www.wimjongman.nl

(homepagina)

Duitsland en de geheime oorlog van Rusland tegen Amerika

De geschiedenis toont aan dat de verdieping in de samenwerking tussen Duitsland en Rusland een duidelijk teken is van een toekomstig conflict.

Door Gerald Flurry - 17 augustus 2018

[Opmerking vertaler: De schrijver komt voort uit een groep christenen die sterk geloven dat de antichrist uit de Katholieke Kerk zal voortkomen en de wederoprichting van het Heilige Roomse Rijk. Het mag duidelijk zijn dat in de laatste alinea's deze schrijver geen rekening houdt met een Opname en een jaarweek Verdrukking, maar dat de gebeurtenissen tot een komende oorlog zullen leiden, die de laatste zal zijn voor de wederkomst van Yeshua, iets wat veel christenen ook geloven, Armageddon en dan het einde. Maar het enige wat ik wil laten zien nu Duitsland zich afkeert van Amerika en Trump, hoe het de banden aanhaalt met Rusland. Alhoewel de schrijver zich schuldig maakt aan complotdenken.]

We moeten wat er op dit moment gebeurt tussen Duitsland en Rusland goed in de gaten houden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel op 11 juli publiekelijk berispt vanwege het besluit van Duitsland om een enorme hoeveelheid gas van Rusland te kopen. "Ik vind het erg triest," zei hij, "wanneer Duitsland een enorme olie- en gasovereenkomst sluit met Rusland, waar je geacht wordt te waken voor Rusland. En Duitsland gaat erop uit en betaalt miljarden en miljarden dollars per jaar aan Rusland.

Deze olie- en gasovereenkomst heeft de vorm van een pijpleidingproject, Nord Stream 2 genaamd. Dit zijn een paar parallelle pijpleidingen die enorme hoeveelheden Russisch aardgas over een afstand van bijna 1200 km onder in de Oostzee naar Duitsland zullen transporteren. Bij de opening in 2019 zal de capaciteit van het eerste Nord Stream-project, dat in 2012 werd voltooid, verdubbelen.

Duitsland wordt al jaren bekritiseerd vanwege de Nord Stream projecten, maar het besteedt er geen aandacht aan en gaat door. Hieruit blijkt dat Duitsland geen belangstelling meer heeft om op NAVO te vertrouwen. President Trump legde dit in het openbaar bloot en bekritiseerde Merkel.

"Duitsland wordt volledig gecontroleerd door Rusland," zei hij later, "omdat zij 60 tot 70 procent van hun energie uit Rusland en een nieuwe pijpleiding zullen krijgen. En vertel me of dat gepast is, want ik denk dat dit niet zo is, en ik denk dat het een zeer slechte zaak is voor NAVO, en ik denk niet dat het had moeten gebeuren.".

Er zijn verschillende redenen waarom dit een alarmerende ontwikkeling is die we nauwlettend in de gaten moeten houden.

Het verwoesten van de NAVO

Toen in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht, was haar hoofddoel het beschermen van een ontwapend Duitsland en andere Europese landen tegen een Rusland geleid door de Sovjet-Unie. Om dit te bereiken werd in het verdrag een "collectieve defensie" voor de lidstaten vastgelegd: Als een agressor een van hen zou aanvallen, zou het oorlog met allen hebben.

Nord Stream 2 verbindt Rusland en Duitsland op een manier die de NAVO ondermijnt. Hoewel Rusland en Duitsland dat niet zullen zeggen, is dit pijpleidingproject duidelijk bedoeld om NAVO te vernielen.

Waarom zouden deze naties dat willen doen? Welnu, het is niet moeilijk in te zien waarom Rusland dat wel zou doen. De Russische president Vladimir Poetin ziet de NAVO als een kracht die de opkomst van Rusland beperkt en zijn zoektocht naar de wederopbouw van het oude Sovjetrijk vertraagt. Hij heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer van deze door de VS geleide organisatie. Dus zijn reden om het te willen ontrafelen is duidelijk.

