www.wimjongman.nl

(homepagina)

Enquête - de meerderheid van de evangelischen gelooft dat God het Joodse gebed accepteert

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 22 oktober 2018

 Wanneer u Mij roept en tot Mij komt om te bidden, zal Ik u aandacht geven. Jeremia 29:12 (De Israëlische Bijbel™)
 

De zon komt op boven de Joodse wijngaarden in Samaria, de historische en Bijbelse centrale regio van het oude land Israël. (Credit: Seth Aronstam/Israël365 kalender)

Uit een recent onderzoek onder evangelische christenen is gebleken dat een meerderheid van hen erkent dat God de gebeden van de Joden aanvaardt. Hoewel dit een positieve ontwikkeling lijkt te zijn in de joods-christelijke betrekkingen, is het idee dat de basisprincipes van het christendom terzijde kunnen worden geschoven een bron van ernstige zorg voor de christelijke geestelijkheid.

De resultaten van het in 2018 door LifeWay Research uitgevoerde onderzoek naar de toestand van de theologie zijn onlangs gepubliceerd. Het onderzoek vroeg 3000 Amerikaanse evangelischen naar hun theologische overtuigingen. 51 procent van de respondenten was het eens met de stelling dat "God de aanbidding van alle religies accepteert, inclusief het christendom, jodendom en de islam", terwijl 42 procent het daar niet mee eens is.

Chris Larson, voorzitter van Ligonier Ministries, vertelde aan Christian Post dat de resultaten wijzen op "een dringende behoefte aan "een sterke leer over het historisch christendom".

"Het onderzoek naar de staat waarin de theologie zich bevindt, benadrukt de dringende behoefte aan een sterke bediening die trouw het historisch christelijk geloof onderwijst," zei Larson in het interview. "Het is nooit populair geweest om te praten over de zondigheid van de mensheid of de exclusieve claims van Jezus Christus... maar in een tijd waarin een verduisterde wereld het licht van het Evangelie nodig heeft, is het ontmoedigend om zo velen binnen de evangelische kerken verward te zien over wat de Bijbel leert. We hopen dat dit onderzoek de lokale kerken een beetje meer inzicht geeft in wat mensen in onze buurt en in onze kerkbanken eigenlijk geloven".

"Inderdaad, onder christenen die geloven dat veel religies kunnen leiden tot het eeuwige leven, noemt 80% ten minste één niet-christelijk geloof die dit kan doen.

De onderzoekers van Lifeway merkten op dat de resultaten aangaven dat de meerderheid van de respondenten één van de kernovertuigingen van het christendom niet accepteerde: alleen door Jezus te accepteren kan een persoon verlossing bereiken.

David Nekrutman, de directeur van het Centrum voor Joods-christelijke verstandhouding en samenwerking (CJCUC), antwoordde op de resultaten van de enquête met een vraag.

"Waarom mengen we redding en bidden met elkaar? vroeg Nekrutman retorisch. "Dit onderzoek vraagt of er ruimte is binnen de christelijke gedachte dat mijn gebeden als Jood voor de God van Abraham, Isaak en Jakob door God binnen de christelijke gedachte zullen worden geaccepteerd. Natuurlijk staat het buiten kijf dat Joden geloven dat hun gebeden worden geaccepteerd. Het jodendom houdt ook in dat van iedereen die tot de God van Abraham, Izaäk en Jakob bidt, zijn gebeden worden geaccepteerd".

Nekrutman merkte op dat de Lifeway-enquête meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

"Een van de vragen is: "Wanneer een christen naar de Kotel (Western Wall) komt, tot wie denkt hij dat we aan het bidden zijn". vroeg Nekrutman. "Gelooft hij dat al onze gebeden automatisch door God worden afgewezen?"

Deze recente enquête lijkt meer een langetermijntrend onder evangelischen aan te geven in de richting van een aanvaarding van andere religies, dan een tijdelijke afwijking. Een onderzoek uit 2008 toonde aan dat een meerderheid van alle Amerikaanse christenen (52 procent) denkt dat ten minste enkele niet-christelijke geloofsovertuigingen kunnen leiden tot het eeuwige leven. Het onderzoek gaf aan dat deze christelijke ruimdenkendheid vooral gericht was op Joden. De overweldigende meerderheid (69 procent) van de niet-Joden die zeiden dat veel religies tot redding zou kunnen leiden, geloofde dat het jodendom eeuwig leven kan brengen. Hoewel evangelischen minder vaak dan andere groepen zeiden dat niet-christelijke godsdiensten tot eeuwig leven kunnen leiden, vond ongeveer tweederde van de evangelischen dat ze geloofden dat er meerdere wegen naar verlossing kunnen zijn en dat het jodendom eeuwig leven kan brengen.

Tommy Waller, de oprichter van Hayovel, een organisatie die christelijke vrijwilligers naar Israël brengt om druiven te oogsten, was voorzichtig optimistisch over de resultaten van het Lifeway-onderzoek.

"Dit kan een product zijn van progressiviteit in het christendom," vertelde Waller aan Breaking Israel News. "Dit kan een poging zijn om iedereen gelukkig te maken, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt in de kerk. Dit resulteert in het niet hebben van een solide houding ten aanzien van iets, het omarmen van sommige dingen die eenvoudigweg niet kunnen samengaan met geloof in God en de Bijbel. Een liberale mentaliteit is zeer problematisch".

"Er zit een beetje positiviteit in," zei Waller. "Ik denk dat het christendom zich moet bewegen in de richting van het accepteren van het jodendom in Israël. Als christen zie ik een Godsverbondenheid in Joden terugkeren, in de vervulling van Gods verbond. Dit accepteren in mijn geloof is geen verwerping van het kerngeloof. Het is het omarmen van wat er in de Bijbel staat; zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. In dit opzicht is er een belangrijk verschil tussen de islam en het jodendom.

"Je kunt te conservatief zijn, vastzitten in de oude manieren die niet relevant zijn voor veranderingen die hebben plaatsgevonden. Ik geloof dat christenen hun gedachten en harten moeten openen. Maar voor mij betekent die openstelling niet dat ik elke religie kan omarm, maar er is hoop voor elke religie."

"Jezus bad als Jood, beoefende het jodendom in Israël en hield van de tempel", benadrukte Waller. "Hoe kunnen wij, als christenen, dat afwijzen?"

[Opmerking: Vreemd dat men per se vermijdt om het kernverschil tussen de Gemeente en Israel onder woorden te brengen. Blijkbaar kent men het ook niet echt.]

Bron: Survey: Majority of Evangelicals Believe God Accepts Jewish Prayer