www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is een van de belangrijkste voorwaarden voor de JOODSE TEMPELDIENST eindelijk ontdekt?

Een onlangs in Israël geboren rode koe doet de religieuze en Messiaanse verwachtingen hoog oplopen van hen die zich oriënteren aan de halacha (de Joodse religieuze wetgeving) en op de filosoof en rabbijn Rambam.

Voor het eerst sinds de dagen van de tweede tempel, sinds het jaar 70, doet zich weer de halachische mogelijkheid voor om de tempeldienst ook heel praktisch in overeenstemming met alle reinheidsgeboden uit de oudheid weer te hervatten. Een heel bijzonder gebeuren heeft dit perspectief geopend. Volgens de halacha moet een rode koe volledig tot as verbrand worden, die men dan met water dient te mengen. Alleen met dit reinigingswater kan men Joden die in de tempel dienst moeten doen, maar al of niet indirect met doden, of met graven en kerkhoven in aanraking zijn geweest en dus ritueel onrein zijn, weer reinigen en rein verklaren voor de tempeldienst. Derhalve dient voor een hervatting van de tempeldienst (waar de cohanim, de leden van de priesterkaste, in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn) allereerst dit mengsel vervaardigd te worden.

In de Tora (de vijf boeken van Mozes) en in de Talmoed staan er strenge regels voor opgesteld, zowel over de vervaardiging van dit mengsel als over de herkomst, de kwaliteit en de manier waarop de koe wordt grootgebracht. Tot dusver, zo getuigen de Joodse geschriften, heeft men dit aswater in de hele geschiedenis pas uit negen koeien kunnen vervaardigen. De eerste koe dateerde uit de tijd van Mozes. De negende en laatste koe is in het jaar 59 verbrand, onder leiding van de destijds onder koning Agrippa II dienende opperpriester.

De geboorte van een rode koe, waar men nu over kan berichten, heeft te maken met een bijzonder project waarin het Tempelinstituut in Jeruzalem veel energie en enorme geldbedragen heeft geïnvesteerd. In het kader van dit project zijn er ongeveer 500 roodachtige koeien van het ras Angus uit de Amerikaanse staat Nebraska geïmporteerd. Deze koeien zijn over verschillende boerderijen verdeeld en daarna kunstmatig bevrucht. In een door het Tempelinstituut uitgegeven mededeling staat dat het vrouwelijke kalfje dat enkele maanden geleden is geboren "een gepaste kandidate is voor de status ven een rode koe." Na een grondig onderzoek door bijzonder gespecialiseerde rabbijnen is het kalfje tot deze staus verheven. Men moet er zeker van kunnen zijn dat alle haren van het vel inderdaad rood zijn. Mocht het vel van dit kalfje tot aan het einde van het tweede levensjaar volledig rood blijven, dan is het geschikt voor het bereiden van het aswater. Dan zou dit inderdaad de tiende koe na die 2000 jaar "de verwachting vervult dat we kunnen terugkeren naar de bijbelse reinheidswetten."

Onder Joden die de komst van de Messias tegemoet zien, zorgde het nieuws over de geboorte van een rode koe voor veel opzien. Een van de befaamdste Joodse godsdienstgeleerden ooit, rabbi Moshe ben Maimon, kortweg de Rambam genoemd (veel mensen kennen hem slechts als Maimonides), legde in de 12de eeuw in zijn waarschijnlijk meest bekende werk Mishne Tora vast dat het verbranden van de tiende koe aan de “heel spoedig komende Messias” is voorbehouden.

Het Tempelinstituut in Jeruzalem is in 1987 opgericht en houdt zich bezig met de opbouw en inrichting van de derde tempel in de heilige stad. Ter voorbereiding op de bouw van de derde tempel zijn er in opdracht van dit instituut rituele voorwerpen en instrumenten gemaakt, precies volgens de uit de oudheid bekende gegevens. Woordvoerder Haim Richman van het instituut noemde het weer in het bezit komen van de as van een rode koe een “goddelijke doelstelling”. De mogelijkheid om priesters opnieuw het reinigingsgebod volgens de voorschriften uit de oudheid te laten ondergaan “is de eerste fase van de tempelbouw. Al 2000 jaar lang treuren we ... maar we hebben onze toekomst in de hand.” Zwi Lidar

Overgenomen uit de december oplage van het tijdschrift "Israël" uitgegeven door de organisatie Middernachtsroep. Bron