Dat ook Duitsland de NAVO wil uitbannen, ligt minder voor de hand.

Waarom?

Amerika heeft miljarden uitgegeven om Duitsland uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog te halen en nog eens miljarden om de vrede in Europa te bewaren. Duitsland zou niet zijn waar het nu is zonder de enorme hoeveelheid hulp die Amerika heeft geboden. President Trump zei dit in zijn opmerkingen op 11 juli: "Wij beschermen Duitsland, wij beschermen Frankrijk, wij beschermen al deze landen; en vervolgens gaan veel van die landen op pad om een pijpleidingovereenkomst te sluiten met Rusland, waarmee ze miljarden dollars in de Russische schatkist storten."

Waarom zou Duitsland die geschiedenis een impuls geven? Veel elite Duitsers hebben het gevoel dat hun natie nu alles uit de VS heeft gekregen en ze zijn klaar om verder te gaan. Sommige machtige Duitsers denken tegenwoordig meer en meer aan het Heilige Roomse Rijk en willen dat het moderne Duitsland meer eigen macht krijgt in de geest van dat rijk. Zij willen Europa tot een machtige, door Duitsland geleide supermacht maken.

Nord Stream 2 verbindt Rusland en Duitsland op een manier die de NAVO ondermijnt. Hoewel Rusland en Duitsland dat niet zullen zeggen, is dit pijpleidingproject duidelijk bedoeld om de NAVO te verwoesten.

Deze Duitsers weten dat NAVO een obstakel is voor hun doel. Toen de NAVO voor het eerst werd gesticht, legde de eerste secretaris-generaal, Hastings Ismay, uit wat het hoofddoel was: "Houd de Russen buiten, de Amerikanen er in, en de Duitsers nederig". Het idee om "de Duitsers nederig te houden" staat in schril contrast met de imperialistische ambities die vandaag de dag steeds intenser worden onder velen van de Duitse elite.

De Duitse antipathie tegen de NAVO is ook duidelijk in het feit dat het land slechts ongeveer de helft uitgeeft van het minimum bedrag dat de organisatie van de lidstaten verlangt om te besteden aan defensie. Waarom betaalt Duitsland niet het volledige aandeel, terwijl het misschien wel de sterkste munt ter wereld heeft? Deels omdat het niet echt gelooft in de alliantie, deels omdat de VS hen er mee hebben laten wegkomen. Nu heeft president Trump Duitsland erop gewezen dat het niet aan deze eis voldoet, en ik denk terecht.

Maar bijbelse profetieën over de volgende opstanding van het Heilige Roomse Rijk laten zien dat Duitsland binnenkort aanzienlijk meer gaat uitgeven aan zijn militairen - en niet binnen een soort van Amerikaans geleid kader.

De zwakke economie van Rusland nieuw leven inblazen

Kunt u zich voorstellen hoezeer de nieuwe Nord Stream 2-overeenkomst de Russische economie zal doen groeien? Op dit moment is de economie kleiner dan die van sommige afzonderlijke staten in Amerika. Maar als er voor dit gas miljarden op miljarden dollars naar Rusland toe vloeien, dan zal dat de macht van Poetin versterken.

President Trump zou graag zien dat de Duitsers gas kopen uit Amerika, dat onlangs een netto-exporteur van aardgas is geworden. Maar in plaats daarvan zullen ze het kopen van Poetin - de gesel van deze wereld in vele opzichten.

Denk eraan dat Poetin met zijn interne campagnes meer dan 150.000 Russen in Tsjetsjenië heeft gedood. De acties van Rusland in het Midden-Oosten hebben het wrede burgermoordende Syrische regime zijn macht laten behouden, en hebben Iran, 's werelds grootste terroristensponsor natie, in staat gesteld kernwapens te blijven ontwikkelen. Denk eraan dat Poetin de voormalige agenten van Rusland op buitenlandse bodem op flagrante wijze vergiftigt. En met zijn KGB-stijl heeft hij van de Russische media een persoonlijke propagandamachine gemaakt. Er zijn aanwijzingen dat in het kader van deze actie meer dan 130 journalisten zijn vermoord.

