www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Messias is gekomen!

15 december 2018 - door Songfish

Wat een vreugde en hoop gaf dit aan hen die het goede nieuws/de blijde tijdingen hoorden toen de engelen zongen en de Israëlische Joodse herders in het veld de vreugde van de Vader in de hemel hoorden over de geboorte van zijn eniggeboren Zoon, Jeshua, de Koning van Israël! En wat een troost en verwachting gaf het aan hen die wachtten op de langverwachte Messias, waarover God voor het eerst sprak tot onze eerste vader en moeder in de Hof van Eden! In de soevereine wijsheid van God werden deze verwachting en hoop niet volledig vervuld bij de geboorte van de Heer, of zelfs niet tijdens Zijn leven en dood en opstanding; nee, die volheid van de Wet en de Profeten wacht op de terugkeer van diezelfde Jeshua/Jezus in grote macht en glorie, om Heer van ieder mens te zijn en aan wie allen moeten belijden dat Hij JHVH is! Wat een glorieuze dag zal dat zijn. En het nieuwe lied dat gezongen zal worden door de heiligen en de engelen!

Israël leefde in een lage staat bij de eerste komst van de Messias. Vanuit Gods oogpunt leven Israël en de heiligen nu ook op een dieptepunt in de wereldgeschiedenis, aangezien de geest en de krachten van het kwaad nog steeds samenspannen tegen JHVH en Zijn Gezalfde - tegen Zijn volk Israël/het Joodse volk en tegen de goede dingen waarvan de christen-gelovigen getuigen door het evangelie naar de wereld toe. Zowel Jezus als Israël zijn tekenen tegen, en de oorzaak van de opkomst en ondergang van velen in Israël/in de Kerk/in de naties, dat de gedachten van vele harten geopenbaard mogen worden (Hebr. 4:11-13). Jezus wordt gedegradeerd tot in het beste geval een van de heilige mannen in de geschiedenis; in het slechtste geval tot de duivel zelf. Israël wordt in toenemende mate beschouwd als een mislukt experiment of als een boosaardige indringer. Het is de moeite waard om op te merken dat het derde wee, genoemd in Openbaring 11:14, de wederkomst van Jezus is om de tegenstanders van Hem en Zijn Koninkrijk te beoordelen, en om hen die Hem trouw zijn geweest te belonen, terwijl Hij komt om Zijn Koninkrijk op de troon van David op te richten als een van de belangrijkste verbondsbeloften van JHVH.

Het antisemitisme neemt openlijk toe; antichristelijke aanvallen op alles wat goed en juist is, neemt ook toe. De waarheid wordt verworpen, terwijl leugens en bedrog "waarheid" worden. Prijs God voor de waarheid van de Messias die Jezus/Jeshua is; en Zijn plan en overwinning zullen zegevieren! Naties zullen blijven afglijden richting een "opkomen tegen Jeruzalem" - zoals ook nu al sommige regeringen hun steun tonen - maar gelovige christenen die geloven wat God door de hele Bijbel heen heeft gezegd, moeten opstaan en zich uitspreken. Zo niet, wie dan? Israël is een eiland omgeven door een zee van niet-Joodse krachten en imperiums die er altijd naar hebben gestreefd om het land in te nemen en het volk te vernietigen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen nu gered worden. En zoveel mensen dat niet doen, dat zij schapen zouden worden in plaats van geiten wanneer de Rechter Zijn scheiding maakt voor wie er in komt en voor wie er uit zijn aanstaande Koninkrijk blijft. Bid alstublieft hoe u een profetische stem zou kunnen worden in deze donkere dagen, en niet verstrikt te raken in verdeeldheid zaaiende ruzies.

Yeshua's Inheritance Cong zal de viering van de geboorte van Jeshua deze komende Shabbat vieren. Als gemeente hebben we geen boom, geen liederen over klokken, noch over een witte kerst. Ons verlangen is om onze God en Redder te eren in geest en waarheid, en Hem te danken en te prijzen voor wat Hij heeft gedaan, wat Hij doet, wat Hij zal doen, en voor wie Hij is. Individuele gezinnen kunnen ervoor kiezen om bepaalde tradities in hun eigen huis te volgen. Wij moedigen hen aan om dat te doen tot glorie van Jezus, verheven boven alle andere dingen. Op zondag zullen Randi en ik, samen met enkele anderen, weer naar Bethlehem gaan om daar met onze broeders en zusters te aanbidden en te vieren in een kerk die niet bepaald van Israël houdt. Dat doen we al sinds 2003 tijdens de tweede intifada. Maar wij zijn er als gezichten en namen voor hen, en het zijn gezichten en namen voor ons: het herinnert ons eraan dat onze Vader daar en hier kinderen heeft verlost. Terwille van het getuigenis van wie Jezus/Jeshua is, moeten we laten zien dat Jezus onze vrede en verzoening is, ook al zijn de tijden gespannen en moeilijk. Als we dat niet kunnen doen, als het niet goed gaat, dan hebben we geen boodschap aan ons volk, zelfs niet als het er wel is. Het is de genade en barmhartigheid van God die ons ontroert. Bid alstublieft dat we een open deur zullen blijven houden om de 'andere kant' binnen te gaan. Het Koninkrijk van God erkent wel grenzen, maar in de Geest kunnen we ze respecteren en oversteken.

Bron: Messiah Has Come! – Streams in the Negev