www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

30 november 2018

Israël bevindt zich in een crisis.

Het land Israël staat niet alleen aan de vooravond van een nieuwe oorlog in Gaza, maar wordt ook geconfronteerd met de ineenstorting van haar regering, met de noodzaak van nieuwe verkiezingen.

Natuurlijk wordt Israël geconfronteerd met veel van dezelfde problemen waar we in Amerika mee te maken hebben. Links in Israël controleert veel van de media, de culturele en academische instellingen. Zelfs het hogere leiderschap van de IDF heeft een verraderlijke neiging naar links, waardoor het zich verzet tegen veel van de inspanningen van de regering om de veiligheid en de soevereiniteit van Israël te beschermen. De rechterlijke macht en de wetshandhaving zijn doorzeefd met anti-conservatieve vooringenomenheid.

Dus toen Avigdor Lieberman, de uitgesproken zeer conservatieve Israëlische Minister van Defensie, ontslag nam uit de regeringscoalitie, vanwege een protest tegen het huidige staakt-het-vuren van Israël met Hamas, liet hij de coalitie van premier Benjamin Netanyahu achter met slechts 61 van de 120 Knesset-zetels.

Netanyahu nam de defensieportefeuille zelf over, zodat de regeringscoalitie voorlopig intact blijft. Maar die blijft nauwelijks in stand.

Als ik u dringend verzoek om dagelijks voor Israël te bidden, moeten we begrijpen dat veel van dezelfde krachten die het joods-christelijke erfgoed van Amerika willen vernietigen, samenzweren om ook het spirituele en religieuze erfgoed van Israël te vernietigen.

Ik denk dat president Trump gelijk heeft als hij zegt dat Amerika in het Midden-Oosten zal blijven om zich aan de zijde van Israël te scharen. Ik weet niet of de president begrijpt dat hij daarmee Gods zegen op ons eigen land opeist. Maar zelfs als die beloofde Bijbelse zegen niet zijn motief is, geloof ik dat hij begrijpt dat het belangrijk is dat de democratieën van de wereld de enige overgebleven democratie in het Midden-Oosten zullen steunen en verdedigen.

Ik dank God dat we een president hebben die begrijpt dat ons joods-christelijk erfgoed de bewaarkracht in deze wereld is, en hij lijkt vastbesloten om daar samen met de landen die dit met ons delen voor te staan.

Aan de andere kant is er West-Europa.

Meer in het bijzonder: de Europese Unie.

De EU lijkt vastbesloten om elk spoor van de morele, spirituele en politieke beginselen die haar lidstaten zo lang hebben laten bloeien, te ondermijnen en vervolgens te vernietigen.

Onlangs oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (de ECHR) dat de vrijheid van meningsuiting in Europa niet langer van toepassing is op iedereen die iets negatiefs over Mohammed zegt - ook al is het waar.

Het is alsof we midden in de roman van George Orwell, 1984, zijn binnengestapt. Het is een geval van wat Orwell "doublethink" noemde. De ECHR neemt tegelijkertijd twee tegenstrijdige standpunten in.

In het verleden bevestigde het ECHR dat "vrijheid van meningsuiting" niet alleen maar bescherming gaf aan "de informatie of ideeën die gunstig worden ontvangen, of die beschouwd worden als onschuldig, of in een kwestie van onverschilligheid", maar ook welke "beledigend, schokkend of storend zijn".

Dat is de mening welke de zogenaamde "vrijheid van meningsuiting" beschermt. Onze toespraak kan beledigend zijn, maar zolang het niemand fysiek beschadigt, heb je het recht om het te zeggen. Dat betekent natuurlijk ook dat je te maken krijgt met de sociale gevolgen van het uiten van onpopulaire meningen. Maar dat is je eigen beslissing. De overheid kan je niet tegenhouden.

