www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Derde Tempel Kalender zal deze zaterdag worden uitgegeven, op het 'Nieuwjaar van de koningen'.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 12 maart 2018

  Deze maand geeft voor u het begin van de maanden aan; het is voor u de eerste maand van het jaar." Exodus 12:2 (De Israël Bijbel)
 

Voorblad van de "Koningkalender" (Reuven Prager)

Deze komende zaterdag is de eerste dag van de Hebreeuwse maand Nissan, wat volgens de Bijbel de eerste dag van het jaar is. Dit feit wordt alleen vermeld op de "Koningkalender", een nieuwe kalender die speciaal ontworpen is voor gebruik in de Derde Tempel.

De kalender is gemaakt door Reuven Prager, een kleermaker die in Jeruzalem bijbels gestileerde kleding maakt. Prager is een Leviet en neemt zijn Bijbelse identiteit serieus en gebruikt zijn vaardigheden om de banier van de stam Levi te creëren. Prager baseerde het ontwerp op een beschrijving van de banier in de Midrash Rabbah, een oude verzameling homiletische leerstellingen. Al 20 jaar heeft Prager zilveren halve-shekel-munten geslagen, een bijbelse donatie die gebruikt werd voor de Tempelbijdrage.

Als onderdeel van zijn passie voor de tempel besloot Prager 36 jaar geleden dat hij een kalender voor de Derde Tempel wilde maken. Maar het project was zo ingewikkeld en vereiste zoveel onderzoek dat de eerste kalender nu pas uitkomt.

Het is een opzienbarende kalender voor het derde tempeltijdperk," zo vertelde Prager aan Breaking Israel News. Het is de eerste in zijn soort en zal worden gevolgd door kalendermakers in toekomstige generaties.

De kalender is esthetisch prettig, mooi geprint met afbeeldingen die relevant zijn voor elke maand, maar de kalender is op het eerste gezicht misschien niet zinvol voor degenen die niet bekend zijn met het Bijbelse systeem van datums. Een Gregoriaanse kalender gaat van januari tot december. Een Hebreeuwse kalender begint meestal in Tishrei, de zevende maand in de Bijbel, die meestal rond september valt en eindigt in de maand Elul. De "Koningkalender" begint in Nissan, die in de Bijbel "de eerste maand" wordt genoemd, aangezien het de maand is van de uittocht van de kinderen van Israël uit Egypte.

 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar (HSV). Exodus 12:2

Het komende nieuwe jaar begint dus deze zaterdag en staat in de kalender vermeld als "Nieuwjaar voor Koningen, Shekels, Feesten en Beloften". Deze titel voor deze datum is een verwijzing naar de beschrijving van het begin van de maand Nissan in de Misjnah (mondelinge wet), waarin de eerste van Nissan als een van de vier nieuwe jaren op de Joodse kalender staat.

De Koningkalender volgt alle activiteiten die in de Eerste en Tweede Tempel plaatsvonden, en die bij de bouw van de Derde Tempel opnieuw zullen worden uitgevoerd. Dit omvat de Bijbelse Feesten die vandaag worden uitgevoerd, maar de kalender heeft ook veel verrassingen, feesten en evenementen die alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer er een tempel in Jeruzalem staat.

Als eerste maand van het jaar is Nissan bijzonder verpakt. Het Korban Pesach (Pascha-offer) wordt verondersteld te worden uitgevoerd op de 14e van de maand, samen met het Feest van de Eerste Vruchten, dat vandaag nog steeds wordt uitgevoerd op de dag vóór Pesach. De kalender vermeldt ook dat de gerst voor het Omer-offer is geoogst op de avond van de laatste nacht van Pesach.

De eerste dag van de maand Sivan, de derde maand in de Koningkalender, staat genoteerd voor Trumat Halishka, het brengen van de zilveren halve shekel naar de Tempel. De 15e van Av, de vijfde maand in de Tempelkalender, staat bekend als de laatste dag van het hakken van hout voor de Tempel, en twee weken later, de eerste dag van Elul, markeert het nieuwe jaar voor de tienden van het vee.

Aangezien dit een kalender is voor de Derde Tempel, zijn niet alle feestdagen Bijbels van oorsprong. De feestdagen van de moderne staat Israël, zoals Yom Ha'atzmaut (de Israël Onafhankelijkheidsdag) en Jom Hazikaron (Memorial Day) staan ook op de kalender, net als Jeruzalem Dag.

Een onverwachte datum van Prager was Sigd, een feest dat uniek is voor de Joodse Ethiopiërs, dat gevierd wordt op de 29e van Cheshvan, de achtste maand van de kalender. De oorsprong ervan is onduidelijk, maar het is een vastendag die de aanvaarding van de Thora symboliseert. Het is nu officieel als feest erkend door de Israëlische regering.

De kalender kan rechtstreeks bij Prager worden besteld via e-mail: begedivri@hotmail.com


Voor meer zie Third Temple Calendar Launches This Saturday, On The 'New Year Of Kings' - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.