www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Wij kunnen niets accepteren van Trump

door Khaled Abu Toameh | 22 november 2018

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat de leiding van de Palestijnse Autoriteit (PA) zich sterk verzet tegen het nog aan te kondigen vredesplan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump, ook wel de "deal van de eeuw" genoemd. Palestijnse leiders hebben hun volk ervan overtuigd dat Trump de slechtste persoon op aarde is en dat niemand zaken met hem zou moeten doen.

De Palestijnse Autoriteit is niet de enige Palestijnse partij die zich blijft verzetten tegen het komende vredesplan. Geen enkele Palestijnse groep of individu heeft zich voor het plan uitgesproken, hoewel niemand in het Midden-Oosten het plan lijkt te hebben gezien of iets over de details ervan weet. Trump heeft de Palestijnen verenigd op een manier die geen enkele Palestijn of Arabier sinds het begin van de Hamas-Fatah oorlog 11 jaar geleden heeft kunnen doen.

De Palestijnen zijn verenigd in hun verzet tegen de regering Trump en haar beleid, vooral in de nasleep van het besluit van de Amerikaanse president om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, evenals haar besluit om de Amerikaanse financiering aan de Palestijnse Autoriteit voor het betalen van terroristen en aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) te schrappen. De Palestijnen hebben al vastgesteld dat het Amerikaanse vredesplan "bevooroordeeld" is ten gunste van Israël, en dat is waarom ze zeggen dat ze het niet kunnen accepteren.

De Palestijnse Autoriteit en haar rivalen in Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere Palestijnse facties lijken het over alles oneens te zijn, behalve over hun vijandigheid tegenover Trump en zijn regering. Ze verwijzen allemaal naar de "deal van de eeuw" als een "samenzwering gericht op het liquideren van de Palestijnse zaak en hun rechten".

De anti-Trump-retoriek die de verschillende Palestijnse partijen hanteren is identiek: Trump is niet iemand die de Palestijnen of enige Arabische of moslim kunnen vertrouwen. Trump, zo stellen zij, heeft zich omringd door een team van "zionisten" die naar verluidt het beleid van de Israëlische regering hebben onderschreven.

Deze week, na de rapporten waarin naar voren kwam dat Trump had gepland om zijn hoogste nationale veiligheid en buitenlandse beleidsadviseurs te ontmoeten om de details en de versie van het de vredesplan van de VS te bespreken, voerden de Palestijnen hun mondelinge aanvallen op het beleid van de VS op. Deze keer, beschuldigden de Palestijnen het beleid van Trump een ,,zionistisch beleid" in het Midden-Oosten te onderschrijven. Volgens de rapporten heeft het "vredesteam" van het Witte Huis, dat door hoge adviseur Jared Kushner en de speciale gezant Jason Greenblatt wordt geleid, twee jaar aan het plan gewerkt - en Trump wil het publiceren ergens tussen december 2018 en februari 2019.

Deze rapporten hebben de Palestijnen nogal ongerust gemaakt. Ze zeggen dat ze op geen enkele manier met de regering van Trump willen omgaan. Ze zeggen dat ze de Trump-regering beschouwen als een van de meest anti-Palestijnse regeringen in de moderne geschiedenis.

Palestijnse leiders hebben hun volk ook geradicaliseerd tegen de regering-Trump, wat gaat tot een punt waarop geen enkele Palestijn ooit in het openbaar een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de regering-Trump zou durven hebben.

De situatie is zo slecht dat Palestijnen die onlangs een ontmoeting hadden met Greenblatt in Jeruzalem vroegen om hun namen niet te publiceren. Dit is wat Greenblatt op Twitter heeft kunnen zeggen: "Ik waardeer een openhartige discussie gisteren over de weg naar vrede met de Palestijnse vrienden. We zijn vastbesloten om te horen van alle partners die dit doel delen".

In het geval dat iemand zich afvroeg waarom de "Palestijnse vrienden" bang waren om hun namen te publiceren, is het de moeite waard om op te merken dat de Palestijnse Autoriteit, president Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit officieel de regering Trump boycotten. In de afgelopen maanden hebben Palestijnse activisten van Abbas' regerende Fatah-fractie een campagne gevoerd tegen Palestijnen die zijn uitgenodigd om Amerikaanse ambtenaren in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever te ontmoeten.

Afgelopen september hebben de activisten bijvoorbeeld een protest georganiseerd voor een hotel in Oost-Jeruzalem, waar Palestijnse zakenlieden een ontmoeting met een Amerikaanse delegatie zouden hebben. Sommige Palestijnse zakenlieden keerden terug en verlieten het hotel uit angst om beschaamd te worden of fysiek aangevallen te worden door de activisten.

