www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Ottomaanse archieven

Door Jim Fletcher - 7 mei 2018

Wanneer we het over de Palestijnen hebben, over het vredesproces of over iets anders dat verband houdt met de veiligheid en soevereiniteit van Israël, mogen we niet vergeten dat de Arabieren nooit zullen ophouden met agiteren en oproepen tot geweld om zo - in hun gedachten - te beginnen aan de "bevrijding van Palestina".

Dat is de sleutel en daar moeten we rekening mee houden. Het verhindert een vlucht uit de realiteit - dat wil zeggen een vlucht in geloven dat er ergens sprake is van onderhandelingen of concessies doen welke de Palestijnen zullen sussen en hen genoegen zullen laten nemen met een duurzame vrede met de Israëliërs.

In het afgelopen jaar of zo, heb ik grotendeels afstand genomen van de interactie, zelfs met pro-Israëlische groepen. Ik doe dat omdat ik het "Jabotinsky Syndroom" heb.

Ik geloof dat Jabotinsky gelijk had.

Ze'ev Jabotinsky, een Russische jood in de vorige eeuw, begreep dat de Joden van Europa in gevaar waren, zelfs lang voordat Hitler opstond. Hij pleitte ervoor dat Joden zich in Palestina zouden vestigen en een nationaal huis zouden vormen, waar ze zich eindelijk zouden kunnen verdedigen. Zijn begrijpelijke hardheid zou vele levens hebben gered als er op grotere schaal naar zijn woorden was geluisterd.

Hij was mede-oprichter van het Joodse Legioen, een Brits legerafdeling die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten in actie kwam. Het Turkse Ottomaanse Rijk controleerde destijds Palestina en bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog tegenover van de Britten.

In 1936 stelde Jabotinsky een "evacuatieplan" op voor de Joden in Polen, Hongarije en Roemenië. De Britse regering sprak haar veto uit over het plan. De rand van de vulkaan waarvoor Jabotinsky waarschuwde, waarop de Joden leefden, zou hen later overspoelen.

Hij overleed plotseling aan een hartaanval tijdens zijn bezoek aan New York in 1940. Onder zijn discipelen waren Benzion Netanyahu en Menachem Begin.

Het punt is: Jabotinsky begreep de mensen. Hij begreep de Arabische mentaliteit ten opzichte van de Joden.

Maar veel pro-Israëlische groepen, zelfs de christelijke, zouden geloven dat Jabotinsky een halve wilde was. Maar in feite was hij een realist.

Ik geloof niet in een tweestatenoplossing. Ik ben van mening dat het Palestijnse leiderschap allang niet in staat is gebleken om zich in te zetten voor vrede. Ze willen echt de Joden uitroeien en Israël vernietigen.

Deze week werd gemeld dat de Palestijnse Autoriteit samen met de "nieuwe" vijand van Israël, Turkije, door middel van Ottomaanse archieven probeert het Arabisch landeigendom in Judea-Samaria/de Westelijke Jordaanoever aan te tonen.

Dit zegt een rapport van het Meir Amit-Inflight and Terrorism Information Center:

"Deze activiteit werd onthuld in een recent interview dat rechter Moussa Shakarneh, de nieuwe voorzitter van de Palestijnse Land Autoriteit, had gegeven aan het Wafa News Agency (7 april 2018). Rechter Shakarneh zei in het interview dat het nederzettingen- en registratieproces op de Westelijke Jordaanoever al was begonnen en dat niemand het zou kunnen tegenhouden. Volgens hem wordt de helft van de kadastrale registratieactiviteiten uitgevoerd in gebied C en in de regio Jeruzalem als onderdeel van een "strategische stap" van het Palestijnse leiderschap, die erop gericht is de Palestijnse gebieden te beschermen en het recht van de Palestijnen op die gebieden vast te stellen.

"Deze zet geeft volgens hem ook uitvoering aan het 'recht op terugkeer' door de registratie van grond die hen toebehoort.

Palestijnen die in het buitenland wonen. De registratieactiviteiten van de Palestijnse Autoriteit worden uitgevoerd in aanvulling op de samenwerking van de Palestijnse Autoriteit met Turkije.

"Deze samenwerking omvat de overdracht van documenten uit het Ottomaanse archief aan de PA, om het Palestijnse eigendom van land in Judea en Samaria aan te tonen en om te voorkomen dat Israël het overneemt. Op dit moment leggen de Palestijnen de nadruk op het documenteren van het Palestijnse waqf-bezit (religieuze schenkingen) van Palestijns land in de regio Jeruzalem, met behulp van het Ottomaanse archief dat zij van de Turken ontvingen (inclusief kadastrale documenten in het gehele Ottomaanse Rijk in 1517-1914).

Een enorm voordeel voor de PA is de wereldwijde samenwerking betreffende hun haat tegen de Joodse staat. Net zoals Mexicanen massaal protesteren aan de zuidgrens van Amerika, zullen deze radicalen blijven aandringen en ageren om Israël te overstelpen met het "recht op terugkeer". Als dat betekent dat er echte of vervalste documenten moeten worden aangeboden waarin aanspraak wordt gemaakt op grondbezit, dan zullen ze dat doen. Als het betekent dat op een dag vele duizenden aan de grenzen bijeenkomen, en de Israëli's gedwongen worden te kiezen tussen overschrijding of zichzelf te verdedigen, dan zal de PA/Hamas dat doen.

En hun internationale vrienden zullen het goedkeuren, of het nu gaat om gastheren van NPR, evangelicale leiders, de Paus, internationale diplomaten, of de Media, enz.

Ze geven het nooit op.

Ik heb onlangs mijn ergernis geuit over sommige pro-Israëlische groepen, met name christelijke, die de zachte benadering kiezen van "dialoog" met Palestijnen, of steun voor een tweestatenoplossing. Er wordt veel geld verspild in deze organisaties als ze kiezen voor een hele timide strategie.

Wanneer je met een existentiële dreiging wordt geconfronteerd, zul je door dergelijke strategieën worden gedood. Beter is om de Jabotinsky-manier te nemen en je afschrikking te versterken en vrede te bewaren door kracht.

Benjamin Netanyahu's briljante presentatie deze week van Irans bedrog in de "nucleaire deal" zal natuurlijk door de linkervleugel worden vertrapt. Ondertussen zullen evangelicale leiders, voorheen Israëls beste vrienden in de wereld, zich blijven bewegen in de richting van een George Soros wereldbeeld.

Met andere woorden, Israël zal op een dag vroeg of laat alleen staan.

Dan zal de wereld niet meer in staat zijn om dwaas te pleiten: "Er is geen God".

Bron: The Ottoman Archives - Israel News