Maar nu zegt de ECHR dat die bescherming niet van toepassing is op degenen die kritiek hebben op Mohammed, of bij uitbreiding daarvan, ook op de Islam.

In 2011 werd een Oostenrijkse vrouw door een Oostenrijkse rechtbank veroordeeld wegens "denigreren van religieuze symbolen van een erkende religieuze groep."

Ze heeft geen synagoge met nazi-wastika's besmeurt. Ze verbrandde geen kruis voor een kerk. Of verbrandde de kerk zelf. Ze heeft geen standbeeld van Boeddha vernietigd. Ze gooide geen varkenskarkas op de trappen van een moskee.

Ze sprak de waarheid.

Zij SPRAK de waarheid!

Zij SPRAK de WAARHEID!

Vat u mijn punt?

Zij ZEI iets. Iets dat waar is!

In een kleine bijeenkomst van minder dan 30 mensen, geen van hen moslims, had ze gesproken over Mohammeds gedocumenteerde huwelijk met een zesjarig meisje. Ze zei: "...een 56-jarige en een 6-jarige ... Hoe noemen we dat dan, als dat geen pedofilie is?

Ik zeg "gedocumenteerd", omdat een van de heilige boeken van de islam of de hadiths, het beschrijft! Het zegt dat Mohammed "met Aisha trouwde toen ze een meisje van zes jaar oud was, en dat hij dat huwelijk praktizeerde toen ze negen jaar oud was". (Sahih Al-Bukhari, Vol. 5, Boek 58, Boek 236)

In een briljante verdediging van de stichter van hun religie, wijzen veel van Mohammeds aanhangers erop dat hij feitelijk geen seksuele relaties met zijn jonge vrouw had tot ze 9 jaar oud was.

Maar is dat echt een verdediging? Dat betekent dat het een 59-jarige met een 9-jarige was!

Dat is nog steeds pedofilie!!

Andere Mohammed-verdedigers zeggen dat we dat verafschuwen omdat de maatschappelijke normen in de afgelopen 1400 jaar zijn veranderd.

Dat is waar. Voor de meeste mensen. Maar niet voor moslims die Mohammed als voorbeeld zien. Die een voorbeeld is dat navolging verdient.

U zegt dat het nu niet kan gebeuren? Niet in onze "moderne" wereld?

Denk hier eens over na. Eerder dit jaar trouwde een man in Cleveland, Ohio, met een 9-jarig meisje. Hij rechtvaardigde het door het voorbeeld van Mohammed aan te halen.

Twee jaar geleden verklaarde een vooraanstaande Canadese moslimgeleerde en imam dat een man van 50 jaar oud die met een meisje van negen jaar wil trouwen "legitiem" is in de islam.

Maar terug naar de uitspraak van het ECHR. Hoe hebben de Oostenrijkse autoriteiten vernomen dat deze vrouw haar door het ECHR beschermde "vrijheid van meningsuiting" had uitgeoefend toen zij de waarheid over Mohammed sprak in een kamer vol niet-moslims?

U raadt het al. Er was een verslaggever van een tijdschrift aanwezig en die had de commentaren heimelijk vastgelegd. Moslims dienden geen klacht in, het tijdschrift wel.

Toch veroordeelde een Oostenrijkse rechtbank haar voor "vernederende religieuze doctrines". Ze ging in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik weet zeker dat ze er zeker van was dat ze vrijgesproken zou worden vanwege de eerdere verdediging van het ECHR over de "vrijheid van meningsuiting".

Waar ze waarschijnlijk niet op gerekend had, was hoe geïntimideerd de Europeanen zijn geworden door de islamitische dreiging in hun midden.

Deze keer besloot het ECHR dat de Oostenrijkse rechtbank "...haar recht op vrijheid van meningsuiting zorgvuldig heeft afgewogen tegen het recht van anderen om hun religieuze gevoelens te beschermen, en het legitieme doel van het bewaren van de religieuze vrede in Oostenrijk heeft gediend".

