www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus (Openbaring 19:10)

De top-5 profetische trends van 2018

Het belangrijkste teken van de wederkomst van Jezus Christus is de samenhang van alle tekenen die Hij noemde te zoeken. Jezus zei: "Als je al deze dingen ziet gebeuren, kijk dan omhoog! Uw heil nadert" (Lucas 21:28). Wat zijn de dingen die Jezus en de profeten zeiden om naar te zoeken? - Israël terug in het land (Jeremia 23:7-8)... Het Joodse volk terug met de controle over Jeruzalem (Lucas 21:24)... Het evangelie wordt gepredikt aan de hele wereld (Matteüs 24:14)... En meer... - Vandaag zien we deze tekenen. Omdat we dat doen, kunnen we erop vertrouwen dat we in de tijd van Zijn terugkeer leven. Maar Jezus haalde ook andere tekenen aan. Dat deden de profeten ook. En we zíen die tekenen. Nu 2018 ten einde loopt, wat zijn de grootste profetische trends die we zien? Hieronder staat een lijst van wat ik geloof dat ze de top-5 zijn:

1) De opkomst van de Gog van Magog coalitie

In 2018 werd de recente coalitie tussen Rusland, Iran en Turkije voortgezet. Rusland en Iran zijn sinds het midden van de jaren negentig steeds dichter naar elkaar toe gekomen. Hun gezamenlijke bezetting van Syrië in de nasleep van de Syrische burgeroorlog heeft alleen maar geleid tot verdere samenwerking. Toch zag Turkije er in 2015 nog uit als een tegenstander van de beide andere naties. In november van dat jaar schoot Turkije een Russische straaljager neer die hun luchtruim was binnengedrongen. Verre van bondgenoten te zijn, leken de twee landen meer op de rand van een oorlog te staan dan van vriendschap. Maar sindsdien is de situatie veranderd. De Turkse president Erdogan heeft zijn greep op de macht geconsolideerd. Hij maakt zich nu de Verenigde Staten tot vijand, terwijl hij vriendschappelijke bezoeken brengt aan Vladimir Poetin. Turkije, dat zijn eigen belangen nastreeft, is nu een belangrijke speler in het Syrische conflict. Samen met Rusland en Iran hebben ze Syrië effectief in verschillende invloedssferen verdeeld. Het resultaat is een ooit onwaarschijnlijk bondgenootschap aan de noordelijke grens van Israël. Dit zijn precies dezelfde naties waarvan Ezechiël zei dat ze Israël vanuit het noorden zouden binnenvallen in "de laatste dagen" (Ezechiël 38:8). Iran is al tientallen jaren strijdlustig tegenover Israël. Nu zijn Rusland en Turkije dat ook. Rusland geeft Israël de schuld voor een incident op 17 september, dat ertoe leidde dat Syrische troepen een Russisch spionagevliegtuig neerhalen. In mei vertelde Turkije aan de Israëlische ambassadeur Eitan Naeh dat hij het land moest te verlaten. Sindsdien zijn meer Israëlische ambtenaren uit Turkije vertrokken en is de Turkse consul-generaal uit Israël verdreven. De Israëlische betrekkingen met alle drie de landen hebben te lijden onder een duidelijke neerwaartse trend.

2) De voortdurende toename van de kunstmatige intelligentie

Dit jaar waren er een aantal nieuwsberichten over de enorme vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een voorbeeld hiervan was China's Yitu Technologies, een bedrijf dat vooroploopt in de ontwikkeling van AI. Yitu creëerde een technologie genaamd Dragonfly. Dragonfly kan in enkele seconden miljarden foto's doorzoeken en analyseren en één persoon vinden. Aangesloten op camera's in de Shanghai Metro, identificeerde het meer dan 500 "criminelen" in een periode van drie maanden. Het is zo krachtig dat het mensen met vermommingen kan herkennen. En het kan mensen identificeren aan de hand van foto's die meer dan 30 jaar oud zijn.

