www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijns “Hoogverraad

door Bassam Tawil | 30 mei 2018

Ahmed Majdalani wordt nu door zijn eigen volk beschuldigd van het bevorderen van "normalisatie" tussen Palestijnen en Israël.

Palestijnse leiders hebben de afgelopen maanden opgeroepen tot een boycot van Israël en de VS. De meest recente oproep kwam nog maar een paar weken geleden, toen leiders en functionarissen van de Palestijnse Autoriteit alle landen opriepen om de openingsceremonie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te boycotten.

Een van de ambtenaren die opriep tot een boycot van de ceremonie was Ahmed Majdalani, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO, en topadviseur van president Mahmoud Abbas. Majdalani staat ook bekend om zijn herhaalde oproepen in de afgelopen jaren om Israël op alle gebieden te boycotten.

Nu lijkt het erop dat Majdalani wordt gedwongen hetzelfde geneesmiddel in te nemen wat hij aan Israël en de VS heeft voorgeschreven. Zijn pogingen om de boycot van Israël en de VS te bevorderen hebben een averechtse uitwerking gehad. Ironisch genoeg wordt de boycotter Majdalani nu geboycot door zijn eigen mensen. Dat is wat er gebeurt als je dag en nacht alleen maar haat, opruiing en boycot predikt. Uiteindelijk word je zelf getroffen door dezelfde boodschappen van haat en hersenspoeling.

( )

Ahmed Majdalani, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO, die door zijn eigen volk beschuldigd wordt van het bevorderen van "normalisering" met Israël. (Beeldbron: MEMRI-videoscreenopname)

Majdalani wordt nu door zijn eigen volk beschuldigd van het daadwerkelijk bevorderen van een "normalisering" tussen Palestijnen en Israël.

Dus welke misdaad heeft Majdalani nu precies begaan en waarom is hij het onderwerp geworden van felle kritiek en roept men op tot een boycot van hem?

Het blijkt dat de hooggeplaatste PLO-functionaris en promotor van boycots twee "misdaden" heeft begaan: Ten eerste aanvaardde hij een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse Herzliya Conferentie georganiseerd door de Israëlische denktank, het Instituut voor Beleid en Strategie. Ten tweede, toen Majdalani werd gevraagd om commentaar te leveren op de kritiek van Palestijnen over zijn deelname aan de Israëlische conferentie, antwoordde hij: "Mijn deelname aan de Herzliya Conferentie verschilt niet van mijn deelname aan evenementen die bijvoorbeeld door de Bir Zeit Universiteit worden georganiseerd.

De jaarlijkse conferentie wordt gehouden in het Interdisciplinaire Centrum in Herzliya -- een niet-sektarische onderzoek-school dichtbij Tel Aviv dat in 1994 naar het model van de Universiteiten van de Amerikaanse Ivy League Universiteit werd opgericht.

Het was niet de eerste keer dat Majdalani de conferentie in Herzliya bijwoonde. In het verleden werd hij ook al sterk veroordeeld omdat hij ermee instemde deel te nemen aan een conferentie georganiseerd door een Israëlische denktank.

Deze keer besloten zijn critici echter dat veroordelingen niet genoeg waren. Majdalani heeft nu een strenge straf gekregen; hij heeft een verbod gekregen om een Palestijnse universiteit te bezoeken of daar te spreken.

Dr. Amjad Barham, voorzitter van de Algemene Arbeidersbond van de Palestijnse Universiteiten, kondigde op 22 mei aan dat zijn vakbond besloten heeft Majdalani te boycotten en hem op geen enkele universiteitscampus te ontvangen. Hij zei dat het besluit slechts zou worden omgekeerd als Majdalani, een hogere ambtenaar PLO, zich verontschuldigt in het gelijkstellen van een Palestijnse universiteit met een Israëlische onderwijsinstelling .

Dr. Barham legde uit dat het besluit om Majdalani te boycotten direct kwam na de oppositie van de vakbond tegen elke vorm van "academische normalisering" met Israël. "Onze unie zal hard werken om het even welke ambtenaar of academicus verantwoordelijk te houden die bij het bevorderen van normalisatie met Israël betrokken zijn en wij zullen alle Palestijnse universiteiten vragen om hem of haar te boycotten," zei hij. "Elke Palestijnse academicus die zich schuldig maakt aan deze misdaad van het bevorderen van academische normalisatie met Israël zal worden gestraft en wordt verboden voet aan de grond te krijgen op een Palestijnse universiteit.

