www.wimjongman.nl

(homepagina)

Boodschap van een autistisch kind in Jeruzalem: De Messias staat op het punt geopenbaard te worden

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 11 november 2018

 "Daarna zal Ik Mijn geest over alle vlees uitstorten; uw zonen en dochters zullen profeteren; uw oude mannen zullen dromen dromen en uw jongemannen zullen visioenen zien". Joël 3:1 (De Israëlische Bijbel™)

Een nieuwe boodschap van een autistische man in Jeruzalem, waarvan gezegd wordt dat hij de kracht van de profetie bezit, waarschuwt dat de moeilijke tijden doe voorafgaan aan de Messias, zeer nabij zijn, terwijl hij uitlegt dat de voorbereidingen misschien niet zo zijn als wat je denkt.

Twee jonge autistische mannen in Jeruzalem hebben al enkele jaren veel aandacht gekregen. De meest recente mededeling, gegeven door 'Daniël' (niet zijn echte naam), werd gepubliceerd op de website Ki La'Hashem Melucha, een Hebreeuwse website over joodse mystiek en het einde der dagen. De boodschap van Daniël waarschuwt dat de laatste fasen voorafgaand aan de Messias op handen zijn en moeilijk zullen zijn. Hij beschrijft ook hoe je je daarop moet voorbereiden.

"De meeste mensen willen niet begrijpen dat we bijna aan het einde zijn," zei Daniël. "De Messias staat op het punt geopenbaard te worden, maar we moeten eerst iets heel moeilijks ondergaan. God gaat tweederde van de wereld vernietigen. Denk niet dat dit te wijten is aan een nucleaire oorlog, hoewel dat er misschien wel deel van uitmaakt. De mens kan de wereld niet vernietigen. Alleen God, die de wereld geschapen heeft, kan haar vernietigen.

"Er zal een ster zijn, zoals geschreven staat," zei Daniel. "De ster behoort aan God toe, alle sterren behoren hem toe, de zon behoort hem ook toe, alles behoort hem toe, zelfs de goddelozen behoren hem toe en binnenkort zullen ze het weten".

Daniël lijkt te verwijzen naar een profetie geschreven in de Zohar, die stelt dat aan het einde der dagen astronomische verschijnselen, waaronder een oorlog tussen zeven sterren, vanaf de aarde gezien zal worden.

[Opmerking vertaler: Men kan beter het boek Openbaring gaan lezen.]

"De enige manier om onszelf te redden is een volledig vertrouwen in God," zei Daniël. "Zelfs als je een bunker, wapens, voedsel en water hebt en alles wat je nodig hebt voor een paar jaar, zal het je niet helpen als je geen teshuvah (berouw) hebt. En als je teshuva doet, zal God voor je zorgen: voedsel, water, elektriciteit en alles wat nodig is. Het einde der dagen zal zijn zoals toen de Joden Egypte verlieten. En net zoals de plagen Am Yisrael niet schaadden, zo zullen de Joden er niet onder lijden.

Daniël brengt zijn boodschappen over via gefaciliteerde communicatie (FC), een techniek die al sinds 1985 in gebruik is als een manier van communiceren met hen die niet normaal kunnen spreken. Voorstanders van de techniek beweren dat mensen met slopend autisme of ernstige mentale achterstand daadwerkelijk kunnen communiceren als ze de fysieke ondersteuning krijgen van het wijzen op letters op een alfabetbord of door te typen op een toetsenbord.

Daniel heeft ook overgebracht dat een ander proces dat essentieel is voor het einde der dagen "een verduidelijking" zal zijn.

"Een aanzienlijk deel van de Joden in de wereld zijn helemaal geen Joden," zei Daniel. "We weten niet precies hoeveel echte Joden er zijn. Alleen God weet het. Veel Joden die denken dat ze Joden zijn, zijn helemaal niet Joods. Er zijn echte Joden onder de seculieren en er zijn onwerkelijke Joden onder de ultraorthodoxe en religieuze mensen. Er zal dus nu een uitzuivering komen - wie behoort tot wat".

Hoewel controversieel en niet algemeen geaccepteerd, is FC geaccepteerd door het Autisme Nationaal Comité, een organisatie die zich inzet voor autisme. Het beleid van FC dat het faciliteren van communicatie goedkeurt luidt: "Facilitated Communication is een geaccepteerde en geldige manier waarop individuen met autisme hun recht kunnen uitoefenen om te zeggen wat ze te zeggen hebben".