In de nabije toekomst zullen technologieën als Dragonfly gemeengoed worden. Grote technologiebedrijven zoals Facebook, Google en Apple lijken bereid te zijn om in te gaan op de eisen van China. Ondanks de missie van Google om "geen kwaad te doen", melden verschillende media dat ze hebben gewerkt aan een zoekmachine om te voldoen aan de strenge eisen van de Chinese overheid op het gebied van toezicht en censuur. Ook Facebook heeft naar verluidt een censuurtool gebouwd in een poging om de Chinese overheid tevreden te stellen en toegang te krijgen tot haar één miljard internetgebruikers. Naarmate de geavanceerde technologie zich verspreidt, wordt het voor individuele burgers onmogelijk om het hoofd te bieden aan onderdrukkende regeringen - vooral als die geholpen worden door grote multinationale ondernemingen.

Denk maar aan de macht die AI aan de Chinese overheid geeft. Omdat Dragonfly verbinding maakt met elke camera in China, zal niemand zich kunnen verstoppen. Hoewel dit goed is voor het vangen van criminelen, is niet iedere persoon die door de Chinese overheid wordt gezocht een crimineel. Chinese dissidenten, politieke activisten, etnische minderheden, christenen en andere "vijanden van de staat" zullen nergens te verbergen zijn. En het is heel onwaarschijnlijk dat China de enige staat zal zijn die gebruik zal maken van deze technologie. Op de een of andere manier maakt elke natie op aarde al gebruik van AI.

3) Een toename van aardbevingen met een hoge magnitude

Jezus zei dat verschillende tekenen zullen toenemen als geboorteweeën, voordat Hij terugkeert (Matteüs 24:8). Dit betekent dat die tekenen zullen toenemen in frequentie en intensiteit voor de Wederkomst. Een van de tekenen die Jezus noemde zijn aardbevingen (Matteüs 24:7). Zoals vermeld in mijn boek 'Tekens van de Wederkomst', hebben we de afgelopen twee decennia een duidelijke toename gezien van de frequentie van aardbevingen met een hoge intensiteit. Van 1900 tot 1950 registreerde de wereld slechts zes aardbevingen van 8,0 magnitude. Sinds 2010 hebben we er tien gehad. Vroeger in het jaar troffen meer dan 70 aardbevingen de Pacific Ring van Vuur gedurende een periode van 48 uur. De aarde bereidt zich voor op de terugkeer van de koning!

4) Voortzetting van de EU volatiliteit

In een referendum op 23 juni 2016 stemde de bevolking van het Verenigd Koninkrijk voor vertrek uit de Europese Unie (EU). De media bestempelden deze Britse uittreding uit de EU als "Brexit". Velen voorspelden een onmiddellijke ineenstorting van de EU. Zij zeiden dat er waarschijnlijk nog meer uittredingen zouden volgen. Toch is de EU 2,5 jaar later nog steeds samen en is het Verenigd Koninkrijk nog niet weggegaan. Dit zou geen verrassing moeten zijn. Meer dan tweeduizend jaar geleden beschreef de profeet Daniël de eerste stadia van het mondiale rijk van de Antichrist. Hij beschreef het als een alliantie van zwakke en sterke naties (Daniël 2:42). Hij zei dat het een verdeeld verbond zou zijn, losjes bij elkaar gehouden (Daniël 2:41).

Dit is wat we vandaag de dag zien met de EU. Sinds haar oprichting is de EU een vreemde verzameling van regeringen, economieën, valuta's en militairen. Tot de EU-landen behoren enkele van de grootste en kleinste economieën ter wereld. Dezelfde landen hebben enkele van de grootste en kleinste legers ter wereld. Sinds de Verklaring van Schuman in 1950 tot het Verdrag van Lissabon in 2007 is de opkomst van de EU gekenmerkt door een strijd om overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties. Het gaat onder meer om argumenten over een gemeenschappelijke munt (het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben zich teruggetrokken), meningsverschillen over hoe om te gaan met schuldencrises (de Griekse reddingsoperaties) en geschillen over open grenzen (de Syrische vluchtelingencrisis). Bij elke stap heeft de EU moeite gehad om te overleven. Toch heeft de EU het overleefd. Als de EU de voorloper is van het rijk dat Daniel beschreef, dan zal het blijven overleven. En haar macht zal toenemen, totdat zij de hele wereld omsluit.

