www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tijd voor het Departement van Financiën om de Palestijnse leiders als terroristen aan te wijzen

Door JNS - 13 juni 2018

 De steden Aroër zullen verlaten worden, ze zullen worden gewijd aan de kuddes die er zullen rusten, en het terrorisme zal verdwijnen. Jesaja 17:2 (de Israël Bijbel ™)
 

Amerikaans congresgebouw in Washington, DC. (Kevin McCoy/Wiki Commons)

Met de recente goedkeuring van de Taylor Force Act heeft het Congres de Palestijnse Autoriteit opgeroepen "de betalingen voor terroristische daden stop te zetten en de wetten die dergelijke betalingen toestaan, in te trekken". In reactie hierop heeft de Palestijnse Autoriteit haar "nationale recht" om terroristen financieel te steunen opnieuw bevestigd, en heeft zij haar begroting hiervoor zelfs verhoogd.

Dit is een flagrante schending van het beleid van de VS, en het wordt tijd dat het Ministerie van Financiën de bestuurders van deze Palestijnse "pay-to-slay"-praktijk [betaal-om-te-doden] met sancties aanpakt.

Uitvoeringsbevel 13224 van de Verenigde Staten geeft het Ministerie van Financiën een krachtig instrument om terrorisme te bestrijden. Het richt zich niet alleen op de voor de hand liggende schurken - degenen die de trekker overhalen of explosieven smokkelen - maar ook op degenen die terroristen helpen, vaak achter de schermen. De wetgeving is specifiek gericht op personen die bancaire diensten verlenen aan terroristische groepen en die de financiering doen van terroristische aanslagen.

Dit uitvoeringsbesluit kan ook worden toegepast op personen die materiële steun verlenen aan terreurdaden. Eén zo'n persoon is Issa Qaraqe. Hij moet worden aangewezen voor wat hij is - een facilitator en sponsor van terrorisme.

Qaraqe is directeur van de PLO Commissie voor Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenenzaken. Hij staat aan het hoofd van een afdeling die zich uitsluitend toelegt op het verstrekken van een financiële vergoeding en andere steun aan Palestijnse terroristen die in Israël gevangen zitten.

Op de website van de commissie staat dat Palestijnen die terreurdaden plegen "de wettelijke en legitieme titel van strijder verdienen". Het ministerie van Qaraqe verstrekt maandelijkse toelagen aan gevangenen en vrijgelaten gevangenen die, zoals gedefinieerd in de Palestijnse wet: "iemand is die in de gevangenissen van de bezetting gevangen zit voor zijn deelname aan de strijd tegen de bezetting".

Dit betekent ieder die hulp heeft geboden of een terroristische aanslag heeft gepleegd op Israël.

De lijst van ontvangers van geld van het ministerie is een wie is wie uitlijsting van koelbloedige moordenaars, met inbegrip van Mohammed Abdel Basset al-Kharoub, die Amerikaanse tiener Ezra Schwartz en twee anderen vermoordde. Op de loonlijst van het ministerie staat ook Bilal Abu Ghanem, de moordenaar van Richard Lakin, een bejaarde Israëlisch-Amerikaan.

In 2017 had de Commissie van Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenenzaken een budget van 161 miljoen dollar, allemaal uitgegeven om terrorisme te stimuleren en de terroristen te steunen.

Op grond van het Amerikaanse uitvoeringsbesluit kan de "Minister van Financiën personen aanwijzen ... [die] bijstand verlenen, sponsoren ofwel financiële, materiële of technologische steun verlenen, dan wel financiële of andere diensten verlenen aan of steun verlenen aan ... terroristische daden".

De aanwijzing van Qaraqe door het Ministerie van Financiën kan bijdragen aan de inspanningen om de Palestijnse Autoriteit te hervormen door het signaal af te geven dat de Amerikaanse regering geen Palestijnse vrijstelling voor de financiering van terrorisme zal toestaan. Qaraqe zelf zal op grond van deze aanwijzing niet meer naar de VS mogen reizen, geen zaken mogen doen met Amerikaanse bedrijven en zijn tegoeden in de VS worden bevroren.

Er is gebruik gemaakt van de aanwijzing van specifieke personen tegen Iraanse functionarissen, zoals de recente benoeming van het hoofd van de Iraanse centrale bank. Nu is het tijd dat het Ministerie van Financiën deze maatregel ook tegen Palestijnse terreurleiders gaan gebruiken.

Bron: Time for Treasury Dept. to Designate Palestinian Leaders as Terrorists - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.