www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Spugen in de bron

door Bassam Tawil | 7 september 2018

Opnieuw geven de Palestijnen tegenstrijdige signalen af over hun houding tegenover de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Enerzijds veroordelen zij de regering-Trump voor haar besluit om alle Amerikaanse hulp aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan de Verenigde Naties (UNRWA) te verminderen, anderzijds zijn de Palestijnen tegen elk plan van de Amerikaanse regering om hen financiële steun te verlenen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

Dit Palestijnse standpunt is niet alleen een slechte zaak, maar weerspiegelt ook de verwarring en onzekerheid onder de Palestijnse leiders in Ramallah in het bijzonder, en het Palestijnse publiek in het algemeen.

In werkelijkheid hebben de Palestijnen één belangrijke boodschap voor de Amerikaanse regering: Wij haten u en zetten aan tot haat, maar wij verwachten dat u ons geld blijft geven, ten bedrage van miljarden dollars. En wanneer u ons probeert te helpen, behouden wij ons het recht voor om u in het gezicht te spugen.

Dit is de boodschap - ondanks veel dubbelzinnige beneveling - die de Palestijnen lang proberen te communiceren met de VS.

Nu de feiten.

Eerder deze week hebben de Palestijnen in Ramallah geprotesteerd tegen het besluit van de regering Trump om de Amerikaanse hulp aan UNRWA stop te zetten. Tijdens het protest buiten het Amerikaanse Huis (het educatieve en culturele centrum van het Amerikaanse Consulaat-generaal in de de facto hoofdstad van de Palestijnen, Ramallah), verbrandden de Palestijnen foto's van Trump en enkele van zijn hoge vertegenwoordigers, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, en presidentiële adviseurs, Jared Kushner en Jason Greenblatt. De demonstranten riepen slogans ter veroordeling van de Trump-regering als zijnde "volledig medeplichtig" met Israël in haar "agressie en oorlog" tegen de Palestijnen.

Met andere woorden, de Palestijnse demonstranten, waaronder hoge ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit (PA), President Mahmoud Abbas' regerende Fatah-factie, eisen dat de VS de Palestijnse "vluchtelingen" blijft financieren via UNRWA. De boodschap die de demonstranten aan de regering-Trump hebben gestuurd is: Kijk, we verbranden de foto's van uw president en topambtenaren en we haten u, dus blijf ons elk jaar honderden miljoenen dollars geven.

Zoals onlangs opgemerkt op deze site, wordt dit in het Arabisch wakaha (schaamteloosheid of brutaliteit) genoemd. Het kost veel wakaha om iemand in zijn gezicht te spuwen en dan je hand uit te steken en om geld te bedelen.

Een dag na dat protest in Ramallah probeerden Palestijnse demonstranten in Oost-Jeruzalem te voorkomen dat een groep Palestijnse zakenlieden een door het Amerikaanse consulaat-generaal georganiseerde bijeenkomst zou bijwonen. Wie leidde het protest tegen de bijeenkomst, die duidelijk ten goede kwam aan de Arabische inwoners van Jeruzalem? Activisten van Fatah, de factie van Abbas: Shadi Mtour en Awad Salaymeh. De demonstranten verzamelden zich voor het Notre Dame Hotel, aan de overkant van de Nieuwe Poort van de Oude Stad, en probeerden de zakenlieden de toegang tot het pand te beletten.

Mtour beweerde dat de bijeenkomst georganiseerd was door het Amerikaanse Consulaat-Generaal en een poging was om "de Palestijnse leiders in Ramallah te omzeilen". "Dit is onaanvaardbaar omdat we het officiële Palestijnse standpunt steunen om de Amerikaanse regering te boycotten," zei hij. Hij beweerde dat sommige zakenlieden zich afkeerden toen ze de demonstranten tegenkwamen. Mtour was echter diep teleurgesteld dat anderen ervoor kozen om het protest te negeren en verder te gaan met het bijwonen van de bijeenkomst. "Hij voegde eraan toe: "Schande over hen en iedereen die bereid is compromissen te sluiten over Jeruzalem.

