www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ontdekking Dode Zee rollen onthullen verborgen schrift

Door JNI Media - 2 mei 2018

 "De koning zei in zijn antwoord tegen Daniël: 'Voorwaar, uw God moet de God van de goden en de Heer van de koningen zijn en de onthuller van de geheimen, om u in staat te hebben gesteld dit geheimenis te onthullen. Daniël 2:47 (de Israël Bijbel ™)

( )

Conservering van de Dode Zee rollen in het lab van de Israel Antiquities Authority. (Fotokrediet: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)

Nieuwe ontdekking: geavanceerde beeldvormingstechnologie - speciaal ontwikkeld voor de Dode Zee rollen en gevestigd in de Scrolls Conservatie Labs van de Israel Antiquities Authority - openbaarde schrift dat niet kon worden gezien tot nu toe.

In de jaren vijftig werden in de grotten bij Qumran tienduizenden fragmenten aan perkament en papyrus ontdekt, die 2000 jaar geleden werden geschreven, en die tot ongeveer 1000 verschillende manuscripten behoorden. Vanwege hun kleine omvang en precaire fysieke staat werden sommige van deze fragmenten in dozen geplaatst zonder te worden gesorteerd of ontcijferd.

Onlangs zijn in het kader van het digitaliseringsproject van de Rollen steekproefsgewijze onderzoeken uitgevoerd in deze dozen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat, hoewel er geen schrift met het blote oog te zien is, de nieuwe beeldvormingstechnologie (oorspronkelijk ontwikkeld voor NASA), welke in een digitaliseringsproject wordt gebruikt, het schrift op sommige fragmenten wel kan identificeren. De identificatie van nieuwe letters en woorden levert nieuwe gegevens op voor het bestuderen van de rollen. Eén van de fragmenten zou zelfs kunnen wijzen op het bestaan van een tot nu toe onbekend manuscript.

De fragmenten werden dinsdagavond gepresenteerd in het kader van het internationale congres "The Dead Sea Scrolls at Seventy: Clear a Path in the Wilderness," en gaf nieuwe informatie over één van de belangrijkste archeologische vondsten van de 20e eeuw.

Het digitaliseringsproject wordt uitgevoerd door de 'Eenheid Dead Sea Scrolls Unit of the IAA'. Als onderdeel van het project wordt elk van de duizenden fragmenten van de Dode Zee Rollen in beeld gebracht om de fysieke conditie ervan te monitoren en de best mogelijke beelden beschikbaar te maken voor het publiek.

Het nieuwe schrift werd ontdekt door Oren Ableman - een rollen-onderzoeker bij de Dead Sea Scrolls Eenheid van het IAA en een promovendus aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem - toen hij een paar dozijn fragmenten onderzocht die ontdekt werden in "Grot 11" bij Qumran. Hij was opgetogen om inktsporen te ontdekken op veel fragmenten die met het blote oog niet te zien waren. Na een gedetailleerde studie - die vandaag openbaar wordt gemaakt - ontcijferde Oren met succes het script op veel van de fragmenten en identificeerde zelfs de manuscripten waartoe enkele van de nieuwe fragmenten waarschijnlijk toebehoorden.

( )

Oren Ableman, rollen-onderzoeker bij de eenheid Dead Sea Scrolls van de Israel Antiquities Authority, die de ontdekte inktsporen onderzoekt. (Foto: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)

Hoewel er in deze kleine fragmenten nog maar een paar letters over waren, was dit soms voldoende om de tekst te reconstrueren. Toch zijn deze reconstructies door de fragmentarische aard van het bewijsmateriaal niet zeker, maar wel zeer waarschijnlijk.

Nieuwe fragmenten werden ontdekt en geïdentificeerd uit de boeken van Deuteronomium, Leviticus en Jubileeën, behorend tot rollen waarmee geleerden al vertrouwd waren.

( )

Een fragment van Deuteronomium (11Q3) na IR-beeldvorming in het Scroll Lab van de Israëlische Oudheids Autoriteit. (Foto: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)

Fragmenten van bijzonder belang, die nieuwe inzichten geven voor het onderzoek van de Dode Zee Rollen omvatten het volgende:

Een fragment behorend bij de Tempel Rol, een tekst die gaat over aanwijzingen voor het uitvoeren van de diensten in de ideale Tempel. In de huidige leringen is er een debat of er twee of drie exemplaren van de Tempel Rol werden gevonden in Grot 11 bij Qumran. De identificatie van het nieuwe fragment versterkt de theorie dat een manuscript met het getal 11Q21 inderdaad een derde kopie van deze tekst uit Grot 11 is.

Daarnaast is een fragment geïdentificeerd behorend tot de Great Psalms Scroll (11Q5). Het nieuwe fragment bevat een deel van het begin van Psalm 147:1.

( )

De Grote Psalmen Rol (11Q5) samen met het nieuwe fragment dat Psalm 147:1 bevat. (Foto: Shai Halevi, De digitale bibliotheek van de Dode Zee Rollen van Leon Levy)

Het einde van hetzelfde vers is bewaard gebleven in een groot fragment dat werd gekocht en oorspronkelijk werd gepubliceerd door Yigal Yadin. Het nieuwe fragment geeft aan dat de tekst van Psalm 147:1 in dit manuscript iets korter was dan de Hebreeuwse tekst die tegenwoordig veel gebruikt wordt.

Een ander fragment bevat letters uit het oude Hebreeuwse schrift (paleo-Hebreeuws). Dit fragment kon aan geen van de bekende manuscripten worden toegeschreven. Dit doet de mogelijkheid ontstaan dat het tot een nog onbekend manuscript toebehoort.

Bron: Dead Sea Scrolls Discovery Reveals Hidden Script - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.