www.wimjongman.nl

(homepagina)

Oude profetie: De convergentie van de maansverduistering met Tu B'Shvat is een signaal van het einde van Ismaëls bewind

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 31 januari 2018

 "Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand is tegen iedereen, en ieders hand tegen hem. Hij zal wonen naast al zijn verwanten." Genesis 16:12 (de Israël Bijbel™)
 

(Foto: Breaking News Israël)

De unieke en zeldzame convergentie van een blauwe-bloedsupermaan-verduistering op de Joodse feestdag van Tu B'Shvat deze woensdagavond wordt in verschillende profetieën vanuit Joodse bronnen beschreven als een voorbode van het einde van het tijdperk van Ismaels dominantie over de Tempelberg.

Deze superblauwebloedmaan is de derde en laatste in een serie die begon op 2 december. Rabbi Berger, de Rabbi van Davids Graf op de Berg Zion, merkte op dat de samenvloeiing van Tu B' Shvat en een maansverduistering expliciet werd beschreven in de Yalkut Moshe, een boek met kabbalistische inzichten, geschreven in 1894 door Rabbi Moshe ben Yisrael Benyamin in Munkacs, Polen.

"Een maansverduistering in de Hebreeuwse maand van Shevat is een bijzonder slecht voorteken, dat harde natuurlijke fenomenen zal voortbrengen," zei Rabbi Berger tegen Breaking News Israël, met vermelding van deze 124-jarige bron. "De verduistering zal een periode van intensievere aardbevingen inluiden over de hele wereld."

Deze enge voorspelling heeft ook zijn oorsprong in de Talmoed, waar staat geschreven dat een maansverduistering een slecht voorteken is voor Joden, omdat de Hebreeuwse kalender deels wordt bepaald volgens de maancyclus. Maar Rabbi Berger legde uit dat deze maansverduistering uitzonderlijk is, want hoewel het inderdaad een voorteken is van harde vonnissen, zal Israël niet worden getroffen. Rabbi Berger merkte op dat, aangezien de verduistering niet zichtbaar is in Israël, maar juist in omliggende Arabische landen te zien zal zijn, zodat deze hemelse gebeurtenis iets negatiefs voor hen suggereert en niet voor Israël.

 

Rabbijn Yosef Berger (Bewaarder van Davids Graf)

Rabbi Berger zei dat dit werd onderwezen in een les op dinsdagavond gegeven door rabbijn Chaim Kanievsky, één van de meest vooraanstaande rabbijnen van deze generatie. Rabbi Kanievsky suggereerde ook dat de maansverduistering op woensdagnacht geen slecht voorteken voor de Joden zal zijn.

"Een maansverduistering is inderdaad een slecht voorteken, maar aangezien het valt op de feestdag van Tu B'Shvat, vallen de harde oordelen niet op Israël," zo legde Rabbi Berger uit bij zijn parafrase van Rabbi Kanievsky's onderwijs. "Het zal worden afgebogen en vallen op de nabijgelegen moslims die hun kalender uitsluitend door de maancyclus bepalen."

Rabbi Berger legde uit dat de huidige reeks maansverduisteringen zal eindigen met een tweede totale maansverduistering in de nacht van 27 juli, vijf dagen na Tisha B'Av (een grote vastendag ter herdenking van de vernietiging van de beide Joodse tempels).

"Deze maansverduistering is een signaal voor het begin van een moeilijke periode voor de Bnei Ishmael (de zonen van Ishmael, d.w.z. de Arabische Naties) wat nodig is voor het beginnen van de Moshiach (Messias)," aldus Rabbi Berger.

Rabbi Berger legde uit dat het verband tussen de ondergang van de Arabieren en de komst van de Messias onderwezen werd door Rabbi Jacob ben Asher, een 13e-eeuwse Bijbelcommentator, bekend als de Baal Haturim, in zijn uitleg van een vers in Genesis.

 Dit waren de jaren van het leven van Ismaël : honderzevenendertig jaar; toen hij zijn laatste adem uitblies en stierf, en werd verzameld tot zijn voorgeslacht. Genesis 25:17

Rabbi Asher legt in zijn commentaar uit: "Dit vers, dat betrekking heeft op de dood van Ismaël, staat naast het vers waarin het leven van Izaäk wordt beschreven, om te leren dat wanneer Ismaël valt, het de laatste dagen zullen zijn en de Zoon van David (de Messias), die van de nakomelingen van Izaäk is, zal uitspruiten.

"Net zoals de uittocht naar de vrijheid het harde oordeel vereiste dat Egypte zou vallen, dat de Joden onderdrukte en ons het dienen van God belette, zo geldt hetzelfde ook vandaag," zo voegde Rabbi Berger toe.

"Opdat de Joden naar de tempel zullen terugkeren, moeten de Arabieren, die de Joden slecht behandelden, en ons verhinderden om God te dienen, een oordeel over zich krijgen ".

Bron: Ancient Prophecy: Convergence of Lunar Eclipse With Tu B'Shvat Signals End of Ishmael's Reign - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.