[Opmerking: Hier gaat de schrijver helemaal mee met het verhaal van de geheime diensten over een vergiftiging, alhoewel men nog geen enkel sluitend bewijs heeft geleverd.]

President Trump zou graag zien dat de Duitsers gas kopen uit Amerika, dat onlangs een netto-exporteur van aardgas is geworden. Maar in plaats daarvan zullen ze het kopen van Poetin - de gesel van deze wereld in vele opzichten.

Het moderne Duitsland zegt veel waarde te hechten aan de mensenrechten. Als dat werkelijk het geval zou zijn, zou het dan een hechte relatie opbouwen met iemand die zo meedogenloos handelt als Poetin?

President Trump zei dat Duitsland als gevolg van deze overeenkomst over de gaspijpleiding uiteindelijk "volledig onder controle" van Rusland zal komen te staan. En Duitsland neemt een risico met een gevaarlijke dictator. Deze overeenkomst zal echter niet alleen de macht en het hefboomeffect van Rusland versterken. Het zal ook Duitsland een duwtje in de rug geven. Duitsland heeft hier veel baat bij. En het zal gebeuren op een manier die veel andere naties pijn doet!

( )

Van de ongeveer 170 miljard kubieke aardgas dat in 2017 door het Russische staatsbedrijf in Europa werd opgepompt, ging ongeveer 90 kubieke meter door Oekraïne, 50 kubieke meter door de Oostzee en 30 kubieke meter door Wit-Rusland. De geplande capaciteit van de twee nieuwe pijplijnen - Nordstream 2 en Turk Stream - zou Rusland in staat stellen om Oekraïne volledig te vervangen en Duitsland en Turkije als doorvoerlanden te gebruiken.

Schröder en Nord Stream

Gerhard Schröder, voorganger van bondskanselier Merkel, was uitgesproken voorstander van het Nord Stream pijpleidingproject. In 2005, net nadat hij uit zijn functie was gezet, maar voordat hij de post officieel had verlaten, ondertekende Schröder haastig het Nord Stream-akkoord.

Dat is smerig voor een politicus. Hij wist dat de mensen hem al hadden weggestemd, maar besloot toch om dit project in gang te zetten. Dit geeft aan wat er gebeurt met deze door Duitsland geleide Europese mogendheid: zij wordt gekaapt door leiders die niet altijd in het belang van hun burgers handelen!

Deze leiders houden niet van Amerika en willen met Rusland bevriend raken. Blijkbaar respecteren ze de autoritaire manier waarop Rusland zijn doelen bereikt.

Slechts enkele weken nadat Schröder zijn functie verliet, benoemde het enorme Russische staatsgasbedrijf Gazprom hem tot voorzitter van de raad van bestuur van het consortium dat de pijpleiding aanlegt. Dus hield hij persoonlijk toezicht op de implementatie van Nord Stream.

Meer recent werd Schröder senior-manager van Nord Stream 2 en tevens voorzitter van Rosneft, Ruslands grootste oliebedrijf. Zijn dat niet hoogst ongebruikelijke banen voor deze voormalige Duitse kanselier?

( )

Collusie - Vladimir Poetin (links) en Gerhard Schröder werken samen om hun landen aan elkaar te binden. Sean Gallup/Getty Images

Schröder en Poetin hebben een hechte vriendschap gesmeed. De Poetin-biograaf Boris Reitschuster schreef dat de twee mannen elkaar al vroeg tijdens Poetins presidentschap in Duitsland spraken en ze al snel vrienden werden. In 2004 werd Schröder in het algemeen veroordeeld omdat hij Poetin een "onberispelijke democraat" noemde. In april 2014 kwam Schröder opnieuw onder vuur te liggen omdat hij met Poetin zijn verjaardag in Rusland vierde, slechts een maand nadat Poetin het Oekraïense Krimschiereiland had geannexeerd. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Pavlo Klimkin, vertelde het Duitse tijdschrift Bild in maart dat "Gerhard Schröder op dit moment wereldwijd de belangrijkste lobbyist voor Poetin is".

