www.wimjongman.nl

(homepagina)

Stoppen met 'begrip' voor de Palestijnen

Door Ben-Dror Yemini | 18 januari 2018

De toespraak is luid en duidelijk. Het was niet alleen maar: "mag uw huis worden afgebroken", deze vloek die Palestijnse President Mahmoud Abbas afvuurde op de leider van de sterkste natie van de wereld, het was ook de volkomen waanzinnige ideologie met valse claims, waardoor de Palestijnen alleen nog dieper wegzinken in wanen en ineenstorting.

De reacties waren voorspelbaar: We moeten hem begrijpen. Hij staat onder grote druk. Hij heeft geen politieke horizon. De Palestijnen zijn wanhopig. Hij meende het niet echt.

We moeten toegeven dat Abbas eenvoudigweg het slachtoffer is van het verbazingwekkende succes van de Palestijnse propagandamachine. Decennialang werd deze machine gepromoot door een goed geolied systeem van propagandisten die steeds weer uitleggen dat we de Palestijnen moeten begrijpen.

Wanneer raketten worden afgevuurd vanuit de Gaza, dan haastte Robert Fisk, die wordt beschouwd als een van Engelands meest vooraanstaande experts op het Midden-Oosten, zich om uit te leggen dat "de Palestijnen in Gaza in veel gevallen kunnen zeggen: "wel, mijn kleinzoon vuurde een raket af op mijn stad, omdat vóór 1948 deze gebieden Palestijnse eigendom waren/zouden zijn geweest.'"

Prof. Oren Yiftachel van de Universiteit van Ben-Gurion legde uit dat het afvuren van een raket moet worden gezien "als een poging om de wereld, Israël en ook de Palestijnse leiders eraan te herinneren dat het vluchtelingenprobleem nog steeds springlevend is".

Ze zijn tegen terrorisme, maar ze rechtvaardigen wel het terrorisme. Duitsers zijn ook uit veel landen verdreven. En Polen. En Hongaren. En Oekraïners. En Turken. En Grieken. En vele andere mensen. Tientallen miljoenen. Toch hebben we nog nooit gehoord over raketten die dan gelanceerd worden, en we hebben zeker geen rechtvaardiging gehoord voor deze raketterreur. Omdat dan het grootste deel van Europa zou zijn veranderd in een zee van vuur en vlammen. Maar dat is de rationaliteit die de progressieve elites in de Israëlisch-Palestijnse context hebben overgenomen. Irrationaliteit, bedoel ik.

En zo gaat dat. Ze weigerden het Verdelingsplan? Arme mensen. Waarom zou iemand een kamer in zijn huis opgeven, alleen maar omdat iemand die binnenviel? Dat is een rechtvaardiging die ik zo'n duizend keer gehoord heb.

Het is waar dat toen het zionisme begon, er geen "Palestijns tehuis" was. En het is waar dat het Palestina Exploratie Fonds (PEF), die de meest nauwkeurige kaarten van de 19e eeuw in de jaren 1970 bezat, ontdekte dat het gebied slecht bevolkt was. En het is waar dat de meeste van de hedendaagse Palestijnen als werk-migranten of vluchtelingen uit de nabijgelegen landen zijn aangekomen in de paar afgelopen eeuwen (de familie Zoabi bijvoorbeeld kwam op uitnodiging van de Ottomaanse regering in 1873). En het is waar dat de Hamas Minister van Binnenlandse zaken, Fathi Hamad, heeft toegegeven dat de Palestijnen eigenlijk Egyptenaren en Saudi's zijn.

Naar de hel met deze feiten, zolang Abbas tientallen experts, journalisten en academici kan citeren die ophitsen en propagandamateriaal leveren voor elke waanzinnige toespraak die hij maakt.

Als we naar een conflict kijken, moeten we de verschillende partijen begrijpen. De pijn begrijpen. Maar wat op elk conflict van toepassing is, lijkt volkomen verkeerd te zijn als het gaat om de Palestijnen. Hoe meer we ze begrijpen, hoe meer we hun afwijzing versterken.

Als we hun beweringen over de Nakba "begrijpen", in plaats van hen te vertellen dat wat hen overkwam ook tientallen miljoenen mensen en ook de Joden overkwam, zelfs uit Arabische landen, houden we de waan van een recht op terugkeer in stand.

Jarenlang hebben zij dezelfde liedjes gehoord van de Fisks en de Yiftachels. En als dat het is wat de goed opgeleide en verlichte mensen in de wereld te zeggen hebben, is er dan nog een kans op dat de Palestijnen zelf het recht op terugkeer verzaken? Brengt dit "begrip" de kans op vrede en verzoening dichterbij? Of duwt het juist de kans op vrede en verzoening weg?

Wanneer, als het gaat om dit "begrip", zij zeggen dat we moeten begrijpen wat Jeruzalem betekent voor de moslims in het algemeen en voor de Palestijnen in het bijzonder — hoewel Jeruzalem eeuwenlang marginaal was en verwaarloosd bleef onder de islamitische heerschappij — dan helpen zij met het opblazen van de leugen. En wanneer zij de leugen verspreiden dat de Palestijnen leven onder een onderdrukking die vergelijkbaar is met wat er is gebeurd in Auschwitz — dan is dat bloed-smaad. Omdat onder Israëlische overheersing, de Palestijnen enorme groei hebben ervaren op alle mogelijke gebieden.

En Nee, terrorisme is niet te rechtvaardigen, want de Palestijnen hebben herhaaldelijk fatsoenlijke voorstellen voor een overeenkomst geweigerd. Ze konden onafhankelijk worden. Zij zijn degenen die nee hebben gezegd. En degenen die hen blijven rechtvaardigen, rechtvaardigen daarmee de voortzetting van het geweld en terreur.

De publieke opinie in de vrije wereld is invloedrijk. Het had de Palestijnen en Israël duidelijk moeten maken: kom af van dat hoog te paard zitten. Geen fantasieën meer. Er komt geen terugkeer van Palestijnen naar Israël en ook geen terugkeer van Joden naar elke heuvel in Judea en Samaria. Maar het begrip voor de Palestijnen moet ophouden - niet om een akkoord te verhinderen, maar juist om het een kans te geven.

Bron: Stop ‘Understanding’ the Palestinians - Israel News