5) De liefde van velen bekoeld

De Bijbel zegt in de eindtijd: "De liefde van velen zal verkillen" (Matteüs 24:12). Mensen zullen liefhebbers van zichzelf en hun geld zijn. Ze zullen "trots en hoogmoedig zijn, God bespotten, hun ouders ongehoorzaam en ondankbaar zijn. Ze zullen onheilig zijn, liefdeloos en onverzoenlijk - lasteren zonder zelfcontrole. Ze zullen wreed zijn en haten wat goed is. Ze zullen hun vrienden verraden, roekeloos, trots, en liefhebbers van plezier in plaats van liefhebbers van God. Ze zullen religieus handelen, maar de macht die hen goddelijk zou kunnen maken, verwerpen" (2 Timotheüs 3:2-5). Hoewel je voorbeelden van het kwaad kunt vinden in elke generatie, is ons gedrag sinds de dagen van Noach, toen de gedachten van mensen niets anders waren dan "onafgebroken kwaadaardig" (Genesis 6:5), een van de meest verachtelijke gedragingen sinds de dagen van Noach - zo ook nu.

2018 bevatte een aantal voorbeelden. In februari vermoordde Nikolas Cruz 17 studenten en schoolpersoneel op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Het was de dodelijkste massale schietpartij van het jaar in de VS, en het haalde de nationale krantenkoppen. Maar niet elk verhaal van het kwaad krijgt krantenkoppen. Ook in februari raakte een vrouw in Schenectady in New York van streek na een ruzie en gooide haar baby naar een New York State trooper. Ze werd gearresteerd en beschuldigd van wanordelijk gedrag en het in gevaar brengen van het welzijn van een kind.

Ze was hierin niet alleen. Het was een jaar waarin de liefde van velen verkilde voor hun eigen kinderen. Zo arresteerde de overheid in augustus Chris Watts voor het doden van zijn zwangere vrouw Shanann en hun twee dochters - 3 en 4 jaar oud. Daarna gooide hij zijn vrouw in een ondiep graf en stopte hij de lichamen van zijn dochters in vaten met olie. Wat is er nog meer kwaadaardig?

Dit zijn slechts een paar nieuwsberichten van het afgelopen jaar. Maar helaas zijn het geen geïsoleerde incidenten. Sterker nog, verhalen over afwijkend en crimineel gedrag zijn zo gewoon geworden, dat de meeste ervan niet eens in de media verschijnen. In plaats daarvan horen we statistieken, over het aantal verkrachtingen, moorden en aanslagen tot nu toe, en of dit jaar slechter is dan het vorige. De wereld is verzadigd met geweld - net als in de dagen van Noach (Matteüs 24:37).

Wat te zoeken in 2019

Hopelijk komt Jezus nog voor het einde van dit jaar terug. Maar als Hij dat niet doet, kijk dan naar de voortzetting van deze trends in 2019. Let op meer samenwerking tussen Rusland, Iran en Turkije. Zoek naar een versterking van de EU, ook al blijft de alliantie volatiel. Kijk uit naar een verdere toename van de AI-capaciteit. Let op de voortdurende degeneratie van de samenleving. Wees ook niet verbaasd als we een of meer aardbevingen van 8,0 magnitude hebben. Al deze dingen en nog veel meer zullen waarschijnlijk 2019 markeren. Dat is de reden waarom het eerste waar je naar moet zoeken de terugkeer van onze Redder zal betreffen. Terwijl we het nieuwe jaar ingaan, schreeuwen alle tekenen: "Jezus komt eraan!

Over de auteur

Britt Gillette is een toegewijd volgeling van Jezus Christus, echtgenoot van Jen, en vader van Samantha en Tommy. Hij en zijn familie wonen in het zuidoosten van Virginia. Britt is de oprichter van End Times Bible Prophecy en een website gewijd aan het helpen van mensen om meer te leren over de honderden profetieën in de Bijbel.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, December 2018