Schröder is dus Poetins vriend, en hij speelt een sleutelrol in het pijpleidingproject. Denk daar eens over na. Het feit dat deze twee zo nauw samenwerken, wijst er sterk op dat ze het eens zijn over een plan om de NAVO te vernietigen.

Zelfs in Duitsland maken velen zich zorgen over de pijpleiding. Op 11 juli schreef Rick Noack in de Washington Post dat sommige Duitsers zich zorgen maakten over Schröders nauwe kameraadschap met Poetin en zijn werk met Nord Stream. "Schröders zakelijke betrekkingen na het bondskanselierschap hebben eerder argwaan gewekt bij Duitsers over zijn politieke nalatenschap," schreef hij, "maar velen zijn nog steeds bereid om [Nord Stream 2,] nu zijn meest controversiële project te verdedigen. Duitsers hebben gelijk dat ze argwanend staan tegenover wat deze man met Vladimir Poetin doet!

Duitsland steekt met kop en schouders boven elke andere natie in Europa uit, en het intimideert veel van deze naties en volkeren. Voor Duitsland, met al zijn macht, is het zeer verontrustend om zo'n relatie met Rusland aan te gaan!

Deze overeenkomst geeft inzicht in de manier waarop Duitsland opereert, en in de toekomst van Europa. De Europese Unie zal worden gekaapt door een aantal zeer elitaire mensen, met name in Duitsland.

U moet goed in de gaten houden hoe deze situatie zich ontwikkelt. De geschiedenis van Duitsland laat zien dat wanneer een machtig man de macht overneemt, het Duitse volk uiteindelijk met hem meegaat en vreselijke verwoestingen aanricht in de wereld. Dat is de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk en daar moeten we ons grote zorgen over maken!

Steun voor een antisemitische leider

Gerhard Schröder kwam op een andere belangrijke gebeurtenis die heel onthullend is. Hij was aanwezig op 9 juli, toen Tayyip Erdogan, een Turkse gastheer, werd beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn als president, met ingrijpende nieuwe machtsmogelijkheden.

Overal ter wereld maakt men zich zorgen over de dictatoriale krachten van Erdogan. Nu kan hij Turkije per decreet regeren! Deze dictator heeft het bevel over een van 's werelds machtigste legers zonder enige controle over zijn macht.

Erdogan is niet alleen autoritair, hij is ook antisemiet. Jaren geleden, toen hij burgemeester van Istanboel was, deed hij de beroemde uitspraak: "Vandaag de dag is het beeld van de Joden niet anders dan dat van de nazi's." Zijn opvattingen zijn niet veranderd. Vorig jaar gaf hij hen schuld over het referendum aangaande onafhankelijkheid in Koerdistan. In mei noemde hij Israël een 'terroristische staat' die 'genocide' pleegt.

Het idee van antisemitisme roept onmiddellijk herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler 6 miljoen Joden doodde en vastbesloten was elke Jood in Europa en de wereld te vernietigen! Dat was zijn satanische plan!

Waarom zou Duitsland officieel vertegenwoordigd willen zijn bij de inauguratie van een antisemitische dictator door voormalig kanselier Schröder daarheen te sturen om hem de hand te schudden? Overigens was Rusland ook bij de plechtigheid vertegenwoordigd door premier Dimitri Medvedev.

Schröders aanwezigheid bij de plechtigheid geeft ons vandaag weer een angstaanjagende blik onder de oppervlakte van de Duitse heersende klasse.

Schröder en Mercosur

U herkent ook de inspanningen van Duitsland om Amerika te ondermijnen op de manier waarop het in Latijns-Amerika werkt. Dit is een totaal over het hoofd gezien verhaal dat we al vele jaren volgen, dat teruggaat tot de tijd dat Gerhard Schröder bondskanselier was.

Aan het begin van Schröders kanselierschap, van januari tot juni 1999, kreeg Duitsland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Een van zijn laatste prestaties aan het roer van de EU was het leiden van de eerste topontmoeting tussen de Europese Unie en haar handelspartners in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De top vond plaats in juni 1999 in Rio de Janeiro, Brazilië.

