www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Amerikaanse regering confronteert het PA House of Cards

Door Dr. Mordechai Kedar - 27 september 2018

Er zijn momenten dat een staat, met name een wereldmacht, zich realiseert dat het gedurende een lange periode voor de gek is gehouden, en zich woedend gedraagt omdat iedereen ziek en moe is van deze chantage. Dat is precies wat er de laatste tijd is gebeurd met de relatie tussen de Amerikaanse regering en de PLO, de organisatie die verantwoordelijk is voor de Palestijnse Autoriteit.

President Trump, die denkt als een zakenman, blijft zich afvragen: Is er iets te winnen bij het voortzetten van de huidige situatie? Of veroorzaakt het in stand houden ervan nog meer schade? Het antwoord op zijn vraag is wat de aanleiding was voor zijn recente besluiten. Met andere woorden, als iets de moeite waard is, is hij bereid om het te financieren en te steunen, maar als er niets van terecht komt, is het zaak om het zo snel mogelijk op te geven en te stoppen met het gooien van goed geld naar kwaad.

Dat is hoe Trump een groot aantal internationale kwesties ziet: De nucleaire overeenkomst met Iran, ondertekend tijdens de zittingsperiode van zijn voorganger, de afspraken met Noord-Korea die eerdere regeringen hebben gehandhaafd ten gunste van een reeks dictators die dat vreemde land hebben geleid, de handelsovereenkomsten met China en Noord-Amerikaanse staten en anderen. Hij voelt zich volledig vrij om dit "te herberekenen", om Waze te parafraseren, op een kosten-batenbasis. Dit is de bijdrage van zijn zakelijkheid aan het Amerikaanse buitenlandse beleid - en dat is precies wat er met betrekking tot de Palestijnse Arabische kwestie is gebeurd.

Toen het om Jeruzalem ging, realiseerde Trump zich dat er meer dan twintig jaar zijn verstreken sinds het Congres een wet heeft aangenomen die de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou laten verhuizen, en hoewel elke sindsdien gekozen president - Clinton, Bush en Obama - de verhuizing steeds weer heeft uitgesteld, is er geen vooruitgang geboekt over Jeruzalem. In feite is Jeruzalem het onoverkomelijke twistpunt geworden dat elke overeenkomst tussen Israël en de PA blokkeert.

Hij realiseerde zich ook dat de Palestijnse eis om van Jeruzalem de hoofdstad van de voorgestelde staat te maken historisch gezien geen zin heeft, omdat er nooit een koning, kalief, sultan of emir, Arabisch of moslim, van Jeruzalem zijn hoofdstad heeft gemaakt. Daarentegen zijn er Joodse, Griekse en Romeinse bronnen die aantonen dat Jeruzalem de hoofdstad van het Joodse volk is. Trump kwam tot de conclusie dat het uitstellen van de verhuizing van de ambassade geen zin heeft, en verhuisde de ambassade naar Jeruzalem zonder (althans tot nu toe) enige prijs van Israël te eisen.

Trump realiseerde zich toen dat het geld dat de VS sinds het einde van de jaren veertig in de vluchtelingen heeft geïnvesteerd, wordt gebruikt om het Palestijnse vluchtelingenprobleem te bestendigen. Ieder ander land met een vluchtelingenprobleem in de jaren veertig, na de Tweede Wereldoorlog, loste het op niet door terug te keren naar hun voormalige huizen, maar zich op hun nieuwe locatie te vestigen of te emigreren naar een ander land. De enige nog bestaande vluchtelingen uit die periode zijn de Arabische vluchtelingen uit de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1948, en zij zijn ook de enigen die hun vluchtelingenstatus hebben doorgegeven aan drie generaties nakomelingen zonder dat het einde in zicht is. Niemand begrijpt waarom de Amerikaanse belastingbetaler een probleem moet blijven financieren dat nooit zal worden opgelost, vooral niet omdat deze financiering het mogelijk maakt om het voor altijd voort te zetten. Trump zei tegen zichzelf: Laten we stoppen met het financieren van de vluchtelingen en ze zullen zich realiseren dat ieder van hen verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn eigen problemen en het beëindigen van de kwestie. De Arabische staten die Israël een dag na de onafhankelijkheidsverklaring van Israël binnenvielen, zijn degenen die de oorlog van 1948 en het daaruit voortvloeiende vluchtelingenprobleem hebben veroorzaakt, dus waarom zou de VS moeten betalen voor een Arabisch probleem veroorzaakt door de Arabische landen?

