www.wimjongman.nl

(homepagina)

'In 2017 wonnen de Joden de oorlog om de Tempelberg' (Activist)

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 3 januari 2018

 De glorie van dit laatste huis zal groter zijn dan die van het vorige, zegt de God der heerscharen; en in deze plaats zal Ik welvaart geven — verklaart God der heerscharen." Haggai 2:9 (de Israël Bijbel™)

( )

Jeruzalem

In het afgelopen jaar kwamen een ongekend aantal Joden naar hun heiligste plaats om er een claim te leggen, op een wijze die sommige tempelbergactivisten nog belangrijker vinden dan de overwinning van de IDF in 1967 welke Jeruzalem verenigde. De volgende stap voor de Joden - om te bidden op de Tempelberg - is mogelijk zelfs dichterbij dan de meesten zich realiseren. Het wachten is op een gerechtelijke procedure waarover over slechts een paar weken zal worden besloten.

Yera'eh, een organisatie ter bevordering van opgaan naar de Tempelberg, telt het aantal Joden dat elke dag opgaat. Hun statistieken tonen aan dat er in 2017 25.628 Joden naar de Tempelberg gingen. Dit vergelijken we met de 14.626 Joden die naar de Tempelberg gingen in 2016. In 2014 en 2015 zijn er elk jaar ongeveer 11.000 Joden opgegaan naar de Tempelberg. In 2009 waren het slechts 5658 Joden die opgingen naar de Tempelberg.

Elisha Sanderman, een vertegenwoordiger van Yera'eh, is van mening dat dit een revolutionaire ontwikkeling is.

"Vijftig jaar geleden veroverde het IDF de Tempelberg en kondigde aan: 'De Tempelberg is in onze handen', maar dat concept is nooit ten volle uitgewerkt," vertelde Sanderman aan Breaking News Israël. Nu geeft de natie haar verbondenheid weer met onze heiligste plaats en kunnen we in alle oprechtheid zeggen: "De Tempelberg is in onze handen".

Volgens de statistieken van de Israëlische regering bezoeken jaarlijks meer dan 300.000 christenen de plaats. In dit getal zijn de Joden opgenomen die zich niet als Joden identificeren.

"Er zijn zeer specifieke Torah-wetten voor Joden die de Tempelberg opgaan," zei Sanderman. "Ze zijn beperkt in waar ze heen kunnen gaan en de schoenen die ze dragen. Joden moeten ook baden in een mikveh (ritueel bad) voordat zij opgaan."

Asaf Fried, de woordvoerder van de Verenigde Tempel Beweging, is het ermee eens dat er het afgelopen jaar een keerpunt was, iets wat de derde tempel dichterbij bracht.

"De oorlog voor de Tempelberg is eindelijk voorbij," vertelde Fried aan Breaking News Israël. "Nu moeten meer Joden opgaan naar de Tempelberg, en we moeten allemaal veel meer geestelijk werk doen, omdat de volgende stap de Tempel is."

Fried haalde twee redenen aan voor deze drastische verandering.

"Er is een krachtig spiritueel ontwaken geweest onder de Joden van alle stromingen met betrekking tot de Tempelberg," zei Fried. Dit geldt zelfs voor de rabbijnen. Vroeger bestond er consensus onder veel invloedrijke rabbijnen, dat het verboden was om de Tempelberg op te gaan. Vorige week is Rabbi Eliezer Melamed, een wereldberoemd expert op het gebied van Halacha (Wet van Thora) opgegaan, waarmee hij duidelijk heeft vastgelegd dat dit wel is toegestaan."

"De andere reden is dat de veiligheidssituatie enorm is verbeterd. In 2014 ging ik met mijn kinderen erheen, in een groep van 15. Honderden Arabieren liepen naar ons toe en schreeuwen 'Allahu Akhbar' en vloekten. Hoewel de politie ons vergezelde, bleek het onhoudbaar. Joden en christenen werden beide vreselijk behandeld."

"Nu is de plaats rustig," zei Fried. "Een persoon heeft nu de mogelijkheid om te mediteren over de betekenis van de plaats."

Veel elementen, met inbegrip van de toegenomen publieke belangstelling, komen samen om de situatie voor de Joden op de plaats te verbeteren. De Verenigde Tempel Beweging, onder leiding van Yaakov Hayman, bracht een zaak voor het de Hooggerechtshof voor het aan Joden toestaan de plaats te bezoeken zonder begeleiding van de politie of Waqf (de islamitische autoriteit) bewakers. Deze zaak wordt binnen twee weken beslist.

"Dit zal de Joodse ervaring op de Tempelberg sterk verbeteren," legde Hayman uit aan Breaking News Israël." Wij zullen kunnen gaan waar we willen en doen wat we willen, wanneer we daarboven zijn."

"Toen we de eerste keer de zaak vorig jaar voorlegden, stond president Obama een resolutie van de VN-Veiligheidsraad toe die de Israëlische aanwezigheid in Jeruzalem veroordeelde." "De minister-president en de regering moesten dat in overweging nemen. Nu is de politieke situatie totaal anders. President Trump heeft gewoon verklaard dat Jeruzalem Israëls hoofdstad is. Dit heeft een enorme invloed op wat er op de Tempelberg zal gaan gebeuren."

"Het podium is volledig ingesteld voor de dingen die gaan komen," zei Hayman.

Rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het beginnende Sanhedrin, en hoofd van de Mikdash B'Tzion (Tempel op Sion) organisatie, was voorzichtiger in zijn enthousiasme.

"Dit is een prachtig en gezegend fenomeen, maar we moeten er inhoud aan toevoegen om dit betekenis te geven," vertelde Rabbi Weiss aan Breaking Israel News. We moeten het gebed toevoegen, als individu, en ook in een miniaan (quorum van tien), en plaatsen hebben ingericht voor het opslaan van Thora-rollen. Dat is wat de Tempeldienst en natuurlijk de Tempel zal brengen.

Rabbi Weiss legde uit dat dit meer is dan een interne Joodse aangelegenheid.

"De Tempelberg is het centrum van de wereld," zei de rabbi Weiss. "Als hier zinvolle veranderingen worden aangebracht, geeft dat positieve veranderingen over de hele wereld."

Bron: 'In 2017, Jews Won War for Temple Mount' - Activist - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.