De BBC rapporteerde: "Tijdens de slotnieuwsconferentie zei bondskanselier Gerhard Schröder dat de oprichting van een nieuw transatlantisch partnerschap in ieders voordeel zou zijn en geen agressieve maatregel tegen andere regio's was" (29 juni 1999). De feiten van deze alliantie toonden echter het tegendeel aan, en de BBC kon het zelf herkennen. Het artikel zei: "Dit was immers de eerste bijeenkomst in zijn soort tussen twee regio's die sterk met elkaar verbonden zijn, zowel door de geschiedenis als door een gemeenschappelijke wens om de Verenigde Staten niet toe te staan een positie van totale wereldwijde dominantie te behouden of te bereiken.

We hebben deze ontwikkeling in de juiste context geplaatst in ons boekje 'He Was Right', dat de nauwkeurigheid van Herbert W. Armstrongs voorspellingen van wereldnieuws laat zien. De heer Armstrong schreef over de Duitse instroom in Latijns-Amerika - zelfs teruggaand tot de tijd na de Tweede-Wereldoorlog - en zei dat zij deze invloed zou gebruiken om Amerika economisch te ondermijnen. "Door het ontwikkelen van deze relatie, die een 'strategische alliantie' wordt genoemd, zet Europa rechtstreeks vraagtekens bij Washingtons vervlogen hoop om een Pan-Amerikaanse vrijhandelszone tot stand te brengen," schrijven we in He Was Right. We citeren ook de Plain Truth van mei 1962, die verklaarde dat "de Verenigde Staten in de kou zullen worden gezet als twee gigantische handelsblokken, Europa en Latijns-Amerika, de handen ineen zullen slaan en de taken beginnen te verdelen in de wereldhandel".

"Door het ontwikkelen van deze relatie, die een "strategische alliantie" wordt genoemd, zet Europa rechtstreeks vraagtekens bij de vervlogen hoop van Washington om een Pan-Amerikaanse vrijhandelszone tot stand te brengen." - Herbert W. Armstrong

Dezelfde geest achter deze trend is het animeren van de Nord Stream projecten tussen Duitsland en Rusland.

Energie als wapen

De afgelopen jaren zijn de Europese landen voor hun gasvoorziening steeds afhankelijker geworden van Rusland, doordat de gasreserves op de Noordzee zijn afgenomen.

Rusland heeft meerdere malen van deze situatie geprofiteerd door zijn energie als "wapen" en de gasvoorziening te verminderen wanneer hij de Europese staten om politieke of economische redenen onder druk wil zetten.

Voor de Nord Stream-pijpleiding was dit een ietwat saai wapen, want als Rusland bijvoorbeeld gas naar Oekraïne zou willen afkappen, moest het ook de transporten naar landen stroomafwaarts van Oekraïne inkorten, wat het misschien niet had willen doen.

( )

Energie als wapen - Duitse kanselier Angela Merkel voegt zich bij de Russische president Dimitry Medvedev aan de kraan om de Nord Stream pijpleiding te lanceren in 2011. Sasha mordovets/Getty Images

Nord Stream en Nord Stream 2 zijn belangrijke onderdelen van Poetins plan om de landen in Oost-Europa, die vroeger deel uitmaakten van het Sovjetrijk, meer greep te krijgen. Aangezien deze pijpleidingen rechtstreeks van Rusland naar Duitsland lopen, stellen ze Poetin in staat om de gasleveringen aan landen in Oost-Europa, Oekraïne, Polen en de Baltische staten stop te zetten, terwijl de leveranties naar Duitsland blijven doorstromen.

Dit geeft Poetin een energiewapen met een scherp voordeel! Tegen de voormalige Sovjetlanden kan hij zeggen dat hij vastbesloten is om Rusland weer aan de macht te brengen: Ofwel gehoorzamen aan Rusland, ofwel lijd koude winters zonder gas om uw huizen te verwarmen.

