palestijnse leiderschap in Ramallah. Het onderstreept de noodzaak van bestraffende sancties om onverwijld op te leggen aan dit met bloed bevlekte regime van Mahmoud Abbas.

Het is tijd om te stoppen met het verwennen van Abbas, en te stoppen met het behandelen van de organisatie die hij leidt, en dat op een manier die past tegenover dit bevorderen en aanmoedigen van terroristisch geweld.

Maandenlang, zoals Palestijnse Media Watch meldde, hebben de PA en officiële instanties schaamteloos opgehitst tot het aanvallen van de Israëli's, en maakten ze helden van hen die dat hebben gedaan en probeerden ze bewust de spanningen te verhogen.

Met zijn constante stroom van gif gericht op jong en oud via de Palestijnse televisie, radio en kranten als platformen, die pleitten voor geweld, wreedheid en brutaliteit.

De propagandisten in dienst van de heer Abbas blijven met behulp van alles, van muziek tot visuele beelden en het geschreven woord, een voortdurende symfonie van wreedheid voortbrengen die een omgeving heeft gecreëerd, die rijk is aan haat.

Nog veelzeggender is wat de moordenaar van Rabbi Shevach koos om te doen, nadat hij zijn lafhartige daad had voltooid. Hij vluchtte met de auto naar het door PA-gecontroleerde Nablus, wetende dat hij daar een veilig toevluchtsoord kon vinden zonder angst voor vervolging.

NIET ALLEEN moedigt de PA de aanvallen aan, het biedt ook een toevluchtsoord voor degenen die ze uitvoeren.

Alsof dat nog niet genoeg was, worden de terroristen door de PA beloond voor het vergieten van het bloed van onschuldige Israëli's, zoals onlangs bleek uit nieuwe statistieken.

Tijdens een vergadering van de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset op dinsdag onthulde het Ministerie van Defensie dat de PA de afgelopen twee jaar ruim een half miljard dollar aan Palestijnse terroristen en hun families heeft uitbetaald. In 2016 gaf het $ 320 miljoen uit, terwijl het cijfer in 2017 steeg tot $ 347 miljoen.

Nog verbazingwekkender is het feit dat de PA voor haar financiële overleving afhankelijk is van buitenlandse hulp uit Europa en elders, evenals van belastingen en douane-inkomsten die Israël aan hun overdraagt.

Na de cheques te hebben verzilverd, neemt de PA het geld op en geeft enorme sommen geld aan de terroristen en hun families, waarmee zij aangeven dat zij prioriteit geven aan de financiële prikkels voor Palestijnen om hun wapen te gebruiken. Aan deze morele waanzin moet een einde worden gemaakt.

In plaats van Abbas en zijn omgeving te verwennen, moeten er onverwijld serieuze maatregelen worden genomen om de PA te straffen vanwege haar voorliefde voor terreur.

We moeten allereerst de dingen bij hun ware naam noemen en het Abbas-regime als de "Palestijnse Terroristische Autoriteit."

Een toekomstige regering die mensen tot geweld aanzet, terroristen onderdak biedt en immuniteit, en hen vervolgens een financiële beloning geeft, kan en mag niet worden beschouwd als een legitiem bestuursorgaan of een mogelijke partner voor vrede.

Vervolgens is het van essentieel belang dat de door minister Avigdor Lieberman van Defensie voorgestelde wet - die het bedrag dat de PA aan terroristen betaalt zou aftrekken van de belastingen die Israël aan haar zal afdragen - zo snel mogelijk wordt aangenomen.

Washington moet ook de hulp aan de Palestijnen stopzetten vanwege hun obstructiepolitiek en weigering om te onderhandelen, zoals president Trump eerder deze maand dreigde te doen.

Er is geen enkele reden voor de Joodse staat of de Amerikaanse belastingbetalers om geld naar de PA te sturen, als die tegelijkertijd het geld aan de terroristen doorgeven.

In de loop der jaren is er veel gepraat over dergelijke stappen, maar nu is het tijd voor de VS en Israël om dat gesprek in daden om te zetten.

Abbas moet begrijpen dat hij niet langer straffeloos kan optreden terwijl hij bijna letterlijk lachend op weg is naar de bank.

De Palestijnen zullen niemand anders hebben dan zichzelf om verantwoordelijk te stellen voor de economische gevolgen van een financiële blokkering.

De PA had de keuze tussen terreur en vrede. De voorkeur is duidelijk. Onze vastberadenheid moet dan niet minder doorslaggevend zijn.

Bron: Fundamentally Freund: Time to impose sanctions on the Palestinian Terror Authority - Opinion - Jerusalem Post