www.wimjongman.nl

(homepagina)()

door Gary Stearman 19 juli 2018

Het is absoluut verbazingwekkend als je nadenkt over de groeiende ontkenning dat de Opname van de Gemeente aanstaande is. Op de een of andere manier wordt het steeds modieuzer om deze meest verbazingwekkende en bemoedigende belofte in alle Schrift te verwerpen. Maar de belofte ís er, en duidelijk gepresenteerd: Wanneer het begin van de zeven jaren durende Verdrukking nadert, zal de Gemeente - het Lichaam van Christus, levenden en doden - onmiddellijk naar omhoog gedragen worden, om voor altijd thuis te zijn bij de Heer. En dan zal de "toorn van het Lam" komen (Openb. 6:16).

Johannes, die een van de meest intieme scènes uit de Schrift vastlegde, herinnert zich hoe Jezus zijn discipelen vertelde dat Hij hen een tijdje zou gaan verlaten en dat ze Hem niet zouden kunnen volgen.

We kennen allemaal het verhaal. Petrus betoogde dat hij, als hij het mocht, zijn Heer overal zou vergezellen en zijn leven voor Hem zou geven. Het antwoord van Jezus is klassiek. Hij vertelde de al te enthousiaste Petrus dat hij, voordat de haan de volgende ochtend zou kraaien, heftig zou ontkennen dat hij zelfs maar een van de discipelen van de Heer was.

En toen reageerde Jezus door een prachtige verklaring af te leggen voor de eeuwen ... aan Petrus, maar zich uitstrekkend naar ons allen:

"In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." (Joh 14:2,3).

De apostel Johannes legde deze woorden getrouw vast. Vandaag lezen we ze met de emotie die voelbaar was toen ze voor het eerst werden uitgesproken. Deze verbazingwekkende belofte begon bij de discipelen, en verspreidde zich vervolgens door de beginnende gemeente: Het enige wat Jezus heel duidelijk heeft gemaakt, is dat Hij op een gegeven moment zal terugkeren om zijn volgelingen mee naar huis te nemen.

Later kregen andere apostelen (vooral Paulus) steeds meer details over dit proces en het tijdstip waarop het zou worden afgesloten. Vanaf de eerste eeuw tot het moment dat men deze woorden leest, staat zijn belofte centraal om terug te keren voor het Zijne.

En over de Gemeente gesproken, daar is die prachtige opening van het Boek Openbaring. Het begint met het uitstippelen van de toekomstige weg van de Gemeente en illustreert haar toekomstige geschiedenis in de Brieven aan de Zeven Gemeenten. En een heel bijzondere belofte is gedaan aan de Gemeente van Philadelphia:

"Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen." (Openb. 3:10-11).

Het hierboven vermelde "uur van verzoeking" kan worden vertaald met "uur van testen" of "uur van beproeving". Theologen door de eeuwen heen hebben geleerd dat dit een metafoor is voor de Verdrukking, welke de periode van de ultieme beproeving voor Israël zal zijn, niet de Gemeente.

"Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem...." (Zach 14:1,2).

Jeruzalem is het centrum van de veldslagen in de Verdrukking, niet de Gemeente. Merk op dat Zacharia spreekt van "alle volken". De Verdrukking is wereldwijd. Israël is het doelwit. De Gemeente moet voor de verschrikkingen van het oordeel worden behoed, of om het bijbels te zeggen: 'Ik zal wederkomen en u tot mij nemen.' Wat een belofte!

Bron: The Growing Denial of the Rapture!