Het is heel goed mogelijk dat Trump rapporten ontving die beschrijven wat UNRWA doet met het geld dat het krijgt - bijvoorbeeld het betalen van de salarissen van arbeiders in Gaza die een deel van hun loon aan Hamas geven, wat betekent dat de Amerikaanse belastingbetalers een lichaam financieren dat hun regering heeft aangewezen als een terreurorganisatie.

Dit betekent dat in plaats van het Amerikaanse geld te investeren in ontwikkeling en verbetering van het leven van de Gazanen, het wordt geïnvesteerd in het graven van tunnels en de productie van raketten die bedoeld zijn om Israël, een Amerikaanse bondgenoot, aan te vallen. Kan er nog iets absurder zijn? Vorige Amerikaanse regeringen hebben deze absurditeit laten voortduren en opzettelijk de informatie genegeerd die zij ontvingen over wat er met het geld van de Amerikaanse belastingbetalers werd gedaan.

Voor het geval dat niemand het zich herinnert, Hamas is een terreurorganisatie die in januari 2006 bij de verkiezingen voor de Palestijnse wetgevende raad de meerderheid van de zetels verwierf. Sinds die datum zijn er geen verkiezingen meer geweest, zodat Hamas nog steeds het - democratische! - recht heeft om wetten aan te nemen in de Palestijnse Autoriteit, ondanks het feit dat het wordt gedefinieerd als een terreurorganisatie. Is er enige reden voor de VS om een autoriteit te financieren waarvan de wetten door terroristen worden aangenomen? En waarom blijft Europa dat doen?

Wanneer we het hebben over Palestijnse verkiezingen, is het nuttig om een belangrijke zin van Shimon Peres in zijn boek "A New Middle East" (1996), p. 154 te onthouden: "De enige manier om de Palestijnse organisaties te overtuigen als ze Hamas willen overwinnen is door middel van verkiezingen. Een gewapende, extremistische minderheid moet door het gezag van een gekozen meerderheid worden opgevangen. Peres, die belangrijke functies bekleedde in de staat Israël - minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie, premier en president - overwoog zelfs niet eens de mogelijkheid dat Hamas de verkiezingen zou gebruiken om de Palestijnse Autoriteit over te nemen waarvan hij een belangrijke oprichter was en waarvoor hij de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Als iemand die zo blind is voor de realiteit en voor wat de toekomst zou kunnen betekenen in zulke belangrijke posities in de staat Israël, wat zegt dat dan over de Israëlische wijsheid?

Bovendien is Trump niet gelukkig met de overdracht van Amerikaanse fondsen om de activiteiten van de Palestijnse Autoriteit te dekken vanwege de ongebreidelde corruptie in elk overheidsdepartement en omdat de twee zonen van Mahmoud Abbas, Yasser en Tarek, "partners" zijn geworden in elke PA-business deal. De financiering van de PA-veiligheidsoperaties is nog erger - ze doen het minimum dat door Israël wordt geëist, waardoor de IDF de strijd aangaat met Hamas, de Islamitische Jihad en de andere terroristen. Als het IDF de echte PA-defensiemacht is, waarom zou Amerika dan beveiligingsoperaties financieren die geen veiligheid bieden?

Interessant genoeg is Trump ook gestopt met het ondersteunen van zogenaamde Palestijnse "vredesorganisaties" die activiteiten uitvoeren voor Palestijnse Arabische en Israëlische jongeren, bedoeld om een "sfeer van vrede" tussen de twee partijen te creëren. Het lijkt erop dat Trump begreep dat deze organisaties een hele industrie zijn, die als doel heeft om banen te creëren en donaties te verzamelen van goedbedoelende Europeanen en Amerikanen die weinig inzicht hebben in de situatie.

Deze donoren zijn bereid om miljoenen euro's en dollars te overhandigen om iets te creëren dat onmogelijk te creëren is zolang de officiële Palestijnse Autoriteit, het aanzetten, delegeren en ontmenselijken van Israël in het bijzonder en van alle Joden in het algemeen, uitspuwt.

Vat je het? De PA creëert een sfeer van haat, zodat Palestijnse organisaties bijeenkomsten kunnen houden om een sfeer van vrede te creëren - met Amerikaans en Europees geld natuurlijk. Ongeveer een jaar geleden vertelde een betrouwbare en bekende bron mij dat er honderden van deze Palestijnse "vredes"-groepen zijn, met iedereen die een gemakkelijk inkomen wil, een organisatie opricht, promotiemateriaal drukt met behulp van teksten die van het internet zijn gehaald en de Europeanen en Amerikanen benadert voor monetaire hulp. Als een vrouw de organisatie runt, zijn haar kansen nog groter; en wat het vreemdst is, het lijkt erop dat Amerikaans-Joodse organisaties de eersten zijn die geld geven aan deze inkomsten genererende organisaties.

