www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Koperen Boekrol-project: Op zoek naar de Ark van het Verbond

Geschreven door William F. Jasper - 8 maart 2018

Lezers van het Oude Testament zijn bekend met de Ark van het Verbond, de heilige gouden kist die de Israëlieten tijdens hun zwerftochten in de woestijn meedroegen en die uiteindelijk in de tempel stond die koning Salomo bouwde. De avonturen- en fantasiefilm Raiders of the Lost Ark uit 1981 van Steven Spielberg en George Lucas introduceerde een Hollywood-versie van de Ark voor een veel groter wereldwijd publiek buiten de Joodse en christelijke tradities. Die film eindigt met het verdwijnen van de Ark in een grote krat, samen met duizenden andere soortgelijke kratten, in een reusachtig Amerikaans overheidsmagazijn.

De Ark is inderdaad verdwenen, maar niet na de Tweede Wereldoorlog, zoals Hollywood het uitbeeldde, en ook niet in een top-secret magazijn. Er bestaat veel onenigheid tussen wetenschappers en onderzoekers over wanneer, en door wie, het uit de tempel is verwijderd. Sommigen geloven dat het naar Babylon is gebracht na de Joods-Babylonische oorlog, die culmineerde in 586 voor Christus met de Babylonische koning Nebukadnezar II, die Jeruzalem plunderde en vernietigde, het grootste deel van de Israëlieten doodde en de meeste overlevenden in gevangenschap meenam. Anderen houden eraan vast dat de Ark zich in Aksum, Ethiopië bevindt, of dat hij begraven is in een tunnel onder de tempel, of dat hij zich in een grot onder Golgotha bevindt, de heuvel waarop Jezus Christus gekruisigd werd. In ieder geval is hij al meer dan twee millennia lang "vermist", en de locatie is alleen bij God bekend.

Jim Barfield gelooft het in Qumran is, het gebied in de Judea-woestijn waar de Dode Zee Rollen werden gevonden. In 1952 werd daar in een grot bij de Dode Zee in Qumran een kwetsbare koperen boekrol ontdekt. De Koperen Boekrol is materieel gezien uniek in die zin dat het werd geschreven op een dunne, gedreven koperplaat, in plaats van het minder duurzame papyrus of perkament, wat de materialen zijn die gebruikt zijn voor alle andere rollen. Jim Barfield, oprichter en directeur van Het Koperen Boekrol Project, gelooft dat hij in de raadselachtige Koperen Boekrol de sleutel heeft gevonden tot de locatie van de grot waar de Ark van het Verbond verborgen is, samen met de Tabernakel in de Woestijn, en het Wierookaltaar. De Koperen Boekrol, zo gelooft hij, toont ook de locaties van 56 extra plaatsen waar een grote voorraad van heilige schatten werden begraven - met inbegrip van een grote hoeveelheden van Tempel-voorwerpen gemaakt van goud en zilver uit de tempel van Salomo.

()

De aanwijzingen die in de koperen boekrol worden gegeven, zegt Barfield, worden versterkt door het oude verslag van de profeet Jeremia in het Tweede Boek van de Maccabeeën, dat vertelt dat Jeremia de Tempelschatten van Jeruzalem verwijderde alvorens de stad aan Nebukadnezzar toeviel. De tekst in II Maccabeeën hoofdstuk 2 zegt:

Dat de profeet Jeremia de ballingen beval om iets van het vuur mee te nemen zoals reeds eerder gezegd, maar ook dat hij hun de leer gaf en hun daarbij op het hart drukte, de geboden van de Heere niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de fraai versierde gouden en zilveren beelden die ze zouden zien. Naat andere vermaningen drong hij erop aan de leer niet uit hun hart te bannen.
Verder staat er in hetzelfde geschrift dat de profeet gehoorzaam aan een goddelijke ingeving de verbondstent en de ark liet halen en achter hem aan liet dragen, terwijl hij de berg beklom die Mozes bestegen had om het erfdeel van God te aanschouwen. Daar aangekomen vond Jeremia een rotsspelonk; daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. Toen enkele van zijn metgezellen er weer heen gingen om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. Jeremia hoorde van hun pogingen en maakte hun verwijten. Hij zei: Die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont. Dan zal de Heer dat alles weer te voorschijn brengen; dan zal de glorie van de Heer in een wolk verschijnen: zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes en ook in die van Salomo, toen hij bad dat de tempel op grootse wijze geheiligd zou worden.

