www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël: Een Profetische Gelijkenis voor de Kerk

Door Yoni Koski op 16 februari 2018

( )

Israël is in vele opzichten een gelijkenis voor de wereldwijde Kerk: aan de ene kant kennelijk incompleet en vol gebreken, toch, aan de andere kant, een begunstigde van de goddelijke belofte van ‘voltooiing’, ‘perfectie’ en ultieme ‘vrede’ – die alle afkomstig zijn van dezelfde Hebreeuwse stam" שלם ", waarvan wij het bekende woord “shalom” kennen.

“Ik ben ervan overtuigd dat Hij, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6

Natuurlijk, zowel Israël als de Kerk hebben grote vooruitgang gezien onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest, toch blijft er nog veel wat overwonnen moet worden:

In opspraak gebracht: zowel Israël als de Kerk zijn in opspraak gebracht door de invloeden van andere goden, religies, filosofieën en waarden. In zowel Israël als ooit grotere Christelijke samenlevingen, probeert de doordringende invloed van de Islam op agressieve manier het fundament van de Joods-Christelijke samenleving te vervangen; intussen probeert het mensgerichte en materialistische secularisme God in een hoek te duwen en uiteindelijk uit beeld te krijgen; terwijl Oosterse spiritualiteit en daarmee geassocieerde narcotische verslavingen valse beloften geven van voldoening.

‘Bezet’: zowel Israël als de Kerk zijn tot op zekere hoogte bezet door formele institutionele autoriteiten die geen vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk van God. Of het nu de Israëlische staatszaken is die voorziet in abortus op verzoek, religieuze zaken waarvan de regels Yeshua als Messias ontkennen, territoria die de Joodse bevolking ‘etnisch reinigen’, of kerkdenominaties die officieel actieve homoseksualiteit bepleiten of een universele God – allen hebben vormgegeven aan hun tegenstand tegen een begrip volgens de Schrift van het Koninkrijk van God.

Ondermaats: zowel Israël als de Kerk hebben nog niet de maat die ze zouden moeten hebben – in Genesis 15:18 beloofde God Israël al het land van wat vandaag het Suez Kanaal is in het zuiden, tot de rivier de Eufraat in het noorden. Aan het hele Lichaam van de Messias wereldwijd beloofde God een grote Eindtijd oogst (Amos 9:13), als het Evangelie gepredikt is aan alle volken (Mattheüs 24:14, Openbaring 7:9).

Niet gerealiseerd potentieel: Zowel de Kerk als Israël moeten nog de volheid van de wereldwijde invloed en effect bereiken - het Koninkrijk van God op aarde, waar Israël openlijk apart gezet wordt voor God (Deuteronomium 26:18-19) en de Kerk heerst (Openbaring 20:4, Daniel 7:22).

‘Niet-onttroond’: We hebben nog niet gezien dat de Kerk wereldwijd en voortdurend gevuld is met de Geest van God (Daniel 12:10) of dat Yeshua heerst op Zijn glorieuze troon in Jeruzalem (Romeinen 11:26, Jesaja 24:23).

Het doel van een gelijkenis is instructie. In onze verlorenheid vinden we waarheid moeilijk te slikken. Omdat Hij dat begreep, gaf de grootste leraar van allen ons de het geschenk van gelijkenissen, verhalen, die zowel het hart raken als het verstand en aanspraak maken op onze kinderlijkheid.

Als Israël een gelijkenis is dan is er veel dat je van de Kerk kunt leren, als de wereld kijkt naar de ontwikkeling van de naties en het verhitten van de strijd voor het Land en vooral haar hoofdstad Jeruzalem. Door de ogen van geloof zien we het uitbotten van Israël en nu in bloei komen (Jesaja 27:6) als het soevereine werk van een God die te vertrouwen is en kracht heeft Zijn Woord te vervullen tegen alle waarschijnlijkheid in. Als God in staat is Israël te doen opstaan te midden van grote oppositie, dat kan Hij zeker iedere gelovige doen opstaan ondanks de slechtste omstandigheden.

Net zoals de Kerk kan leren van Israël, kan Israël de trouw van God leren van de gelijkenis van de lange en complexe geschiedenis van de Kerk.

God is trouw en machtig om elk individu, elke gemeente en het wereldwijde Lichaam van de Messias naar een plaats te brengen waar we het compromis van ons afschudden, het ‘bezet zijn’ overwinnen, onze volledige ‘maat’ en potentieel bereiken en Yeshua zien gekroond waar Hij moet zijn. Ons deel is samenwerken met Hem in doel, blik en aandacht (Psalm 27), zodat de weg door het komende vuur (Mattheüs 24:21) eerder een genot wordt dan een trauma, omdat we Yeshua zien, vlak naast ons Mattheüs 25:1-13).

Bron: Israel a Prophetic Parable for the Church – Revive Tribe