www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Menselijke offers" in Griekenland

door Maria Polizoidou | 27 november 2018

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, Nikos Kotzias, heeft in een interview op 20 november voor de tweede keer onthuld dat hij aan de Officier van Justitie 93 zaken heeft voorgelegd waarbij Griekse diplomaten visa verstrekten aan niet-begeleide kinderen om de illegale verwijdering van hun organen te vergemakkelijken. Deze diplomaten zitten al in de gevangenis. "Het feit dat ik een paar zielen heb gered, zal me rustig laten inslapen als mijn leven voorbij is," zei Kotzias.

De "eerste keer dat Kotzias de onwettige handel in organen van kinderen openbaarde in Griekenland was in oktober 2018, toen hij zei:

"We stuurden 93 zaken naar de aanklager, hooggewaardeerde ambassadeurs gingen naar de gevangenis, maar de pers schreef er niet over. Omdat de persoon die in Constantinopel [Istanbul] een visum geeft aan een onbegeleid kind niet alleen maar een crimineel is, hij is tevens een verrader. Een visum voor een niet-begeleide baby van 14 maanden oud... en ze probeerden het voor hem te verbergen."

Deze gevallen zijn het topje van de ijsberg. Volgens een bericht in de krant Kathimerini van 24 april 2018 zijn er duizenden niet-begeleide kinderen in Griekenland die illegaal het land zijn binnengekomen, en de overheid heeft zich er niet om bekommerd. Kathimerini meldt dat er 3050 onbegeleide minderjarige migranten in Griekenland zijn, van wie er 1272 (42%) dakloos zijn, of in een niet-permanente woning wonen, of op een onbekende locatie zijn. Zij worden allemaal geconfronteerd met het risico van seksuele uitbuiting en illegale orgaanverwijdering.

Kotzias heeft een enorm internationaal probleem aan het licht gebracht, dat veel waarvan de internationale gemeenschap en de politieke leiders van de EU doen alsof het niet bestaat.

Volgens het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding:

"In 2011 werd geschat dat de illegale 'orgaanhandel' jaarlijks tussen de 600 miljoen en 1,2 miljard dollar aan illegale winsten opleverde. Ondergrondse "orgaanmarkten" vormen een belangrijke bedreiging voor de veiligheid van de nationale orgaandonatiesystemen en tasten het imago aan van transplantatie evenals het vertrouwen van het publiek wereldwijd in orgaantransplantatie."

"...Het huidige onderzoek illustreert ook de betrokkenheid van georganiseerde netwerken die bereidwillige ontvangers en hun 'leveranciers' bij elkaar brengen. Vandaag de dag zijn dergelijke georganiseerde netwerken aan het licht gekomen in verschillende regio's van de wereld, waaronder het Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika en Zuidoost-Europa."

"Het Protocol Mensenhandel stelt dat als het slachtoffer een kind is, dat wil zeggen een persoon jonger dan 18 jaar, toestemming niet relevant is, ongeacht of er gebruik is gemaakt van ongepaste middelen (zoals misleiding, geweld, misbruik van een kwetsbare positie). Dat betekent dat de handel in kinderen voor orgaanverwijdering alleen vereist dat er sprake is van een handeling (werving, vervoer, overplaatsing, onderdak of ontvangst van een kind) met het oog op uitbuiting door middel van orgaanverwijdering."

"Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (2000) bij het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (1989) verplicht de staten die partij zijn ertoe om in het kader van de verkoop van kinderen het aanbieden, leveren of aanvaarden van een kind met het oog op de overdracht van organen van het kind met winstoogmerk te verbieden."

Kotzias was decennialang lid van het "internationale links" en een actieve globalist. Hij wordt door velen beschouwd als een "insider". Nu heeft hij het masker verwijderd van het vermeende humanitaire gezicht van de Griekse en Europese gastvrijheid voor immigranten en vluchtelingen. Onder het "humanitaire" gezicht en het open grenzen beleid, zit het gezicht van de winst van mensensmokkel. Een deel van de migratie-inspanning heeft blijkbaar te maken met geld, niet met hulp aan buitenlanders in nood.

De voormalige Minister van Buitenlandse Zaken begon Ariadne's Thread uit te rollen in het donkere labyrint van de illegale orgaanhandel. Het is geen toeval dat hij aandringt op het aan het licht brengen van gevallen van handel in kinderen vanwege orgaanverwijdering.

Kotzias laat aanwijzingen achter in de richting waarin niemand wil of durft te spreken: het huis van menselijke offers in Griekenland en de EU. Hij heeft onthuld dat een netwerk van overheidsfunctionarissen, artsen en orgaankopers, die allemaal de illegale handel in organen vergemakkelijken en ervan profiteren, iets heel reëels is; de omvang ervan kan onze verbeelding ver te boven gaan.

Volgens Kotzias worden kinderen opgeofferd. Dit is een realiteit waar niemand de moed voor heeft om het toe te geven of er zelfs maar over te praten. Hoe diepgaand is Griekenland betrokken? En hoe groot is de betrokkenheid van de rest van Europa?

Maria Polizoidou, verslaggever, journaliste en adviseur op het gebied van internationale en buitenlandse zaken, is gevestigd in Griekenland. Ze heeft een postdoctorale graad in "Geopolitiek en veiligheidsvraagstukken in het islamitische complex van Turkije en het Midden-Oosten" van de Universiteit van Athene.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Human Sacrifices" in Greece