Ook de vakbond van de Bir Zeit Universiteit riep op tot een boycot van Majdalani. De unie zei furieus te zijn dat de hogere ambtenaar van de PLO niet alleen slechts een Israëlische conferentie had bijgewoond, maar ook omdat hij een parallel trok tussen de Universiteit Bir Zeit en een Israëlische onderwijsinstelling. De voorzitter van de unie, Sameh Abu Awwad, zei dat om het even welke Palestijn die wordt betrapt betrokken te zijn bij het bevorderen van om het even welke vorm van "normalisering" met Israël aan repressieve maatregelen en boycots onderworpen zou worden. "Wij hebben een order uitgevaardigd die Majdalani het betreden van onze universiteit verbiedt," zei bovengenoemde Abu Awwad. "Er is geen plaats voor normaliseerders [met Israël] op onze campus.

Nu mag de PLO-ambtenaar in elke Israëlische universiteit komen, maar hij is persona non grata bij de Palestijnse universiteiten of andere academische instellingen. Hoe durft hij een vergelijking te maken tussen een Palestijnse en een Israëlische universiteit? Hoe durft hij samen met Israëlische academici, politici en deskundigen een conferentie bij te wonen? Vanuit Palestijns oogpunt een onaanvaardbare misdaad.

Er zij op gewezen dat degenen die het besluit hebben genomen om de PLO-ambtenaar de toegang tot de Palestijnse universiteiten te ontzeggen, leven onder de "gematigde" Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever. Degenen die Majdalani verboden hebben om de Palestijnse universiteiten te betreden en verslag uit te brengen aan het Ministerie van Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit, is niet Hamas.

Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die middelen ontvangt van de VS en de EU. Met andere woorden, Amerikanen en Europeanen financieren Palestijnen die tegen elke vorm van "normalisering" met Israël zijn. Voor deze Palestijnen zou het beter zijn als Israël simpelweg verdween dan met het land samen te werken. Iedereen die zich verzet tegen "normalisatie" met Israël, handelt in feite tegen de vrede met Israël. Hoe kan er ooit vrede tussen de Palestijnen en Israël komen als de Palestijnen zich zo krachtig verzetten tegen "normalisering" van de situatie met Israël? Dit leidt ons slechts tot één conclusie: dat Amerikanen en Europeanen financieren Palestijnen die Israël willen vernietigen.

Laten we duidelijkheidshalve opheldering verschaffen. De Palestijnse antinationaliseringscampagne tegen Israël betekent dat de Palestijnen niet geïnteresseerd zijn in vrede met Israël. Zij streven niet naar vrede met Israël, maar naar vrede zonder Israël. Ze willen dat Israël het Midden-Oosten verlaat. Ze willen dat Joden uit de regio verdwijnen.

Het probleem van de Palestijnen ligt niet bij een nederzetting of een controlepost of een hek. Ze hebben een probleem met het bestaan van Israël met welke grens dan ook. De Palestijnen hebben het bestaansrecht van Israël nog steeds niet onder ogen gezien; dat is de essentie van het Israëlisch-Arabisch conflict. Zij zien Israël als één grote nederzetting die moet worden afgebroken.

Terug naar Majdalani. Het lijdt geen twijfel dat deze hooggeplaatste PLO-functionaris voortaan welkom zal zijn op campussen in Israël. In feite heeft hij al gesproken op verschillende campussen en andere platforms in Israël. Maar Majdalani weet dat hij vanaf nu zijn leven in gevaar zal brengen als hij ooit weer een voet op een Palestijnse campus zet.

Maar Majdalani heeft het alleen aan zichzelf te wijten. Hij promoot al lange tijd boycots van niet alleen Israël, maar ook de VS. Als u dag en nacht dit door de strot van uw volk ramt dat Palestijnen Israël moeten boycotten, wat verwacht u dan van uw volk als het u ziet deelnemen aan een conferentie die door een Israëlische instelling wordt georganiseerd?

De controverse rond de deelname van Majdalani aan de Conferentie van Herzliya zou kunnen dienen als een nuttige wake-up call naar het Westen. Als het bezoek van een PLO-functionaris aan een conferentie in Israël verraad wordt genoemd, wat zou er dan gebeuren met een Palestijn die een vredesakkoord met Israël gaat onderteken? Geen enkel onderwijs voor vrede met Israël aan Palestijnse zijde - in plaats van decennia van Palestijns onderwijs voor oorlog met Israël - vertaalt zich in een eindeloos Arabisch-Israëlisch conflict. En geen wensdenken van wie dan ook zal daar verandering in brengen.

Bassam Tawil is een islamitische Arabier uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinian "Treason"