www.wimjongman.nl

(homepagina)

De "gematigde" moslim onderwijs-industrie

door Majid Rafizadeh - 3 april 2018

Ik woonde jarenlang in plaatsen in het Midden-Oosten en heb met eigen ogen gezien de wreedheid en mishandeling die plaatsvindt onder extremistisch islamitisch recht. Ik heb het geschreeuw van families gehoord als hun geliefden werden gemarteld en vanwege de simpelste handelingen werden afgeslacht - zoals zingen, dansen, een mening uiten, of eenvoudig vanwege een niet-moslim te zijn - wat allemaal misdaden zijn.

Toen ik nieuw was in de Verenigde Staten, trok een zogenaamde "gematigde" moslimwetenschapper me opzij en gaf me een paar "vriendelijke" adviezen:

"In het Westen is er een trend. Als u die volgt, zult u groot succes behalen, meer dan u zich kunt voorstellen. Het is heel gemakkelijk, het enige wat je hoeft te doen is je aan een paar eenvoudige regels te houden. Wat uw persoonlijke opvattingen ook zijn, u moet een moslim-apoloog [verdediger] zijn - een apoloog voor de radicale islam - en uzelf presenteren als een 'gematigde' moslimwetenschapper. Als u dit kunt doen, zullen zij het slikken. U zult nooit meer anders willen. U zult gemakkelijk rijkdom vergaren en de meest gevraagde 'gematigde' moslimwetenschapper van het Westen worden!

Het klonk redelijk genoeg. "Omdat u het voordeel hebt uit de regio te komen," vervolgt hij, "komt u als authentiek over".

Zijn advies was accuraat. Er is een enorme industrie van zogenaamde "gematigde" moslimgeleerden, die eigenlijk een verontschuldiging zijn voor de islam. Deze sector begon te groeien na de catastrofe van de terroristische aanslagen van 11 september en breidde zich van daaruit verder uit.

Er lijkt een symbiose te bestaan tussen enerzijds de reguliere media en liberale organisaties en anderzijds de 'gematigde' moslim-apologen.

Het zijn deze "gematigde" islamitische apologen, commentatoren en organisaties die - direct of indirect - de opkomst van het islamitische extremisme en daarmee terrorisme creëren. Ze bieden een kader voor allerlei boosaardige daden: van het verkrachten van vrouwen en kinderen tot het opblazen van openbare plaatsen of het overrijden van mensen met bestelwagens. Dit zijn de mensen die positieve veranderingen of hervormingen in de weg staan. Door deze extremisten niet te bekritiseren, gaan ze niet alleen voorbij aan het onderliggende probleem van extremisme en islamitisch terrorisme, maar stelen ze ook de aandacht betreffende de wortel van het probleem.

Als je de opleving van het recente terrorisme onder de loep neemt, leidt hun aanpak tot nog meer radicalisering. Er lijkt een directe correlatie te bestaan tussen de expansie van deze "gematigde" moslimverontschuldigingen-industrie en het toenemende aantal terroristische aanslagen in het Westen. Als de ambtenaren feitelijk geïnteresseerd waren in het redden van levens - eerder dan in het vertroetelen van de moslimstem om hun banen te behouden - zouden zij de kans moeten waarnemen om de waarheid achter de fundamentalistische islam en het islamitische terrorisme te onthullen. Zo niet, dan moeten zij van hun baan worden beroofd.

Helaas moedigt het Westen deze "gematigde" moslim-apologeten alleen maar aan om door te gaan met het uitdragen van valse opvattingen: dat we extremisten niet de schuld mogen geven, dat niets de schuld is van de islamitische leer, dat al deze radicale en islamistische terreuraanslagen "niets met de islam te maken hebben". Meer deuren en mogelijkheden blijven open voor deze apologisten om geld te krijgen. De moslim-apologeten krijgen megafoons overhandigd, worden uitgenodigd op internationale fora, krijgen de boekwinkels tot hun beschikking, studiebeurzen en een baan aangeboden met elite-titels als "islam- en terrorismebestrijdingsexpert". Waarom zou iemand met zulke stimulansen dan ooit stoppen?

Ondertussen worden de echte islamwetenschappers, zoals Robert Spencer, die het publiek proberen te waarschuwen voor deze verdedigers, 'islamofoben' genoemd, vergiftigd, vaak ontslagen uit hun werk, gecensureerd op sociale media en geweerd uit democratische landen zoals Groot-Brittannië.

Het maakt zelfs niet uit dat veel van deze zogenaamde "gematigde" moslim-apologen in het Westen nooit in een islamitische staat hebben geleefd of uit de eerste hand hebben ervaren hoe het is om door extremisten te worden geregeerd. De meesten van hen lijken in het Westen geboren en getogen te zijn onder een democratisch bestuurssysteem waar ze vrij hun mening kunnen uiten en hun religie kunnen belijden zonder bang te hoeven zijn voor vervolging. De concepten waarover ze spreken - zoals sharia, jihad of de 'ware' interpretatie van islamitische leer - zijn voor hen net zo vreemd als voor elke andere westerling.

Ik woonde jarenlang in deze plaatsen in het Midden-Oosten en heb met eigen ogen gezien dat wreedheid en mishandeling onder extremistisch islamitisch recht plaatsvindt. Ik heb het geschreeuw van families gehoord als hun geliefden werden gemarteld en voor de eenvoudigste handelingen werden afgeslacht - zoals zingen, dansen, een mening uiten, of eenvoudig vanwege hun niet-moslim te zijn - wat allemaal misdaden zijn.

Als we het spel spelen van het verkeerd informeren en het misleiden van mensen over het islamisme, door irrelevante analogieën te maken en het vergoelijken van geweld en terrorisme dat wordt gegenereerd door het islamitisch fundamentalisme, dan indoctrineren we de miljoenen onschuldige kinderen die of de daders of slachtoffers zullen zijn van de volgende radicale islamitisch-terreuraanslagen - inclusief de moslims.

Met de verleiding van geld en roem die zo velen in de verleiding brengt, zal het niet ophouden als we niet beginnen wakker te worden vanwege de schade die zij aanrichten voor hun slachtoffers, hun families en de hele samenleving.

Dr. Majid Rafizadeh, is een bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard-opgeleide geleerde, politieke wetenschapper, raadslid van Harvard International Review, en voorzitter van de Internationale Amerikaanse Raad over het Midden-Oosten. Hij was auteur van verschillende boeken over de islam en het Amerikaanse buitenlandse beleid. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The "Moderate" Muslim Scholar Industry