Afgelopen juli hebben de Palestijnen een gepland bezoek van een Amerikaanse consulaire delegatie aan de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever gedwarsboomd. De geplande betrokkenheid maakte deel uit van een voortdurende inzet van de VS om de samenwerking te verbeteren en de economische mogelijkheden voor de Palestijnen uit te breiden. Het bezoek werd geannuleerd uit zorg om de veiligheid van de Amerikaanse afgevaardigden, nadat Palestijnse demonstranten hadden gedreigd de bijeenkomst te verijdelen en hadden opgeroepen tot een boycot van de bezoekende delegatie.

Eerder dit jaar joegen Palestijnse demonstranten Amerikaanse diplomaten weg uit Bethlehem.

Deze incidenten zijn het directe gevolg van de terugkerende aanvallen van de Palestijnse Autoriteit op de regering-Trump. Abbas en zijn hoge ambtenaren en woordvoerders in Ramallah, de feitelijke hoofdstad van de Palestijnen, hebben van de regering-Trump de grootste vijand van de Palestijnen gemaakt.

De Palestijnse media staan vol met voorbeelden van hoe de leiding van de PA de Amerikaanse regering in de ogen van de Palestijnen heeft gedelegeerd en gedemoniseerd.

Deze week bijvoorbeeld beschuldigde het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit de regering-Trump en haar ambtenaren er opnieuw van "blindelings bevooroordeeld" te zijn ten gunste van Israël en zijn beleid. De Palestijnen missen ook "nooit een kans" om erop te wijzen dat Trumps "vredesteam" bestaat uit Joden zoals Greenblatt, Kushner en de Amerikaanse ambassadeur bij Israël David Friedman. In zijn verklaring verwees het ministerie naar Friedman als "de kolonist" en stelde het "vredesteam" aan de kaak als een "Amerikaans zionistisch team" en beschuldigde hen van "misleidende internationale publieke opinie en wereldleiders".

In recente maanden heeft Abbas zelf minstens 15 keer gezworen om het aanstaande plan van Trump tegen te werken. Op een gegeven moment ging Abbas zelfs zover dat hij het plan ongezien vergeleek met de Balfour Verklaring van 1917, waarin de Britse regering zich committeerde aan de oprichting van een staat voor Joden in historisch Palestina. "De Balfour Verklaring werd aangenomen, deze deal zal niet doorgaan," zei Abbas met betrekking tot het toekomstige Trump-plan.

In een andere toespraak die de mate van anti-VS-sentimenten aantoonde, noemde Abbas de Trump-regering "leugenaars" en beweerde dat de Palestijnen de eersten waren die zich verzetten tegen en strijden tegen de "deal van de eeuw". De Palestijnen, zo beloofde hij, zullen "tegen dit plan blijven vechten totdat ze het verijdelen".

Gezien die sterke aansporing tegen het bestuur van Trump en zijn beleid, evenals de voortdurende boycot van ambtenaren van het Witte Huis, is het moeilijk om in te zien hoe Abbas of een andere Palestijn in staat zou zijn om iets te accepteren dat van de Amerikanen komt.

Deze stap is precies parallel aan de stap die zij met Israël hebben genomen. Abbas en zijn vertegenwoordigers in Ramallah hebben hun mensen tegen de Israëlische overheid geradicaliseerd tot op een punt waar de vergadering het doen van zaken met welke Israëlische ambtenaar dan ook aan verraad gelijkwaardig acht. Dat is de reden waarom Abbas niet terugkeert en ook niet kan terugkeren naar de onderhandelingstafel met Israël en ook waarom Abbas zijn positie ten opzichte van het bestuur van Trump niet kan veranderen.

In plaats van staatsinstellingen op te bouwen en te hervormen, democratie en verantwoording op te leggen, richt de Palestijnse Autoriteit haar energie nu op het verijdelen van het Amerikaanse vredesplan. Blijkbaar is deze inspanning dringender dan het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen.

Wasel Abu Yousef, een hoge ambtenaar van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), vatte de huidige Palestijnse strategie samen toen hij deze week zei dat de Palestijnen zich op drie niveaus bewogen om het aanstaande plan van Trump te dwarsbomen: wereldwijde steun verenigen voor de Palestijnse positie tegen het plan, alle Palestijnen verenigen, en pogingen om de betrekkingen tussen de Arabische landen en Israël te normaliseren tegen te werken.

Als Palestijnse leiders een klein deel van deze inspanningen zouden opleggen om democratie, vrijheid en verantwoording aan hun volk op te leggen, dan zouden de Palestijnen nog verder van de rand van een ramp staan. Maar de twee Palestijnse regeringen - in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook - zijn verre van geïnteresseerd in het doen van zoiets positiefs voor hun eigen volk. Enerzijds zijn deze regimes nog bezig met een strijd op leven en dood over geld en macht; aan de andere kant zijn ze het eens over het saboteren van een vredesplan waarover ze niets weten. Een vredesplan zou gewoon iets positiefs voor de Palestijnen kunnen omvatten - iets waarover de Palestijnse leiders weinig weten.

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist gevestigd in Jeruzalem, is een Shillman Journalist Medewerker bij Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: We Cannot Accept Anything from Trump