Daarom heeft Oost-Europa geprobeerd te voorkomen dat Rusland en Duitsland de eerste Nord Stream-pijpleiding aan zouden leggen. Ze wisten dat het Rusland meer invloed tegen hen zou geven. Maar Moskou en Berlijn bouwden het toch. Nu zal deze tweede fase die hefboomwerking aanzienlijk versterken!

Wat heeft Duitsland te winnen? Welnu, zodra Russisch gas via de Oostzeepijpleiding naar Duitsland stroomt, kan een groot deel ervan worden verscheept naar Frankrijk, Nederland, België en andere West-Europese landen. Daarmee heeft Duitsland ten opzichte van West-Europa een machtspositie die sterk lijkt op die van Rusland met Oost-Europa!

Duitsland domineert al Europa. Dat blijkt uit de aanleg van de pijpleiding, ondanks bezwaren van andere Europese landen. Nu zal het in staat zijn om het beleid voor het continent nog krachtiger te dicteren.

Dit soort Duitse overheersing is een groot deel van de reden waarom Groot-Brittannië uit de Europese Unie wil stappen! De overleden Margaret Thatcher, de Britse premier van 1979 tot 1990, waarschuwde in 1995 voor de ambities van Duitsland met de EU: "U hebt Duitsland niet verankerd in Europa. U hebt Europa verankerd in een nieuw dominant, verenigd Duitsland. Uiteindelijk, vrienden, zult u merken dat het niet zal werken." De Britse econoom Bernard Connolly noemde de EU een "mantel voor Duitse ambities". Thatcher en Connolly hadden helemaal gelijk! We zien steeds meer bewijs van deze Duitse ambitie. De Nord Stream-pijpleidingen zijn slechts het meest recente voorbeeld.

De Trumpet en ons voorgangertijdschrift de Groene Waarheid verkondigen al 80 jaar dat Duitsland leiding zal geven aan een laatste, vreselijk gewelddadige opstanding van het Heilige Roomse Rijk. We zien nu dat de weg daarvoor is vrijgemaakt!

Een donkere geschiedenis van samenwerking

De geschiedenis leert dat Duitsland en Rusland tussen de oorlogen door vaak samenwerken. Heel berucht, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, sloten de twee een akkoord waarin het Duitsland van Adolf Hitler in principe tegen het Rusland van Joseph Stalin zei: Blijf uit, Rusland, en wij zullen Europa overnemen. Dan kunnen we Polen en andere landen onder elkaar verdelen.

Rond de tijd dat die deal werd gesloten, dacht Stalin dat hij en Hitler hechte kameraden waren die elkaar konden vertrouwen. Maar toen Hitler zich realiseerde dat hij Groot-Brittannië niet zou kunnen veroveren, besloot hij de deal te verbreken en Rusland aan te vallen. Dit verbrijzelde Stalins wereldbeeld! Stalin verwachtte het niet. Maar als hij had gelezen wat Hitler in Mein Kampf had geschreven lang voordat ze de deal hadden gesloten, had hij geweten dat Hitler ook plannen had om Rusland te veroveren.

Wat hebben deze twee nog meer afgesproken wat ze nog niet hebben ondernomen?

Deze beruchte overeenkomst, het Molotov-Ribbentrop-pact genaamd, heeft de weg geëffend voor de meest verwoestende oorlog die de mensheid ooit heeft gekend!

In 2008 heeft Rusland de wereld geschokt door de voormalige Sovjetnatie Georgië binnen te vallen en twee van haar regio's onder controle van Moskou te brengen - waar ze nu nog zijn. Duitsland heeft daar weinig over gezegd en niets gedaan. Ik schreef toen dat het stilzwijgen van Duitsland waarschijnlijk betekende dat deze twee naties een moderne deal van het type Molotov-Ribbentrop hadden uitgewerkt.