Trump is ook gestopt met het financieren van ziekenhuizen ten dienste van de Arabische bevolking in Oost-Jeruzalem. Misschien heeft hij het gevoel dat als Jeruzalem een verenigde stad en de hoofdstad van Israël is, de verantwoordelijkheid voor het runnen van deze ziekenhuizen bij Israël ligt. Misschien vertelt Trump het de Israëliërs: U wilde een verenigd Jeruzalem? Nou, je hebt het nu, dus betaal dan voor de ziekenhuizen die nu onder jouw jurisdictie vallen. Dit is een gezonde en correcte, puur zakelijke houding, gebaseerd op het concept van verantwoordelijkheid: wie verantwoordelijk is, moet de rekening betalen.

In essentie, met de bewegingen die hij heeft gemaakt tegen de PLO en PA, geeft Trump de indruk dat hij zijn deel heeft gedaan, en wil nu weten wat Israël gaat doen om de PLO en PA daar te plaatsen waar ze het verdienen om te zijn. Gaat Israël door met het geven van kunstmatige beademing aan deze dode lichamen? Zal Israël de hallucinerende overeenkomsten met terroristen die door mensen als Peres en Beilin zijn ondertekend, blijven naleven? Of gaat het zich aansluiten bij Trump en rationeel denken?

De Palestijnse kwestie heeft directe gevolgen voor het Iraanse probleem, want Trump vraagt zich zeker af: Als Israël, terecht, voortdurend waarschuwt voor het gevaar dat het loopt vanuit Iran, hoe staat het dan toe dat een terroristische organisatie de bergen van Dimona en Beer Sheva in het zuiden tot aan de kustvlakte van Afula en Beit Shean in het noorden controleert? Elk schoolkind weet dat de Palestijnse Arabieren raketten zullen lanceren tegen Israëlische gemeenschappen zodra ze daartoe in staat zijn. Is er geen tegenstrijdigheid tussen de felheid van Israël tegen Iran en zijn houding tegenover de Palestijnen? En als Israël voor zichzelf gevaarlijke situaties creëert, waarom zou Amerika dan tegen Iran en de overeenkomsten met dat land moeten optreden?

Het lijkt erop dat de spreekwoordelijke kwartje in Washington is gevallen en dat de Amerikaanse regering zich rationeel is gaan gedragen ten opzichte van die waanzinnige Palestijnse staat, en deze staat economisch te drogen heeft gelegd en een einde heeft gemaakt aan decennia van het kunstmatig in leven houden ervan. De Palestijnse staat kan nu zijn rechtmatige plaats in de geschiedenisboeken vinden als een nieuwe mars van dwaasheid.

Het enige probleem is dat dit alles omkeerbaar is en dat een andere Amerikaanse regering gemakkelijk de klok kan terugdraaien en Israël onder druk kan zetten om Judea en Samaria te verlaten ten gunste van een Palestijnse Arabische Judenreine staat. Israël moet daarom profiteren van het Trump-tijdperk door een nieuwe realiteit te creëren, een realiteit die bijna onmogelijk te veranderen of te verwerpen is: Israël moet de Oslo-akkoorden en alle andere akkoorden opzeggen, het Palestijnse kaartenhuis omverwerpen, de criminelen die het vanuit Tunesië heeft meegebracht terugsturen naar waar ze vandaan kwamen, te beginnen met Mahmoud Abbas en zijn zonen - en onafhankelijke emiraten creëren in elke Arabische stad in Judea en Samaria, gerund door lokale clans en hun natuurlijke, lokale leiders.

Israël moet voor altijd in de dorpsgebieden blijven en het Israëlische staatsburgerschap aanbieden aan de inwoners van die gebieden, die ongeveer 10% van de Arabieren in Judea en Samaria uitmaken.

Dit is de enige oplossing die gebaseerd is op de lokale sociologische realiteit. Alleen deze oplossing kan stabiliteit, groei en vrede brengen voor de Arabische inwoners van Judea en Samaria, veiligheid voor Israël. Dit is de oplossing waartoe de stappen van Trump kunnen leiden.

Bron: The American Government Confronts the PA House of Cards - Israel News