Salaymeh, voor zijn deel, beschuldigde de Palestijnse deelnemers van het bevorderen van "normalisatie" met Israël en de VS. De VS en Israël, zei hij, zijn "twee kanten van dezelfde munt".

Voor het geval dat niemand het opmerkte: zowel Mtour als Salaymeh behoren tot Fatah, de factie die de Palestijnse Autoriteit domineert en controleert. Het hele bestaan van Fatah is sterk afhankelijk van financiële hulp van de VS, de EU en andere westerse donoren.

Dus terwijl de demonstranten in Ramallah eisten dat de VS hun beslissing terugdraaien om de financiering aan UNRWA stop te zetten, probeerden de mannen van Abbas in Oost-Jeruzalem een door de VS gesponsorde bijeenkomst te blokkeren om manieren te bespreken om de Palestijnse economie te helpen.

Dit was niet het eerste incident waarbij Palestijnen een poging van de Amerikanen om hen te helpen afwezen. Afgelopen juli hebben de Palestijnen een gepland bezoek van een Amerikaanse consulaire delegatie aan de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever gedwarsboomd. De geplande verbintenis maakte deel uit van een voortdurende Amerikaanse toezegging om de samenwerking te verbeteren en de economische mogelijkheden voor de Palestijnen uit te breiden. Het bezoek werd geannuleerd uit bezorgdheid voor de veiligheid van de Amerikaanse afgevaardigden, nadat Palestijnse demonstranten hadden gedreigd de bijeenkomst te verijdelen en hadden opgeroepen tot een boycot van de bezoekende delegatie.

Om de verwarring over het Palestijnse standpunt ten opzichte van de VS te vergroten, werd deze week onthuld dat een hoge Palestijnse veiligheids- en inlichtingendelegatie onlangs een bezoek aan Washington had gebracht voor gesprekken met CIA-functionarissen.

Abbas en de Palestijnse leiders hebben het rapport over het bezoek niet ontkend. Maar, afwachtend, hebben Abbas en zijn ambtenaren de regering-Tromp niet geboycot sinds het besluit van de Amerikaanse president om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël in december 2017?

Duidelijk hebben Abbas en de Palestijnse leiding geen beredeneerde strategie betreffende het beleid van de V.S. Hun tegenstrijdige boodschap en acties zijn het zoveelste teken van het ontbreken van een echte Palestijnse visie. Wat wel duidelijk is, is dat de anti-Amerikaanse retoriek van de Palestijnen het voor hen in de toekomst moeilijker zal maken om door de Amerikanen beschouwd te worden als betrouwbare partners voor elk vredesproces met Israël.

Abbas en zijn topambtenaren in Ramallah willen het blijkbaar beide hebben - om hun opstoken tegen het beleid van de Trump voort te zetten terwijl het het geld van de belastingbetaler van de V.S. moet blijven rollen. Dit opstoken ondertussen, zweept het anti-VS-sentiment onder Palestijnen en vele andere Arabieren op, die nu de V.S. zien als vijand nr.1 van de Arabieren en moslims. Van hieruit is de weg naar geweld en terrorisme tegen Amerikaanse burgers in het Midden-Oosten heel kort.

Het verbranden van foto's van Trump en hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen in de straten van Palestijnse steden moet niet alleen als beledigend worden beschouwd, maar in feite als een daad van oorlog tegen Amerikanen. Abbas en zijn gezelschap zouden er goed aan doen om te leren dat wanneer ze in de bron spuwen waar ze uit drinken, het water dat ze drinken inderdaad bitter zal zijn.

Bassam Tawil is een Arabische moslim, gevestigd in het Midden-Oosten.

Bron: Palestinians: Spitting in the Well