In ons nummer van november-december 2008 schreef ik: "Weet u dat Duitsland en Rusland waarschijnlijk al hun meest urgente problemen hebben opgelost? ... Ik denk dat de Duitse leiders het misschien al eens zijn geworden over een overeenkomst met Rusland, een moderne Hitler-Stalin-pact waarin Duitsland en Rusland landen en activa onder elkaar verdelen. Deze overeenkomst zou elke partij in staat stellen zich op andere doelstellingen te richten. Een dergelijke overeenkomst tussen Duitsland en Rusland is een voorbode van oorlog!

In 2014 sloeg Poetin weer toe! Rusland voegde de Krim van Oekraïne toe en nam de controle over het oostelijke deel van het land. Duitsland heeft opnieuw weinig gezegd en niets gedaan! Dit was vooral verdacht gezien het feit dat Oekraïne vlak voor de invasie op koers lag om toe te treden tot de EU. Je zou denken dat Duitsland buitengewoon boos op Rusland zou zijn geweest! Maar niet als men het er eerder over eens was geweest dat Rusland de controle over Oekraïne, of een deel daarvan, zou kunnen hebben.

Zou het zo kunnen zijn dat Duitsland ermee heeft ingestemd dat Rusland die expansionistische stappen laat zetten in ruil voor het feit dat Rusland zich niet bemoeit met de Duitse verovering van de Balkan in de jaren negentig?

( )

Relevante geschiedenis - Leiders van Duitsland en Rusland tekenen het Molotov-Ribbentrop overeenkomst in 1939. (Credit: Tass/Getty Images)

Wat zijn deze twee nog meer overeengekomen waar ze nog niet gehandeld hebben?

Het feit dat Rusland en Duitsland vandaag ondanks bezwaren van andere Europese naties en de Verenigde Staten doorgaan met Nord Stream 2, is des te meer reden om aan te nemen dat deze twee landen misschien al een moderne Molotov-Ribbentrop-overeenkomst hebben uitgewerkt.

De geschiedenis toont aan dat Duitsland en Rusland eigenlijk geen partners zijn. Wanneer zij vredesakkoorden en economische partnerschappen sluiten, is dat een signaal dat beide zich voorbereiden op een vorm van imperialistische uitbuiting.

Dit maakt de deal met Nord Stream 2 uiterst zorgwekkend.

Een ziedende pot

Het bijbelboek van Jeremia zit vol profetieën die gericht zijn op de eindtijd. Dat is duidelijk te zien in Jeremia 30. Historisch gezien gaf Jeremia zijn waarschuwingen alleen rechtstreeks aan de natie van Juda. Maar veel van de profetieën in zijn boek zijn gericht op Israël, dat al in gevangenschap was op dat moment. Dat komt omdat deze profetieën vooral gericht waren op de moderne nakomelingen van Israël, die vandaag de dag in Amerika en Groot-Brittannië zijn.

Vandaag de dag zijn deze naties diep verdeeld. Hun volkeren zijn onderling verdeeld, hun leiders zijn versplinterd door bittere onenigheid en politieke oorlogvoering - en deze twee voormalige bondgenoten zijn zelfs van elkaar vervreemd! Verdeeld Groot-Brittannië! Verdeeld Amerika!

Denkt u niet dat de Russische en Duitse leiders deze verdeeldheid niet gaan uitbuiten? Ze zullen doen wat ze bijna altijd hebben gedaan door de geschiedenis heen als ze macht hebben over zwakke, verdeelde vijanden en volledig profiteren van de situatie.

In Jeremia 1:13 legt God vast, die de profeet een visioen toont van 'een ziedende pot; die verschijnt vanuit het Noorden'. Deze symbolische taal beschrijft het moderne Duitsland. Onder de oppervlakte, deze natie is vol van sudderende ontevredenheid met de huidige wereldorde. Duitsers zijn boos op de VS, en vooral woedend op president Tromp. De imperialistische ambitie die Duitsland ertoe heeft aangezet beide wereldoorlogen te beginnen, is springlevend. Het is "ziedend"!

De verzen 14-15 gaan verder: "Toen zei de HEERE tegen mij: Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, Ik ga alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de HEERE. Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al zijn muren rondom, en tegen alle steden van Juda".

