www.wimjongman.nl

(homepagina)

De ondergrondse strijd over de Berg Sion

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 1 februari 2018

 "Maar David veroverde het bolwerk van Tzion; het is nu de stad van David." II Samuel 5:7 (de Israël Bijbel™)

( )

Berg Sion (foto Israëlische politie Facebook)

Berg Sion, een plek van groot belang voor het Joodse volk, is bijna volledig eigendom van het Vaticaan. Het is ook een brandpunt van een politieke strijd, die vreemd genoeg, ondergronds wordt uitgevochten.

Harry Moskoff is uitvoerend producent en schrijver van The A.R.K. Report, een verslag van zijn onderzoek naar de locatie van de verloren Ark van het Verbond. Moskoff is een vrome Jood, die gebruik maakt van archeologie om zijn bijbelse theorieën te onderzoeken en bij de voorbereidingen voor de documentairefilm die zal onderzoeken wat er onder sommige van de heiligste plaatsen van Jeruzalem ligt.

( )

Harry Moskoff in de grot waar de tempelrollen werden gevonden in Qumran. (Foto: Courtesy)

Eén segment van zijn documentaire zal zich richten op de Berg Sion in het bijzonder, gelegen direct ten westen van de Oude Stad buiten de oude muren. Moskoff merkt op dat wanneer de Bijbel naar de Berg Sion verwijst, het eigenlijk gebruik maakt van een van de namen voor de Tempelberg, die ook bekend staat als Berg Moriah. In dat opzicht wil hij een theorie onderzoeken van zijn stelling dat koning David verhuisde van zijn paleis in de Stad van David, gelegen op de zuidelijke hellingen van de Tempelberg, naar de Berg Sion in het laatste deel van zijn leven. Terwijl sommige archeologen menen dat koning David in de buurt van de Stad van David begraven ligt, beweert Moskoff dat zijn graf in feite op de Berg Sion ligt.

Toen hij zijn onderzoek startte, was Moskoff geschokt om de weerstand te ondervinden van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's), die hem toegang tot de plek weigerden.

"Ik was naïef, maar ik werd me onmiddellijk bewust gemaakt van de politieke veldslag in de gedaante van archeologie," vertelde Moskoff aan Breaking News Israël. "Deze groepen hanteren veel macht. Zij werken om te voorkomen dat ik zal uitgaan in de tunnels onder Berg Sion.

"Hun methode is zeer eenvoudig: zij nemen ons mee naar het Hof, en beweren dat wij nadelige gevolgen zijn voor de Palestijnse rechten," zo vervolgde hij.

Eén dergelijke NGO is Emek Shaveh, een Israëlische organisatie die zichzelf beschrijft als archeologen en een gemeenschap activisten die zich richten op de rol die archeologie speelt in de Israëlische samenleving en in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De NGO beweert dat de Israëlische regering archeologische activiteit op de Tempelberg en Berg Sion ziet als onwetenschappelijk en dat het alleen bedoeld is om de Palestijnse rechten in die gebieden te ondermijnen.

Emek Shavehs beschrijving van zichzelf verzendt de weergave dat het voornamelijk fungeert vanuit humanitaire overwegingen. Echter volgens de NGO Monitor, een waarnemer-organisatie die de activiteiten van de anti-Israël NGO's onderzoekt, ontvangt Emek Shaveh haar middelen vanuit de Europese Unie, alsmede van individuele Europese regeringen en anti-Israëlische organisaties zoals het New Israël Fund.

"Deze NGO's proberen om de bijbelse grondslag voor de archeologie in Israël in diskrediet te brengen," zei Moskoff. "Dit is een politieke veldslag op het gebeid van de archeologie, maar de archeologische plaatsen zijn ook de bijbelse plaatsen. Ze gijzelen de wetenschap van de archeologie voor wat in werkelijkheid een religieuze strijd is."

Eli Dan, die assistent-directeur is van de Diaspora Yeshiva, een Thora instituut op de Berg Sion, werd na de Zesdaagse oorlog in 1967 belast met de leiding van het gebied van koning Davids graf, en is getuige geweest van wat hij beschrijft als een "lange en ingewikkelde oorlog" met het Vaticaan.

"Het Vaticaan vocht jarenlang om de controle te krijgen over Mount Zion," vertelt Dan aan Breaking News Israël. "Hun belangrijkste interesse ligt in de zaal waarvan de christenen geloven dat daar het Laatste Avondmaal plaatsvond."

"De vorige paus voerde een politieke agenda die de Palestijnse zaak verder bracht, omdat hij de controle wilde over de plaats," zo verklaarde hij. "Maar die kamer is in een gebouw dat grenst aan het graf van koning David."

Dan legde verder uit dat van koning Solomo, koning Hezekiah en verschillende hogepriesters ook verondersteld wordt dat ze daar op die plek begraven zijn.

"De slag om de Berg Sion die nu gaande is, gaat echter veel dieper," zo voegde Dan toe. "De strijd gaat om de identiteit van de plaats: het is een Joodse religieuze plaats, een katholieke plaats, of het is gewoon een toeristische trekpleister zonder religieuze betekenis."

"De Palestijnen hebben hier niets te zeggen en hebben geen culturele of religieuze verbinding met de plek," vervolgde hij. "Hun invloed is helemaal verdwenen, maar de NGO's veroorzaken nog steeds problemen, en spreken zeer luid in hun naam."

Moskoff gelooft niet dat de strijd al gewonnen is voor Israël en het Joodse volk.

"Mensen moeten te weten dat deze groepen alles zullen doen wat nodig is om ons weg te houden daar," zei Moskoff. "Als we niets doen, zullen ze onze rechten wegnemen op élk van onze heilige plaatsen."

Bron: The Underground Battle For Mount Zion - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.