Door gebruik te maken van de Koperen Boekrol, het boek van Maccabeeën, en andere oude bronnen, heeft Barfield een kaart van Qumran gemaakt, waarvan hij gelooft dat de 57 plaatsen zijn met tempelschatten. In 2009 kon hij zijn theorieën van de koperen boekrol op de proef stellen. Met de hulp van een lid van de Israëlische Knesset mochten hij en zijn team een overzicht maken van vier van de plaatsen en gebruik maakten van geavanceerde scan-detectie technologie, waardoor ze 15 meter onder de grond konden zien. Volgens Barfield toonde hun detector "enorme hoeveelheden" van non-ferro metalen voorwerpen aan in precies die locaties. Dit is volgens hem een spannende bevestiging voor hem dat hij op de goede weg is. Hij heeft er vertrouwen in dat de voorwerpen die door de detector worden afgebeeld inderdaad de veelgezochte tempelschatten zijn. Het spannendst van alles, zegt hij, waren de detectorlezingen voor de plaats van de grot waarvan hij gelooft dat daar de grootste schatten, met inbegrip van de Ark van het Verbond, verborgen zijn. Dat is waar de detector de grootste metinguitslagen aangaf voor non-ferro metalen, wat aangeeft dat ze de Ark en de andere belangrijkste gouden en zilveren tempelobjecten hadden gevonden.

Jim Barfield is 15 keer naar Israël geweest in de afgelopen 11 jaar voor pogingen om de missie van het Koperen Boekrol Project te bevorderen, die naar hij zegt zal "helpen om de natie van Israël de voorwerpen van de Koperen Boekrol" te laten ontdekken.

Barfield was niet verbaasd dat zijn aanvankelijke aanpak door de Israëlische autoriteiten en archeologen met scepticisme werd begroet. Hij kwam als een buitenstaander, zonder archeologische geloofsbrieven van andere gerenommeerde autoriteiten op dit gebied, en zonder ervaring , en met enorme politieke gevoeligheden en rivaliteit, wat elke graafwerkzaamheid bemoeilijkt. "De politieke en religieuze gevolgen hiervan zijn enorm," vertelde hij in een recent telefonisch interview met The New American. De Palestijnen willen zeker niet iets dergelijks, wat de historische claim van Israël op het gebied bevestigt.

Naast de Palestijnen zijn er ook invloedrijke Israëli's die tegen het project zijn. Sommigen zijn ertegen omdat zij vrezen dat een dergelijke ontdekking zou kunnen leiden tot grotere Arabisch-Israëlische spanningen en een toename van aanvallen door Palestijnen op Israëliërs. Andere Joden, zegt Barfield, met name de rijkere, de niet-religieuze klassen, zien het als een bedreiging omdat ze vrezen dat het zou kunnen leiden tot een grotere religieuze vurigheid onder de Joden en een schreeuw om de derde tempel te bouwen, waar zij zich tegen verzetten.

Ons video-interview met Barfield is in 2016 gehouden. Vanwege de toenmalige politieke instabiliteit in Israël en de bezorgdheid over de veiligheid heeft hij ons echter gevraagd om het toen niet te publiceren. Sindsdien heeft het Koperen Boekrol-project volgens hem enorme stappen gezet. "Tijdens ons laatste bezoek aan Israël - in september vorig jaar - hadden we een zeer goede ontmoeting met een Israëlische top-archeoloog en een hoge ambtenaar in de Israëlische regering," vertelde hij aan The New American. De ambtenaar van de Israëlische regering, die al het bewijsmateriaal van Barfield werd gepresenteerd, raakte zeer geïnteresseerd en ondersteunend.

Jim Barfield werkt al meer dan tien jaar aan het Koperen Boekrol-project. Hij heeft veel vertragingen, tegenslagen en versperringen meegemaakt, evenals meer dan een redelijk deel aan tegenstanders. Hij geeft voluit toe dat hij soms ongeduldig en ontmoedigd werd. Hij is er echter vast van overtuigd dat God uiteindelijk de controle heeft over de gebeurtenissen in de wereld en hij is van plan trouw te blijven aan wat volgens hem Gods roeping voor hem is in deze historische inspanning. De Ark van het Verbond zal worden geopenbaard "in Gods goede tijd", zegt hij. Het is misschien niet Jim Barfield die hij gebruikt om het te onthullen, maar dat is niet wat belangrijk is - ik ben niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat ik trouw wil zijn om Zijn wil uit te voeren, zoals ik het begrijp.

Bij The New American nemen wij geen standpunt in over de geldigheid of nauwkeurigheid van de bevindingen en de claims van Jim Barfield en het Koperen Boekrol-project. Of hij de Ark van het Verbond al dan niet werkelijk ontdekt heeft, zal waarschijnlijk pas na verloop van tijd worden onthuld - en met een shovel. We waren echter wel voldoende geïntrigeerd door het onderwerp om dit interview en verslag te doen. Wij geloven dat onze lezers het misschien intrigerend, zo niet fascinerend vinden, vooral in het licht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de zienswijze van president Trump op Jeruzalem.

Foto: met dank aan het Copper Scroll-project

Bron: The Copper Scroll Project: In Search of the Ark of the Covenant