Denkt u niet dat de Russische en Duitse leiders deze verdeeldheid gaan uitbuiten? Ze zullen doen wat ze bijna altijd hebben gedaan door de geschiedenis heen als ze macht hebben over zwakke, verdeelde vijanden en volledig profiteren van de situatie.

Amerika, Groot-Brittannië, de Joodse natie (bijbelse "Juda") en anderen zouden gealarmeerd moeten zijn door wat er in Europa gebeurt. De samenwerking tussen Duitsland en Rusland maakt de weg vrij voor een enorme "ziedende pot" die op deze landen kan overslaan! Deze kokende ketel zal iedereen in Amerika en Groot-Brittannië verbranden! Dit is voorspeld als het ergste lijden ooit bekend bij de mens! En het zal gebeuren door Gods hand vanwege zijn extreme toorn over de zonden van deze volkeren.

God vroeg Jeremia herhaaldelijk: "Wat zie je? God vraagt de mensen vandaag: Wat zie je? Hij zegt niet, wat lees je hierover? Of, wat hoort u hierover? God zegt: Wat zie je over deze kokende ketel?

Ziet u echt wat er in Europa gebeurt? Ziet u de weg naar een wereldoorlog als nooit tevoren? Begrijpt u het?

God zegt het ons voor, en we kunnen gebeurtenissen op een rij zien in Zijn profetieën. En wie het ziet - en de waarschuwing in acht neemt en God gehoorzaamt - kan beschermd worden en een gelukkig, stabiel en vervuld leven leiden!

Grote zaak van hoop

Aan de oppervlakte lijkt dit nieuws over Duitsland en Rusland misschien deprimerend. Maar als je het bekijkt door de lens van de Bijbelse profetie, zie je duidelijk dat het nauw verbonden is met de wederkomst van Jezus Christus!

Jezus Christus zei in Matteüs 24:21-22 dat als Hij niet terugkeerde, 'er geen vlees gered [levend] zouden worden'! Dat is wat Christus zelf zei toen Hij op deze aarde was! Het staat in rode letters in uw Bijbel. Hij wist wat er kwam.

Denkt u echt dat mensen al die problemen kunnen oplossen die u vandaag de dag in deze wereld steeds meer ziet voorkomen en die voor een groot deel te maken hebben met kernwapenstaten?

Rusland en Amerika bezitten 90 procent van alle kernwapens ter wereld. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben ook atoombommen en andere landen van Europa hebben Amerikaanse atoombommen op hun grondgebied staan. Duitsland zou heel snel een grote kernmacht kunnen worden als het van de ene dag op de andere zou willen!

De mensheid kan deze problemen op geen enkele manier oplossen. Zoals Jesaja 59:8 zegt, "de weg naar vrede die zij niet kennen".

Mensen gaan door met hun vergeefse pogingen om vrede te smeden. Zij zullen moeten lijden totdat Jezus Christus terugkomt. Het lijden zal veel intenser worden vlak voordat Hij terugkeert. Maar zijn terugkeer is verbonden met deze Duitse en Russische opkomende macht. Hij zegt dat hij terug zal keren voordat de oorlog een einde heeft gemaakt aan alle mensenlevens! (Matteüs 24:22). De opkomende militaire machten in Rusland en Europa zijn een groot deel van wat de terugkeer van Christus noodzakelijk maakt.

God wil dat we op Hem reageren. Hij zegt dat Hij ons zal helpen op elke manier die we nodig hebben als we Hem gewoon gehoorzamen. "Waarom zal je sterven, o Israël? God vraagt dat in Ezechiël 18:31. Hij wil niet dat iemand van ons hoeft te lijden! Hij wil ons graag behoeden voor het komende rampzalige geweld en ons zegenen.

We moeten deze Bijbel-profetieën begrijpen. Zij bereiden de weg voor op de wederkomst van Jezus Christus op deze aarde. Dat betekent dat al het slechte nieuws op het punt staat om te stoppen. Hij zal deze wereld voor altijd vrede, vreugde en geluk brengen.

Bron: Germany and Russia’s Secret War Against America | theTrumpet.com