Volgens sommige rabbijnse opvattingen is er een basis voor gefaciliteerde communicatie met autistische kinderen als een vorm van profetische communicatie in Joodse bronnen. De Talmoed onderwijst (Baba Batra 12:b): "Sinds de Tempel werd vernietigd, werd de profetie uit de profeten gehaald en aan shotim en kinderen gegeven".

Het Hebreeuwse woord shotim wordt meestal vertaald als 'dwazen', maar in de rabbijnse literatuur verwijst het naar een persoon met een duidelijk gebrek aan sociaal functioneren. Dit verwijst niet naar hun intelligentieniveau en is duidelijk geen geringschattende uitdrukking. In het kader van de joodse wet wordt shotim opgevat als een classificatie die ook autisten omvat.

Dit bijzondere profetische vermogen van shotim werd ook vermeld in de Zohar, de basis voor het joodse mysticisme.

"Voordat er een of andere natie wordt geteisterd en vernietigd, kondigt de Hemel dit over de hele wereld aan, en soms wordt dit doorgegeven aan shotim".

Rabbi Eliyahu Dessler, een van de grootste Joodse filosofen van de 20e eeuw, legde uit hoe het zou kunnen zijn dat profetie, die een hoog spiritueel bewustzijn vereist, het resultaat is van wat als een ontwikkelingsstoornis wordt beschouwd.

"De profetie werd aan shotim gegeven, omdat door hen het scherm, het verstand, niet zo sterk is. De hersenen van shotim zijn verschillend, en men kan in de wereld van de ziel gluren zonder enige fysieke verhulling of bedekking. Wanneer de hersenen dus anders zijn, wordt de ziel bevrijd. Het is onbeperkt en ziet alles. De hersenen zijn de grenzen en verbergen de ziel.

Rabbi Lazer Brody, een in Amerika geboren Hasidische rabbijn en leraar, heeft verschillende autistische kinderen ontmoet. Hij citeerde Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, de leider van het Haredi-Jodendom in Israël in de eerste helft van de twintigste eeuw, bekend als de Chazone-Ish.

"De Chazon Ish zou respectvol opstaan voor autistische mensen," vertelde Rabb Brody aan Breaking Israel News. "Hij redeneerde dat, aangezien zij geen vrije wil hadden, zij de zielen van tzaddikim (rechtvaardige mannen) waren die vanuit de hemel werden neergezonden om ons te corrigeren."

Rabbi Brody beschreef een jongeman die absoluut geen sociale vaardigheden heeft en niet op een normale manier kan communiceren:

"Totdat je met hem over de Torah praat," zei Rabbi Brody, "heeft hij één-op-één vragen voor mij beantwoord waar ik al jaren mee worstel. Ik heb het gevoel dat dit recht uit de hemel komt. Hun neshamot (zielen) zijn heel dicht bij Hasjem (God, letterlijk 'de naam')".

"Ik heb contact met veel gezinnen met autistische kinderen en ze zijn stuk voor stuk geweldige mensen die met enorme uitdagingen te maken hebben," zei Rabbi Brody.

Daniël beschreef zichzelf in het begin van zijn boek en vertelde over zowel de uitdagingen als de spirituele hoogten.

"Ik ben autistisch en ik zie de wereld veel anders dan de meeste andere mensen. Ik zie de Adam die Gods schepping is," schreef Daniel. "Ik zie duidelijk lichaam en ziel en hun verbinding met de hogere werelden.

"Wij zijn zielen die naar deze wereld gestuurd worden om de zonden uit het verleden te herstellen. Voor klal yisroel (de natie Israël) zijn we een andere mogelijkheid om chesed (vriendelijkheid) te doen. Voor de ouders en broers en zussen zijn wij een test voor hun bitachon (geloof) en liefde voor Hasjem. Vergeet niet wat ik heb geschreven en neem het ter harte, want de tijd dringt. In onze arme lage generatie, wiens bitachon in materiële dingen zit, tonen wij, de geestelijk gehandicapte Joodse zielen, aan alle gewillige Joden een glimp van Gods Waarheid.

Bron: Message From Autistic Child in Jerusalem: Messiah is About to be Revealed - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.