Hebt u dat begrepen?

Niet langer is de WAARHEID belangrijk. Niet langer is de VRIJHEID VAN MENINGSUITING belangrijk. Wat nu belangrijk voor Europeanen is, is dat de RELIGIEUZE GEVOELENS beschermd worden en de RELIGIEUZE VREDE behouden blijft.

En dit is belangrijk voor de Amerikanen: Wat er gebeurt in Europa, gebeurt binnenkort in Amerika!

Laat ik dat herhalen om er zeker van te zijn dat u het meekrijgt: Wat er in Europa gebeurt, gebeurt al heel snel in Amerika.

Maar het kan hier niet gebeuren, zegt u.

Wees niet al te zeker.

De recente tussentijdse algemene verkiezingen hebben zojuist de eerste twee moslimvrouwen in het Congres gebracht. Eén daarvan vierde het door te dansen met een Palestijnse vlag. Ze beweerde dat haar kracht uit haar Palestijns-zijn komt. Niet Palestijns-Amerikaans. Palestijns.

De andere ondersteunt antisemitisme, genitale verminking van vrouwen, homofobie en onderdrukking van vrouwenrechten. Kortom, de islamitische/sharia-agenda. En beiden steunen ze de anti-Israël Boycott, Divest, Sanction beweging, maar ze logen erover tijdens de campagne.

Zoals ik een paar weken geleden al beschreef in dit programma: als de invloed van de islam in een samenleving groeit, is het onvermijdelijk dat de samenleving zich buigt naar de eisen van de moslims en hun aandrang op de sharia-wetgeving. En er is slechts een schrikbarend klein percentage van de bevolking nodig, en de moslims gaan een enorme druk uitoefenen dat aan hun eisen wordt voldaan.

Als wachter op de muur waarschuw ik Amerika en het Westen dat we de islam, met zijn onbuigzame en repressieve politieke systeem, dat bekend staat als de sharia, niet te veel invloed kunnen laten uitoefenen op onze cultuur en onze samenleving. Als we dat doen, zullen we alles verliezen - alle rechten, voorrechten, vrede en veiligheid - waarvoor onze grondleggers hun fortuin en hun leven gaven om het voor ons te creëren.

Om eerlijk te zijn, moeten we erkennen dat sommige moslims "culturele" of nominale moslims zijn. Dus net als veel "christenen" alleen christen in naam en cultuur zijn. Andere moslims zijn radicaler of "devoot". In feite vechten ze soms tegen elkaar binnen de islam.

Als christenen en Amerikanen moeten we elke individuele moslim met respect en zorg behandelen. Maar we moeten begrijpen dat hun ideeën, en veel van hun overtuigingen, radioactief zijn. De islam staat op gespannen voet met elke andere heersende constellatie dan de sharia.

Ik denk dat Judith Bergman van The Gatestone Institute de waarschuwing liet klinken die krachtig is voor Amerika en het Westen. Ze schreef: "De echte boodschap die de ECHR [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens] uitzond - omdat het bezweek onder de angst voor 'verstoring van de religieuze vrede' - is dat als bedreigen werkt, blijft bedreigen!

Jezus zei dat we in de laatste dagen voor Zijn terugkeer in de hele wereld gehaat zouden worden vanwege Zijn naam. Dat betekent dat diegenen onder ons die Jezus Christus volgen, zullen worden gehaat en vervolgd omdat de wereld Hem haat. Niet ons, maar Hem. Dus als we in Jezus geloven en trouw blijven aan Jezus, dan weten we dat er moeilijke, gevaarlijke tijden voor ons aan komen.

Dus wanneer het illegaal wordt om de waarheid over een valse religie te spreken, en illegaal om de waarheid over een ware religie te spreken, dan weet je dat die harde, gevaarlijke tijden er zijn.

Kom zo dicht mogelijk bij God als je kunt komen.

En maak je klaar!

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey